Geplaatst: Zaterdag 29 september 2012 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Zie voor het complete plaatje ook:
 
DWJM oogt minder vief dan het wel geweest is. Een mogelijke oorzaak is het DWJM-systeem van de persoonlijke puntenscore. Het stond stoer, om jezelf er in het openbaar aan te ergeren. Terwijl je diep van binnen aardig kon kicken op jouw hoogstaande positie. Dubbele pret dus. Totdat in februari 2012 alle behaalde punten en status met één druk op de knop werden weggevaagd. Is DWJM daar beter van geworden? Of slechter?
 
In het vorige blog kwamen de discussies over de punten voorbij. Een paar uitspraken door de jaren heen.
- Wim: Ik heb moeite met de puntentoedeling van DWJM.
- Wijnand (voorstel): Als je dan op de Respectknop drukt, geef jij een x aantal punten van jouw punten aan...
- Emiel: Ik denk dat het een goed idee is om opnieuw te beginnen met de puntentelling...
- Edgar: Ik zou er gewoon geen punt van maken. 
- Jurgen: Ik vind het een goed systeem... grapje hoor!
- Frank: Ik stond een tijdje op de 15de plek...
- Frank: Punten scoren zal ze (de lezers) vast niet zoveel zeggen.
- Mark: Er is toch geen hond meer bezig met die punten?
- Erik: Die punten geven alleen maar aan hoe vaak er geroepen is...
- Anton: Hier is toch al eens het één en ander over gezegd?
- Antje: Zullen we vragen of de punten weg kunnen?
- Shanti: Ik stond ooit op 4... Die hele puntentelling zegt mij niets.
- Petra: Ik zal niet ontkennen dat ik het leuk vind om op 1 te staan.
- Ria: Het interesseert me totaal niet wie er bovenaan staat.
- Hyke: Punt uit dan maar. Sluiten.
- Anne: Hoe ik op no. 8 kom is voor mij een totale verrassing...
- Smallingerland: De ranglijst voor degene die het meest actief is... verdwijnt(!)
- Gerrit: Puntentelling had naar mijn mening nooit weg gemoeten.
 
Naast de inhoud spreekt hier betrokkenheid uit. Betrokkenheid bij de punten. Hier zijn (voormalig) hoog geplaatsten uit DWJM aan het woord. Zij stortten zich in felle discussies; zij waren competitief. Wie wil er niet winnen bij een spelletje? DWJM was ooit meer dan een spelletje. Het ging ook om de knikkers. De punten stonden er zwart op wit, er was een ranglijst, een zichtbare top vijftig. Er gingen titels rond met bijpassende eretekenen. Dat alles op een digitaal podium, voor een duizendkoppig publiek. Onze maatschappij is gebouwd op rangen en standen. De punten van DWJM stonden daar niet los van, maar maakten er deel van uit. `Ouwe jongens krentenbrood´ stopt niet tussen het fysieke leven en het digitale DWJM. Politiek ook niet. Spraakmakende en/of vertraagde projecten evenmin. Meningsverschillen, debatten en verwijten over en weer al helemaal niet. Zomaar wat bespiegelingen. De stelling luidt daarom als volgt. `DWJM is zijn punten, zijn knikkers, en dus zijn ballen kwijt.´
 
Deze stelling laat zich het best onderzoeken door het gedrag van leden en lezers onder de loep te nemen. Het moest wel een bliksemonderzoek worden. Daarom is er alleen gekeken naar het blog: de inhoudelijke ruggengraat van DWJM. Het moment dat de puntentelling verdween, is gesteld in de nacht van 4 op 5 februari 2012. De circa acht maanden na die nacht zijn vergeleken met een even lange periode ervoor. De resultaten zijn ijzingwekkend. In de periode met puntentelling vloeiden er elke maand 44 blogs uit de pennen, in de puntloze periode daarna 20. In de puntentijd waren er 367 kijkers per blog, na de puntentijd 185. In de puntenperiode kwamen er gemiddeld bijna 5 reacties per blog binnen, in het puntloze tijdperk ruim 3. Door de bank genomen betekent dat een halvering van blogactiviteiten, nadat het puntensysteem werd opgeruimd.
 
Het ledenaantal zegt ook iets. In vijf maanden tijd bereikte DWJM 1000 leden. Nu, meer dan 3,5 jaar later, zijn het er 2159. De groei vlakt dus sterk af, of staat al bijna stil. De officiële statistieken van DWJM onderschrijven dit: over 2012 buigen alle curves af naar beneden. Daarbij geven deze statistieken een eenzijdig beeld. Ze gaan nog uit van een groeigedachte: wat is er aan nieuwe aanmeldingen, logins, vriendschappen? Krimpverschijnselen blijven zo buiten beeld. Verder leggen deze statistieken sterk het accent op leden en bezoekers; maar wat ze doen op DWJM (bloggen, lezen, reageren enz.) komt nauwelijks in beeld. Toch is dat bepalend voor de content van DWJM. En juist deze content vormt de inhoudelijke interactie tussen de leden en trekt bezoekers aan. Blijft de vraag: is de hele neerwaartse trend in de schoenen te schuiven van de verdwenen puntentelling?
 
Nee, toch niet. Tijd voor de nuance. Ook toen de punten er nog waren, ging het al naar beneden. Ons bliksemonderzoek over 2 x 8 maanden laat dat duidelijk zien. De indruk is dat leden niet snel DWJM verlaten, maar wel dat ze hun activiteiten op een lager pitje zetten. Namelijk van actief naar passief, van frequent naar incidenteel. Grappig om te zien dat daarvoor vaste uittredingsmomenten gelden. Binnen `het seizoen´ is de deelname stabiel, maar na kerst- en zomervakantie schakelen kennelijk veel actieve leden blijvend een paar tandjes later. En ziedaar: de blogstroom wordt plots weer dunner.
 
Eerlijk is eerlijk; de gesignaleerde kerstkrimp van eind 2011 in het aantal blogs heeft natuurlijk niets met het verdwijnen van de punten te maken. Want die kwam pas later. Wat zijn dan wel mogelijke oorzaken voor de kerstuittreding anno 2011?
- Naweeën van begin 2011, toen er op DWJM met scherp werd geschoten.
- Veel ondernemende types die het accent verlegden naar het nieuwe DWJM zakelijk.
- Actieve leden die hun digitale netwerken naar de echte wereld verplaatsten; zie de reacties van Maaike en Shanti bij het vorige blog.
- Het nogal lange wachten op DWJM 2.0, dat al eind 2010 informeel was aangekondigd.
- En dan nog als vangnetargument: misschien zoiets algemeens als `verzadiging´.
 
Maar de zomerkrimp van medio 2012 is een ander verhaal. Moeilijk te zeggen hoe die, bij gelijkblijvende omstandigheden, zal uitpakken. De vakantie is nog maar net voorbij. Voorzichtige indicatie: een ongeveer vergelijkbare krimp als rond de kerst van 2011. En ook hier een inschatting van de oorzaken.
- Allereerst dezelfde oorzaken als eind 2011, maar dan in afgezwakte vorm.
- Het nieuw jasje van DWJM, vroeg en groots aangekondigd, maar laat en wat flets verschenen.
- Ook als klacht gehoord: de erg trage navigatie via Internet Explorer binnen DWJM (GC nemen...).
- En ja, zeker ook het verloren gaan van het puntenstelsel als binder, aanjager en beloner.
 
Een laatste opvallende conclusie uit het bliksemonderzoek. Met het inzakken van de blogschrijverij zijn er ook minder bloglezers en reageerders; het gaat gelijk op. `Logisch´, zal men zeggen. En het is ook logisch. Bij twintig blogs per maand valt er maar de helft te lezen van een maand waarin veertig blogs uitkomen. Maar dat hoeft nog niet ten koste te gaan van het aantal lezers. En toch laat ons bliksemonderzoek dat zien. Als het aantal blogs halveert, halveert ook het totale aantal lezers. Bijna hetzelfde geldt voor het aantal reageerders. Graag presenteer ik hierbij de (zeer globale) formule van DWJM. Aantal blogs : aantal lezers : aantal reacties = 10 : 100 : 1. Opwaarts en neerwaarts. Raar, maar waar. Tel uit je verlies. Blijft mijn stille hoop dat deze analyse mag bijdragen aan een opwaartse trendbreuk.

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace