Geplaatst: Vrijdag 3 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM Sociaal

 

Willen we Drachten nog meemaken? De gemeentelijke bedenker van DWJM heeft het tienjarig bestaan van DWJM Sociaal niet afgewacht. In alle stilte heeft hij zijn account verwijderd. Terwijl er iets valt te vieren! Hier zakt ons de broek van af.


2009 - 2010

Peter Postma - vindt de haven veilig, maar geen plek om te blijven

Drachten wil je meemaken online!

Niet de allereerste blog; wel het startschot van DWM Sociaal

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 2 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM Sociaal

 

De meeste blogs op DWJM hebben wel iets beschouwends in zich. Deze categorie is dan ook eenvoudig te vullen. Plezierig om mee te beginnen. Nadeel van beschouwingen is wel, dat ze alle kanten kunnen uitzwabberen. Of is dat misschien juist een voordeel?

 

2009 - 2010

De politieke agenda - soms gaat de bron boven de blogger

Donner hanteert boekhoudregels om pensioen te smoren 

Eerste blog op DWJM en een van de kortste

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 26 maart 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

 

DWJM viert tiende verjaardag 

Het is nog vroeg in de ochtend van dinsdag 26 maart 2019. Heel vroeg. Om precies te zijn: 01:20 uur. Maar langer wachten kan niet; we gaan deze blog nu schijven. Want vandaag, dinsdag 26 maart 2019, bestaat DWJM 10 jaar. Driewerf Hoera! Benieuwd wat dat ook alweer is, DWJM? Lees DWJM voor Dummies, van ons aller 0adske.

 

Daar gaan we iets mee doen

En ja, als Www&wwW gaan we hier natuurlijk digitaal aandacht aan besteden. Want het is uiteindelijk dit medium, intussen DWJM Sociaal geheten, waar het decennium DWJM zich van begin tot eind heeft afgespeeld. In 10 jaar DWJM Sociaal, een blog van Dutch Volcano, keek Dutch al vooruit naar dit moment. Maar nu concreet.

 

Doorkijkje van 10 x 10 x 10

Nog deze maand publiceren wij hier 10 blogs. Elk gaan ze in op een boeiend facet van DWJM Sociaal. Deze 10 blogs beginnen met verwijzingen (links) naar 10 bijdragen uit het startjaar 2009 van DWJM. Elke verwijzing gaat samen met een korte uitleg. 10 maanden lang, tot december 2019, vullen wij de blogs maandelijks aan met weer een volgend jaar.

 

Panorama DWJM Sociaal

Zo zal er in 10 maanden tijd een gevarieerd uitzicht op 10 jaar DWJM (Sociaal) groeien. We zetten daarbij de blogs centraal; zij waren en zijn de ruggengraat van DWJM. Het idee is om zoveel mogelijk verschillende bloggers aan het woord te laten. In januari en februari 2020 kijken we kort naar de andere activiteiten. Welkom!

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 

alt

Geplaatst: Maandag 4 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Een nieuwe burgemeester

Jan Rijpstra lijkt de nieuwe burgemeester te worden van Drachten | Smallingerland. Geboren in de Hollandse stad Gouda, begeeft hij zich nu naar een ruig Fries veendorp. Mogelijk heeft de met bloed, zweet en tranen gewonnen Drachtster turf ooit de herenhuizen van Gouda verwarmd. En nu is er een nieuwe band tussen beide plaatsen; deze band heet Jan Rijpstra. Zijn meest zichtbare taak alhier zal zijn: het voorzitterschap van de gemeenteraad. Zichtbaar, omdat dankzij de camera's alle inwoners van deze gemeente hem als raadsvoorzitter op de vingers kunnen kijken.

 

De mores van de raad

Natuurlijk zien wij allen graag dat het goed komt. Daarom delen wij hier iets over de mores van onze dynamische gemeenteraad, aan wie een zekere vrijgevochtenheid niet vreemd is. In dit verband is meten weten. Daarom hebben wij twee raadsvergaderingen uitgebreid gemonitord. In de eerste plaats is dat de raadsvergadering van dinsdag 27 november 2018. Daarin kwam onder andere de politieke meloen van de Overheids BV ter sprake. Ook de daaropvolgende raadsvergadering op dinsdag 11 december 2018 hebben wij grondig doorgelicht, toen er plots een wethouder minder was. In beide gevallen hebben wij ons toegelegd op het onderdeel Het Debat; want daar gebeurt het tenslotte. De beelden van beide vergaderingen zijn te bereiken via beide links hiervoor. In de tijdbalk onder het beeld kunnen tijdstippen uit de vergadering worden geselecteerd.

 

Raadsvergadering Het Debat 27/11/2018

De agendapunten 1 - 4 en 6 nemen samen 2,5 minuut. Agendapunt 5 de Overheids BV vergt bijna 90 minuten. Zodoende is duidelijk waar het zwaartepunt ligt. We gaan er niet inhoudelijk op in, maar stippen een paar punten van orde aan. In de raad mag het Nederlands en het Fries gebezigd worden. Gebruik van het Fries bevordert niet altijd het begrip. Raadslid Van der Horst (01:25:59) en wethouder Haverkort (01:28:04) maken hier met zijdelingse subtiliteit gewag van. Mevrouw Van Eerden (01:26:37) claimt een schorsing, met de woorden: 'Wij willen een schorsing'. Voorzitter Van Mourik maakt duidelijk dat hooguit om een schorsing verzocht kan worden. Met andere woorden: het is niet een kwestie van 'u vraagt en wij draaien'. De grootste spraakverwarring ontstaat over de motie waarin de reis van de Overheids BV wordt gekapitteld. Wat is de status van dit stuk? Maar dat is een verhaal op zich, dat we hier nog eens hopen te duiden.

 

Raadsvergadering Het Debat 11/12/2018

In dit debat steelt het agendapunt van de woonwagenstandplaatsen de show. Op de publieke tribune is onder andere de doelgroep ruim vertegenwoordigd. Voorzitter Van Mourik (00:16:45) legt dan ook af en toe de gang van zaken uit, zodat men op de tribune weet wat er gaande is. En raadslid mevrouw Mulder (00:09:40) wisselt spontaan het Fries in voor het Nederlands, omdat niet iedereen op de tribune Friestalig is. Dat het Fries ook het gesprek tussen raadsleden/bestuurders onderling bemoeilijkt, lijkt van minder belang; zie de vorige paragraaf. Voorzitter Van Mourik is door de wol geverfd. Maar als zijn wethouder Ter Keurs (00:45:30), te gast in de raad, rechtstreeks met de gasten op de tribune aan het onderhandelen slaat, heeft ook Van Mourik (00:45:30) even geen tekst meer. Er zijn raadsleden die graag de voorzitter passeren (01:06:35); dan is het zaak om direct in te grijpen (01:06:50). Soms is humor een wapen in handen van de voorzitter, bijvoorbeeld als een raadslid de voorzittersrol overneemt. (01:35:10). Tot slot is het in onze ogen verbijsterend, dat er in deze raadsvergadering geen enkel woord gewijd wordt aan het tussentijdse vertrek van een wethouder. Maar zoals al gezegd: dat is een blog op zich.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Zondag 3 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

DWJDM uit de lucht

Vol goede moed hebben wij begin dit jaar de Afterparty LF2018 aangekondigd. Zoals het nu lijkt, vieren wij deze afterparty exclusief op DWJM Sociaal. Een paar dagen later hebben we jullie een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Maar het van gemeentewege opdoeken van onze goede buursite DWJDM, hing toen al dreigend in de lucht. Natuurlijk hebben wij geprotesteerd. De gemeente stelt, dat zij geen websites kan laten draaien vanwege een project van een inwoner. Maar het ligt andersom. Het verdwenen DWJDM is formeel nog altijd een project van de gemeente. Het ligt vast in de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040. De gemeente heeft eigenhandig de accounts aangemaakt voor alle leden van DWJDM. De leden die daarna activiteiten begonnen op DWJDM, deden er exact wat de gemeente beleidsmatig nog steeds met DWJDM beoogt: verbindingen leggen, informatie uitwisselen en discussie voeren.

