Geplaatst: Zaterdag 7 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

De minister was niet geïnformeerd

Op 15 augustus stonden Smallingerland en het Ministerie van EZK tegenover elkaar bij de Raad van State. EZK vindt het niet kunnen, dat Smallingerland nieuwe gaswinning binnen haar grenzen tegenhoudt via aanpassingen in het bestemmingsplan. De gemeente had vooraf met het ministerie moeten overleggen, zo meent EZK.

 

Van haar kant informeert EZK wel

EZK doet het zelf stukken beter. In de Drachtster Courant van 4 september laat het ministerie netjes weten, dat Vermillion een mededeling heeft gedaan over een locatie te Nijega. Vermillion wil daar een side track boring uitvoeren, om de productie uit het bestaande gasreservoir te verbeteren. Daarvoor geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht.

 

Voor inzage: retourtje Rotterdam

Reagerend op de mededeling van Vermillion oordeelt EZK, dat voor deze boring geen Milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. Haar besluit hierover zal EZK te zijner tijd netjes ter inzage leggen. In Drachten, zou je denken. Maar nee, op de secretarie van de gemeente Rotterdam, zo lees ik in de Drachtster Courant.

 

Maat voor maat; leer om leer

Nu kan men zich afvragen: is dit een vergissing of een koekje van eigen deeg? In het Shakespeare theater te Diever wordt dit seizoen 'Maat voor maat' opgevoerd. De moraal van dit verhaal: Met de maat waarmee je meet, word je gemeten. Maar Rotterdam is hoe dan ook geen Drachten. En zo blijft het paadje naar de Raad van State wel warm.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 alt

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace