Geplaatst: Donderdag 17 december 2009 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Vanavond was de laatste keer RIM met Fred Veenstra als wethouder en dus sloot de vergadering met twee haast obligate nummertjes over het Raadhuisplein en de vaart. Voordat het zover was moest hij eerst nog door een uitermate kritisch rapport van de rekenkamercommissie (rkc) over het grondbeleid heen bijten. Weer voorafgaand daaraan was er voor geïntresseerde raadsleden een presentatie over duurzaamheid door de Vereniging Nederlandse Gemeenten waar nog een leuke gadget bij te scoren viel, namelijk een ecobutton.

Het college had in haar bijgevoegde reactie geen spaan heel gelaten van het rapport van de rkc. Nou zijn we een defensieve houding tegenover kritiek wel van het college gewend maar zover gaan als de rkc er toe willen bewegen het rapport vooral diep onderin een la te stoppen was toch echt nieuw. Bovendien is het ook ongepast. De rkc is een instrument waarmee de raad zijn controlerende en kaderstellende taak wil (en moet) versterken. Het is daarom niet aan het college om te zeggen wat er met het rapport moet gebeuren. Nog minder als de argumentatie "deze gemeente hanteert sinds jaar een dag een werkwijze waarin raad en college elkaar op basis van vertrouwen hun speelveld gunnen" luidt. Gelukkig omarmde een ruime meerderheid al snel de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Iets wat het college overigens zelf ook deed.

Toch bleef wethouder Veenstra er bij dat het rapport vol fouten stond en omdat de ingehuurde externe onderzoeker een vooringenomen vervelio was die het allemaal wel wist en nog nooit van de Smallingerlandse methode had gehoord, daarom was dat zo. Welke onjuistheden er precies in het rapport stonden wilde hij niet op in gaan. Goed, tussentijds is er van interviewer gewisseld, bleek dat niet alleen het grondbedrijf van de gemeente zich bezig houdt met grondbeleid maar ook de afdeling ontwikkeling en zo werd het heel wat maandjes later voordat het rapport er eindelijk lag en ondertussen is de verhouding tussen college en rekenkamercommissie er niet beter op geworden.

Daarom, beste college, de rekenkamerfunctie is een gevolg van het dualisme. Wethouders zijn toen buiten de raad geplaatst en daarbij zijn flink wat bevoegdheden overgedragen. Daar tegenover staat dus dat wij - de raad - ons te allen tijde bijgestaan weten door een team van accountants en ingehuurde experts die constant voor ons lopen te wroeten in ongelooflijk veel documenten. Ik kan me voorstellen dat dat vervelend kan zijn. Misschien haast wel net zo vervelend als bijvoorbeeld zomaar ineens een huisbezoek van sociale zaken of ongevraagd advies over je uiterlijk van je reïntegratiemalloot. Stelt u zich eens voor als u een bezwaarschrift van een WWB gerechtigde binnenkrijgt waarin staat die consulent van mij is een vooringenomen figuur die geen weet heeft van hoe ik gewend ben mijn zaakjes te regelen. Hoe zou u dan reageren? Net zoals de raad waarschijnlijk, u zou het onderbouwde rapport serieus nemen en u zou het bezwaar ongegrond verklaren.

Door met de reden waarom de meerderheid dit blogje waarschijnlijk leest, het Raadhuisplein en de Drachtstervaart.

Wethouder Veenstra mag zichzelf eerder burgemeester van Franeker noemen dan dat er gesloopt gaat worden, zoveel voortgang was er ongeveer te melden. Pas in maart/april staat er wat zichtbaars te gebeuren. Tot die tijd is het procedures, vergunningen en overeenkomsten wat de klok slaat.

Het gedoe omtrent de vaart gaat nog trager. Na bijna anderhalf jaar vertraging hebben zowel gemeente en Wind nu eindelijk de intentie een oplossing te gaan zoeken. Voordat het zover kon komen (sarcasme red) moest eerst  het juridisch conflict "geparkeerd" worden waarna er 3 maanden van bestuurlijk overleg volgde. Op mijn vraag hoe groot de kans is dat we zelf moeten gaan graven antwoordde de wethouder met gering. Njah, dat is dan in ieder geval minder dan de kans dat we meer moeten gaan betalen aan het Raadshuisplein want die is groot.

Al met al trouwens wel heftige onwtwikkelingen. Morgen "even" besluiten over het spoor en misschien wel de gemeente richting de rode cijfers jagen of toch de OZB fors verhogen?

Geplaatst: Woensdag 16 december 2009 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Een speciale AEFZ vanavond met als enige onderwerp het spoor. We zijn weer een beetje opgeschoven en wel in de goede richting geloof ik. Maar dat was het dan ook. Eigenlijk hebben we de vorige vergadering gewoon dunnetjes overgedaan, zij het met veel minder publiek en met wethouder Kuipers als woordvoerder namens het college in plaats van de burgemeester. Dat laatste was wel vervelend want de rode draad in de vergadering was een welles nietes discussie over wat de burgemeester nou wel of niet gezegd had.

Er zou namelijk een keuzenpakket komen of toch een pakket aan keuzen? Misschien bleef Bert daarom wel weg. Hij kon zich vorige keer al voorstellen dat je over het verschil daartussen flink van mening kunt verschillen. Nou en of dus. De FNP had naar mijn mening absoluut gelijk dat ons meerdere keuzen zouden worden voorgelegd en dat was niet het geval. Er was wel een duidelijk overzicht toegevoegd van welke tonnen of miljoenen zijn heroverwogen maar uiteindelijk is er maar één smaak voorstel aangeboden. Willen we het anders dan zullen we met wijzigingsvoorstellen moeten komen.

Misschien dat de wandelgangen gelijk krijgen en ik gouvermentele trekjes vertoon maar ik vind dat niet iets om je de hele avond lang in vast te bijten. Als je wilt kun je zo een ander lijstje aan bezuinigingen of vertragingen van plannen uit de meegeleverde spreadsheet shoppen. Of niet natuurlijk en gewoon pleiten voor 20% OZB verhoging zoals ik maar weer gedaan heb.

De Smallingerlandse Joe the Plumber hoeft echt maar 2 sigaretten minder per dag te roken om die verhoging op te kunnen hoesten. Dan kunnen we een beetje de vaart in de cultuurclustering houden, leukere dingen blijven doen op zondag én nog een ton achter de hand houden voor plannen vanuit dwjm want let wel, het budget daarvoor wordt gehalveerd in de voorliggende plannen.

Enfin, de herhaling van zetten heeft er toe geleid dat we het er donderdag weer uitgebreid over gaan hebben. Hopelijk wel iets constructiever en zonder dat er weer naar de bekende weg gevraagd wordt met vragen als willen we wel een spoor en kan het niet een onsje minder met die miljoenen? We moesten namelijk maar eens wat minder over allerlei kinnesinne praten en ons wat anders met de plannen gaan bemoeien want terwijl wij zaten te praten is er zomaar een busstation geschrapt in Drachten, dat aan de Stationsweg. Daar ben ik bepaald niet blij mee.

 

Geplaatst: Dinsdag 15 december 2009 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Zo maar even een haast vergeten traditie afstoffen en bloggen over de commissie Samenleving en Zorg met op de agenda de cultuurclustering, 2x reïntegratie, vijf verordeningen naar aanleiding van de wet WIJ en 2x Caparis. Voorafgaand was er nog een overleg over de evaluatie van de Rekenkamercommissie, compleet met broodjes vlees, heel veel vlees en 0 zonder. Er was wel kaas maar daar moest je dan eerst de ham vanaf pulken. Om een lang verhaal kort te maken, mijn ergernis was overduidelijk toen ik een broodje in de doos terugkwakte.

Door met de vergadering. Fred vertrekt bijna en aangezien hij met de woorden in Drachten kan bijna alles een straat blauw liet spuiten heeft hij nog een paar zaken af te handelen, waaronder de cultuurclustering. Alsof diezelfde cultuurclustering morgen niet uitgesteld gaat worden mochten we het hebben over een brief waarin de voortgang beschreven stond en een bijna 60 pagina's tellend stuk dat quickscan subsidiemogelijkheden heet. Ik wil niet weten wat er uit een deepscan zou komen. Hopelijk zijn subsidiescanners anders dan virusscanners en bestaat er geen deepscan.

Daarna gingen we het hebben over reïntegratie. Allemaal mooie worden als motiveren en stimuleren. Klinkt goed zou je zeggen maar het wordt al snel minder als je dan leest dat de gemeente alleen een regierol gaat vervullen. Over de bedrijven die het werkelijke traject voor ons gaan verzorgen horen we nooit wat. We krijgen wel cijfers, die zijn nooit slecht en dat zijn de verhalen die ik hoor en de ervaring die ik heb wel. Ik heb het gevoel dat reïntegratiecoaches of hoe de functie ook mag heten het klantbelang vaak ongeveer net zo goed voor ogen hebben als bankiers.

Helaas wil het college de raad verplichten om alle reïntegratietrajecten uit te besteden, gaat een meerderheid daarmee akkoord en zei de wethouder ook nog eens dat als het - anders dan cijfermatig - slecht gaat bij een reïntegratiebedrijf we dat inderdaad niet krijgen te horen. Daar ben je dan lekker mee.

Dan de WIJ. Wet Investeren in Jongeren. Die kan beter de wet desinvesteren in jongeren heten want het is een bezuinigingsmaatregel. Jongeren (dat moet je ruim nemen) tot 27 jaar raken hun recht op uitkering kwijt. Officieel geldt het sinds 1 oktober maar ja, wat is officieel als je de raad (het hoogste gemeentelijke orgaan volgens de gemeentewet) pas in 2010 nog even de boel laat afhameren?

Het verbaasde me dat vooral de ChristenUnie op een hamerstuk aan zat te sturen terwijl er toch echt in staat als je geen woning hebt dan verlagen we je toeslag volgens de gehuwdennorm met 10%. WTF? De wet investeren in jongeren verlaagt je uitkering volgens de gehuwdennorm. Als je 23+ bent tenminste. Ben je 22- dan kom je nog niet in aanmerking voor de toeslag volgens de gehuwdennorm. Wat we doen als je dan geen dak boven je hoofd hebt weten we nog niet.

Nou moet dit hele WIJ gedoe van Den Haag Donner maar dergelijke onzin in een verordening proppen terwijl je collega wethouder bij hoog en bij laag beweert hard te werken aan een daklozenopvang, hoe kan dat? Cees stelde voor het artikel maar te schrappen. Ik kan het daar uiteraard niet mee eens zijn. Als A voorstel op de agenda en veranderen die boel zodat er komt te staan dat als je jong - in de zin van niet bijna 30 - bent en geen woonruimte hebt, dat we er dan voor gaan zorgen dat we een dak boven je hoofd regelen. Bijna 30 en erger moet daar als het een beetje kan natuurlijk ook voor in aanmerking kunnen komen maar ja, Leeuwarden krijgt geld en wij niet zegt het college...

Caparis gaat minder knallend het nieuwe jaar in dan ze zelf hadden verwacht. Gelukkig ben ik niet de enige die de uitnodiging om 12 januari naar de voorlichtingsdag in Lauwswolt te komen ongepast vond. Dat gaat mooi niet door, we gaan gewoon naar de bedrijfskantine. Wat wel doorgaat zijn de kwartaalcijfers en dus de waan van de dag. Kwartaalcijfers zijn wat mij betreft een symptoom van korte termijn beleggen. Tegenvallende cijfers? Dumpen die handel. Wel mooi was dat de wethouder tegen veel partijen kon zeggen dat ik het 3 maand geleden al had gezegd dat kwartaalcijfers grillig zijn. Dat zonder dat ik zelf het woord heb hoeven vragen over het onderwerp.

 

Geplaatst: Woensdag 11 november 2009 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Na een goede 6 uur te hebben gepraat over van alles en nog wat en 2 uur te hebben geschorst is het beleidsplan zoals verwacht vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Raar hè? Vind ik wel.

Natuurlijk moet er alle ruimte zijn om terug te kunnen blikken op de bijna afgelopen collegeperiode maar dat werd amper gedaan. Dat gaat ook moeilijk want daarvoor zijn de kaders die gesteld worden te weinig meetbaar. Helaas. Mooi meegenomen dus dat in het beleidsplan de afspraak tussen raad en college staat vermeld dat het college daar wat aan gaat doen. Hoeveel die afspraak waard is met de verkiezingen in zicht kun je jezelf echter afvragen, helemaal omdat wethouder Kuipers de verwachtingen aardig zat te temperen met een u moet niet verwachten dat wij alles SMART gaan formuleren.

Het beleidsplan is een soort weersverwachting, alle voorgenomen plannen zie je er in terug zodat de kostenplaatjes helder op een rijtje staan. Voor 2010 wordt een mild zonnetje verwacht maar aan de horizon pakken zich donkere wolken samen. Het Rijk heeft de commissies kaasschaaf aan het werk gezet en als weervrouw Jorritsma gelijk krijgt dat kost ons dat zo'n 9 à 10 miljoen. Tel daarbij op dat er eerder dit jaar 20 miljoen naar de crisisaanpak is gegaan, dat we nog een spoor en een cultuurtempel willen en je komt al snel tot de conclusie dat er weinig mogelijk is zonder dat we gaan bezuinigen. De SP had daarom een motie waarin gesteld werd dat het minimabeleid ongemoeid moest blijven. De PvdA ging daar gretig mee aan de haal. De SP vindt ons beleid zo goed dat we er niks meer aan mogen veranderen! Onzin natuurlijk. Het CDA begreep het beter. Minimabeleid is nooit af. De motie heeft het wonderwel gehaald en daar ben ik erg blij mee.

Mijn bijdrage bestond vooral uit de boodschap dat de donkere wolken een tintje donkerder zijn doordat er zoveel geld in de crisis is gestoken terwijl redelijkerwijs verwacht kon worden dat de provincie een behoorlijke bijdrage voor het spoor ging vragen. In het verleden was er 18 miljoen voor een magneettrein toegezegd en belofte maakt schuld. Ook als het een ander treintje wordt.

Een van de duurdere plannen (rotonde met fietstunnel bij Gauke Boelenstraat/Zuiderhogeweg) uit de crisisaanpak lijkt op de lange baan te worden geschoven. Dat betekent dat er 4 miljoen voorlopig niks staat te doen terwijl er geen geld is voor andere dingen zoals de maatschappelijke stages van scholieren waarvover ik een motie had. Daar kan ik erg geïrriteerd van raken. Over enorme bijdragen voor stenen wordt zelden moeilijk gedaan en wordt al helemaal niet op een afrondingsverschilletje van enkele tonnen tot soms zelfs miljoenen gelet. Ik kreeg wel veel sympathie maar niet genoeg steun.

Op het einde bleek dat ik niet als enige geïrriteerd was. De burgemeester die de hele dag ruimte had geboden voor allerlei flauwigheden besloot vlak voor de besluitvorming de teugels eens flink strak aan te trekken. Voorzitter, ik heb een vraag. Nee! Voorzi.. NEE! Hoogst vervelend en reden voor de FNP om met steun van de hele oppositie een motie van ongenoegen jegens de burgemeester in te dienen. Een beetje kinderachtig, ik geef het toe, maar wel een goede afleer hoop ik. De vergadering werd er nog wat langer door opgerekt en dat was precies het tegendeel van wat de bugemeester met zijn norsigheid had gehoopt te bereiken.

Geplaatst: Woensdag 4 november 2009 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Eindelijk weer een raadsvergadering met meer inbreng dan alleen de mijne. Met een primeur ook nog, Smelne Podium live vanuit het gemeentehuis. Beetje jammer alleen dat Conrad een te ouderwetse stekker had voor onze verder krakkemikkige raadzaal en dat vrijwel niemand al om 7 uur acte de présence gaf. Voor de rest absoluut voor herhaling vatbaar. Als je vanaf 7 uur luistert krijg je een beetje een idee wat er gaat gebeuren.

Wat ook jammer was was dat de burgemeester heel erg veel haast leek te hebben. Over de AED's geen debat hoopte hij, motie van de VVD in één ronde graag. Alsof hij ergens anders heen moest. Vervelend vond ik dat. Enfin, door naar het vragenuurtje.

Het CDA had vragen over een al in 2008 aangekondigde stopzetting van een subsidie, de VVD over ongewenste graffiti en over de binnenkort ook in Smallingerland van start gaande landelijke Plastic Heroes campagne en ik over de praktijkschool.

Op mijn vragen wou wethouder Veenstra wel antwoorden dat hij alle nuance achterwege had gelaten in het interview met de Nieuwsfabriek maar in de buurt komen van wethouder Ketelaar, die vorige maand gematigd positief reageerde hetzelfde idee, deed hij niet. Ik ben benieuwd wat eerder komt, de sloophamer voor de praktijklokalen die we graag willen benutten of het vertrek van Fred.

Door naar de inburgering. In de commissievergadering had ik al een amendement (wijzigingsvoorstel) aangekondigd en behalve wat oprispingen van Smallingerlands Belang over soortgenoten en wild west tijden in Amerika ging het eigenlijk alleen daar over. Wethouder Rozema vond het maar niks. Het is een verordening over inburgeringsplichtigen, verder niet!  Dat zal best maar als ik denk dat we met een kleine wijziging in die klakkeloos overgenomen modelverordening ook inburgeringsbehoeftigen kunnen bereiken dan lijkt me dat de moeite waard. Dat vond ook coalitiepartij de ChristenUnie die zich daarmee tegen de eigen wethouder keerde. Toch is het schijnbaar geen stukje op de LC-site waard. Balen.

Wat wel nieuwswaardig is volgens de Leeuwarder Courant is het voornemen van de burgemeester om met een voorstel over gewenste en ongewenste graffiti te komen. Mooi nieuws daar niet van, maar maak dan ook even melding van het feit dat de VVD alhier wil dat de burgemeester een beetje op de stoel van de rechter gaat zitten. Het niet goed begrijpen van de trias politica is toch wel een doodzonde, helemaal als je niet veel later in een motie de hele raad verwijt het volk niet voldoende te vertegenwoordigen. Sorry hoor, maar shame on you.

De motie van de VVD was er eentje van niet bijzonder veel vertrouwen in iedere aanwezige in de zaal behalve zichzelf. Het college is maar laks en de raad peutert vooral zijn eigen neus om het maar te overdrijven. Waarbij laks overigens letterlijk overgenomen is. Het college had het conflict tussen Redema en de bewoners moeten oplossen. Op mijn vraag hoe dan, behalve met veel geld, heb ik geen antwoord gekregen. Logisch, want anders had dat niet gekund.

 

 

Geplaatst: Zondag 25 oktober 2009 - 63 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Het gaat niet goed hier, al een tijdje niet maar nu loopt het de spuigaten uit. Ik weet niet wat ik moet doen, ik weet wel dat dit blogje me waarschijnlijk niet in dank wordt afgenomen maar het moet maar zo.

Afgelopen nacht werd ik wakker van Fiona, ze zat huilend op de bank letterlijk haar haren uit haar hoofd te trekken. Ze verblijft hier al een tijdje omdat ze het thuis bij haar ouders niet meer volhield. Haar ouders hebben grote moeite met haar geaardheid en Fiona heeft op haar beurt moeite met de homofobe uitspraken van haar vader en de Petra zit vast te provoceren houding van haar moeder wanneer we weer eens worden uitgescholden.

Daarom is Fiona dus hier en daarom loopt ze bij de GGZ. Dat helpt allemaal geen reet. In plaats van een luisterend oor te bieden zit haar psych ook een beetje kanttekeningen te plaatsen bij haar geaardheid. Weet je zeker dat je lesbisch bent, je hebt een relatie met een omgebouwde man die dan ook nog eens claimt aseksueel te zijn. Dat soort gebrabbel. De enige oplossing die geboden wordt is neem maar een oxazepammetje als het niet gaat. Morgenochtend mag ik met die idioot om tafel en dat wordt  geen prettig gesprek. Helaas biedt mijn woede koelen op een Freud adeptje ook geen oplossingen. Wat wel weet ik dus niet. Help!

Geplaatst: Vrijdag 23 oktober 2009 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Saai als ik ben, ben ik alweer thuis van het dwjm-feest. Twee t-shirts en een bos bloemen rijker. Als uw onbetwiste nummer 1 (resetten maar) was er voor mij een mooi boeket en een praatje op het podium. Niet geheel onverwacht als ik heel eerlijk ben maar toch ook ietwat een verrassing. Gooitzen vatte het later goed samen, zonder toetsenbord ben ik vrij verlegen.

Dus ja, kom maar naar voren en onderga het applaus. Erg leuk maar dan moet je er wel goed je kop bij houden en niet iets stoms gaan zeggen of smoren in je woorden. Dat ging niet heel gek volgens mij. Ondanks Mark die me vooraf ging met de boodschap dat je niet gebrand moet zijn op verkopen heb ik nog even lekker reclame weten te maken voor de praktijkschool. Als het een beetje kan wil ik dat daar voor het einde van het jaar nog de dwjm-vlag gehesen wordt en daarom kan ik het er niet vaak genoeg over hebben.

Anyway, feestje met prijsuitreiking van de fotowedstrijd. Gefeliciteerd Erna! Zij heeft niet gewonnen maar toch ook weer wel. Foutje van de jury denk ik, vier vijf van de tien foto's foto's in de finale waren van haar. Erg knap. Winnares was Tamara, mooi want ik had ook op haar foto gestemd. Twee keer, dus als ze met één stem gewonnen heeft...

Wat jammer was, was de opkomst, het was niet erg druk. Mogelijk komt dat door het moeilijke tijdstip. Vanaf 's middags tot laat. Da's niet heel handig. Wat wel handig is actief mee gaan doen hier. Soms win je er stapel waardebonnen mee en wie weet, pik je er andere keer een monumentaal gebouw mee in.

 

Geplaatst: Woensdag 21 oktober 2009 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: media

Het lijkt eerder een kleuterklas dan een gemeenteraad zo twittert de Trots op Nederland Tilburg. Daar hebben ze dan speciaal Rita voor weten op te trommelen. Humor vind ik dat. Als het Rita interesseerde had ze ook net als bijna 3.000 anderen mee kunnen kijken of luisteren via internet in plaats van met veel bombarie tot kwart voor 10 aanwezig te zijn.

Omroep Brabant heeft voor de gelegenheid een livestream met beelden en de gemeente zoals gewoonlijk alleen audio. Het Brabants Dagblad notuleert haast via twitter en werkt de site regelmatig bij. Het publiek zijn van de vergadering is daarmee gewaarborgd. Verder is het wat een raar verhaal.

Door twitter weet ik dat de PvdA een door een PvdA'er gemaakt rapport probeert af te doen als een politieke stellingname. De rest van de raad omarmt het rapport. De burgemeester zegt ik heb informatie achtergehouden omdat ik integer ben en jullie niet want Hans Smolders is corrupt. Dat is nog eens een extreme invulling van de goeden die onder de kwaden lijden zeg! Het gevolg is een lange schorsing waarna een motie van afkeuring ingediend door VVD en SP die daar samen met GroenLinks en PvdA een college vormen.

Een probleempje met burgemeesters is dat ze door de kroon benoemd worden en ze als het echt moet net zo hard aan het pluche kunnen plakken als een Borghhouts. Burgemeester Vreeman lijkt dat vast van plan. Het college mag onder geen beding vallen want dat is niet goed voor de integriteit van het bestuur. Het ANP pikt dat direct op en laat de inbreng van de hele raad maar achterwege. De grote kranten beginnen al met na-apen. Waarom ze niet gewoon de lokale media betalen voor het aanleveren van nieuws is mij een raadsel.

Ondertussen is het weer schorsing en tijd voor Pauw en Witteman. Later de uitslag.

Update: motie van afkeuring is aangenomen, er is een onwerkbare situatie ontstaan aldus een meerderheid. Het presidium (de fractievoorzitters) moeten nu gaan praten met de Commissaris van de Koningin. De PvdA en Vreeman houden goede hoop daar het vertrouwen te kunnen herstellen. Vreeman wil namelijk blijven.

 

 

 

Geplaatst: Woensdag 14 oktober 2009 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Haast tot verbazing van de voorzitter zat iedereen om half 8 keurig op haar plek en konden we beginnen aan een avondje AEFZ. Op de agenda stond voor de tweede maal het burgerinitiatief over AED's, de concernrapportage 2009 - II en een rapport over de economie van Smallingerland in 2008.

Voordat het zover was waren er natuurlijk eerst even de ingekomen stukken en daarbij beging ik een beetje een stommiteit. Er lag een pleidooi voor het afschaffen van de toeristenbelasting en omdat ik daar wel voor voelde wou ik de mening van het college daarover graag weten. Wat ik eigenlijk had moeten doen is nagaan of Smallingerland ook aan toeristenbelasting doet want dan had ik geweten dat het niet zo was en dan was me een blamage bespaard gebleven.

Snel doorgaan en doen alsof het nooit gebeurd is en luisteren naar Durk van der Molen die, volgens het college, 857 AED's op wil hangen in Drachten. Zelf vertelde meneer Van der Molen in een vurig en vooral luid betoog dat hij er 130 wil. Om dat te illustreren moest zijn vrouw even van de publieke tribune worden geroepen om een kaart van Dr88 op A2 formaat voor het spreekgestoelte neer te planten. Op die kaart waren 130 stickertjes geplakt die de gewenste 6 minuten zones aangeven. Waarom hij die kaart niet gewoon meteen zelf meesjouwde is me een raadsel maar dat terzijde. Het verschil tussen 130 en 857 AED's is uitgaande van de prijzen die Van der Molen hanteert 2 miljoen.

Dat stelde de commissie voor een heel ander afweegpunt want iedereen was de vergadering ingegaan met het idee dat aan de prestigieuze titel "de hartvriendelijkste diamant van het noorden" een prijskaartje van 2.2 miljoen hangt. De voorzitter wou daar niet zoveel van weten. Van der Molen had volgens hem recht om te weten waar hij aan toe was en daarom moesten alle partijen zich maar even voor of tegen het veel te duur voorgespiegelde voorstel uitspreken. Daarbij betrok hij abusievelijk ook nog een motie van het CDA die vroeg om 1 AED in ieder dorp. Die motie wordt dus uitgevoerd en dat gaat werkelijk verkocht worden als het uitvoeren van een heel ander voorstel. Ik heb geprobeerd om me daar druk om te maken maar kreeg niet het woord.

Dan de concernrapportage oftwel het huishoudboekje. Twee keer per jaar stellen we de begroting bij en dit keer leverde dat een eenmalig voordeel op van 2 miljoen. Dat is geen winst, het betekent gewoon dat er voor 2 miljoen aan plannen is geschrapt en dat is best jammer als dat betekent dat er minder (€55.350) gedaan is aan onderwijsachterstanden dan gehoopt.. Helaas is de behandeling van de concernrapportage niet het moment om daarvoor aandacht te vragen zo ontdekte GroenLinks.

Als toetje was er de economie van Smallingerland. Ik had me daarop verheugd want een dergelijk bespiegelend stuk geeft aanleiding tot een beetje bezinning. Daarom had ik een A4-tje voorbereid met als belangrijkste punt een verklaring voor de hoger dan gemiddelde werkloosheid. Die wijt ik aan de wet van de remmende voorspong. De burgemeester kon dat helemaal met me eens zijn. Hij begon zijn beantwoording met te zeggen dat met name één fractie iets intelligents gezegd had, de fractie Kramer. Yay! Nu maar hopen dat de fracties ter rechterzijde die les ook onthouden. Ik onthou in ieder geval wel dat we hier geen toeristenbelasting heffen.

Geplaatst: Maandag 12 oktober 2009 - 18 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Vanwege de herfstvakantie is de commissieronde deze maand een weekje vervroegd. Vanavond was SaZo met op de agenda de verordening inburgering, de kwartaalstukken van Caparis en de informatievoorziening over de WWB en WMO. De ingekomen stukken waren 14 identieke mailtjes van vroeg op stap en een brief over zuipketen van de FNP jongerenvereniging.

Die 14 mailtjes waren allemaal opgenomen in de bundel en dat was me iets te gortig. Vergaderbundels worden namelijk een keer of 40-50 vermenigvuldigd en dat betekent dus dat er minstens een pak papier verspild is. Gelukkig konden de voorzitter en ik het snel eens worden en wordt in het vervolg bij een dergelijke actie één mail in de stukken opgenomen met daarbij de namen van alle afzenders. De FNP heeft nog getracht de mail inhoudelijk te agenderen maar kreeg daarvoor alleen steun van GroenLinks, de SP en Smallingerlands Blok Belang en dat is niet genoeg.

Door naar de inburgering. Frank Walvius van SB had een enorm lang verhaal voorbereid en fractievoorzitter Fred de Groot zat op de tribune goedkeurend toe te kijken hoe dat gebracht werd. Inburgeraars moeten met dwang en drang worden aangepakt opdat ze zo snel mogelijk assimileren was de boodschap. Dat mag je natuurlijk vinden maar dan moet je niet raar opkijken van de vele tegenspraak die je oproept. Voorzitter! Ja meneer Van der Horst? Ja mevrouw Kramer? Ja mevrouw Krans? Ja mevrouw Kramer? Ja meneer Balgobind? In die volgorde en zo vaak totdat de voorzitter zelf besloot dat de heer Walvius maar eind aan zijn verhaal moest maken als hij toch niet met wijzigingsvoorstellen zou komen.

Den Haag is aan de wensen van veel gemeenten tegemoet gekomen en daardoor lag er vanavond een verordening op tafel die het voor de inburgeraars makkelijker maakt in plaats van moeilijker. Dat gaat nog niet helemaal van harte want we moeten nog steeds verplicht 270 euro voor het examen vragen ondanks dat dat pure winst is omdat de rijksoverheid ons van voldoende middelen voorziet om de boel te bekostigen, maar die winst mogen we wel uitkeren in de vorm van een bonus. Het kost wat bureaucratie maar dan heb je als gemeentebestuur wel de mogelijkheid om zo laagdrempelig mogelijk mensen te helpen om in ieder geval Nederlands te leren. Yay! Iedereen voor behalve SB. Ik had in Leeuwarden nog een leuk ideetje opgedaan en het lijkt erop dat een amendement daartoe het de volgende raadsvergadering gaat halen.

Dan de kwartaalcijfers van Caparis, of beter tweemaal de kwartaalcijfers want terwijl we ze tegenwoordig wel verplichten om per kwartaal een rapport aan te leveren gaan wij het daar maar 2x per jaar over hebben zo lijkt het. Naar mijn mening zijn kwartaalcijfers gewoon wartaal. Dat soort korte termijn gehijg heeft ons de financiele crisis gebracht waar we midden in zitten en wat Caparis nodig heeft is rust, geen gehijg. Tot mijn verbazing ging wethouder Kuipers daar een heel eind in mee. Niet dat dat helpt want er zitten nog 7 andere gemeenten aan het roer in de gemeenschappelijke regeling die Caparis heet maar toch was het wel een opstekertje. De rest van de commissie heeft haar zorgen uitgesproken over de sombere cijfers, die zorgen deel ik en ik vind ook dat we de vinger aan de pols moeten houden maar tegelijkertijd vind ik dat het management bij Caparis zich bezig moet houden met de mensen die daar werken en met het binnenhalen van zoveel mogelijk opdrachten. Ieder kwartaal cijfers ophoesten hindert dat.

De behandeling van de WWB rapportage begon met een uitermate kritisch CDA. Waar blijft de nieuwe nota, waar blijven de heldere en meetbare doelstellingen, dat soort werk. Dat wil ik eigenlijk ook wel weten maar wat ik nog veel liever wil weten is wanneer houden we nou eens op met het spekken van bedrijven die ons nog nooit duidelijke cijfers geleverd hebben? Daarom heb ik gezegd dat de praktijkschool een mooie leerweg kan vormen als we de bebouwing daar zelf gaan opknappen in het kader van werkloosheidbestrijding. Reïntegratietrajecten behelsen veelal niet meer dan het bieden van werkervaring en dat ligt aan de Burgemeester Wuiteweg voor het oprapen.

Als laatste de WMO, daarbij ben ik een beetje uit mijn slof geschoten en daar heb ik wel spijt van. Wethouder Rozema zei in antwoord op de door vrijwel de hele commissie gewenste spreiding rond de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen dat hij zou zien wat hij kon doen en daarbij verwees hij naar de WWB-rapportages die ook steeds beter worden. Ik sta achter wat ik gezegd heb, namelijk dat je zonder alle getallen en dus de spreiding te weten geen gemiddelde kunt berekenen en dat als erom gevraagd wordt je niet moet gaan kijken wat er mogelijk is maar dat je gewoon moet leveren wat gevraagd wordt. Daarbij had ik de u vorm moeten gebruiken en dat heb ik niet gedaan...

 

 

Geplaatst: Zaterdag 10 oktober 2009 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Bluescafé

Stel je het volgende eens voor: achterin een middelgroot café staat een bandje, op drie meter afstand (waarom eigenlijk?) staat een tafeltje waar een aantal jongeren omheen zitten. Aan hun haar en kleding te zien zal de muziek in de smaak vallen. De band begint. Wij zijn the Hendrix is alive project en we gaan vanavond eens lekker voor jullie knallen. Zo gezegd, zo gedaan.

Een wat seniel aandoende man veert op van zijn kruk en gaat uitbunding staan dansen. Eelco, de gitarist, speelt een solo met zijn tanden maar niemand die het ziet omdat de oude man pontficaal voor hem kushandjes staat te geven naar de jongeren die allemaal een wtf erlebnis hebben. Het eerste nummer had ik nog zoiets van dat kan alleen hier maar het werd hoe langer hoe storender. Zo storend dat de band de man verzocht weer aan de bar te gaan zitten. Meneer had namelijk bedacht dat het goed zou zijn om de band de hand te schudden maar weigerde daarna om los te laten en dat is toch lastig wanneer je als band de intentie hebt om muziek ten gehore te brengen.

Omdat de man weigerde weg te gaan ben ik Hans gaan halen die bij de deur een hartig woordje stond te wisselen met een jongen uit ik meen Somalië die ook niet bepaald in aanmerking kwam voor de beschaafd gedrag award. Hans, de band is boos. Hans naar binnen, ik bleef even bij de deur om de jongeman voorlopig buiten te houden.

Fokking kankerhomo. Wie ikke? Nah, ik val niet op mannen en ben er ook geen dus dat gaat 'em niet worden jochie. De jongen zoekt bijval bij een naar binnen lopende Marokkaan. Gatverdamme man, check dan wat is dat?! Doe eens chill, respect voor haar is het antwoord dat ie krijgt. Hans komt terug. Ik herinner hem even aan de actieve anti-discriminatie plicht die op mijn initiatief aan de exploitatievergunning is verbonden en verzoek hem de jongen te laten vertrekken. Doei!

Weer naar binnen waar de band de sterren van de hemel staat te spelen. Jammer maar helaas kan het bijna niemand wat schelen. Bij de tweede set blijft het applaus zelfs achterwege. Waardeloos. De vorige keer dat de Hendrix is alive project er stond barstte de zaak haast uit de voegen van de swingende mensen. Ik had op weer zo'n avond gehoopt en ben dus teleurgesteld naar huis gegaan. Misschien dat het goed is om toch maar entree te gaan vragen.

Geplaatst: Woensdag 7 oktober 2009 - 34 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: liefde, verlangen & idealen

Een stijlloos begin van een blog...

Een stelletje stumpers spot twee travestieten en begint met meppen. Helaas voor hen blijken de heren slechts gelegenheidstravestieten op een vrijgezellenfeestje en brengen ze normaal gesproken hun vrije tijd door met vechten in kooien. Voor jullie waarschijnlijk een ver van je bed show, voor mij haast iets van een déjà vu. Het aantal keren dat ik met een dergelijk bijltje gehakt heb is haast niet op een hand te tellen. Heftig, ik weet het. Gelukkig praat ik nu vooral over de verleden tijd.

Geen verleden tijd is het feit dat Drachten geen COC heeft. Het is bijna nationale coming out dag en hier gebeurt niks. Ondertussen kondigt het kabinet een besluit aan dat het ok is om homo's van school te sturen als ze te homo zijn. Tegelijkertijd zegt een winkeliersvereniging in Rotterdam dat het hele uit de kast gebeuren daar te gevoelig (petitiespam!) ligt en dat het daarom niet door kan gaan.

Zelf vind ik die hele kom uit de kast dag niks. Als je flikker, pot, bouwpakket of whatever bent doe je niet anders dan uit de kast komen eigenlijk. Als de dag daar aandacht voor vroeg dan zou ik het prima vinden maar zo ligt de boel er helaas niet bij. Uit de kast komen wordt voorgesteld als een eenmalig iets. Dat is waar de schoen wringt. We hebben een flamboyante heel erg hetero minister van homozaken die zomaar aandacht vraagt voor transgenders in de nota die de naam gewoon homo zijn draagt. Probleem daarbij is dat "transgenders" in een forse meerderheid travestiet zijn en dat die vooral uitdragen zeker geen homo te zijn.

Met dat gedoe in het achterhoofd ergerde ik me vandaag aan het berichtje in de papieren LC dat er een smeris met goede oren zich beledigd voelde toen iemand de politie homo's noemde zonder het direct tegen de diender in kwestie zelf te zeggen. Het gevolg was dat de zeker weten hetero-agent een schikking van 500 euri aanbood, meneer het voor liet komen en de rechter tot 250 euro boete wegens belediging besloot.

De eerste beste agent die mij aanspreekt ga ik daarom heel erg vaak uitschelden voor hetero en als ik geen boete krijg dan ga ik maar naar de Commissie Gelijke Behandeling want ik heb er volgens mij gewoon recht op!

 

Geplaatst: Woensdag 7 oktober 2009 - 4 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

De raadsvergadering begon gisteravond met de oproep van de burgemeester om een minuut stil te staan bij het overlijden van Frans Baron. Letterlijk dus. Een mooi en plechtig moment vond ik het. Vandaag zal Bert nog het woord nemen bij de crematie heb ik begrepen. Ik waardeer dat enorm. Zelf zal ik echter niet gaan omdat ik niet verwacht dat men echt op mij zit te wachten.

Verder met de raadsvergadering. Ik als enige aan de beurt tijdens het vragenuur met een serie vragen over de in besluitvorming zijnde sloop van de bijgebouwen van de praktijkschool. Wanneer het staat te gebeuren wist wethouder Ketelaar me niet te vertellen maar dat er ambtenaren met de voorbereiding bezig zijn werd bevestigd. De gemeente wil de ruimte daar gebruiken om de hopelijk binnenkort tijdelijk verdwenen parkeerplaatsen aan het Raadhuisplein te vervangen en daarnaast schijnt het enorm duur te zijn om de boel te laten staan. Met dat laatste ben ik het niet eens want ik ben bezig met een voorstel om het juist lucratief te maken om alles op te knappen.