 

2019 begint rampspoedig

Ons protest en onze argumenten hielpen niet. Op 9 januari 2019 is DWJDM het zwijgen opgelegd. Bestaande links werken niet meer: 'Beveiligde verbinding mislukt'. Argeloze bezoekers weten dus niet waar ze het zoeken moeten. We hebben toen ons Jaarplan DWJM 2019 weer ingetrokken. Eenzijdige opheffing van gemeentelijke sociale platforms betekent, dat de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een planmatige aanpak ver te zoeken is. Wat doen we hier dan nog? In elk geval geen jaarplan uitvoeren. Maar we laten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk ook niet aan de goden over. Geen jaarplan, maar in plaats daarvan het motto: Vrijheid blijheid. We gaan hier, en op DWJM Zakelijk, doen waar we zin in hebben. Dat kan dan nog een verrassende afterparty worden.

 

Shoes Premium Attack Movement (SPAM)

Ter nagedachtenis aan DWJDM, hebben we hier op DWJM Sociaal 2,5 week stilte in acht genomen. Een week voor elk jaar dat DWJDM heeft bestaan. (Hoe snel kun je een jong initiatief weer de nek omdraaien?) De periode van stilte ging in na onze laatste bijdrage: Eclips premium. Dat betekent dat we hier nu weer wat lawaai mogen gaan maken. Helaas is er intussen opnieuw een aanval geweest van de Shoes Premium Attack Movement (SPAM). Volg de link en huiver. Direct na deze engerd van een blog staan er nog drie. De vorige aanval van SPAM bestond zelfs uit zes exemplaren. Na onze recente melding bevestigde de gemeente tot onze blijdschap, dat hier inderdaad sprake is van SPAM. Voor de cynici onder ons: soms zijn de gemeente en wij het ook WEL eens. De gemeente studeert nu op een methode om deze SPAM-accounts te verwijderen. Zodra de twee laatste links hierboven het niet meer doen, is dat gelukt. In dit geval WEL tot onze tevredenheid.

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 9 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty


Energis 18 : 16b - 32  Abrahams voorbede voor DWJDM

Toen zetten de beheerders zich neer achter hun schermen en bezochten de weboase DWJDM. En zij zagen dat Abraham één van de weinige gebruikers was. 17 En de beheerders dachten: Zouden wij voor Abraham verbergen wat wij gaan doen? 18 Abraham immers lag de vorige keer ook al dwars. En dat zal hij voorzeker nogmaals doen, als wij onze plicht niet vervullen en niet van te voren met hem spreken. 19 Daarop zeiden de beheerders tegen Abraham: De stilte op DWJDM is voorwaar groot en de omvang van haar werken is beneden alle peil. Daarbij is ons beleid voortdurend aan verandering onderhevig en de kosten rijzen de pan uit. 20 Wij willen gaan zien hoe groot de verwarring over dit alles is onder de inwoners des lands. Wij willen het weten, opdat wij kunnen overgaan tot samensmelting van gans DWJM.

21 Toen maakten de beheerders aanstalten om in te loggen, teneinde DWJDM te verdelgen. Maar Abraham bleef nog staan voor de beheerders. 22 En Abraham trad nader en zeide: Zult gij dan de nog aanwezige gebruikers uitwissen, samen met hen die niet meer gebruiken? 23 Misschien benutten zij DWJDM nog steeds overeenkomstig het doel, waarvoor gij haar eerder hebt geschapen, al is het gering. Zult gij DWJDM dan verdelgen, en haar geen ruimte geven ter wille van dat geringe gebruik? 24 Het zij verre van u aldus te handelen, zodat het gebruik gelijk zou zijn aan het ontbreken van gebruik. Dat zij verre van u; zou de beheerder van gans DWJDM haar schepping geen recht doen?

5 En de beheerders zeiden: Ook indien wij op DWJDM gebruik aantreffen overeenkomstig onze doelstelling toen wij haar schiepen, zullen wij haar toch vernietigen. 26 En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken, hoewel ik stof en as ben. 27 Misschien zijn er nog enkele levende projecten op DWJDM; zult gij haar dan ter wille van deze projecten niet verwoesten? En zij zeiden: Wij zullen haar verwoesten, ook als wij daar nog levende projecten aantreffen. 28 En hij sprak verder tot hen en zeide: Misschien zijn deze projecten in de geest van uw geboden, en dragen zij bij aan brede verduurzaming. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verdelgen, ook als zij nog bijdraagt aan verduurzaming.

29 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien geeft enig uitstel van de verdelging deze projecten de adem die zij nodig hebben. En zij zeiden: Ook al zou uitstel verlichting bieden, wij zullen DWJDM zoals aangekondigd vernietigen. 30 En hij zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de beheerders te spreken; misschien biedt het uitkomst als alleen de levende projecten nog tijdelijk worden gespaard. En zij zeiden: Wij zullen ook de nog levende projecten verdelgen, samen met gans DWJDM.

31 En hij zeide: De beheerders worden toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien ligt er een voornemen om DWJDM in te richten voor een grotere betrokkenheid van de inwoners des lands. En zij zeiden: Wij zullen DWJDM verwoesten, ook al zouden er voornemens liggen die de inwoners des lands ten goede komen. 32 Toen logden de beheerders in, nadat zij geëindigd hadden tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonverblijf terug.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Vrijdag 7 december 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Kanttekening d.d. 10 januari 2019

Dit jaarplan is per 10 / 01 / 2019 weer ingetrokken, met als belangrijkste achtergrond de eenzijdige opheffing van DWJDM op 09 / 01 / 2019. Daarmee ontbreekt de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een  planmatige aanpak door actieve gebruikers binnen de resterende sociale DWJM-structuur, te weten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk.

 

Jaarlijkse gewoonte

Voor ons ligt het Jaarplan 2019 van Kreaterbureau VULKAAN, voor de DWJM-structuur. Van dit jaarplan hopen wij een goede jaarlijkse gewoonte te maken. Natuurlijk hebben wij het ook onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke  afdeling Communicatie. Cultuur speelt een belangrijke rol. Daarom hebben wij verder een afschrift gestuurd naar onze gemeentelijke contactpersoon voor culturele aangelegenheden.

 

DWJM (portal)

Voor het portal hebben we geen plannen. DWJM is niet een geschikt medium voor inwoners om te reageren, omdat de site daarbij het e-mailadres toont. De communicatiestructuur speelt er verder een ondergeschikte rol. Het eigen account en de eigen reacties kunnen niet worden beheerd.

 

DWJM People (DWJM Sociaal)

- Voortzetten van Aethertheater Schelf 2018 in het derde en laatste jaar, als afterparty van LF2018.

- Aandacht besteden aan het 10-jarig jubileum van DWJM op 26 maart 2019, met het accent op de culturele waarde van DWJM People.

- Geleidelijk uitbouwen van DWJM People, als cultuurkanaal van de wijde regio, zoals ook aangegeven naar LF2018.

- Versterken en aanjagen  van de agenda voor de kleinere evenementen in de wijde regio rond Drachten.

- Onderbrengen van de dynamische 'Agenda van het Noorden', met jaarlijks alle grote noordelijke evenementen.

- Versterken en aanjagen van de maatschappelijke functie, met meer aandacht voor de plaatselijke politiek.

 

DWJM Planet (DWJDM)

- Het ADeM-principe heeft hier haar blijvende thuisbasis; voortzetten en uitbouwen van projecten en voorbeelden.

- Versterken als platform voor verduurzaming en voor burgerparticipatie, beide in bredere zin.

- Verder uitbouwen als ontmoetingspunt  van inwoners die samen met burgerinitiatieven aan de slag willen.

- Hierbij de mogelijkheden beter benutten, om vanuit de bewoners projecten aan te maken en te lanceren.

- De door de gemeente geplaatste standaard items zijn voor een groot deel slapend; voor deze items zijn er geen concrete plannen.

 

DWJM Profit (DWJM Zakelijk)

- Onder andere Kreaterbureau VULKAAN maakt actief gebruik van DWJM Profit als haar vaste thuisbasis; voortzetten en uitbouwen.

- Verder activeren van DWJM Profit, als lokale broedplaats van kunstenaars en kleinere tot middelgrote bedrijven en instellingen.

- Invulling geven aan de statische 'Agenda van het Noorden', met daarin de belangrijke vaste datums voor Noord-Nederland. De hiervoor benodigde 366 standaard blogs zijn intussen aangemaakt op DWJM Zakelijk, maar nog niet ingevuld.

- Benutten van de potentie van DWJM Profit voor langer lopende exposities van foto's, afbeeldingen en dergelijke. Door de goede faciliteiten is deze site hier geschikter voor dan DWJM Sociaal.

 

Samenhang DWJM-structuur

Naast deze acties per afzonderlijk onderdeel, is het versterken van de driehoek DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit natuurlijk een aandachtspunt. Verder is dit jaarplan niet in beton gegoten. Mogelijk hebben andere gebruikers ook ideeën, initiatieven en plannen voor de DWJM-structuur. Daarom staat dit jaarplan op DWJM Sociaal. Reacties zijn natuurlijk welkom.

 

Inbreng gemeente

Ook de gemeente kan natuurlijk als beheerder een rol spelen bij de verdere doorontwikkeling van DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit. We noemen als voorbeeld de punten die in diverse e-mails over de DWJM-structuur onder de aandacht van de afdeling Communicatie zijn gebracht. Wij vertrouwen erop dat de gemeente deze signalen oppakt. Ook van onze kant blijven wij doen wat we kunnen.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 21 augustus 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

SW - Voorstel advertentie - CONCEPT - Www & wwW / Schelf 2018 / LF 2018

 

Met spoed gevraagd!

Voor onze zakelijke relatie Www & wwW zijn wij op zoek naar een:

Opperwezen (m/v)

en / of

Extraterrestrial (a-z).

 

Functieomschrijving

U zult worden ingezet als staffunctionaris bij Www & wwW. Daar wordt u geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van een bovenaardse visie op intraplanetaire samenlevingen.

Casus zal zijn de planeet aarde, ook wel aangeduid als de Blauwe Planeet. De te ontwikkelen visie zal dienen als fundament voor het in te stellen precatastrofe management.

Over water kunnen lopen strekt tot aanbeveling. Maar ook zij die deze vaardigheid niet beheersen, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reflecteren. Voorlopig is er vaste grond voorhanden.

 

Wat bieden wij?

Er is inpandige huisvesting beschikbaar binnen de Hooykiep, Houtzaagmolen 22 - 24 te Drachten, zijnde de hoofdlocatie van Www & wwW. Verblijf in het open veld of anderszins is optioneel mogelijk.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met bereikbaarheidscondities. Deze omvatten flexibele oproepbaarheid volgens het piepsysteem, binnen een oneindige 24-uursdienst.

De startwerkzaamheden vinden plaats in het kader van Aethertheater Schelf 2018 / LF2018. Tegemoetkomingen bestaan dan ook uit culturele variatie en geestelijke verrijking.

 

Informatie en contact

Belangstellenden kunnen hun cv inzenden via ethesinfo@upcmail.nl ter attentie van Dutch Volcano, onder vermelding van OW/ET. Overige acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

 

Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 28 mei 2018 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Zondagsonrust

Vaak komt er in een raadsvergadering een hoofditem bovendrijven. Zo ook in de raad van 22 mei 2018. Deze keer was het de motie over de Winkeltijdenverordening, die met deze eer ging strijken. De motie was er gekomen vanwege een schriftelijk verzoek van de centrumondernemers. Ze willen graag vrijgave van de winkeltijden. In de volksmond heet dat dan al snel de invoering van de koopzondag. En natuurlijk is dit een gelopen race. Nadat al eerder Smallingerlands Belang een poging had gewaagd, werd nu deze motie ingediend door een stevige meerderheid van de raad.

 

Man van de match

Wie er met de titel "Man van de match" aan de haal ging, daarover kon geen twijfel bestaan. Dat was Klaas van Veelen, die namens de CU de snelheid, de globaliteit en de voorspelde onzorgvuldigheid van dit motieproces geestdriftig en vasthoudend aan de kaak stelde. Ook van het CDA en de SP had het met minder 'stoom en kokend water' gemogen. De scheiding der geesten raakte zelfs het oude college, dat dapper verklaarde in meerderheid bereid te zijn de motie uit te voeren. Voorman Van Veelen van de CU stelde alvast amendementen in het vooruitzicht. Dat wordt voor sommigen een paar zondagen hard doorwerken.

 

In breder perspectief

In de raad werd de koopzondag gerelateerd aan 'funshoppen', aan commerciële vrijheid en aan het tegengaan van zondagelijks kooptoerisme naar elders. Haal het funshoppen terug naar Drachten en laat de ondernemers het maar regelen. Waar de gemeenteraad redeneert vanuit gemeentelijk perspectief, zijn wij als World wide watching & writing wiseguy Wanderers veroordeeld tot een bredere kijk. Wij zien dan vooral een consumptie stimulus, die onze veel te grote ecologische voetafdruk verder zal opblazen. Dat doen we dan gewoon voor de lol, want anders heet het geen funshoppen.

 

Consument af

Daarmee zijn wij niet tegen de koopzondag. Een veranderende maatschappij vraagt soms om verandering van regels. Maar deze verandering komt al te gemakkelijk terecht in de klauwen van de eeuwige groeigedachte. Een gedachte die drijft op het aanjagen van de behoefte aan meer, meer en nog eens meer. Het is daarom tijd voor een helder statement. Als Www&wwW doen wij hierbij afstand van onze status als consument. Wij laten ons niet langer economisch definiëren en inpakken. Vanaf nu zijn wij gebruikers, waarbij alles 'gebruik' mag heten, zolang het geen misbruik is.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 mei 2018 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender


Een open houding

Het zijn politiek turbulente tijden. Informateur Ton Baas heeft op 8 mei in ruim een half uur uit de doeken gedaan welke coalitie hij adviseert voor Smallingerland. SP, D66, SB, CU en CDA vallen buiten de boot. Ik zal er geen half uur aan wijden. SB was al wat wiebelig gebleken. SP en D66 konden zich niet vinden in het raadsprogramma. En CU en CDA willen wat de andere partijen niet willen: zondagsrust. Dus geen SP, D66, SB, CU en CDA. Hoewel; ze mogen wel meedenken, graag zelfs. Want de inzet is een open (ver)houding tussen college en raad, resp. tussen coalitie en oppositie. En de inwoners centraal, maar dat wisten we al.

 

Inwoners centraal

De nieuwe raad kreeg direct de kans om grondig te beginnen met het centraal stellen van de inwoners. Bij de ingekomen stukken zat een rapport van de Ombudsman, over burgerinitiatieven en hoe daar als gemeente mee om te gaan. Het oude college wilde dit maar gewoon voor kennisgeving aannemen. Waarom nu nog drukte maken. De nieuwe raad had daar een stokje voor kunnen steken, door bijvoorbeeld het stuk in handen te stellen van het college. Dat gebeurde niet. Het schrijfsel van de Ombudsman dreigt nu de boot te missen in onze gemeente. Het zal de politieke turbulentie zijn.


Bestemming in stemming

Aan die turbulentie draagt natuurlijk ook de mix van een nieuwe raad en een oud college een paar steentjes bij. Dat kwam uit de verf bij de stemming over het bestemmingsplan Gaaster Eiland. Of eigenlijk bij de stemming over een bijkomende motie. Die motie was onder andere ingediend door D66, met als raadsleden de heren Van der Leck en Postma. Je zou dan denken dat deze raadsleden voor zijn. Maar Van der Leck is ook wethouder, en moest namens het oude college deze motie ontraden. Echter, bij de stemming werd de motie toch met algemene stemmen aangenomen.

 

Rara, hoe kan dat?

Onder de indieners van goede oplossingen verloten wij tien gratis zitplaatsen op de publieke tribune, bij de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Vanaf deze tribune heeft men een schitterend uitzicht op de politieke arena. Over het geluid zullen wij het hier niet hebben.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 31 maart 2018 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

De nieuwste vertaling

Maria was buiten gebleven en stond bij het graf te huilen. Al huilend boog ze zich voorover naar het graf. Daar zag ze twee in het wit geklede engelen, die op de plek zaten waar het lichaam van Jezus had gelegen. De een zat aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde. Ze vroegen haar: 'Vrouw, waarom huil je?' Maria antwoordde: 'Ze hebben mijn heer weggehaald en ik heb geen idee waar ze hem gelaten hebben.'

 

Vertalen is een vak

Nadat ze dat gezegd had draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat hij het was. Jezus vroeg haar: 'Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Meneer, als u hem hebt weggehaald, zeg mij dan waar u hem hebt heengebracht. Dan zal ik hem terughalen."

 

De moraal van het verhaal

En Jezus zei tegen haar: "Eén april!"

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Maandag 26 februari 2018 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Dag referendum

Het raadgevend referendum lijkt te gaan verdwijnen. De Tweede Kamer is al om. In de Eerste Kamer lijkt ook een meerderheid voor afschaffing. Op de achtergrond zoemt nog het Oekraïne-referendum na. Dat heeft de Nederlandse regering, Premier Rutte in het bijzonder, de nodige kopzorgen opgeleverd. Onder andere daardoor tekende het jonge referendum als het ware zijn eigen doodvonnis.

 

Waylon in DWDD

Intussen zingt Waylon in vijf dagen vijf songs bij DWDD. Welke van de vijf neemt hij mee naar het Eurovisie Songfestival? Er was sprake van dat het publiek zou mogen kiezen. Maar dat gaat niet door; Waylon heeft zelf al uitgemaakt welk liedje hij in Europa gaat zingen. Op de achtergrond dreunt de vroege uitschakeling na van zijn favoriet Kimberly, bij The Voice of Holland. Kimberly scoorde eerder nog vier tienen bij de vier coaches. Maar werd een week  later bij een publieksstemming door televisiekijkend Nederland naar huis gestuurd. Dat overkomt mij geen tweede keer, zal Waylon gedacht hebben. Ik regel het zelf wel.

 

Wie van de drie?

Om het eenvoudig te maken: er zijn slechts drie opties.

Een autoriteit die niet hoort en niet luistert, forceert.

Een autoriteit die hoort maar niet luistert, dicteert.

Een autoriteit die hoort en die luistert, repareert.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Maandag 12 februari 2018 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Voor een volle tribune

Gemeenteraadsvergadering 6 februari 2018, onderdeel het Debat. De negentien deelnemers aan de cursus 'Politiek Actief' waren niet voor niets gekomen. Eerst mochten ze uit handen van burgervader Van Mourik hun certificaat van deelname in ontvangst nemen. Natuurlijk vulden ze ook de rest van de avond de publieke tribune; je bent politiek actief of niet. En daar werden ze vergast op een politiek steekspel met een hoge amusementswaarde. Je zou bijna denken dat de lokale bestuurders en vertegenwoordigers samen een onderhoudend script hadden uitgewerkt. Om zo de cursisten nog wat praktijkervaring aan de hand te doen.

 

Vier jaar wachten op niets

Het speelveld was agendapunt 5: raadsvoorstel populatiebekostiging. Bijna vier jaar geleden hadden PvdA en CU een motie Samen voor Elkaar ingediend. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om te starten met een experiment populatiebekostiging. De motie werd aangenomen. Maar nu stond er een raadsvoorstel van het college op de agenda, om het toch maar niet te doen. Trees Flapper, bezig met haar laatste maanden als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA, vond het dieptreurig. Klaas van Veelen meende dat het niet netjes was, en verklaarde dat hij eigenlijk hetzelfde bedoelde als de vorige spreker. Een andere discussiepunt voltrok zich binnen de raad zelf. Moest men nu wel of niet de hand in eigen boezem steken? Want afgemeten aan waakzaamheid, had de raad er ook niet altijd bovenop gezeten.

 

Om een lang verhaal kort te maken

Even leek de tijd rijp voor een motie van diepe treurnis. Maar dat valt niet mee met de hand half in eigen boezem. Ook was men het er wel over eens dat de omstandigheden gewijzigd waren. De wethouder verexcuseerde zich netjes; hij was vergeten te melden dat het er niet van was gekomen. Maar wou nog wel even kwijt dat de rest van de motie Samen voor Elkaar dik voor mekaar was. Het eindspel kende de schoonheid van de eenvoud. Na een kwartier schorsing kwam de voltallige raad met een amendement die niet meer dan één zin aan het raadsvoorstel toevoegde. Maar het was wel een mooie en bloemrijke zin. 'Het college en de raad gaan een gezamenlijk traject inrichten om informatie en kennis te vergaren over transformatie en welke instrumenten hieraan bij kunnen dragen.' De cursisten kregen waar voor hun geld. Want ook de cursus was al gratis.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zaterdag 27 januari 2018 - 17 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Schelf Kalender

 

Opening Culturele Hoofdstad

Het is zaterdag 27 januari 2018. De opening van de Culturele Hoofdstad. Nu ik dit schrijf, loopt Leeuwarden in snel tempo vol. Reden om mooi in Drachten te blijven. Natuurlijk gaan we wel even op afstand kijken, knus vanuit de Hooykiep. Het wordt een gelikte reportage, waarin vakkundig de openingsshow, de Friese identiteit en wat er dit jaar zoal komen gaat, met elkaar worden vermengd tot een geheel met zeggingskracht. In Drachten hing gisteren hetzelfde sfeertje, maar dan van meer dorpse proporties. In en rond Museum Dr8888 was het een gezellige drukte, met muziek, een nieuwe expositie, een hapje en een drankje.  En in de bieb, café Marktzicht en elders zoemden verhalen rond.

 

Kleine schrijver doet mee

Nu de aftrap is geweest, wordt het tijd om kleine schrijvers te laten participeren. Schrijvers acteren niet, zingen niet en vertellen niet. Zij schrijven. En kleine schrijvers schrijven in het klein. Persoonlijk ben ik de schrijver van één enkel klein boekje, gevuld met kleine stukjes. Het heeft een tijdje in de Bibliotheek Drachten gestaan. Zodat het een klein beetje is gelezen door een klein groepje mensen. Het heet 'Kleine stukjes vaderland'. De inhoud is een ietsje achterhaald, maar dat mag het pretje niet drukken. Er zijn nog boekjes over. Eén ervan ga ik komende week in een goed afdichtende kunststof doos stoppen, die ik ergens ga laten slingeren. Zodat het boekje een reisje gaat maken. In de hoop dat we van deze en gene reacties van onderweg krijgen.

 

Verder business as usual

Hier op DWJM Sociaal is het rustig als vanouds. Wel heeft de politiek hier weer vaste voet aan de grond gekregen, sinds 0adske het idee heeft opgevat om de raadsvergaderingen op de agenda te zetten. Dat heeft al aardige inkijkjes opgeleverd in de Smallingerlandse gemeenteraad. Dus mooi mee doorgaan. In de Hooykiep zoekt zorgrobot Ennie zijn weg, met Erik Bleske als dagelijkse buddy. Ennie heeft de tip gekregen om in gesprek te gaan met The Almighty Computer, de ultieme kunstmatige intelligentie op het internet. Maar dat lijkt tot nu toe geen succes; deze intelligentie is nogal kort van stof en verandert even gemakkelijk van respons als een Nederlandse zomer.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

alt

Geplaatst: Zondag 19 maart 2017 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM - Drachten Wil Je Meemaken

 

Aanmelding Culturele Hoofdstad 2018

 

Beste gemeente Smallingerland,

 

Drie jaar lang Schelf 2018

Begin 2017 is Schelf 2018 van start gegaan. Deze productie wordt uitgevoerd op de digitale planken van DWJM Sociaal. De speeltijd is in elk geval drie jaren, en omvat dus minimaal de periode 2017 tot en met 2019. Het is geen toeval dat het middelste jaar van deze periode 2018 is. Schelf 2018 is namelijk een productie die meedoet aan de Culturele Hoofdstad 2018. Schelf 2018 is dan ook aangemeld bij Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture 2018 en krijgt er een plek op de agenda. Ook op het Projectbord van Stipe.nl is Schelf 2018 intussen aanwezig. Daarnaast hebben wij een aanmelding gedaan voor Under de Toer; in april 2017 wordt duidelijk of deze toren inderdaad een begaanbare weg voor ons is.

 

Digitale productie op DWJM

Wij melden Schelf 2018 nu ook aan bij de gemeente Smallingerland. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een productie die nog ontwikkeld en voorbereid moet worden. Wij zijn al gestart. Daarbij is er een sterke band met de gemeentelijke website DWJM Sociaal. Schelf 2018 is namelijk een puur digitale productie, en is daarmee waarschijnlijk uniek binnen de Culturele Hoofdstad 2018. DWJM Sociaal was een van de eerste en is een van de weinige gemeentelijke sociale platforms in Nederland. De webstek zal in 2019 tien jaar bestaan. Dat lijkt weinig, maar in de digitale mediawereld is dat een eeuwigheid. Niet voor niets leggen wij DWJM onder meer uit als Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument.

 

DWJM: what's in a name?

Het betekent ook dat DWJM Sociaal 'het Vlieland' van de sociale media is: een relaxt toevluchtsoord ergens aan de rand van een hectisch Europa. Als Dromerige Webstek voor Jachtige Mensen, biedt DWJM Sociaal digitale bloghutten aan. Daar kan met zich in alle rust wijden aan de edele blogkunst. Voor wie het bloggen echt een roeping is, valt de Orde van De Bloggertijnen te overwegen. Deze orde beschikt over het enige Bloggertijnenklooster ter wereld. Uiteraard ook digitaal te vinden op DWJM Sociaal, onder het motto Dwaze Wereld, Jolige Monniken. De Schelfkalender 2018 belooft tenslotte: Dit Wordt Jouw Medium. Tenminste als je een plek op de Schelfkalender weet te veroveren.

 

Vroeger of later: aethertheater

Voorlopig draait de productie Schelf 2018 met een zevental hoofdrollen. Daar komen gaandeweg nog een aantal prominente gastrollen bij. De hoofdrolspelers hebben zich georganiseerd in het internationaal georiënteerde Www&wwW, dat staat voor World wide watching & writing wiseguy Wanderers. In het kort: Threefold Double-U and Repeat. De kunstvorm die zij met Schelf 2018 bedrijven is nieuw, en zal bekend worden onder de verzamelnaam 'aethertheater'. Hun ontmoetingsplek is de Hooykiep, dat model staat voor elke plek waar mensen samenkomen om in harmonie te werken aan PEP-nieuws: nieuws in de vorm van Positronische (a)Ethertheater Perspectieven.

 

DWJM als contramal van Facebook

Wat betekent tot slot dit alles voor DWJM Sociaal? Dit Drachtster medium zal in alle opzichten de absolute tegenhanger worden van Facebook. Niet de oneliner staat centraal, maar het verhaal. Niet de snelle blik, maar de volle aandacht. Niet de waan van de dag, maar de strategische ontspanning. Nee, DWJM Sociaal zet zich niet af tegen Facebook. Het biedt juist de broodnodige variatie naast Facebook, door zich te profileren als 'Laceboek'. Wie even ontsnappen wil aan de hectiek van de wereldwijde digitale netwerken, kan terecht op het rustige en overzichtelijke digitale stadsplein van Drachten. Shared space, om even bij te komen.  DWJM als Laceboek: de uitdagende contramal van Facebook.

 

Altijd tot nadere uitleg bereid, met vriendelijke groet,

 

Namens Www&wwW

Steven Watertij

 

PS: deze brief is ook als blog te vinden op DWJM Sociaal, maar dan met handige links naar andere (betrouwbare) weblocaties.

 

=   Watertij - HOMER 

 

 alt

Geplaatst: Donderdag 24 november 2016 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM - Drachten Wil Je Meemaken

 

DWJM en Schelf 2018

We hebben voor Schelf 2018 de taken eerlijk verdeeld. Daarbij ben ik de enige die weinig keus had. Als oudgediende op DWJM, mag ik over deze webstek gaan schrijven. Daarnaast blijft 0adske als gastvrouw actief op dat front. Zij zal de argeloze bezoeker aan info blijven helpen, contacten onderhouden, gasten wegwijs maken en nieuwe leden verwelkomen. Ik hoop meer beschouwend en analyserend te kijken naar, en te schrijven over DWJM. En misschien af en toe contacten leggen met verwante netwerken, in de hoop dat we elkaar kunnen versterken. Vraagje tussendoor: hoe belangrijk zijn DWJM Sociaal en Schelf 2018 voor elkaar? Heel belangrijk. Schelf 2018 kan DWJM Sociaal helemaal naar 2019 brengen: het jaar dat DWJM één decennium oud wordt. En wie dan leeft, die dan zorgt. Omgekeerd biedt DWJM Sociaal precies het podium dat Schelf 2018 wenst: kleinschalig, extensief, inhoudelijk, principieel, vasthoudend, eigengereid en menselijk.

 

Paarden van Troje

Veel grote interactieve media zijn in handen van multinationale, bedrijfsmatige reuzen. Zij hebben vaak een nobel streven; ze willen ons helpen. Helpen aan de juiste data op het juiste moment. Veel van die data willen onze consumptie stimuleren en kanaliseren. Media en producenten zijn daarbij twee handen op één buik. En die buik is van ons. Soms is het de onderbuik, dan weer de maagstreek. Producenten willen die buik graag vullen met omzet; hoe voller, hoe beter. Sociale media werken als koppelaars; ze verbinden hongerende buiken met vulling die even bevredigt, maar daarna de honger alleen maar versterkt. Zo jagen ze de consumptiedrift verder op: meer en sneller. Want daar ligt onze grootste drive; we zijn gebrandmerkt als consument. En wat hebben sociale media nodig, om ons zo veel en bevredigend mogelijk te laten consumeren? Data. Big data. Over wie we zijn, wat we doen, wat we willen, waar we mee bezig zijn, hoe we beïnvloedbaar zijn, waar onze zwakke plekken zitten, enz. enz.

 

Hier bepaalt de gebruiker

Misschien overdrijf ik, misschien ook niet. Maar wat is hoe dan ook het mooie van DWJM Sociaal? Die doet niets van dit alles. Helemaal niets. Niet de aanbieder stuurt waar het met deze webstek heengaat, maar de gebruiker. De gebruiker bepaalt; de aanbieder volgt. En als de gebruiker verdwijnt, dan sluit de aanbieder de tent. Ook daarom zijn we hier nog steeds: om DWJM Sociaal levend te houden als interactief medium in de Smallingerlandse en Drachtster samenleving. Want ook dat is ijzersterk aan DWJM Sociaal: het is een lokaal netwerk met veel plaatselijke gebruikers. Mooi blijven komen dus. Met alvast de beste wensen voor 2017!

 

=   Watertij - HOMER 

 

 

alt 

Geplaatst: Woensdag 28 mei 2014 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

   =   Watertij - HOMER 

Soms maakt het getal de mensen, dan weer maken de mensen het getal. Ook komt het voor dat men het er niet over eens is. Als voorbeeld een mooi rond getal: 2000. Bekend getal ook. Het jaar 2000 maakte ons vrolijk, hoopvol, overmoedig, uitbundig. Maar ook bezorgd, nerveus, angstig, paniekerig, waar het om computers en digitale data ging. Het getal maakt de mensen.
 
Op DWJM gaat het nu andersom. Het aantal van 2000 DWJM´ers is binnen handbereik. De teller staat op 1987 leden; nog 13 te gaan. De mensen maken het getal. Bij de komst van de 1000ste DWJM´er was het groot feest. Gevierd in oktober 2009, een half jaar na de start van deze site. In 2014 zijn er nieuwe mijlpalen. DWJM bestond in maart vijf jaar en gaat binnen een paar maanden de ledengrens van 2000 passeren.
 
Hoera? Vooruit dan maar, best wel. Toch zijn er al eens eerder (meer dan) 2000 DWJM-leden geweest, zo omstreeks de tweede helft van 2012. Daarna kwam de klad en de krimp erin, tot zelfs onder de 1900 in augustus 2013. In de herfst van dat jaar kantelde het opnieuw, en nu zit er weer een stevige groei in deze site. Ik weet het, de gebruikte cijfers zijn nogal globaal; maar de tijd dat je op DWJM de gebruikersgrafieken in kon zien, ligt achter ons.
 
Hoe dan ook, zo´n 100 nieuwe leden erbij binnen een jaar tijd. Maar dan moet DWJM die mijlpaal van 2000 leden natuurlijk wel gaan halen. Dus tijd voor een riskant experiment, aan de hand van een simpele vraag. Wie wordt binnenkort het 2000ste lid?! Als iedereen nu `ik´ roept, gaan we het niet halen. Want door uitstelgedrag totdat de ledenteller op 1999 staat, zal deze teller juist stilvallen. Duivels dilemma voor allerlei aspirant leden? We zullen zien.
 
Dat brengt mij bij het laatste item. In Nederland is het modale inkomen op weg naar het mooie ronde bedrag van 2000 euro netto per maand. Maken de mensen dit getal, of maakt dit getal de mensen? Zomaar een vraag. Wie het antwoord weet en er hier over wil schrijven, zeker doen. 2000 DWJM-leden is een mooi getal. En als 1 procent van die 2000 leden hier regelmatig een blog plaatst, kan DWJM binnen vijf jaar het 3000ste lid verwelkomen. Wij maken het getal.
 
 
Geplaatst: Woensdag 26 maart 2014 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  =   Watertij - HOMER 

 Zeker weten dat ik te laat ben. Waarschijnlijk is het een van de afgelopen dagen geweest. Ongemerkt en in stilte voorbij gegaan. Geen bloemen, geen taart, geen champagne. In mijn agenda staat het genoteerd bij dinsdag 25 maart. Maar klopt dat wel? Hoe lang is het geleden dat ik die notitie heb gemaakt? Normaal besteden wij thuis totaal geen aandacht aan deze verjaardag. Maar nu ligt het anders. Want het is niet zomaar een verjaardag; het is een jubileum.

 
Eigenlijk gaat het net als bij de huiskat. In ons geval een krom- en kortstaartig angsthaasje. Dus doopten wij haar Mormel. Kort voor de doopplechtigheid hadden we haar als naamloos katertje ergens opgehaald. Het bleek evenwel een poes, en jaarlijks vieren wij haar verjaardag. Altijd op dezelfde datum. Maar is die datum haar geboortedag? We hopen het, maar zeker weten doen we het niet. Want hoe weet je de exacte geboortedatum van een elders afgehaald poesje?
 
Wij vertrouwden op ons gezonde boerenverstand. Jonge kittens haal je af nadat ze minimaal 6 weken bij de grote moederpoes hebben doorgebracht. Dus de afhaaldatum minus zes weken, minus nog wat dagen speling; want dit mormeltje was het laatste, lelijkste (en liefste) kitten uit het nest. En floep, uit dat simpele sommetje rolde Mormels verjaardag, voor de rest van haar leven. Dat was best een prima aanpak. Maar werkt dat ook bij het vergeten jubileum waar het nu over gaat?
 
Nog eens goed zoeken naar aanwijzingen. De eerste woordjes dateren van 24 maart 2009. Woordjes die we bij deze boreling kunnen aanmerken als de allereerste tekenen van leven. Daarmee lijkt het overduidelijk: we zijn twee dagen te laat. Tenzij die allereerste brabbeltjes nog stammen van voor de geboorte. Kan dat dan? In dit digitale geval wel. En warempel! Even zoeken op internet en we vinden de bevestiging. De officiële geboorte was niet op 24 maart 2009, maar pas later.
 
De annalen vermelden hierover het volgende. Exact vier jaar geleden werd de allereerste verjaardag van `Deze Wilde Jonge Meid´ gevierd op 26 maart 2010. Dus is 26 maart 2009 de datum dat ze officieel het levenslicht zag. Conclusie: vandaag 26 maart 2014 is ze vijf jaar geworden. Ooit gepresenteerd als prachtige zwaan. Op haar dieptepunt gemeden als het lelijke eendje. Maar allang weer opgekrabbeld tot, ja tot wat? Tot laten we zeggen een fraaie witte raaf, die nog een lange en mooie toekomst voor zich heeft.
 
DWJM, van harte gefeliciteerd met je vijfde verjaardag. En nog vele jaren!
 
 
Literatuurlijst:           
 
 
Geplaatst: Zondag 9 maart 2014 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 =   Watertij - HOMER 

 

Met dank aan de StemWijzer voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in de gemeente Smallingerland. Aan deze Stemwijzer zijn de onderstaande dertig stellingen ontleend.
Hopende daarmee aan voldoende bronvermelding te hebben gedaan. Mocht er toch sprake zijn van overschrijding van enig recht, dan vernemen wij dat graag. In het uiterste geval zal deze blog weer verdwijnen en daarmee de link naar de StemWijzer.
 
Onderstaande beantwoording van de stellingen is natuurlijk van schrijver dezes. Persoonlijk acht hij daarbij de onderstreepte stellingen het belangrijkst. Discussies zijn wenselijk en welkom: zijn mening voor een betere.
 
 
Stelling 1
De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente.
Eens. De toekomst duurt heel lang, dus laten we dat anno 2014 niet op voorhand gaan blokkeren.
 
Stelling 2
Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.
Eens; bestuurlijke vernieuwingen zijn nodig, maar dat belang mag van mij dan eerst blijken uit een burgerinitiatief.
 
Stelling 3
Smallingerland is een tweetalige gemeente. Daarom moeten ambtenaren zowel Fries als Nederlands kunnen spreken en schrijven.
Oneens. Dit impliceert alle ambtenaren en dat lijkt me niet nodig. Zolang beide talen maar vanuit de gemeente inzetbaar zijn, mondeling en op papier. Voor het overige is spreken en schrijven voldoende; verder zou ik niet willen gaan.
 
Stelling 4
De gemeente moet zich sterk maken voor een proef met legale wietteelt in Smallingerland.
Eens. Een proef is wel het minste wat je kunt doen; dan weten we voor de toekomst tenminste waarover we het hebben.
 
Stelling 5
In de uitgaansgebieden moet cameratoezicht worden ingevoerd.
Oneens; laten we niet nog verder afglijden naar `1984´. Geen agenten achter schermpjes, maar op straat.
 
Stelling 6
De gemeente moet blijven zorgen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun vaderland.
Eens. Het alternatief, geplet worden tussen wal en schip, is Nederland onwaardig.
 
Stelling 7
Winkeliers mogen zelf bepalen of ze hun winkel op zondag open doen.
Eens. Weg met de overregulering. Via ons eigen koopgedrag krijgen we dan vanzelf het `winkelopeningsrepertoire´ dat we verdienen.
 
Stelling 8
De gemeente moet geld investeren zodat Drachten het High Tech Innovatiecentrum van het noorden wordt.
Oneens. Dit riekt mij teveel naar een stevige dosis staatssteun. Bovendien zijn de betreffende bedrijven mans genoeg; ze kennen de wegen, de financiële kanalen en Drachten, naar wij hopen. Meedenken en faciliteren om ze in Drachten te krijgen dan wel te houden, is mooi genoeg.
 
Stelling 9
De gemeentelijke belastingen mogen alleen met de inflatie mee stijgen.
Oneens; hoe begrijpelijk ook, dit is te absoluut. Er moet ruimte blijven voor eventuele extra voorzieningen / maatregelen, mits ze hun geld richting burger (meer dan) waard zijn.
 
Stelling 10
Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaren geen gemeentelijke belastingen te betalen.
Oneens. Maatwerkgericht meedenken en faciliteren is waarschijnlijk efficiënter en werkt daarnaast motiverend.
 
Stelling 11
De gemeente moet zorgen dat ook grote vrachtschepen in de haven van Drachten kunnen komen.
Oneens. Grote schepen zijn op zich nuttig en duurzaam, maar gaat ongetwijfeld botsen met mijn voorkeursinvulling van stelling 9.
 
Stelling 12
Mensen die tot 120% van het bijstandsniveau verdienen, moeten in aanmerking komen voor de extra financiële regelingen van de gemeente.
Oneens. Er wachten de gemeente veel extra taken. Eerst maar eens kijken hoe dat inhoudelijk en financieel uitwerkt. Als er toch nog geld beschikbaar is, dan liever goede begeleiding en facilitering.
 
Stelling 13
Smallingerland moet mensen in de bijstand verplichten om vrijwilligerswerk te doen.
Oneens; netwerken en solliciteren voor echt en betaald werk moet onverkort voorop blijven staan. Men snapt donders goed dat maatschappelijk actief blijven daarbij een groot pluspunt is.
 
Stelling 14
Er moet een gemeentelijk reïntegratiebedrijf komen.
Oneens. Ik zie op voorhand geen garantie dat het daar beter van wordt. Als het nu niet goed werkt, leg dan de vinger op de zere plek(ken) en neem passende maatregelen.
 
Stelling 15
De gemeente moet zorgen dat De Welle blijft als zwembad voor topsport, ook al kost dat veel geld.
Oneens, en wel vanwege het open financiële einde waarmee de stelling eindigt. Het oogt nogal als een blanco cheque.
 
Stelling 16
Om te voorkomen dat een dorp of wijk geen school meer heeft, moeten christelijke en openbare basisscholen samengaan.
Eens, zeker als dat de factor is die het vertrek van de laatste school uit het dorp kan voorkomen. Er zijn elders goede voorbeelden hoe het kan werken.
 
Stelling 17
De gemeente moet zich inzetten om een hogeschool (HBO) in Drachten te krijgen.
Eens.Termen als `zich inzetten voor´ in relatie tot dit nobele streven maken de stelling ruimschoots de moeite van het honoreren waard.
 
Stelling 18
De gemeente moet geld investeren zodat ieder dorp en iedere buurt een dorpshuis of buurtcentrum heeft.
Oneens, want niet per definitie en graag minder absoluut; liever zie ik die verantwoordelijkheid op zijn minst gedeeltelijk bij het dorp of de buurt zelf liggen.
 
Stelling 19
De gemeente moet geld stoppen in een fonds zodat goedkope huurwoningen kunnen worden geïsoleerd.
Oneens; dit is de kunst van het geld rondsluizen tussen overheid en corporaties. Corporaties zouden hun eigen duurzame broek op moeten kunnen houden.
 
Stelling 20
Om leegloop te voorkomen, moet de gemeente bouwgrond in de dorpen voor minder geld verkopen dan in Drachten.
Oneens. je wilt graag in een dorp wonen, of toch maar liever niet. Los daarvan: onze maatschappij draait dol door alle financiële sturingsregeltjes. Gaat trouwens ook op voor veel andere stellingen.
 
Stelling 21
De welstandscommissie adviseert de gemeente over aangevraagde (ver)bouwvergunningen. Deze commissie moet worden afgeschaft.
Eens. Dit is een stukje deregulering dat mij bijzonder aanspreekt. Bestemmingsplannen regelen vaak al meer dan genoeg. Laat het maar wat spannender worden in de gemiddelde woonomgeving.
 
Stelling 22
Om het centrum van Drachten aantrekkelijker te maken moet er een verbinding komen tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt.
Oneens, want die zijn er voldoende; maar daar maar wat moois van. Variatie in smal en breed, zicht en afscherming maken het centrum juist kleurrijk.
 
Stelling 23
In de buurt van woningen mogen windmolens komen.
Eens, waarom niet? Zolang ze qua schaal maar in verhouding staan tot de woningen. Ik zou zelf wel een bescheiden molentje op het dak willen hebben.
 
Stelling 24
In Smallingerland mogen veebedrijven met omvangrijke stallen komen.
Eens, want die omvangrijke stallen staan nu ook al her en der. In mijn beleving beschikt elk gemiddeld  levensvatbaar veebedrijf al over een of meer omvangrijke stallen. Kwestie van woordkeuze, naar ik vrees.
 
Stelling 25
Vliegveld Drachten mag sluiten.
Oneens, zeg ik gevoelsmatig. Je kunt er bijna niet langskomen, of er is wel iets te doen. Waarom zou je dat frustreren? Een ander verhaal is wie het zou moeten financieren.
 
Stelling 26
Het Diepe Gat moet een waterrecreatiepark worden.
Oneens, want mag het iets genuanceerder? Niets moet in dit geval; locatie, omgeving en functie vragen om een brede afweging en zorgvuldige keuze.
 
Stelling 27
De gemeente moet vooral kleinschalige recreatie stimuleren.
Eens, open deur. Grootschalige recreatie redt in het algemeen zichzelf wel, of gaat met grof geweld ten onder. Los daarvan: kleinschaligheid staat prima in het Smallingerlandse landschap.
 
Stelling 28
Het centrum van Drachten moet autovrij worden.
Eens, maar dat is het in mijn beleving al voor een groot deel. Van en naar het centrum doen wij alles op de fiets, en dat loopt gesmeerd.
 
Stelling 29
Winkels moeten weer geld kunnen krijgen om hun gevel op te knappen.
Oneens. Een goede winkelier weet drommels goed wat nodig is om de klant binnen de deuren te krijgen.
 
Stelling 30
De naam Smallingerland moet veranderd worden in Smellingerlân.
Oneens. Mensen weten nu al vaak niet waar ze het in Friesland moeten zoeken. Laten we het niet nog lastiger maken. Daarbij is Smallingerland niet de meest Friese gemeente.
 
 
De meeste stellingen zijn redelijk tot goed hanteerbaar, maar sommige schieten hun doel voorbij. Desalniettemin is het persoonlijk resultaat duidelijk: deze kiezer valt vooral op Groen Links, met de PvdA als goede tweede. Een punt van zorg: ook met Groen Links ontbreekt het op niet minder dan tien punten aan overeenstemming. Mogelijk is er hier sprake van een individueel politiek profiel dat niet erg gangbaar is. Dus valt te overwegen om ooit zelf een partij te beginnen, dan wel een eigen lijst te gaan trekken.
 
Verder met de uitkomsten. Na de twee koplopers volgt in deze persoonlijke casus het grote peloton, bestaande uit D66, ELP, Smallingerlands Belang, ChristenUnie en SP. Zij worden op enige afstand gevolgd door resp. FNP en CDA. En dat voor iemand die uit een CDA-nest komt. Met ten slotte de VVD als drager van de rode lantaarn; ´t is niet anders. Toch kunnen zelfs de VVD en onderhavige kiezer nog bij elf stellingen samen door één deur.
 
Terug naar de koplopers. Ook voorin zijn de verschillen overduidelijk. En die eigen partij is er nog lang niet. Dus overweegt schrijver dezes zijn stem uit te brengen op Groen Links, dan wel de PvdA. Waarvan akte. Maar op het moment van schrijven nog tien dagen te gaan. Dus kan er nog van alles gebeuren.
 

Geplaatst: Woensdag 31 juli 2013 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

=   Watertij - HOMER

Beste provider,

Het is niet duidelijk aan wie het contactformulier van DWJM is geadresseerd. Vandaar de aanhef hierboven. Als warm pleitbezorger en regelmatig gebruiker van DWJM, denk ik graag mee over het functioneren van deze webstek. Op dit moment zijn er ernstige problemen.

In elk geval vanaf maandag 29 juli 2013 ´s avonds is een aantal functies op de site weggevallen. Voor zover ik na kan gaan, zijn de Groepen, de Polls, de Stamtafel en de Nieuwsrubriek onvindbaar. Het is niet zo dat de knoppen niet meer werken; ze zijn weg. Eerder aangemaakte links naar groepen en polls geven nu na aanklikken een foutmelding in vakjargon. Voor mijn activiteiten (en mogelijk die van veel anderen) op DWJM heeft dit dramatische gevolgen. Ik noem de belangrijkste.

Allereerst is de infrastructuur van het jaarlijkse digitale `Festival de blije schrijver´ niet toegankelijk, en dus niet bruikbaar. Deze infrastructuur ligt namelijk vooral vast in een Groep en in een aantal Polls. Ook alle inbreng van anderen in deze Groep en Polls is op dit moment onzichtbaar. `Festival de blije schrijver´ wordt elk jaar vanaf november tot half december op DWJM gehouden. Binnenkort gaan de eerste voorbereidingen weer van start. Tenminste als de ontbrekende functies van DWJM op tijd gerepareerd en functioneel zijn.

Daarnaast is het landelijke initiatief van de Combi-stem bezig om zich op DWJM te vestigen. Ook de Combi-stem, een alternatieve manier van stemmen voor de Tweede Kamer, maakt gebruik van Polls en Groepen, die nu dus onvindbaar zijn. Verder ziet de Combi-stem veel perspectief in de Stamtafel. De Combi-stem is vooral actief rond verkiezingen voor de Tweede Kamer en zal de komende jaren op DWJM worden uitgebouwd. Het idee is, om de kiezers van Smallingerland bij de eerstvolgende verkiezingen in een pilotproject te betrekken. Ook voor de Combi-stem zijn de weggevallen mogelijkheden van DWJM onmisbaar.

Ik verzoek u daarom vriendelijk om zo snel mogelijk werk te maken van de weggevallen functies op DWJM en deze weer toegankelijk en bruikbaar te maken. Breder gezien is dit natuurlijk ook van belang voor de goede naam, de zorgvuldigheid, de betrouwbaarheid, de continuïteit, de attractiviteit, de exclusiviteit en de veelzijdigheid van DWJM. Daarnaast is er de archieffunctie van DWJM als digitaal tijdsdocument.

Deze belangen raken natuurlijk alle leden en gebruikers van DWJM, in Smallingerland en daarbuiten. Het aanmaken van een Poll of Groep over dit probleem is op dit moment niet mogelijk. Daarom is dit bericht ook als blog op DWJM geplaatst. Andere leden, wel of niet met hier opgebouwde belangen, kunnen dan hun meningen, ideeën en suggesties toevoegen.

Natuurlijk zie ik uw reactie met bijzondere belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,

 

Steven Watertij

(schrijversnaam)

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 25  |  volgende pagina »