Geplaatst: Zondag 8 december 2013 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Profielschets van de kleine schrijver

 =   Watertij - HOMER 

 
Eindelijk is het zover. Anno 2013 blijft het in Drachten rustig rond 10 december. Hoezo? Wel, drie jaren lang was 10 december de slotdag van het Festival van de blije schrijver. Een digitaal schrijversfestijn, dat zich vooral afspeelde op DWJM. De restanten van 2010, 2011 en 2012 smeulen her en der nog na op deze webstek. Maar waarom was de afsluiting steeds juist op die dag? Natuurlijk weet iedereen het antwoord. 10 december is de jaarlijkse Dag van de kleine schrijver.
 
De Dag van de kleine schrijver bestaat sinds 2009. En nu al pronkt deze speciale schrijversdag op elk jaaroverzicht van bijzondere dagen. Alle ins en outs zijn met een paar googels op het www te vinden. Maar nu deze dag zijn plek op de kalender heeft veroverd, is het  tijd voor de volgende stap. Ook in Drachten. De festivals hebben drie jaar lang jullie schrijfgenen gekieteld. Maar nu wordt het tijd dat de echte kleine schrijvers opstaan. Daarom de vraag: wie is een echte kleine schrijver?
 
Lastige kwestie. Want we leven in een dynamische tijd. Een tijd waarin je overal hoort dat Nederland ontleest. Kleine schrijvers zijn daarvan het eerst de dupe. Ze werden al weinig gelezen. En door de ontlezing wordt dat alleen maar erger. Hoewel, erger… Laten we het positief benaderen. Ze worden nog kleinere schrijvers dan ze al waren. Kortom, ontlezing tekent juist een klimaat waarin kleine schrijvers goed gedijen. Tenminste als ze niet teleurgesteld de kroontjespen erbij neergooien.
 
En dan komt de Dag van de kleine schrijver op de proppen. Want juist die ene speciale dag op 10 december is bedoeld, om kleine schrijvers waar ook in Nederland een hart onder de riem te steken. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet dan wel die riem dragen. Om als schrijver je eigen broek op te houden. Dus kleine schrijvers, 10 december niet vergeten. En ga dan ook iets doen, iets schrijvigs. Alleen of samen. In de huiskamer of en plein public.
 
Samenvattend: de profielschets van de kleine schrijver begint op 10 december. Met enige regelmaat en stap voor stap zullen wij dit profiel hier verder uittekenen. Zodat op een gegeven moment jullie het allemaal weer zullen weten. Waaratje, ik ben een kleine schrijver! Maar wat, als je niet in het geschetste profiel past? Helaas, dan val je af. Je bent dan kennelijk te groot geworden.
 
 
Geplaatst: Woensdag 28 augustus 2013 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Watertijgers

 =   Watertij - HOMER

 

In gedachten verzonken doe ik de afwas. Vlak voor mijn neus een harde bons, tegen het keukenraam. Het duralex drinkglas valt uit mijn getheedoekte handen en spat uiteen op de keukenvloer. Wel gloeiende… Maar dat komt later. Ik kijk door het raam naar beneden, want na de bons komt vaak de val. Daar, in de voortuin, zit een volwassen merel, een vrouwtje. Het dier kijkt om zich heen. Lijkt niet versuft. Even later vliegt het weg, de heg in langs de oprit. Ik kijk nog eens en zie dan een vormeloos hoopje veren. Een andere merel, ook een vrouwtje, plat op de grond en zo mors als een pier. Twee jongedames, samen naar de kroeg geweest. Eentje heeft het niet overleefd.
 
De vogelkroeg staat achter ons huis, in de hoek van de tuin. Een grote morellenboom, afgeladen met kleine kersen. Plukken doen we niet meer; ze zijn voor de merels, de spreeuwen, de duiven. Het gevogelte kent de procedure; het is gratis en zelfbediening. Ze weten haarfijn welke kersen ze moeten hebben: hoe donkerder, hoe rijper, hoe zoeter. De rijpste exemplaren gaan gisten, en kweken scheutjes alcohol binnen hun schilletjes. Vogels doen niet aan de Bob. Licht aangeschoten of half dronken, het maakt niet uit. Eenmaal zat, duiken ze plompverloren de gebladerde kroeg uit en gaan vrolijk op de wieken.
 
Vergissen is niet alleen menselijk. Zo teut was de gesneuvelde mereldame, dat ze dwars door ons huis dacht te vliegen. In plaats van sierlijk er omheen, zoals nuchtere merels feilloos doen. Het drama houdt aan. In het weekend bewandel ik de achtertuin. Een krioelende massa trekt de aandacht. Gladde aasvliegen, die het karkasje van een andere merel bevolken. Ze benen het uit tot de laatste vezel. Een bijna volgroeid exemplaar, schat ik zo in, uit een eerste legsel. Groot als ze zijn, volgen ze hun merelpa of -ma op de poot, bedelend om een hapje insect of wurm, terloops de kunst van het overleven afkijkend. Misschien hoort dit verhongerde jonkie bij de in beschonken staat verongelukte mereldame. Die nog steeds in de voortuin ligt, bedenk ik mij. Onder een struik geschoven, want het duralex glas moest eerst geruimd.
 
Nu kunnen we moeder en jonkie samen begraven, achter in de tuin. Herenigd in de dood. Niet onder de morellenboom; die is vruchtbaar genoeg. Op het paadje naar de andere hoek ligt iets donkers: een klompje veren. Een piepjong mereltje, met onhandige fladderflapjes. Uit een tweede legsel, en net uit het nest. Als ik in de buurt kom, gaat het snaveltje wijd open. Och gut, zegt mijn eigen dame, en gaat acuut op pierenjacht. Ik wil het diertje in de struiken zetten, uit het oog van katten. Piepend mept het van zich af en fladdert voor mij uit. Goed zo, alive and kicking. Pa en ma zullen niet ver zijn; onze tuin herbergt een ware mereldynastie. Dus eentje meer of minder...  Maar toch: een mereldame en haar jonkie. In vogelperspectief blijft het een drama.
 
 
Geplaatst: Vrijdag 16 augustus 2013 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Watertijgers

=   Watertij - HOMER

De consument in welvaart
Je hoort het op elke straathoek. De economie moet weer gaan groeien. Want dat zijn we zo gewend. Zo´n 60 jaar terug werd de Consumentenbond opgericht. Goed beschouwd het moment waarop de moderne Nederlandse consument werd geboren. Deze consument is intussen verwend geraakt; zijn (m/v) hele leven staat in het teken van economische groei. Hij is steeds meer gaan verdienen en steeds meer gaan uitgeven. De consument is hierdoor ook zelf gaan uitdijen. Vooral in omvang, wat zorgelijk is. Wat hebben die 60 jaar verder met hem gedaan? Onze moedertaal vertelt het ons. In de van Dale van 1961 heette de consument nog een `verteerder´ of `verbruiker´. Maar wie nu op www.encyclo.nl kijkt, vindt zeker 17 omschrijvingen. Toch zit er ook nu nog een heldere hoofdlijn in.
A. Een consument koopt goederen en diensten voor bevrediging van zijn behoeften.
B. Hij mag nu naast `verbruiker´ ook `gebruiker´ heten, wat totaal anders klinkt.
C. Daarnaast noemt encyclo.nl alledaagse betekenissen als: afnemer, klant.
 
De consument in verwarring
Wat betekent dit ABC-tje? Uit A. blijkt dat de consument na zijn geboorte is ingepakt in economische definities. Bij B. schiet ons te binnen dat `moeder aarde´ veel liever de kost geeft aan gebruikers dan aan verbruikers. En C. vertelt ons dat de consument een grote klant is geworden op de wereldmarkt. Als hij niets aanschaft, stort alles in. Dus wordt hij geknuffeld door fabrikant en middenstand. Dat maakt van de consument een reus, maar op lemen voeten. De Consumentenbond wijst hem dan ook graag de weg door het woud van economische en ecologische krachten. Een paar voorbeelden van zulke krachten. De consument moet het geld laten rollen, want dan gaat de economie (weer) groeien. Dit is een krachtig economisch thema, dat inspeelt op onze koopdrift. De consument moet ook (be)sparen, want het is crisis. En hij moet zijn levensstijl versoberen, want zijn ecologische voetafdruk is veel te groot.
 
De consument in gevaar
Er is nog een forse verandering in 60 jaar consumentschap: de komst van de digitale wereld. Dat blijkt een gevaarlijk speelveld te zijn voor de consument. In Duitsland volgen onderzoekers al jarenlang ziekelijke vormen van koopgedrag bij consumenten. Ze zagen dat deze koopziekte vanaf 2010 sterk is gegroeid: van 17 naar 26%. Het vermoeden is dat dit onder andere komt door het kopen via internet. Papiergeld is tastbaar, maar een muisklik heeft geen voelbare waarde. De economie groeit dankzij deze koopziekte, zodat de kwaal weer verder om zich heen kan grijpen. Dus zullen er nog meer koopjunkies opduiken, terwijl het nu al een epidemie is. Met als symptomen dat het ons ziekelijk dik maakt, verslavend is en ten koste gaat van minder welvarende hoeken van onze aardbol.
 
De consument op de rem
Voor wie het zich kan veroorloven, is de oplossing even logisch als lastig. Minder kopen, zelfs als de economie erdoor stagneert. Hier in Nederland beginnen we het al wat te leren. Altijd blijven koersen op economische groei is misschien heel menselijk. Maar het is ook onmenselijk; het verstikt onze eigen wereldhelft in welvaartskwalen, ten koste van de andere helft. Een keuze voor permanente economische groei staat gelijk aan een onheilspellende boodschap. Namelijk dat wij mensen er zijn voor de economie. In plaats van andersom.
 
 
Geplaatst: Woensdag 31 juli 2013 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Beste provider,

Het is niet duidelijk aan wie het contactformulier van DWJM is geadresseerd. Vandaar de aanhef hierboven. Als warm pleitbezorger en regelmatig gebruiker van DWJM, denk ik graag mee over het functioneren van deze webstek. Op dit moment zijn er ernstige problemen.

In elk geval vanaf maandag 29 juli 2013 ´s avonds is een aantal functies op de site weggevallen. Voor zover ik na kan gaan, zijn de Groepen, de Polls, de Stamtafel en de Nieuwsrubriek onvindbaar. Het is niet zo dat de knoppen niet meer werken; ze zijn weg. Eerder aangemaakte links naar groepen en polls geven nu na aanklikken een foutmelding in vakjargon. Voor mijn activiteiten (en mogelijk die van veel anderen) op DWJM heeft dit dramatische gevolgen. Ik noem de belangrijkste.

Allereerst is de infrastructuur van het jaarlijkse digitale `Festival de blije schrijver´ niet toegankelijk, en dus niet bruikbaar. Deze infrastructuur ligt namelijk vooral vast in een Groep en in een aantal Polls. Ook alle inbreng van anderen in deze Groep en Polls is op dit moment onzichtbaar. `Festival de blije schrijver´ wordt elk jaar vanaf november tot half december op DWJM gehouden. Binnenkort gaan de eerste voorbereidingen weer van start. Tenminste als de ontbrekende functies van DWJM op tijd gerepareerd en functioneel zijn.

Daarnaast is het landelijke initiatief van de Combi-stem bezig om zich op DWJM te vestigen. Ook de Combi-stem, een alternatieve manier van stemmen voor de Tweede Kamer, maakt gebruik van Polls en Groepen, die nu dus onvindbaar zijn. Verder ziet de Combi-stem veel perspectief in de Stamtafel. De Combi-stem is vooral actief rond verkiezingen voor de Tweede Kamer en zal de komende jaren op DWJM worden uitgebouwd. Het idee is, om de kiezers van Smallingerland bij de eerstvolgende verkiezingen in een pilotproject te betrekken. Ook voor de Combi-stem zijn de weggevallen mogelijkheden van DWJM onmisbaar.

Ik verzoek u daarom vriendelijk om zo snel mogelijk werk te maken van de weggevallen functies op DWJM en deze weer toegankelijk en bruikbaar te maken. Breder gezien is dit natuurlijk ook van belang voor de goede naam, de zorgvuldigheid, de betrouwbaarheid, de continuïteit, de attractiviteit, de exclusiviteit en de veelzijdigheid van DWJM. Daarnaast is er de archieffunctie van DWJM als digitaal tijdsdocument.

Deze belangen raken natuurlijk alle leden en gebruikers van DWJM, in Smallingerland en daarbuiten. Het aanmaken van een Poll of Groep over dit probleem is op dit moment niet mogelijk. Daarom is dit bericht ook als blog op DWJM geplaatst. Andere leden, wel of niet met hier opgebouwde belangen, kunnen dan hun meningen, ideeën en suggesties toevoegen.

Natuurlijk zie ik uw reactie met bijzondere belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Watertij

(schrijversnaam)

 

Geplaatst: Dinsdag 2 juli 2013 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
 HOMER >  HOMEST
==     Watertij

 
 
 
==     Schelf 2018: Drachten Wil Je Meemaken
Blog   Week 026 - Noorderling in de Eifel
==     Tasman Express
 
 
 
==     Profielschets van de kleine schrijver
 
 
 
==     Watertijgers
 
==     Combi-stem
 
Home   Combi-stem
 
 
==     Dag van de kleine schrijver
 
 
 
 
 
 
 
Blog   deadline...
 
 
==     Kleine stukjes vaderland
 
 
 
 
Geplaatst: Zondag 10 februari 2013 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER 

Het gemor en geknor over DWJM houdt aan. Toch is er niet zoveel mis met DWJM. Oké, je krijgt geen punten meer als je er bezig bent. De spam blijft wel eens wat lang hangen. Het gebruik valt de laatste tijd vies tegen. De sfeer is wel eens wat negatief. En tegen DWJM aanzeiken is momenteel trendy. Maar verder? Als social site is DWJM een uniek verschijnsel. Overzichtelijk, flexibel, veel mogelijkheden, vrij toegankelijk, nauwelijks belemmeringen.

Het waren niet de lezers die als eersten DWJM verlieten, maar de schrijvers. Een sluipend proces, nadat de puntenscore was verdwenen. Samenhang? Wie zal het zeggen. Op een gegeven moment was misschien ook simpelweg het eerste vuur gedoofd. Maar dat is niet erg; dan is het tijd voor verandering en vernieuwing. En die komt niet vanzelf. Daar zijn bevlogen, gemotiveerde en actieve gebruikers voor nodig.

Reken niet al te gemakkelijk op gemeentelijke actie om DWJM op te waarderen. Het is crisis; aan het spamvrij houden lijken de beheerders de handen al meer dan vol te hebben. En geloof me: de basis is gewoon goed. Dus is het woord nu aan de gebruikers, te beginnen met de schrijvers. De blogs zijn de ruggengraat van DWJM. Veel blogs = veelkleurigheid = veel lezers = veel gesprek en discussie = leven in de brouwerij. Zo wordt DWJM weer een bruisend medium, wat ik je brom!

Dus beste schrijvers, kom terug naar DWJM. Duik bijvoorbeeld wat minder onder in de waan van de dag op Facebook, om maar eens een zijstraat te noemen. En gebruik die tijd voor inhoudelijke blogs op DWJM. Kies een doelgroep en schrijf ervoor, blijvend of wisselend. Keus genoeg; op dit moment bedienen maar een paar schrijvers een paar doelgroepen. Vijf tot tien regelmatige bloggers erbij en DWJM bloeit weer helemaal op. Want dan komen ook de lezers terug, met alle actie die dat weer met zich meebrengt.

Maar waar blijft dan de verandering? Die zullen we vooral zelf moeten maken. DWJM is vanaf aanvang primair nogal navelstaarderig geweest; het moest bij voorkeur over Drachten gaan. Dat werkt op de lange duur vermoeiend en gaat irriteren. Het hield dan ook geen stand, gaandeweg kregen de Drachtster discussies een steeds zuurdere ondertoon. Dus gooi open die windows; weg met die bedompte bedzweetlucht. Richt de blik ook eens naar buiten en schrijf voor en over Friesland, het Noorden, Nederland, enz. enz. Eigen pr naar lezers van buiten hoort daarbij, via DWJM of via andere kanalen.

Als we dat goed doen, komen die bezoekers vroeger of later. DWJM kan overal ter wereld bekeken worden. Dus is het mogelijk om overal ter wereld lezers naar de digitale wereld van Drachten te trekken. Niet alleen kijken hoe we Drachten kunnen oppeppen, maar vooral ook hoe we bezoekers uit Drachten en van elders warm kunnen maken voor DWJM. Als het daar bruist van de energie, pikken ze ook de sfeer van Drachten wel op. Het is niet voor niets dat wildvreemden zijn begonnen om in gebrekkig Nederlands op DWJM hun wilde verhalen te plaatsen. Geen medium is zo laagdrempelig en toch zo wereldwijd inzetbaar als DWJM.

Blij dus met de nieuwe blog van Anton Pieters, over het Smelne Podium. Blij ook met doordouwers als Anne van Dijk, die nooit maar dan ook nooit de pen er bij neer zal gooien. Blij met Aukje de Bildt, die levensbeschouwelijk Drachten verwent met aanhoudende info over allerhande evenementen. Blij met al die instellingen die hun activiteiten voor de groep gooien; DWJM heeft de agenda van Drachten in de etalage. Blij met oude en nieuwe gebruikers die toch nog soms of regelmatig even komen kijken. Want daartussen zitten oude en nieuwe schrijvers van de toekomst. Blij met iedereen die de moeite blijft nemen, want DWJM komt terug.

Persoonlijk ook blij met Dutch Volcano, die kiest voor langlopende series over allerlei onderwerpen, waarvan de eerste loopt. De webstek die ik mijn logo mocht lenen en waaraan ik mag meeschrijven. En die niet ver af is van een plaats in het Guinness Book of Records, met de langste relisoapmusical ooit. (En waarschijnlijk ook de enige. Uniek materiaal dus.) Geschreven voor geïnteresseerde Drachtsters, Friezen, noorderlingen en nederlandstalige lezers waar ook ter wereld. Ik geef toe: dit is een beetje zelfreclame, maar ook dat moet kunnen op DWJM; laten we hier vooral niet te schijterig acteren. Graag sluit ik internationaal af. Damned proud to write on DWJM !