Geplaatst: Dinsdag 1 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Watertijgers

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Worst case is nu usual case

Bijna 2,5 jaar geleden (mei 2016) beschreef ik hier, 'Hoe Nederland naar de haaien gaat'. Geen zorg; ik trek mijn woorden niet in. Het gaat dus gewoon door. Het lijkt alleen nog wat sneller te verlopen dan ik toen beschreef. Ik citeerde in 2016 vanuit een worstcase scenario, maar omgeven door onzekerheden en nog niet meegenomen effecten. De zeespiegel zou dan tot het jaar 2100 ongeveer 1 meter stijgen. Intussen weet men weer meer. Al in 2017 kwam ons eigen KNMI met een andere worst case. Daarin zag men een zeespiegelstijging eind deze eeuw van 2,5 tot 3 meter als een serieuze (worst case) mogelijkheid. Nu, anno 2019, bevestigt het IPCC dat een stijging tot 2 meter in 2100 niet kan worden uitgesloten. En die ene meter worst case stijging uit mijn betoog in 2016, is voor het IPCC anno 2019 gewoon de normale prognose bij stijgende uitstoot. Niks geen worst case meer; die ene meter eind deze eeuw kunnen we gewoon in onze zak steken.

 

Na ons de zondvloed

Wat opvalt is dat in Nederland de serieuze waterproblemen op zijn vroegst vanaf 2050 worden verwacht. Voor ons ouderen is dus het spreekwoord van toepassing: na ons de zondvloed. We zouden achterover kunnen leunen. Voor jeugd en jongeren ligt dat totaal anders. Tegen de tijd dat zij senioren zijn geworden, mogen ze vol aan de bak om het hier droog te houden. Gezien de felle protesten onder de jongere generaties, hebben ze dat haarfijn in het snotje. De politici zijn in dit verhaal een bijzondere categorie. In de politiek zijn de echte jongeren schaars. Daarbij hebben politici vaak een planhorizon van een jaar of vier. Wie dan leeft, die dan zorgt. En dat is het broertje van: na ons de zondvloed. Bovendien zijn politici veroordeeld om te doen wat mogelijk en haalbaar is. Zonder draagvlak zijn ze driemaal nergens.

 

Op naar een tweede jeugd

Zoals bekend ontlenen politici een belangrijk deel van hun draagvlak aan de kiezers. Als maar genoeg kiezers voor maatregelen tegen de zondvloed stemmen, dan zullen politici die maatregelen in gang gaan zetten. Maar juist daar doemt een probleem op. Jongeren stemmen minder dan ouderen. Ze zijn ook nog eens sterk in de minderheid. En die minderheid zal nog verder slinken, als we demografen mogen geloven. En dan de jeugd, die nog meer wateroverlast voor de kiezen krijgt: zij hebben helemaal geen stemrecht. De dreigende Brexit laat zien hoe zoiets kan uitwerken. De oudere garde geeft de doorslag bij de besluitvorming; de youngsters zitten later met de gebakken peren. Dus zit het achterover leunen er voor mij als oudere niet in. Het wordt tijd voor een tweede jeugd. Stemmen en protesteren met en voor de jeugd, met en voor de jongeren. Hierbij verklaar ik dan ook plechtig het volgende. 'Ik ben een jongere!!!'

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

 

Geplaatst: Zondag 29 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 
alt

Boerderij aan de Abel Tasmanweg

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Donderdag 26 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Watertijgers

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Het op een na rijkste land

Op maandag 16 september, de dag voor Prinsjesdag, stond er in het Dagblad van het Noorden een interview met minister Wiebes. Olie- en gasstaten en heel kleine landen buiten beschouwing gelaten, zijn we na de VS het rijkste land op aarde, zo vertelde hij. Sinds 2002 is onze economie met een kwart gegroeid. Maar omdat de mensen het niet merken in hun portemonnee, dreigt ons land onbestuurbaar te worden. Aldus minister Wiebes. Laat ze het dan wel merken in hun portemonnee, zouden wij denken. Maar nee, dat is niet de weg, meent Wiebes. Wij citeren hem: 'We blijven de taart herverdelen, maar de taart moet groter. De springvorm deugt niet.'

 

Voetafdruk driemaal te groot

Als wij hem goed begrijpen, zijn we het op een na rijkste land op aarde. En om de een of andere reden gaat dat niet goed. De oplossing is dan, dat de taart nog groter moet. Tot op zekere hoogte zijn we het met de minister eens. Wij zijn inderdaad verschrikkelijk rijk. We zijn zo rijk dat we ons een ecologische voetafdruk kunnen veroorloven, die drie maal zo groot is als wat de aarde gemiddeld kan dragen. Nog duidelijker is misschien onze Country Overshoot Day. Als Nederland het zou moeten doen met wat gemiddeld verantwoord is, zouden we op 4 mei door onze jaarvoorraad heen zijn. Dat is dan ook het punt waarop wij met de minster van mening verschillen. De Nederlandse taart moet niet groter, maar kleiner.

 

Taart eten en afwentelen

Dat onze taart kleiner moet, is eenvoudig aan te tonen. Daarvoor snijden we de grote wereldtaart aan. Die verdelen we eerlijk onder alle inwoners; iedereen krijgt eenzelfde puntje. Nederland ontvangt dan ruim 17 miljoen maal zo'n puntje; dat bij elkaar is onze taartpunt uit de wereldtaart. Maar in werkelijkheid nemen we als Nederland drie van die taartpunten. We krijgen het niet; we nemen het. Natuurlijk gaat dat ergens pijn doen. Maar niet bij ons, want we hebben iets bedacht: afwentelen. Doordat wij ons overeten aan taart, ontstaan er ergens taarttekorten. Maar door handig af te wentelen, regelen wij dat die taarttekorten vooral in verre landen ontstaan. Of ergens in de verre toekomst. Wie dan leeft, die dan zorgt.

 

Het afwentelen stagneert

Minister Wiebes wil onze taart vergroten. Dan wordt onze samenleving groter, mooier en rijker. Wij betwijfelen dat. Want een grotere Nederlandse taart betekent dat we dan vier, of misschien zelfs vijf punten van de wereldtaart nemen. In plaats van die ene punt waar we recht op hebben. Dat wordt dus nog harder afwentelen. Zodat de pijn ver van ons bed blijft, of naar de toekomst verschuift. Maar afwentelen wordt lastiger. Taarttekorten in verre landen gaan ook ons pijn doen. Steeds meer mensen van ver komen hier de taart halen waar ze recht op hebben. Taarttekorten doorschuiven naar later werkt ook niet meer. De tijd heeft ons ingehaald; ons klimaat is verziekt.

 

Meer taart: de dood in de pot

Een nog grotere taart maakt Nederland groter, mooier en rijker, meent Wiebes. En dat moet, want anders is ons land straks onbestuurbaar. Wij denken dat het anders zit. Volgens ons maakt een nog grotere taart het in Nederland vooral vochtiger, warmer, viezer, voller en drukker. En houd het land dan maar eens bestuurbaar.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 alt

 


 

Geplaatst: Zaterdag 21 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Met andere woorden

 =   Watertij - HOMER

 

De Oeso spreekt; wij vertalen

Het is elke keer weer spannend, wat de Oeso te melden heeft. De Oeso is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In de kranten van 20 september 2019 was het weer raak. Zoals altijd verpakte de Oeso haar verhaal in bloemrijk vakjargon. Dat kan verwarring geven. Daarom verzorgen wij hierna een heldere metavertaling.

 

Wij willen steeds minder meer

Wereldwijd groeit onze consumptiedrift nog altijd. Maar die groei remt wel af, en sneller dan gedacht. Al voor de derde keer dit jaar kon de Oeso melden, dat we zuiniger aan zijn gaan doen dan vooraf was verwacht. We willen nog steeds meer, maar wel minder meer. Het meer dat wij nog willen, is nu zelfs al tot onder de 3% gezakt. Maar het kan nog anders; in 2009 waren we wereldwijd gemiddeld nog zuiniger.

 

De supermachten gaan voorop

De Oeso geeft ook aan waar deze groeiende zelfbeheersing van consumenten vandaan komt. Die hebben we vooral te danken aan de Verenigde Staten (VS) en China. Zij zijn overgegaan tot een intensieve uitruil van heffingen. Die strategie lijkt te werken; het onderdrukt wereldwijd de consumptiedrift. (Noot SW: het is goed om te zien, hoe deze supermachten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen, en met resultaat.)

 

Mogelijk een blijvend effect

De Oeso meent dat deze ombuiging van de consumptiedrift geen eendagsvlieg is. De inzet van de supermachten op het wisselen van heffingen, lijkt namelijk een zaak van de langere termijn. Deze heffingenruil komt gedeeltelijk in de plaats van de normale wereldhandel, die het consumeren juist opjaagt. Door deze factoren zal de lagere consumptiebehoefte mogelijk stabiliseren.

 

Het Verenigd Koninkrijk doet mee

Naast de VS en China, levert ook het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke bijdrage. Door een hoge dosis onzekerheid te injecteren in de internationale betrekkingen, weet namelijk ook het VK de internationale handel te temperen. Het land is intussen koploper waar het gaat om het bijsturen van de consumptiedrift. (Noot SW: Het doet ons deugd dat een voormalige wereldmacht zich herpakt en weer het voortouw neemt.)

 

Disclaimer metavertaling

Zoals aangegeven hebben wij hierboven een metavertaling verzorgd, van berichten in de media over een verklaring van de Oeso. Deze vertaling bestaat dan ook niet primair uit zinsneden en bewoordingen van de Oeso. Bovendien geldt voor een metavertaling, dat het ook een interpretatie is, en vaak zelfs een herschepping. Dit is de onze.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Vrijdag 20 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

 Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty


De commissaris spreekt

En toen zei onze commissaris van de koning Arno Brok op Prinsjesdag ook nog iets. Het haalde zelfs de Leeuwarder Courant. Het kwam erop neer dat Friezen geen noordelingen zijn. Zo snel hadden wij geen respons verwacht op onze blog 'Er was eens in het Noorden...' van 13 september. Het lijkt ons trouwens dat elke Fries wel voor zichzelf kan uitmaken, of hij of zij zich een noorderling voelt. Wat ons betreft: wij wonen en werken in Friesland; Arno Brok is onze commissaris van de koning en wij zijn noorderlingen.


Groninger media reageren

En waar las ik de uitspraak van onze commissaris? In het Dagblad van het Noorden. De redactie wijdde er in de editie van 19 september zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan. De strekking was dat Arno Brok in Den Haag als noorderling meer kan bereiken dan als Fries. Zeker gezien zijn rol als bestuursvoorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), zou hij dit moeten beseffen. Aldus de redactie van het Dagblad. De Groninger Internet Courant liet zich hier in dezelfde lijn over uit.


De pot verwijt de ketel

De Groninger media huilen krokodillentranen; zie de link hierboven naar onze eerdere blog. Als het Dagblad van het Noorden schrijft over het Noorden, schrijft zij doorgaans over Groningen en Drenthe. Als het Dagblad een informatief kaartje plaatst over het Noorden, zien wij niet zelden dat het kaartje ophoudt bij de grens met Friesland. En als dan toch ook iets gezegd wordt over Friesland, dan spreekt het dagblad over Friesland en niet over het Noorden. Dus DvhN: verbeter het Noorden en begin bij jezelf.


Het Noorden op de kaart

Voor ons als Www & wwW en als inwoners van de interprovinciale DAG-driehoek, is deze discussie een duidelijk signaal. De kloof tussen Friesland en 'het Groninger en Drentse Noorden' is helaas springlevend, in de noordelijke politiek en in de noordelijke media. De kloof is ook te zien in het vingerwijzen tussen de pot en de ketel: het ligt allereerst aan de ander. Reden te meer voor ons als Www & wwW, om het Noorden juist in de volle breedte op de kaart te zetten. Verder zijn wij van mening, dat er meer gezongen mag worden.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 17 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

De Gouden Eeuw in de ban

Het Amsterdam Museum wil het niet meer hebben over de Gouden Eeuw. In plaats daarvan komt de aanduiding: de Zeventiende Eeuw. Premier Rutte heeft er geen goed woord voor over. In onze ochtendsessie hebben wij dit besproken. Wij zien het genuanceerder. De term goud(en) mag wat ons betreft integraal worden vervangen door zeventien(de). Maar onder één voorwaarde. Dat de term zeventien(de) integraal wordt vervangen door goud(en).

 

Kijken of het werkt

Natuurlijk gaan wij niet over één nacht ijs. Wij hebben deze ingrijpende taalwijziging getest. Een dankbaar onderwerp is natuurlijk Prinsjesdag. Hierna volgt een korte impressie van deze dag, beschreven met de aangepaste terminologie. Dat wil zeggen: goud(en) wordt zeventien(de) en vice versa. Voor de gewenning hebben wij elke aanpassing van een sterretje (*) voorzien. Als deze woordenwisseling brede steun krijgt, zullen wij hem structureel in ons taalgebruik gaan invoeren.

 

Impressie van Prinsjesdag

Terwijl ik dit schrijf, is het gouden* september 2019. En het is de derde dinsdag, ook wel bekend als Prinsjesdag. Zoals vaker op Prinsjesdag, is het opnieuw een beetje Zeventiende* Eeuw. Het geld klotst tegen de plinten, en net als toen vooral tegen de plinten van de rijksschatkist, van de welgestelde notabelen en van de ondernemende zakenlieden. Het is dat ze gevoelig zijn voor diefstal, anders bezaten deze beter gesitueerden al lang een zeventiende* toilet. De Zeventiende* Eeuw kan trouwens niet los worden gezien van de VOC en haar bestuur: De Heren Goud*.

 

Zeventien* bergen

Ook wat dat betreft is er niet bijster veel veranderd. Minister-president Mark Rutte heeft een goudkoppige* ministersploeg rond zich verzameld. Samen besturen zij de BV Nederland. Traditiegetrouw grijpen zij Prinsjesdag aan, om te laten zien dat we er goed voor staan. Daarbij beloven zij ons ook nu weer (onder voorbehoud) zeventien* bergen. Want eindelijk zullen we het gaan merken in onze portemonnee. En het voorbehoud is dan, dat ook deze regering niet alles wat zij aanraakt, ziet veranderen in zeventien*. Hoewel al aangetreden in tweeduizendgoud*, heeft dit kabinet nog lang niet alle problemen opgelost.

 

 Scherven brengen geluk

Dat de zeventiende* koets vandaag niet reed, mag dan ook symbolisch heten. Het is niet alles zeventien* wat er blinkt. We moesten het vandaag doen met het glazen exemplaar. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel; scherven brengen geluk. Toch hadden we het kunnen weten. Tot kort voor de Zeventiende* Eeuw was er nog sprake van de Gouden* Verenigde Nederlanden. Al tijdens de Zeventiende* Eeuw gingen deze Gouden* Gewesten op de schop. Zodat er nog maar elf overbleven. Gelukkig hebben we er nog eentje bij kunnen sprokkelen.

 

Onder een zeventiende* zon  

Maar ja, wat wil je. Goud* is een priemgetal en dat deelt lastig. Resteert nog te melden dat deze Prinsjesdag zich voltrok onder een zeventiende* zonnetje. Veel meer wil ik er ook niet over kwijt. Want zoals al die ruim goudmiljoen* Nederlanders wel weten: spreken is zilver; zwijgen is zeventien*.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Zaterdag 14 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

 Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

Opnieuw het Noorden

Het Noorden: waar hebben we het dan over? Dagblad van het Noorden berichtte op 10 september dat het Noorden leegloopt. Het bijgevoegde kaartje laat Groningen en Drenthe zien. In het land van de gedrukte media bestaat het Noorden dus uit Drenthe en Groningen. Hoort Friesland dan niet bij het Noorden? In onze beleving wel, maar de kranten denken er anders over. Je hebt het Noorden en je hebt Friesland.

 

Groningen, Friesland en Drenthe

Maar stel dat we toch de drie noordelijke provincies onder één noemer willen beflappen. Waar komen we dan uit? Dan belanden we bij de formele optie van 'Noord-Nederland'. Dat is een landelijke regio met een zekere status. Binnen die regio werken de drie provincies al jaren in een redelijke harmonie samen. Ze doen dat onder een naam waar de logica vanaf druipt: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 

Onze noordelijke beleving 

Zoals wij eerder duidelijk hebben gemaakt, hebben wij als Www & wwW deze formele optie niet nodig. In onze beleving telt niet alleen Noord-Nederland drie provincies, maar het Noorden eveneens. Volgens Dagblad van het Noorden loopt het Noorden leeg, en Friesland ook. Wij zeggen gewoon: Het Noorden loopt leeg. We bedoelen hetzelfde en het is lekker kort. Los van dit alles is die leegloop niet zo mooi.

  

Kalender van het Noorden 

Maar wat doe je eraan? Allereerst de krachten bundelen. Graag leveren wij een kleine en eenvoudige bijdrage, met de Kalender van het Noorden. Deze kalender is te vinden op DWJM Zakelijk, omdat er 366 blogs voor moesten worden aangemaakt: voor elke datum een. Uiteindelijk hopen we hier alle vaste datums bij elkaar te krijgen, die belangrijk zijn of waren voor het Noorden. Voorlopig hebben we er drie ingevuld. Suggesties welkom.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Zaterdag 7 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

De minister was niet geïnformeerd

Op 15 augustus stonden Smallingerland en het Ministerie van EZK tegenover elkaar bij de Raad van State. EZK vindt het niet kunnen, dat Smallingerland nieuwe gaswinning binnen haar grenzen tegenhoudt via aanpassingen in het bestemmingsplan. De gemeente had vooraf met het ministerie moeten overleggen, zo meent EZK.

 

Van haar kant informeert EZK wel

EZK doet het zelf stukken beter. In de Drachtster Courant van 4 september laat het ministerie netjes weten, dat Vermillion een mededeling heeft gedaan over een locatie te Nijega. Vermillion wil daar een side track boring uitvoeren, om de productie uit het bestaande gasreservoir te verbeteren. Daarvoor geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht.

 

Voor inzage: retourtje Rotterdam

Reagerend op de mededeling van Vermillion oordeelt EZK, dat voor deze boring geen Milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. Haar besluit hierover zal EZK te zijner tijd netjes ter inzage leggen. In Drachten, zou je denken. Maar nee, op de secretarie van de gemeente Rotterdam, zo lees ik in de Drachtster Courant.

 

Maat voor maat; leer om leer

Nu kan men zich afvragen: is dit een vergissing of een koekje van eigen deeg? In het Shakespeare theater te Diever wordt dit seizoen 'Maat voor maat' opgevoerd. De moraal van dit verhaal: Met de maat waarmee je meet, word je gemeten. Maar Rotterdam is hoe dan ook geen Drachten. En zo blijft het paadje naar de Raad van State wel warm.


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 alt

 

Geplaatst: Woensdag 4 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

alt

Huize Kruisvoorde

Fotografie en bewerking: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt 

Geplaatst: Dinsdag 27 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

  

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty


alt

 

Shakespeare Theater 2019  -  decorfragment

Fotografie en bewerking: Kreaterbureau VULKAAN


Achterwaarts          Voorwaarts

 =   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Woensdag 14 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

alt

De vaart in de schemering

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Donderdag 25 juli 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

Willen we Drachten nog meemaken? De gemeentelijke bedenker van DWJM heeft het tienjarig bestaan van DWJM Sociaal niet afgewacht. In alle stilte heeft hij zijn account verwijderd. Terwijl er iets valt te vieren! Hier zakt ons de broek van af.

 

Maar er is meer veranderd door de jaren heen. Er was een tijd dat spam op DWJM te vuur en te zwaard werd bestreden. Het beheer was nog en dingetje. Tegenwoordig zijn het de bloggers die spam detecteren en melden. En soms helpt dat.

 

Thema: DWJM SOCIAAL

 

26 maart 2011 - 2012

Teunis Spits leeft voor de muziek en van zijn schilderwerk

Zeur en klaagplatform

Al in 2011 bond Teunis de kat de bel aan; stoppen met het gezeur op DWJM

 

26 maart 2010 - 2011

Wijnand van der Weij was (is?) actief als beheerder van de community DWJM

SPAM berichten

Er is niets nieuws onder de zon; toen al spam en nu nog steeds

 

26 maart 2009 - 2010

Peter Postma - vindt de haven veilig, maar geen plek om te blijven

Drachten wil je meemaken online!

Niet de allereerste blog; wel het startschot van DWM Sociaal

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Zaterdag 6 juli 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

Ben je een noorderling?

Of voel je je een noorderling? Dan kun je meedoen aan deze rubriek. Zeker als je nog ergens fraaie zelfgemaakte foto's hebt liggen, van onderweg. Lijkt het je wat? Stuur dan je mooiste foto(s) digitaal op naar ethesinfo(at)upcmail.nl. Vergeet niet je naam te noenen, zodat wij weten wie de fotograaf is. Ook horen wij graag of je als 'noorderling' onder de foto willt staan, of met je eigen naam. Als er voldoende tijd, ruimte en kwaliteit is, zorgen wij voor plaatsing als fotoblog in deze rubriek.

 

Goed om nog het volgende te weten

·         Stuur alleen digitale foto's in waarvan je zelf alle rechten hebt.

·         Lever foto's toe in een gebuikelijke digitale vorm, bijvoorbeeld jpg.

·         Foto's in staand formaat passen het best in een blog.

·         Onder de foto komt te staan waar en wanneer hij gemaakt is.

·         Zorg daarom dat je ook die gegevens aan ons toestuurt.

·         Mogelijk passen we eenvoudige bewerkingen op de foto toe.

·         Daarbij verandert de inhoud van de foto niet, bijsnijden uitgezonderd.

·         Bij plaatsing zijn de voorwaarden van DWJM Sociaal van toepassing.

·         Deze voorwaarden zijn in te zien als je een account aanmaakt.


Waarom doen we dit?

Het is geen fotowedstrijd. Wel versterken we graag culturele uitwiseling binnen het noorden. Deze rubriek is een kleine bijdrage daaraan. Onder het noorden verstaan wij Drenthe, Friesland en Groningen. Mooi extraatje is, dat fotoblogs en andere beeldblogs zorgen voor afwiseling tussen de tekstblogs.

 

Je kunt het ook zelf

Kunst en cultuur worden vaak ondergebracht in oude, monumentale gebouwen. Dat geeft iets extra's. Dat geldt ook voor DWJM Sociaal; het viert in 2019 haar 10-jarig bestaan. Dat lijkt weinig, maar voor lokale digitale platforms is het heel veel. DWJM vertalen we daarom ook wel als 'Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument'. Misschien vind je het leuk om zelf op zo'n karaktervolle, doorleefde website iets met kunst of cultuur te doen. Dat kan; maak een account aan en de monumentale vormgeving en inrichting van DWJM Sociaal liggen voor je open. En je reisfoto's plaats je dan natuurlijk gewoon zelf.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Donderdag 20 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar


De meeste blogs op DWJM hebben wel iets beschouwends in zich. Deze categorie is dan ook eenvoudig te vullen. Plezierig om mee te beginnen. Nadeel van beschouwingen is wel, dat ze alle kanten kunnen uitzwabberen. Of is dat misschien juist een voordeel?

 

In de beginjaren van DWJM is niets te dol. Over elk onderwerp kan geschreven worden. DWJM is nog jong en nieuw; de sfeer is euforisch. Bloggers deinzen er niet voor terug om hun ziel en zaligheid aan dit medium toe te vertrouwen.


Thema: BESCHOUWING

 

26 maart 2011 - 2012

Anne is fotograaf; heeft dus een frisse blik, maar dan fotografisch

Bertilla moet blijven

Kennelijk heeft het gewerkt; Bertilla bestaat nog steeds

 

26 maart 2010 - 2011

Mark Maas is vertrokken naar elders; zijn account bestaat nog

Max...

Een blog als hulpmiddel om een persoonlijke ervaring te  verwerken

 

26 maart 2009 - 2010

De politieke agenda - soms gaat de bron boven de blogger

Donner hanteert boekhoudregels om pensioen te smoren

Eerste blog op DWJM en een van de kortste

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER 

 alt

 

 

Geplaatst: Woensdag 19 juni 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Tasman Express

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

alt

Vlinders aan de jus d'orange

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


Achterwaarts          Voorwaarts

 

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Vrijdag 3 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

Willen we Drachten nog meemaken? De gemeentelijke bedenker van DWJM heeft het tienjarig bestaan van DWJM Sociaal niet afgewacht. In alle stilte heeft hij zijn account verwijderd. Terwijl er iets valt te vieren! Hier zakt ons de broek van af.


26 maart 2009 - 2010

Peter Postma - vindt de haven veilig, maar geen plek om te blijven

Drachten wil je meemaken online!

Niet de allereerste blog; wel het startschot van DWM Sociaal

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 2 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

De meeste blogs op DWJM hebben wel iets beschouwends in zich. Deze categorie is dan ook eenvoudig te vullen. Plezierig om mee te beginnen. Nadeel van beschouwingen is wel, dat ze alle kanten kunnen uitzwabberen. Of is dat misschien juist een voordeel?

 

26 maart 2009 - 2010

De politieke agenda - soms gaat de bron boven de blogger

Donner hanteert boekhoudregels om pensioen te smoren 

Eerste blog op DWJM en een van de kortste

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 26 maart 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  DWJM 10 jaar

 

 

DWJM viert tiende verjaardag 

Het is nog vroeg in de ochtend van dinsdag 26 maart 2019. Heel vroeg. Om precies te zijn: 01:20 uur. Maar langer wachten kan niet; we gaan deze blog nu schijven. Want vandaag, dinsdag 26 maart 2019, bestaat DWJM 10 jaar. Driewerf Hoera! Benieuwd wat dat ook alweer is, DWJM? Lees DWJM voor Dummies, van ons aller 0adske.

 

Daar gaan we iets mee doen

En ja, als Www&wwW gaan we hier natuurlijk digitaal aandacht aan besteden. Want het is uiteindelijk dit medium, intussen DWJM Sociaal geheten, waar het decennium DWJM zich van begin tot eind heeft afgespeeld. In 10 jaar DWJM Sociaal, een blog van Dutch Volcano, keek Dutch al vooruit naar dit moment. Maar nu concreet.

 

Doorkijkje van 10 x 10 x 10

Nog deze maand publiceren wij hier 10 blogs. Elk gaan ze in op een boeiend facet van DWJM Sociaal. Deze 10 blogs beginnen met verwijzingen (links) naar 10 bijdragen uit het startjaar 2009 van DWJM. Elke verwijzing gaat samen met een korte uitleg. 10 maanden lang, tot december 2019, vullen wij de blogs maandelijks aan met weer een volgend jaar.

 

Panorama DWJM Sociaal

Zo zal er in 10 maanden tijd een gevarieerd uitzicht op 10 jaar DWJM (Sociaal) groeien. We zetten daarbij de blogs centraal; zij waren en zijn de ruggengraat van DWJM. Het idee is om zoveel mogelijk verschillende bloggers aan het woord te laten. In januari en februari 2020 kijken we kort naar de andere activiteiten. Welkom!

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

 

alt

Geplaatst: Maandag 4 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal  /  Afterparty

 

Een nieuwe burgemeester

Jan Rijpstra lijkt de nieuwe burgemeester te worden van Drachten | Smallingerland. Geboren in de Hollandse stad Gouda, begeeft hij zich nu naar een ruig Fries veendorp. Mogelijk heeft de met bloed, zweet en tranen gewonnen Drachtster turf ooit de herenhuizen van Gouda verwarmd. En nu is er een nieuwe band tussen beide plaatsen; deze band heet Jan Rijpstra. Zijn meest zichtbare taak alhier zal zijn: het voorzitterschap van de gemeenteraad. Zichtbaar, omdat dankzij de camera's alle inwoners van deze gemeente hem als raadsvoorzitter op de vingers kunnen kijken.

 

De mores van de raad

Natuurlijk zien wij allen graag dat het goed komt. Daarom delen wij hier iets over de mores van onze dynamische gemeenteraad, aan wie een zekere vrijgevochtenheid niet vreemd is. In dit verband is meten weten. Daarom hebben wij twee raadsvergaderingen uitgebreid gemonitord. In de eerste plaats is dat de raadsvergadering van dinsdag 27 november 2018. Daarin kwam onder andere de politieke meloen van de Overheids BV ter sprake. Ook de daaropvolgende raadsvergadering op dinsdag 11 december 2018 hebben wij grondig doorgelicht, toen er plots een wethouder minder was. In beide gevallen hebben wij ons toegelegd op het onderdeel Het Debat; want daar gebeurt het tenslotte. De beelden van beide vergaderingen zijn te bereiken via beide links hiervoor. In de tijdbalk onder het beeld kunnen tijdstippen uit de vergadering worden geselecteerd.

 

Raadsvergadering Het Debat 27/11/2018

De agendapunten 1 - 4 en 6 nemen samen 2,5 minuut. Agendapunt 5 de Overheids BV vergt bijna 90 minuten. Zodoende is duidelijk waar het zwaartepunt ligt. We gaan er niet inhoudelijk op in, maar stippen een paar punten van orde aan. In de raad mag het Nederlands en het Fries gebezigd worden. Gebruik van het Fries bevordert niet altijd het begrip. Raadslid Van der Horst (01:25:59) en wethouder Haverkort (01:28:04) maken hier met zijdelingse subtiliteit gewag van. Mevrouw Van Eerden (01:26:37) claimt een schorsing, met de woorden: 'Wij willen een schorsing'. Voorzitter Van Mourik maakt duidelijk dat hooguit om een schorsing verzocht kan worden. Met andere woorden: het is niet een kwestie van 'u vraagt en wij draaien'. De grootste spraakverwarring ontstaat over de motie waarin de reis van de Overheids BV wordt gekapitteld. Wat is de status van dit stuk? Maar dat is een verhaal op zich, dat we hier nog eens hopen te duiden.

 

Raadsvergadering Het Debat 11/12/2018

In dit debat steelt het agendapunt van de woonwagenstandplaatsen de show. Op de publieke tribune is onder andere de doelgroep ruim vertegenwoordigd. Voorzitter Van Mourik (00:16:45) legt dan ook af en toe de gang van zaken uit, zodat men op de tribune weet wat er gaande is. En raadslid mevrouw Mulder (00:09:40) wisselt spontaan het Fries in voor het Nederlands, omdat niet iedereen op de tribune Friestalig is. Dat het Fries ook het gesprek tussen raadsleden/bestuurders onderling bemoeilijkt, lijkt van minder belang; zie de vorige paragraaf. Voorzitter Van Mourik is door de wol geverfd. Maar als zijn wethouder Ter Keurs (00:45:30), te gast in de raad, rechtstreeks met de gasten op de tribune aan het onderhandelen slaat, heeft ook Van Mourik (00:45:30) even geen tekst meer. Er zijn raadsleden die graag de voorzitter passeren (01:06:35); dan is het zaak om direct in te grijpen (01:06:50). Soms is humor een wapen in handen van de voorzitter, bijvoorbeeld als een raadslid de voorzittersrol overneemt. (01:35:10). Tot slot is het in onze ogen verbijsterend, dat er in deze raadsvergadering geen enkel woord gewijd wordt aan het tussentijdse vertrek van een wethouder. Maar zoals al gezegd: dat is een blog op zich.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

=   Watertij - HOMER

alt

Geplaatst: Zondag 3 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

DWJM Sociaal / Afterparty

 

DWJDM uit de lucht

Vol goede moed hebben wij begin dit jaar de Afterparty LF2018 aangekondigd. Zoals het nu lijkt, vieren wij deze afterparty exclusief op DWJM Sociaal. Een paar dagen later hebben we jullie een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Maar het van gemeentewege opdoeken van onze goede buursite DWJDM, hing toen al dreigend in de lucht. Natuurlijk hebben wij geprotesteerd. De gemeente stelt, dat zij geen websites kan laten draaien vanwege een project van een inwoner. Maar het ligt andersom. Het verdwenen DWJDM is formeel nog altijd een project van de gemeente. Het ligt vast in de Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040. De gemeente heeft eigenhandig de accounts aangemaakt voor alle leden van DWJDM. De leden die daarna activiteiten begonnen op DWJDM, deden er exact wat de gemeente beleidsmatig nog steeds met DWJDM beoogt: verbindingen leggen, informatie uitwisselen en discussie voeren.

 

2019 begint rampspoedig

Ons protest en onze argumenten hielpen niet. Op 9 januari 2019 is DWJDM het zwijgen opgelegd. Bestaande links werken niet meer: 'Beveiligde verbinding mislukt'. Argeloze bezoekers weten dus niet waar ze het zoeken moeten. We hebben toen ons Jaarplan DWJM 2019 weer ingetrokken. Eenzijdige opheffing van gemeentelijke sociale platforms betekent, dat de vertrouwensbasis, de continuïteit en het perspectief voor een planmatige aanpak ver te zoeken is. Wat doen we hier dan nog? In elk geval geen jaarplan uitvoeren. Maar we laten DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk ook niet aan de goden over. Geen jaarplan, maar in plaats daarvan het motto: Vrijheid blijheid. We gaan hier, en op DWJM Zakelijk, doen waar we zin in hebben. Dat kan dan nog een verrassende afterparty worden.

 

Shoes Premium Attack Movement (SPAM)

Ter nagedachtenis aan DWJDM, hebben we hier op DWJM Sociaal 2,5 week stilte in acht genomen. Een week voor elk jaar dat DWJDM heeft bestaan. (Hoe snel kun je een jong initiatief weer de nek omdraaien?) De periode van stilte ging in na onze laatste bijdrage: Eclips premium. Dat betekent dat we hier nu weer wat lawaai mogen gaan maken. Helaas is er intussen opnieuw een aanval geweest van de Shoes Premium Attack Movement (SPAM). Volg de link en huiver. Direct na deze engerd van een blog staan er nog drie. De vorige aanval van SPAM bestond zelfs uit zes exemplaren. Na onze recente melding bevestigde de gemeente tot onze blijdschap, dat hier inderdaad sprake is van SPAM. Voor de cynici onder ons: soms zijn de gemeente en wij het ook WEL eens. De gemeente studeert nu op een methode om deze SPAM-accounts te verwijderen. Zodra de twee laatste links hierboven het niet meer doen, is dat gelukt. In dit geval WEL tot onze tevredenheid.

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 100  |  volgende pagina »