Geplaatst: Maandag 28 mei 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Zondagsonrust

Vaak komt er in een raadsvergadering een hoofditem bovendrijven. Zo ook in de raad van 22 mei 2018. Deze keer was het de motie over de Winkeltijdenverordening, die met deze eer ging strijken. De motie was er gekomen vanwege een schriftelijk verzoek van de centrumondernemers. Ze willen graag vrijgave van de winkeltijden. In de volksmond heet dat dan al snel de invoering van de koopzondag. En natuurlijk is dit een gelopen race. Nadat al eerder Smallingerlands Belang een poging had gewaagd, werd nu deze motie ingediend door een stevige meerderheid van de raad.

 

Man van de match

Wie er met de titel "Man van de match" aan de haal ging, daarover kon geen twijfel bestaan. Dat was Klaas van Veelen, die namens de CU de snelheid, de globaliteit en de voorspelde onzorgvuldigheid van dit motieproces geestdriftig en vasthoudend aan de kaak stelde. Ook van het CDA en de SP had het met minder 'stoom en kokend water' gemogen. De scheiding der geesten raakte zelfs het oude college, dat dapper verklaarde in meerderheid bereid te zijn de motie uit te voeren. Voorman Van Veelen van de CU stelde alvast amendementen in het vooruitzicht. Dat wordt voor sommigen een paar zondagen hard doorwerken.

 

In breder perspectief

In de raad werd de koopzondag gerelateerd aan 'funshoppen', aan commerciële vrijheid en aan het tegengaan van zondagelijks kooptoerisme naar elders. Haal het funshoppen terug naar Drachten en laat de ondernemers het maar regelen. Waar de gemeenteraad redeneert vanuit gemeentelijk perspectief, zijn wij als World wide watching & writing wiseguy Wanderers veroordeeld tot een bredere kijk. Wij zien dan vooral een consumptie stimulus, die onze veel te grote ecologische voetafdruk verder zal opblazen. Dat doen we dan gewoon voor de lol, want anders heet het geen funshoppen.

 

Consument af

Daarmee zijn wij niet tegen de koopzondag. Een veranderende maatschappij vraagt soms om verandering van regels. Maar deze verandering komt al te gemakkelijk terecht in de klauwen van de eeuwige groeigedachte. Een gedachte die drijft op het aanjagen van de behoefte aan meer, meer en nog eens meer. Het is daarom tijd voor een helder statement. Als Www&wwW doen wij hierbij afstand van onze status als consument. Wij laten ons niet langer economisch definiëren en inpakken. Vanaf nu zijn wij gebruikers, waarbij alles 'gebruik' mag heten, zolang het geen misbruik is.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 mei 2018 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender


Een open houding

Het zijn politiek turbulente tijden. Informateur Ton Baas heeft op 8 mei in ruim een half uur uit de doeken gedaan welke coalitie hij adviseert voor Smallingerland. SP, D66, SB, CU en CDA vallen buiten de boot. Ik zal er geen half uur aan wijden. SB was al wat wiebelig gebleken. SP en D66 konden zich niet vinden in het raadsprogramma. En CU en CDA willen wat de andere partijen niet willen: zondagsrust. Dus geen SP, D66, SB, CU en CDA. Hoewel; ze mogen wel meedenken, graag zelfs. Want de inzet is een open (ver)houding tussen college en raad, resp. tussen coalitie en oppositie. En de inwoners centraal, maar dat wisten we al.

 

Inwoners centraal

De nieuwe raad kreeg direct de kans om grondig te beginnen met het centraal stellen van de inwoners. Bij de ingekomen stukken zat een rapport van de Ombudsman, over burgerinitiatieven en hoe daar als gemeente mee om te gaan. Het oude college wilde dit maar gewoon voor kennisgeving aannemen. Waarom nu nog drukte maken. De nieuwe raad had daar een stokje voor kunnen steken, door bijvoorbeeld het stuk in handen te stellen van het college. Dat gebeurde niet. Het schrijfsel van de Ombudsman dreigt nu de boot te missen in onze gemeente. Het zal de politieke turbulentie zijn.


Bestemming in stemming

Aan die turbulentie draagt natuurlijk ook de mix van een nieuwe raad en een oud college een paar steentjes bij. Dat kwam uit de verf bij de stemming over het bestemmingsplan Gaaster Eiland. Of eigenlijk bij de stemming over een bijkomende motie. Die motie was onder andere ingediend door D66, met als raadsleden de heren Van der Leck en Postma. Je zou dan denken dat deze raadsleden voor zijn. Maar Van der Leck is ook wethouder, en moest namens het oude college deze motie ontraden. Echter, bij de stemming werd de motie toch met algemene stemmen aangenomen.

 

Rara, hoe kan dat?

Onder de indieners van goede oplossingen verloten wij tien gratis zitplaatsen op de publieke tribune, bij de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Vanaf deze tribune heeft men een schitterend uitzicht op de politieke arena. Over het geluid zullen wij het hier niet hebben.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt