Geplaatst: Zaterdag 14 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

 

De Koepel

Door het hart van Drachten fietsen en lopen late werkers naar huis. De koepel kadert de Vaart in en peilt de bewolkte hemel. Niemand kijkt ernaar, behalve wij. Dat is logisch; niemand beleeft vandaag de ZonsonderVaart dag actief, behalve wij.

 

alt

11 maart 2020 ZonsonderVaart - De Koepel

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


In 2021

Natuurlijk gaat dat veranderen. In 2021 hopen we een stap verder te zijn dan nu. We gaan uitrekenen wanneer dan de ZonsonderVaart gaan vallen. Dat zal niet veel anders zijn dan nu. Maar eerst is er nog de tweede ZonsonderVaartdag van 2020, dit najaar.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Woensdag 11 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Heel het Diginetwerk?

Zeker na 2000 wordt heel het Diginetwerk gebombardeerd met cookies en slurpen gulzige internetgiganten onze persoonlijke data op. Heel het Diginetwerk? Nee, een kleine webstek blijft dapper weerstand bieden aan de gretige datagrijpers, verzet zich met hand en tand tegen commerciële invloeden, is gratis en voor niets en weigert consequent om mee te spelen met coderingsspelletjes.

 

Totdat het tegendeel blijkt

Althans, dat neem ik aan. Dat DWJM Sociaal bij niemand cookies plaatst, geen gegevens wegsluist naar zichzelf of anderen, zich niet verrijkt met kostbare persoonlijke info van leden en gebruikers die DWJM Sociaal bezoeken, niemand te pas en te onpas lastig valt met reclame en advertenties en er niet op uit is om individuen stap voor stap te ontleden in strengen van datacodes.

 

CCCC-vrije zone

En daarom beste leden, gebruikers en bezoekers, verklaar ik hierbij DWJM Sociaal tot CCCC-vrije zone. Ik ben de eerste om toe te geven, dat de begrippen in deze blog nog wat chaotisch over elkaar heen buitelen. Daarom scheppen we eerst wat orde in de chaos. Want wat voor de drommel is een CCCC-vrije zone? Voorlopig is het niet meer dan een heel opvallend kenmerk van DWJM Sociaal (en misschien andere websites).

 

Betekenis van de 4 C's

De vier C's van de CCCC-vrije zone staan voor het volgende.

- Geen opgedrongen codering van persoonlijke gegevens.

- Geen cookies op de computers van leden en andere gebruikers.

- Geen creditering voor toegang en gebruik, oftewel: gratis.

- Geen commerciële acties vanuit de initiatiefnemer en beheerder.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Zaterdag 7 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

De minister was niet geïnformeerd

Op 15 augustus stonden Smallingerland en het Ministerie van EZK tegenover elkaar bij de Raad van State. EZK vindt het niet kunnen, dat Smallingerland nieuwe gaswinning binnen haar grenzen tegenhoudt via aanpassingen in het bestemmingsplan. De gemeente had vooraf met het ministerie moeten overleggen, zo meent EZK.

 

Van haar kant informeert EZK wel

EZK doet het zelf stukken beter. In de Drachtster Courant van 4 september laat het ministerie netjes weten, dat Vermillion een mededeling heeft gedaan over een locatie te Nijega. Vermillion wil daar een side track boring uitvoeren, om de productie uit het bestaande gasreservoir te verbeteren. Daarvoor geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht.

 

Voor inzage: retourtje Rotterdam

Reagerend op de mededeling van Vermillion oordeelt EZK, dat voor deze boring geen Milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. Haar besluit hierover zal EZK te zijner tijd netjes ter inzage leggen. In Drachten, zou je denken. Maar nee, op de secretarie van de gemeente Rotterdam, zo lees ik in de Drachtster Courant.

 

Maat voor maat; leer om leer

Nu kan men zich afvragen: is dit een vergissing of een koekje van eigen deeg? In het Shakespeare theater te Diever wordt dit seizoen 'Maat voor maat' opgevoerd. De moraal van dit verhaal: Met de maat waarmee je meet, word je gemeten. Maar Rotterdam is hoe dan ook geen Drachten. En zo blijft het paadje naar de Raad van State wel warm.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 alt

 

Geplaatst: Donderdag 25 juli 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

Willen we Drachten nog meemaken? De gemeentelijke bedenker van DWJM heeft het tienjarig bestaan van DWJM Sociaal niet afgewacht. In alle stilte heeft hij zijn account verwijderd. Terwijl er iets valt te vieren! Hier zakt ons de broek van af.

 

Maar er is meer veranderd door de jaren heen. Er was een tijd dat spam op DWJM te vuur en te zwaard werd bestreden. Het beheer was nog en dingetje. Tegenwoordig zijn het de bloggers die spam detecteren en melden. En soms helpt dat.

 

Thema: DWJM SOCIAAL

 

26 maart 2011 - 2012

Teunis Spits leeft voor de muziek en van zijn schilderwerk

Zeur en klaagplatform

Al in 2011 bond Teunis de kat de bel aan; stoppen met het gezeur op DWJM

 

26 maart 2010 - 2011

Wijnand van der Weij was (is?) actief als beheerder van de community DWJM

SPAM berichten

Er is niets nieuws onder de zon; toen al spam en nu nog steeds

 

26 maart 2009 - 2010

Peter Postma - vindt de haven veilig, maar geen plek om te blijven

Drachten wil je meemaken online!

Niet de allereerste blog; wel het startschot van DWM Sociaal

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Donderdag 20 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar


De meeste blogs op DWJM hebben wel iets beschouwends in zich. Deze categorie is dan ook eenvoudig te vullen. Plezierig om mee te beginnen. Nadeel van beschouwingen is wel, dat ze alle kanten kunnen uitzwabberen. Of is dat misschien juist een voordeel?

 

In de beginjaren van DWJM is niets te dol. Over elk onderwerp kan geschreven worden. DWJM is nog jong en nieuw; de sfeer is euforisch. Bloggers deinzen er niet voor terug om hun ziel en zaligheid aan dit medium toe te vertrouwen.


Thema: BESCHOUWING

 

26 maart 2011 - 2012

Anne is fotograaf; heeft dus een frisse blik, maar dan fotografisch

Bertilla moet blijven

Kennelijk heeft het gewerkt; Bertilla bestaat nog steeds

 

26 maart 2010 - 2011

Mark Maas is vertrokken naar elders; zijn account bestaat nog

Max...

Een blog als hulpmiddel om een persoonlijke ervaring te  verwerken

 

26 maart 2009 - 2010

De politieke agenda - soms gaat de bron boven de blogger

Donner hanteert boekhoudregels om pensioen te smoren

Eerste blog op DWJM en een van de kortste

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

 alt

 

 

Geplaatst: Vrijdag 3 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

Willen we Drachten nog meemaken? De gemeentelijke bedenker van DWJM heeft het tienjarig bestaan van DWJM Sociaal niet afgewacht. In alle stilte heeft hij zijn account verwijderd. Terwijl er iets valt te vieren! Hier zakt ons de broek van af.


26 maart 2009 - 2010

Peter Postma - vindt de haven veilig, maar geen plek om te blijven

Drachten wil je meemaken online!

Niet de allereerste blog; wel het startschot van DWM Sociaal

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 2 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

De meeste blogs op DWJM hebben wel iets beschouwends in zich. Deze categorie is dan ook eenvoudig te vullen. Plezierig om mee te beginnen. Nadeel van beschouwingen is wel, dat ze alle kanten kunnen uitzwabberen. Of is dat misschien juist een voordeel?

 

26 maart 2009 - 2010

De politieke agenda - soms gaat de bron boven de blogger

Donner hanteert boekhoudregels om pensioen te smoren 

Eerste blog op DWJM en een van de kortste

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 26 maart 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

 

DWJM viert tiende verjaardag 

Het is nog vroeg in de ochtend van dinsdag 26 maart 2019. Heel vroeg. Om precies te zijn: 01:20 uur. Maar langer wachten kan niet; we gaan deze blog nu schijven. Want vandaag, dinsdag 26 maart 2019, bestaat DWJM 10 jaar. Driewerf Hoera! Benieuwd wat dat ook alweer is, DWJM? Lees DWJM voor Dummies, van ons aller 0adske.

 

Daar gaan we iets mee doen

En ja, als Www&wwW gaan we hier natuurlijk digitaal aandacht aan besteden. Want het is uiteindelijk dit medium, intussen DWJM Sociaal geheten, waar het decennium DWJM zich van begin tot eind heeft afgespeeld. In 10 jaar DWJM Sociaal, een blog van Dutch Volcano, keek Dutch al vooruit naar dit moment. Maar nu concreet.

 

Doorkijkje van 10 x 10 x 10

Nog deze maand publiceren wij hier 10 blogs. Elk gaan ze in op een boeiend facet van DWJM Sociaal. Deze 10 blogs beginnen met verwijzingen (links) naar 10 bijdragen uit het startjaar 2009 van DWJM. Elke verwijzing gaat samen met een korte uitleg. 10 maanden lang, tot december 2019, vullen wij de blogs maandelijks aan met weer een volgend jaar.

 

Panorama DWJM Sociaal

Zo zal er in 10 maanden tijd een gevarieerd uitzicht op 10 jaar DWJM (Sociaal) groeien. We zetten daarbij de blogs centraal; zij waren en zijn de ruggengraat van DWJM. Het idee is om zoveel mogelijk verschillende bloggers aan het woord te laten. In januari en februari 2020 kijken we kort naar de andere activiteiten. Welkom!

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 

alt

Geplaatst: Maandag 4 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Een nieuwe burgemeester

Jan Rijpstra lijkt de nieuwe burgemeester te worden van Drachten | Smallingerland. Geboren in de Hollandse stad Gouda, begeeft hij zich nu naar een ruig Fries veendorp. Mogelijk heeft de met bloed, zweet en tranen gewonnen Drachtster turf ooit de herenhuizen van Gouda verwarmd. En nu is er een nieuwe band tussen beide plaatsen; deze band heet Jan Rijpstra. Zijn meest zichtbare taak alhier zal zijn: het voorzitterschap van de gemeenteraad. Zichtbaar, omdat dankzij de camera's alle inwoners van deze gemeente hem als raadsvoorzitter op de vingers kunnen kijken.

 

De mores van de raad

Natuurlijk zien wij allen graag dat het goed komt. Daarom delen wij hier iets over de mores van onze dynamische gemeenteraad, aan wie een zekere vrijgevochtenheid niet vreemd is. In dit verband is meten weten. Daarom hebben wij twee raadsvergaderingen uitgebreid gemonitord. In de eerste plaats is dat de raadsvergadering van dinsdag 27 november 2018. Daarin kwam onder andere de politieke meloen van de Overheids BV ter sprake. Ook de daaropvolgende raadsvergadering op dinsdag 11 december 2018 hebben wij grondig doorgelicht, toen er plots een wethouder minder was. In beide gevallen hebben wij ons toegelegd op het onderdeel Het Debat; want daar gebeurt het tenslotte. De beelden van beide vergaderingen zijn te bereiken via beide links hiervoor. In de tijdbalk onder het beeld kunnen tijdstippen uit de vergadering worden geselecteerd.

 

Raadsvergadering Het Debat 27/11/2018

De agendapunten 1 - 4 en 6 nemen samen 2,5 minuut. Agendapunt 5 de Overheids BV vergt bijna 90 minuten. Zodoende is duidelijk waar het zwaartepunt ligt. We gaan er niet inhoudelijk op in, maar stippen een paar punten van orde aan. In de raad mag het Nederlands en het Fries gebezigd worden. Gebruik van het Fries bevordert niet altijd het begrip. Raadslid Van der Horst (01:25:59) en wethouder Haverkort (01:28:04) maken hier met zijdelingse subtiliteit gewag van. Mevrouw Van Eerden (01:26:37) claimt een schorsing, met de woorden: 'Wij willen een schorsing'. Voorzitter Van Mourik maakt duidelijk dat hooguit om een schorsing verzocht kan worden. Met andere woorden: het is niet een kwestie van 'u vraagt en wij draaien'. De grootste spraakverwarring ontstaat over de motie waarin de reis van de Overheids BV wordt gekapitteld. Wat is de status van dit stuk? Maar dat is een verhaal op zich, dat we hier nog eens hopen te duiden.

 

Raadsvergadering Het Debat 11/12/2018

In dit debat steelt het agendapunt van de woonwagenstandplaatsen de show. Op de publieke tribune is onder andere de doelgroep ruim vertegenwoordigd. Voorzitter Van Mourik (00:16:45) legt dan ook af en toe de gang van zaken uit, zodat men op de tribune weet wat er gaande is. En raadslid mevrouw Mulder (00:09:40) wisselt spontaan het Fries in voor het Nederlands, omdat niet iedereen op de tribune Friestalig is. Dat het Fries ook het gesprek tussen raadsleden/bestuurders onderling bemoeilijkt, lijkt van minder belang; zie de vorige paragraaf. Voorzitter Van Mourik is door de wol geverfd. Maar als zijn wethouder Ter Keurs (00:45:30), te gast in de raad, rechtstreeks met de gasten op de tribune aan het onderhandelen slaat, heeft ook Van Mourik (00:45:30) even geen tekst meer. Er zijn raadsleden die graag de voorzitter passeren (01:06:35); dan is het zaak om direct in te grijpen (01:06:50). Soms is humor een wapen in handen van de voorzitter, bijvoorbeeld als een raadslid de voorzittersrol overneemt. (01:35:10). Tot slot is het in onze ogen verbijsterend, dat er in deze raadsvergadering geen enkel woord gewijd wordt aan het tussentijdse vertrek van een wethouder. Maar zoals al gezegd: dat is een blog op zich.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Zondag 3 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

DWJDM uit de lucht

Vol goede moed hebben wij begin dit jaar de Afterparty LF2018 aangekondigd. Zoals het nu lijkt, vieren wij deze afterparty exclusief op DWJM Sociaal. Een paar dagen later hebben we jullie een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Maar het van gemeentewege opdoeken van onze goede buursite DWJDM, hing toen al dreigend in de lucht. Natuurlijk hebben wij geprotesteerd. De gemeente stelt, dat zij geen websites kan laten draaien vanwege een project van een inwoner. Maar het ligt andersom. Het verdwenen DWJDM is formeel nog altijd een project van de gemeente. Het ligt vast in de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040. De gemeente heeft eigenhandig de accounts aangemaakt voor alle leden van DWJDM. De leden die daarna activiteiten begonnen op DWJDM, deden er exact wat de gemeente beleidsmatig nog steeds met DWJDM beoogt: verbindingen leggen, informatie uitwisselen en discussie voeren.

 

2019 begint rampspoedig

Ons protest en onze argumenten hielpen niet. Op 9 januari 2019 is DWJDM het zwijgen opgelegd. Bestaande links werken niet meer: 'Beveiligde verbinding mislukt'. Argeloze bezoekers weten dus niet waar ze het zoeken moeten. We hebben toen ons Jaarplan DWJM 2019 weer ingetrokken. Eenzijdige opheffing van gemeentelijke sociale platforms betekent, dat de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een planmatige aanpak ver te zoeken is. Wat doen we hier dan nog? In elk geval geen jaarplan uitvoeren. Maar we laten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk ook niet aan de goden over. Geen jaarplan, maar in plaats daarvan het motto: Vrijheid blijheid. We gaan hier, en op DWJM Zakelijk, doen waar we zin in hebben. Dat kan dan nog een verrassende afterparty worden.

 

Shoes Premium Attack Movement (SPAM)

Ter nagedachtenis aan DWJDM, hebben we hier op DWJM Sociaal 2,5 week stilte in acht genomen. Een week voor elk jaar dat DWJDM heeft bestaan. (Hoe snel kun je een jong initiatief weer de nek omdraaien?) De periode van stilte ging in na onze laatste bijdrage: Eclips premium. Dat betekent dat we hier nu weer wat lawaai mogen gaan maken. Helaas is er intussen opnieuw een aanval geweest van de Shoes Premium Attack Movement (SPAM). Volg de link en huiver. Direct na deze engerd van een blog staan er nog drie. De vorige aanval van SPAM bestond zelfs uit zes exemplaren. Na onze recente melding bevestigde de gemeente tot onze blijdschap, dat hier inderdaad sprake is van SPAM. Voor de cynici onder ons: soms zijn de gemeente en wij het ook WEL eens. De gemeente studeert nu op een methode om deze SPAM-accounts te verwijderen. Zodra de twee laatste links hierboven het niet meer doen, is dat gelukt. In dit geval WEL tot onze tevredenheid.

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 9 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty


Energis 18 : 16b - 32  Abrahams voorbede voor DWJDM

Toen zetten de beheerders zich neer achter hun schermen en bezochten de weboase DWJDM. En zij zagen dat Abraham één van de weinige gebruikers was. 17 En de beheerders dachten: Zouden wij voor Abraham verbergen wat wij gaan doen? 18 Abraham immers lag de vorige keer ook al dwars. En dat zal hij voorzeker nogmaals doen, als wij onze plicht niet vervullen en niet van te voren met hem spreken. 19 Daarop zeiden de beheerders tegen Abraham: De stilte op DWJDM is voorwaar groot en de omvang van haar werken is beneden alle peil. Daarbij is ons beleid voortdurend aan verandering onderhevig en de kosten rijzen de pan uit. 20 Wij willen gaan zien hoe groot de verwarring over dit alles is onder de inwoners des lands. Wij willen het weten, opdat wij kunnen overgaan tot samensmelting van gans DWJM.

21 Toen maakten de beheerders aanstalten om in te loggen, teneinde DWJDM te verdelgen. Maar Abraham bleef nog staan voor de beheerders. 22 En Abraham trad nader en zeide: Zult gij dan de nog aanwezige gebruikers uitwissen, samen met hen die niet meer gebruiken? 23 Misschien benutten zij DWJDM nog steeds overeenkomstig het doel, waarvoor gij haar eerder hebt geschapen, al is het gering. Zult gij DWJDM dan verdelgen, en haar geen ruimte geven ter wille van dat geringe gebruik? 24 Het zij verre van u aldus te handelen, zodat het gebruik gelijk zou zijn aan het ontbreken van gebruik. Dat zij verre van u; zou de beheerder van gans DWJDM haar schepping geen recht doen?

5 En de beheerders zeiden: Ook indien wij op DWJDM gebruik aantreffen overeenkomstig onze doelstelling toen wij haar schiepen, zullen wij haar toch vernietigen. 26 En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken, hoewel ik stof en as ben. 27 Misschien zijn er nog enkele levende projecten op DWJDM; zult gij haar dan ter wille van deze projecten niet verwoesten? En zij zeiden: Wij zullen haar verwoesten, ook als wij daar nog levende projecten aantreffen. 28 En hij sprak verder tot hen en zeide: Misschien zijn deze projecten in de geest van uw geboden, en dragen zij bij aan brede verduurzaming. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verdelgen, ook als zij nog bijdraagt aan verduurzaming.

29 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien geeft enig uitstel van de verdelging deze projecten de adem die zij nodig hebben. En zij zeiden: Ook al zou uitstel verlichting bieden, wij zullen DWJDM zoals aangekondigd vernietigen. 30 En hij zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken; misschien biedt het uitkomst als alleen de levende projecten nog tijdelijk worden gespaard. En zij zeiden: Wij zullen ook de nog levende projecten verdelgen, samen met gans DWJDM.

31 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien ligt er een voornemen om DWJDM in te richten voor een grotere betrokkenheid van de inwoners des lands. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verwoesten, ook al zouden er voornemens liggen die de inwoners des lands ten goede komen. 32 Toen logden de beheerders in, nadat zij geëindigd hadden tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonverblijf terug.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Vrijdag 7 december 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Kanttekening d.d. 10 januari 2019

Dit jaarplan is per 10 / 01 / 2019 weer ingetrokken, met als belangrijkste achtergrond de eenzijdige opheffing van DWJDM op 09 / 01 / 2019. Daarmee ontbreekt de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een  planmatige aanpak door actieve gebruikers binnen de resterende sociale DWJM-structuur, te weten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk.

 

Jaarlijkse gewoonte

Voor ons ligt het Jaarplan 2019 van Kreaterbureau VULKAAN, voor de DWJM-structuur. Van dit jaarplan hopen wij een goede jaarlijkse gewoonte te maken. Natuurlijk hebben wij het ook onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke  afdeling Communicatie. Cultuur speelt een belangrijke rol. Daarom hebben wij verder een afschrift gestuurd naar onze gemeentelijke contactpersoon voor culturele aangelegenheden.

 

DWJM (portal)

Voor het portal hebben we geen plannen. DWJM is niet een geschikt medium voor inwoners om te reageren, omdat de site daarbij het e-mailadres toont. De communicatiestructuur speelt er verder een ondergeschikte rol. Het eigen account en de eigen reacties kunnen niet worden beheerd.

 

DWJM People (DWJM Sociaal)

- Voortzetten van Aethertheater Schelf 2018 in het derde en laatste jaar, als afterparty van LF2018.

- Aandacht besteden aan het 10-jarig jubileum van DWJM op 26 maart 2019, met het accent op de culturele waarde van DWJM People.

- Geleidelijk uitbouwen van DWJM People, als cultuurkanaal van de wijde regio, zoals ook aangegeven naar LF2018.

- Versterken en aanjagen  van de agenda voor de kleinere evenementen in de wijde regio rond Drachten.

- Onderbrengen van de dynamische 'Agenda van het Noorden', met jaarlijks alle grote noordelijke evenementen.

- Versterken en aanjagen van de maatschappelijke functie, met meer aandacht voor de plaatselijke politiek.

 

DWJM Planet (DWJDM)

- Het ADeM-principe heeft hier haar blijvende thuisbasis; voortzetten en uitbouwen van projecten en voorbeelden.

- Versterken als platform voor verduurzaming en voor burgerparticipatie, beide in bredere zin.

- Verder uitbouwen als ontmoetingspunt  van inwoners die samen met burgerinitiatieven aan de slag willen.

- Hierbij de mogelijkheden beter benutten, om vanuit de bewoners projecten aan te maken en te lanceren.

- De door de gemeente geplaatste standaard items zijn voor een groot deel slapend; voor deze items zijn er geen concrete plannen.

 

DWJM Profit (DWJM Zakelijk)

- Onder andere Kreaterbureau VULKAAN maakt actief gebruik van DWJM Profit als haar vaste thuisbasis; voortzetten en uitbouwen.

- Verder activeren van DWJM Profit, als lokale broedplaats van kunstenaars en kleinere tot middelgrote bedrijven en instellingen.

- Invulling geven aan de statische 'Agenda van het Noorden', met daarin de belangrijke vaste datums voor Noord-Nederland. De hiervoor benodigde 366 standaard blogs zijn intussen aangemaakt op DWJM Zakelijk, maar nog niet ingevuld.

- Benutten van de potentie van DWJM Profit voor langer lopende exposities van foto's, afbeeldingen en dergelijke. Door de goede faciliteiten is deze site hier geschikter voor dan DWJM Sociaal.

 

Samenhang DWJM-structuur

Naast deze acties per afzonderlijk onderdeel, is het versterken van de driehoek DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit natuurlijk een aandachtspunt. Verder is dit jaarplan niet in beton gegoten. Mogelijk hebben andere gebruikers ook ideeën, initiatieven en plannen voor de DWJM-structuur. Daarom staat dit jaarplan op DWJM Sociaal. Reacties zijn natuurlijk welkom.

 

Inbreng gemeente

Ook de gemeente kan natuurlijk als beheerder een rol spelen bij de verdere doorontwikkeling van DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit. We noemen als voorbeeld de punten die in diverse e-mails over de DWJM-structuur onder de aandacht van de afdeling Communicatie zijn gebracht. Wij vertrouwen erop dat de gemeente deze signalen oppakt. Ook van onze kant blijven wij doen wat we kunnen.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 21 augustus 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

SW - Voorstel advertentie - CONCEPT - Www & wwW / Schelf 2018 / LF 2018

 

Met spoed gevraagd!

Voor onze zakelijke relatie Www & wwW zijn wij op zoek naar een:

Opperwezen (m/v)

en / of

Extraterrestrial (a-z).

 

Functieomschrijving

U zult worden ingezet als staffunctionaris bij Www & wwW. Daar wordt u geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van een bovenaardse visie op intraplanetaire samenlevingen.

Casus zal zijn de planeet aarde, ook wel aangeduid als de Blauwe Planeet. De te ontwikkelen visie zal dienen als fundament voor het in te stellen precatastrofe management.

Over water kunnen lopen strekt tot aanbeveling. Maar ook zij die deze vaardigheid niet beheersen, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reflecteren. Voorlopig is er vaste grond voorhanden.

 

Wat bieden wij?

Er is inpandige huisvesting beschikbaar binnen de Hooykiep, Houtzaagmolen 22 - 24 te Drachten, zijnde de hoofdlocatie van Www & wwW. Verblijf in het open veld of anderszins is optioneel mogelijk.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met bereikbaarheidscondities. Deze omvatten flexibele oproepbaarheid volgens het piepsysteem, binnen een oneindige 24-uursdienst.

De startwerkzaamheden vinden plaats in het kader van Aethertheater Schelf 2018 / LF2018. Tegemoetkomingen bestaan dan ook uit culturele variatie en geestelijke verrijking.

 

Informatie en contact

Belangstellenden kunnen hun cv inzenden via ethesinfo@upcmail.nl ter attentie van Dutch Volcano, onder vermelding van OW/ET. Overige acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

 

Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 28 mei 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Zondagsonrust

Vaak komt er in een raadsvergadering een hoofditem bovendrijven. Zo ook in de raad van 22 mei 2018. Deze keer was het de motie over de Winkeltijdenverordening, die met deze eer ging strijken. De motie was er gekomen vanwege een schriftelijk verzoek van de centrumondernemers. Ze willen graag vrijgave van de winkeltijden. In de volksmond heet dat dan al snel de invoering van de koopzondag. En natuurlijk is dit een gelopen race. Nadat al eerder Smallingerlands Belang een poging had gewaagd, werd nu deze motie ingediend door een stevige meerderheid van de raad.

 

Man van de match

Wie er met de titel "Man van de match" aan de haal ging, daarover kon geen twijfel bestaan. Dat was Klaas van Veelen, die namens de CU de snelheid, de globaliteit en de voorspelde onzorgvuldigheid van dit motieproces geestdriftig en vasthoudend aan de kaak stelde. Ook van het CDA en de SP had het met minder 'stoom en kokend water' gemogen. De scheiding der geesten raakte zelfs het oude college, dat dapper verklaarde in meerderheid bereid te zijn de motie uit te voeren. Voorman Van Veelen van de CU stelde alvast amendementen in het vooruitzicht. Dat wordt voor sommigen een paar zondagen hard doorwerken.

 

In breder perspectief

In de raad werd de koopzondag gerelateerd aan 'funshoppen', aan commerciële vrijheid en aan het tegengaan van zondagelijks kooptoerisme naar elders. Haal het funshoppen terug naar Drachten en laat de ondernemers het maar regelen. Waar de gemeenteraad redeneert vanuit gemeentelijk perspectief, zijn wij als World wide watching & writing wiseguy Wanderers veroordeeld tot een bredere kijk. Wij zien dan vooral een consumptie stimulus, die onze veel te grote ecologische voetafdruk verder zal opblazen. Dat doen we dan gewoon voor de lol, want anders heet het geen funshoppen.

 

Consument af

Daarmee zijn wij niet tegen de koopzondag. Een veranderende maatschappij vraagt soms om verandering van regels. Maar deze verandering komt al te gemakkelijk terecht in de klauwen van de eeuwige groeigedachte. Een gedachte die drijft op het aanjagen van de behoefte aan meer, meer en nog eens meer. Het is daarom tijd voor een helder statement. Als Www&wwW doen wij hierbij afstand van onze status als consument. Wij laten ons niet langer economisch definiëren en inpakken. Vanaf nu zijn wij gebruikers, waarbij alles 'gebruik' mag heten, zolang het geen misbruik is.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 mei 2018 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender


Een open houding

Het zijn politiek turbulente tijden. Informateur Ton Baas heeft op 8 mei in ruim een half uur uit de doeken gedaan welke coalitie hij adviseert voor Smallingerland. SP, D66, SB, CU en CDA vallen buiten de boot. Ik zal er geen half uur aan wijden. SB was al wat wiebelig gebleken. SP en D66 konden zich niet vinden in het raadsprogramma. En CU en CDA willen wat de andere partijen niet willen: zondagsrust. Dus geen SP, D66, SB, CU en CDA. Hoewel; ze mogen wel meedenken, graag zelfs. Want de inzet is een open (ver)houding tussen college en raad, resp. tussen coalitie en oppositie. En de inwoners centraal, maar dat wisten we al.

 

Inwoners centraal

De nieuwe raad kreeg direct de kans om grondig te beginnen met het centraal stellen van de inwoners. Bij de ingekomen stukken zat een rapport van de Ombudsman, over burgerinitiatieven en hoe daar als gemeente mee om te gaan. Het oude college wilde dit maar gewoon voor kennisgeving aannemen. Waarom nu nog drukte maken. De nieuwe raad had daar een stokje voor kunnen steken, door bijvoorbeeld het stuk in handen te stellen van het college. Dat gebeurde niet. Het schrijfsel van de Ombudsman dreigt nu de boot te missen in onze gemeente. Het zal de politieke turbulentie zijn.


Bestemming in stemming

Aan die turbulentie draagt natuurlijk ook de mix van een nieuwe raad en een oud college een paar steentjes bij. Dat kwam uit de verf bij de stemming over het bestemmingsplan Gaaster Eiland. Of eigenlijk bij de stemming over een bijkomende motie. Die motie was onder andere ingediend door D66, met als raadsleden de heren Van der Leck en Postma. Je zou dan denken dat deze raadsleden voor zijn. Maar Van der Leck is ook wethouder, en moest namens het oude college deze motie ontraden. Echter, bij de stemming werd de motie toch met algemene stemmen aangenomen.

 

Rara, hoe kan dat?

Onder de indieners van goede oplossingen verloten wij tien gratis zitplaatsen op de publieke tribune, bij de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Vanaf deze tribune heeft men een schitterend uitzicht op de politieke arena. Over het geluid zullen wij het hier niet hebben.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 31 maart 2018 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

De nieuwste vertaling

Maria was buiten gebleven en stond bij het graf te huilen. Al huilend boog ze zich voorover naar het graf. Daar zag ze twee in het wit geklede engelen, die op de plek zaten waar het lichaam van Jezus had gelegen. De een zat aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde. Ze vroegen haar: 'Vrouw, waarom huil je?' Maria antwoordde: 'Ze hebben mijn heer weggehaald en ik heb geen idee waar ze hem gelaten hebben.'

 

Vertalen is een vak

Nadat ze dat gezegd had draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat hij het was. Jezus vroeg haar: 'Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Meneer, als u hem hebt weggehaald, zeg mij dan waar u hem hebt heengebracht. Dan zal ik hem terughalen."

 

De moraal van het verhaal

En Jezus zei tegen haar: "Eén april!"

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 26 februari 2018 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Dag referendum

Het raadgevend referendum lijkt te gaan verdwijnen. De Tweede Kamer is al om. In de Eerste Kamer lijkt ook een meerderheid voor afschaffing. Op de achtergrond zoemt nog het Oekraïne-referendum na. Dat heeft de Nederlandse regering, Premier Rutte in het bijzonder, de nodige kopzorgen opgeleverd. Onder andere daardoor tekende het jonge referendum als het ware zijn eigen doodvonnis.

 

Waylon in DWDD

Intussen zingt Waylon in vijf dagen vijf songs bij DWDD. Welke van de vijf neemt hij mee naar het Eurovisie Songfestival? Er was sprake van dat het publiek zou mogen kiezen. Maar dat gaat niet door; Waylon heeft zelf al uitgemaakt welk liedje hij in Europa gaat zingen. Op de achtergrond dreunt de vroege uitschakeling na van zijn favoriet Kimberly, bij The Voice of Holland. Kimberly scoorde eerder nog vier tienen bij de vier coaches. Maar werd een week  later bij een publieksstemming door televisiekijkend Nederland naar huis gestuurd. Dat overkomt mij geen tweede keer, zal Waylon gedacht hebben. Ik regel het zelf wel.

 

Wie van de drie?

Om het eenvoudig te maken: er zijn slechts drie opties.

Een autoriteit die niet hoort en niet luistert, forceert.

Een autoriteit die hoort maar niet luistert, dicteert.

Een autoriteit die hoort en die luistert, repareert.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Maandag 12 februari 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Voor een volle tribune

Gemeenteraadsvergadering 6 februari 2018, onderdeel het Debat. De negentien deelnemers aan de cursus 'Politiek Actief' waren niet voor niets gekomen. Eerst mochten ze uit handen van burgervader Van Mourik hun certificaat van deelname in ontvangst nemen. Natuurlijk vulden ze ook de rest van de avond de publieke tribune; je bent politiek actief of niet. En daar werden ze vergast op een politiek steekspel met een hoge amusementswaarde. Je zou bijna denken dat de lokale bestuurders en vertegenwoordigers samen een onderhoudend script hadden uitgewerkt. Om zo de cursisten nog wat praktijkervaring aan de hand te doen.

 

Vier jaar wachten op niets

Het speelveld was agendapunt 5: raadsvoorstel populatiebekostiging. Bijna vier jaar geleden hadden PvdA en CU een motie Samen voor Elkaar ingediend. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om te starten met een experiment populatiebekostiging. De motie werd aangenomen. Maar nu stond er een raadsvoorstel van het college op de agenda, om het toch maar niet te doen. Trees Flapper, bezig met haar laatste maanden als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA, vond het dieptreurig. Klaas van Veelen meende dat het niet netjes was, en verklaarde dat hij eigenlijk hetzelfde bedoelde als de vorige spreker. Een andere discussiepunt voltrok zich binnen de raad zelf. Moest men nu wel of niet de hand in eigen boezem steken? Want afgemeten aan waakzaamheid, had de raad er ook niet altijd bovenop gezeten.

 

Om een lang verhaal kort te maken

Even leek de tijd rijp voor een motie van diepe treurnis. Maar dat valt niet mee met de hand half in eigen boezem. Ook was men het er wel over eens dat de omstandigheden gewijzigd waren. De wethouder verexcuseerde zich netjes; hij was vergeten te melden dat het er niet van was gekomen. Maar wou nog wel even kwijt dat de rest van de motie Samen voor Elkaar dik voor mekaar was. Het eindspel kende de schoonheid van de eenvoud. Na een kwartier schorsing kwam de voltallige raad met een amendement die niet meer dan één zin aan het raadsvoorstel toevoegde. Maar het was wel een mooie en bloemrijke zin. 'Het college en de raad gaan een gezamenlijk traject inrichten om informatie en kennis te vergaren over transformatie en welke instrumenten hieraan bij kunnen dragen.' De cursisten kregen waar voor hun geld. Want ook de cursus was al gratis.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 27 januari 2018 - 17 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Opening Culturele Hoofdstad

Het is zaterdag 27 januari 2018. De opening van de Culturele Hoofdstad. Nu ik dit schrijf, loopt Leeuwarden in snel tempo vol. Reden om mooi in Drachten te blijven. Natuurlijk gaan we wel even op afstand kijken, knus vanuit de Hooykiep. Het wordt een gelikte reportage, waarin vakkundig de openingsshow, de Friese identiteit en wat er dit jaar zoal komen gaat, met elkaar worden vermengd tot een geheel met zeggingskracht. In Drachten hing gisteren hetzelfde sfeertje, maar dan van meer dorpse proporties. In en rond Museum Dr8888 was het een gezellige drukte, met muziek, een nieuwe expositie, een hapje en een drankje.  En in de bieb, café Marktzicht en elders zoemden verhalen rond.

 

Kleine schrijver doet mee

Nu de aftrap is geweest, wordt het tijd om kleine schrijvers te laten participeren. Schrijvers acteren niet, zingen niet en vertellen niet. Zij schrijven. En kleine schrijvers schrijven in het klein. Persoonlijk ben ik de schrijver van één enkel klein boekje, gevuld met kleine stukjes. Het heeft een tijdje in de Bibliotheek Drachten gestaan. Zodat het een klein beetje is gelezen door een klein groepje mensen. Het heet 'Kleine stukjes vaderland'. De inhoud is een ietsje achterhaald, maar dat mag het pretje niet drukken. Er zijn nog boekjes over. Eén ervan ga ik komende week in een goed afdichtende kunststof doos stoppen, die ik ergens ga laten slingeren. Zodat het boekje een reisje gaat maken. In de hoop dat we van deze en gene reacties van onderweg krijgen.

 

Verder business as usual

Hier op DWJM Sociaal is het rustig als vanouds. Wel heeft de politiek hier weer vaste voet aan de grond gekregen, sinds 0adske het idee heeft opgevat om de raadsvergaderingen op de agenda te zetten. Dat heeft al aardige inkijkjes opgeleverd in de Smallingerlandse gemeenteraad. Dus mooi mee doorgaan. In de Hooykiep zoekt zorgrobot Ennie zijn weg, met Erik Bleske als dagelijkse buddy. Ennie heeft de tip gekregen om in gesprek te gaan met The Almighty Computer, de ultieme kunstmatige intelligentie op het internet. Maar dat lijkt tot nu toe geen succes; deze intelligentie is nogal kort van stof en verandert even gemakkelijk van respons als een Nederlandse zomer.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zondag 19 maart 2017 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM - Drachten Wil Je Meemaken

 

Aanmelding Culturele Hoofdstad 2018

 

Beste gemeente Smallingerland,

 

Drie jaar lang Schelf 2018

Begin 2017 is Schelf 2018 van start gegaan. Deze productie wordt uitgevoerd op de digitale planken van DWJM Sociaal. De speeltijd is in elk geval drie jaren, en omvat dus minimaal de periode 2017 tot en met 2019. Het is geen toeval dat het middelste jaar van deze periode 2018 is. Schelf 2018 is namelijk een productie die meedoet aan de Culturele Hoofdstad 2018. Schelf 2018 is dan ook aangemeld bij Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture 2018 en krijgt er een plek op de agenda. Ook op het Projectbord van Stipe.nl is Schelf 2018 intussen aanwezig. Daarnaast hebben wij een aanmelding gedaan voor Under de Toer; in april 2017 wordt duidelijk of deze toren inderdaad een begaanbare weg voor ons is.

 

Digitale productie op DWJM

Wij melden Schelf 2018 nu ook aan bij de gemeente Smallingerland. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een productie die nog ontwikkeld en voorbereid moet worden. Wij zijn al gestart. Daarbij is er een sterke band met de gemeentelijke website DWJM Sociaal. Schelf 2018 is namelijk een puur digitale productie, en is daarmee waarschijnlijk uniek binnen de Culturele Hoofdstad 2018. DWJM Sociaal was een van de eerste en is een van de weinige gemeentelijke sociale platforms in Nederland. De webstek zal in 2019 tien jaar bestaan. Dat lijkt weinig, maar in de digitale mediawereld is dat een eeuwigheid. Niet voor niets leggen wij DWJM onder meer uit als Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument.

 

DWJM: what's in a name?

Het betekent ook dat DWJM Sociaal 'het Vlieland' van de sociale media is: een relaxt toevluchtsoord ergens aan de rand van een hectisch Europa. Als Dromerige Webstek voor Jachtige Mensen, biedt DWJM Sociaal digitale bloghutten aan. Daar kan met zich in alle rust wijden aan de edele blogkunst. Voor wie het bloggen echt een roeping is, valt de Orde van De Bloggertijnen te overwegen. Deze orde beschikt over het enige Bloggertijnenklooster ter wereld. Uiteraard ook digitaal te vinden op DWJM Sociaal, onder het motto Dwaze Wereld, Jolige Monniken. De Schelfkalender 2018 belooft tenslotte: Dit Wordt Jouw Medium. Tenminste als je een plek op de Schelfkalender weet te veroveren.

 

Vroeger of later: aethertheater

Voorlopig draait de productie Schelf 2018 met een zevental hoofdrollen. Daar komen gaandeweg nog een aantal prominente gastrollen bij. De hoofdrolspelers hebben zich georganiseerd in het internationaal georiënteerde Www&wwW, dat staat voor World wide watching & writing wiseguy Wanderers. In het kort: Threefold Double-U and Repeat. De kunstvorm die zij met Schelf 2018 bedrijven is nieuw, en zal bekend worden onder de verzamelnaam 'aethertheater'. Hun ontmoetingsplek is de Hooykiep, dat model staat voor elke plek waar mensen samenkomen om in harmonie te werken aan PEP-nieuws: nieuws in de vorm van Positronische (a)Ethertheater Perspectieven.

 

DWJM als contramal van Facebook

Wat betekent tot slot dit alles voor DWJM Sociaal? Dit Drachtster medium zal in alle opzichten de absolute tegenhanger worden van Facebook. Niet de oneliner staat centraal, maar het verhaal. Niet de snelle blik, maar de volle aandacht. Niet de waan van de dag, maar de strategische ontspanning. Nee, DWJM Sociaal zet zich niet af tegen Facebook. Het biedt juist de broodnodige variatie naast Facebook, door zich te profileren als 'Laceboek'. Wie even ontsnappen wil aan de hectiek van de wereldwijde digitale netwerken, kan terecht op het rustige en overzichtelijke digitale stadsplein van Drachten. Shared space, om even bij te komen.  DWJM als Laceboek: de uitdagende contramal van Facebook.

 

Altijd tot nadere uitleg bereid, met vriendelijke groet,

 

Namens Www&wwW

Steven Watertij

 

PS: deze brief is ook als blog te vinden op DWJM Sociaal, maar dan met handige links naar andere (betrouwbare) weblocaties.

 

=   Watertij - HOMER 

 

 alt


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 30  |  volgende pagina »