Geplaatst: Zaterdag 29 september 2012 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Zie voor het complete plaatje ook:
 
Voor degenen die niet weten wat een triootje is, zal ik het klontjeklaar uitleggen. Het triootje is een nieuw fenomeen op sociale websites, met DWJM voorop. Omdat er veel met het triootje gerotzooid wordt, volgen hierna nog eens de regels. Niet toevallig bestaan die uit 3 x 3 vaste kenmerken.
 
Het triootje:
- is de moderne literaire vorm van het drieluik;
- ontstaat altijd rond een bijzonder gebeuren;
- gaat over één samenbindend thema;
 
- is duidelijk als triootje herkenbaar;
- omvat een voorspel, een climax en een naspel;
- of kent een soortgelijke driedeling in andere termen;
 
- bestaat dan ook uit 3 opeenvolgende blogs;
- vloeit uit de pen van maximaal 3 auteurs;
- verschijnt binnen 3 opeenvolgende dagen.
 
Het voorspel kan spannend zijn, maar dat hoeft niet per se. In dit geval is het voorspel zelfs tamelijk droog. Hoe het ook uitpakt, het vormt altijd de opmaat naar de climax in het tweede blog. Hier geldt een waarschuwing; dit kan ook een anticlimax zijn. Het derde blog biedt ruimte aan het naspel. Bij voorkeur is dat naar ieders genoegen. Maar voor hetzelfde geld dooft het als een nachtkaars uit.
 
Op sommige sociale sites vraagt het triootje een bijzondere benadering. Dit geldt ook voor DWJM. Het is niet toegestaan dat het triootje wordt onderbroken door welk andere blog dan ook. En zeker niet door een in het buitenlands gestelde, als blog vermomde advertorial voor lederwaren van CL. Om tot een gesloten triootje te komen, mag de initiatiefnemer daarom van te voren 3 opeenvolgende blogs kapen.
 
Natuurlijk gelden ook hierbij 3 strenge regels.
- Men mag slechts blogruimte voor één triootje tegelijk kapen, te weten drie blogvelden.
- Het eerste blog, het voorspel, dient direct na de kaping tekstueel te worden ingevuld.
- In het tweede en derde blog moet te lezen zijn, wanneer zij welke invulling gaan krijgen.
 
Zoals voorgeschreven, omstrengelt ook dit triootje een bijzondere gebeurtenis: de verschijning van het 5000ste blog op DWJM. Laten we niet in verwarring raken door het aantal aanwezige blogs, dat veel lager ligt. Want we moeten aannemen dat 44% van alle ooit geplaatste blogs alweer is gewist. Kijk liever naar de url boven het tweede blog van dit triootje. Daaruit blijkt zonneklaar, dat we hier van doen hebben met blog nummer 5000.
 
Het voorspel heeft hiermee zijn beslag gekregen. Het streven is, om het triootje tot een climax te brengen in de (zeer) (late) avond van zaterdag 29 september a.s. Zie daarvoor het tweede blog. Het naspel zal dan in alle ontspanning een plek kunnen krijgen tijdens de zondagsrust. Wees daarvoor welkom bij het derde blog. Dit alles vanzelf bij goede gezondheid, en `ijs en weder´ dienende. Je kunt niet weten.
 
 
Delicious Digg Facebook Fark MySpace