Hoe dan ook Nieske, die Cees verving omdat hij ziek was, wist me naar tevredenheid te beantwoorden door te zeggen dat degenen achter de interesse voor de Praktijkschool altijd welkom zijn om te komen praten. Naar serieuze plannen zal serieus worden gekeken. Dat is winst ten opzichte van de vorige keer dat de dwjm-plannen voor de Praktijkschool ter sprake kwamen in het vragenuurtje.

Volgende agendapunt: bestemmingsplan De Singels. Tijdens de commissie had de nu afwezige wethouder Fred Veenstra een aantal toezeggingen gedaan en daarom werd het een A-voorstel. De toezeggingen waren netjes afgehandeld en daarom vroeg niemand het woord behalve ik. Ondanks dat GroenLinks in de commissievergadering gevraagd had of het bestemmingsplan de crisis-fietstunnel van 3.5 miljoen ook toestond bleek dit nog steeds niet het geval. Wederom vliegende keeper Ketelaar zei me dat het bestemmingsplan niet opnieuw de hele besluitenmolen door hoeft en dat het dus een simpele aanpassing is waardoor de crisisaanpak (waar de hele oppositie overigens tegen is) gewoon volgens plan kan verlopen. Mijn interpretatie is dat we die tunnel dus mooi gaan schrappen na de verkiezingen. Dat levert namelijk 3.5 miljoen op voor andere zaken, bijvoorbeeld het Polderhoofdkanaal.

De heropening van het Polderhoofdkanaal gaat zonder extra geld namelijk niet door. Opsterland laat een commissie onder leiding van VVD-coryfee en voormalig Commissaris van de Koningin Loek Hermans een onderzoek doen naar hoe dat allemaal simpel gezegd is misgegaan. Smallingerland zegt 1.4 miljoen en geen cent meer. Dat is onze bijdrage, doe het er maar mee.

Ik vind dat geen reële opstelling. Tenminste, als je tegelijkertijd wel zegt ja, wij willen gemotoriseerde vaart weer mogelijk maken in het Polderhoofdkanaal. Dat kan gewoon niet, ook niet als een royale meerderheid dat wel hoopt. Dat heb ik het niet serieus nemen van de volksvertegenwoordiging van een buurgemeente genoemd. Daar gaan ze de boel eens flink onderzoeken en daarbij is onze medewerking nadrukkelijk gewenst. Een meerderheid wou het daar liever niet over hebben en daarom had ik een aantal moties.

Partijen verwijten de kiezers niet serieus te nemen valt slecht natuurlijk maar dat kan me minder schelen dan de belangen die we verder hebben. Zo willen we dat Opsterland, Heerenveen en Leeuwarden en de Provincie gaan bijdragen aan ons treintje. Ik ben het daarmee eens en vind daarom dat we een verzoek van een buurgemeente serieus en ook snel in behandeling moeten nemen. Niet nodig vind een meerderheid. Triest.

Waar ik wel blij van werd was de toezegging van het college om antwoord te geven op vragen. De burgemeester maakte daar nog de kanttekening bij dat het allemaal wel relevant moet zijn voor het onderzoek enzovoort maar met een commissie waarin een oud-minister, een voormalig secretaris generaal van het ministerie van sociale zaken en een hoogleraar binnenlands bestuur zitten komt dat wel goed denk ik. Die laten zich volgens mij niet zomaar met een kluitje in het riet sturen.

Erg jammer blijft wel dat de gemeenteraad van Smallingerland niet met hen om tafel wil. Of het rapport hier voor de verkiezingen zal worden besproken wou de PvdA niet eens op antwoorden. We gaan het in december eerst hebben over het hoe het nu verder moet met het voorstel dat er dan ligt van het college. Verwacht maar weer een hoop lawaai want ik vind niet dat we het kunnen maken om knopen door te hakken vlak voordat het rapport van de commissie Hermans er ligt.


 

 

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2009 - 34 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: liefde, verlangen & idealen

Onze excuses voor het ongemak, dat staat er te lezen op de boekensite van Frans Baron. Frans is vrijdag overleden en daarom worden er vooralsnog geen boeken geleverd en kun je geen bestellingen plaatsen. Later gaat dat wellicht wel weer verder want Frans' zolder kraakt onder het gewicht van zijn boekenverzameling maar daar gaat het me niet om. Het gaat me om de ingetogenheid van de mededeling. Typerend voor wie Frans was.

Voor wie hem niet kent een korte uitleg. Frans was/is ongeveer de Jan Marijnissen van Smallingerland. Hij heeft ervoor gezorgd dat er hier een SP is en dat is niet niks kan ik je vertellen. De SP stelt namelijk allerlei regeltjes aan een lokale afdeling voordat die afdeling zich afdeling mag noemen en daarmee het stadium van werkgroep voorbij is. Je moet dan minstens 50 actieve leden hebben en een stabiele kerngroep van een mens of 10. Dat heeft Frans allemaal bij elkaar getrommeld en dat is een hele prestatie.

Voor dat ongemak vraag ik graag even jullie aandacht ondanks dat ik een echt wel afgekickt ex-SP'er ben. Frans Baron was een markant en aanwezig Drachtster en dwjm moet daar imho echt wel even even bij stilstaan.

Bedankt Frans.

Geplaatst: Zaterdag 3 oktober 2009 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Ik heb vanavond de 293ste video gepost. In totaal heb 16 videos "geplaatst." Daarmee ben ik voor een aardig deel schuldig aan de rekening van bijna 8.500 euro die buma/stemra aan Smallingerland wil gaan presenteren. Wat ik in feite gedaan heb is linken naar youtube. De filmpjes die je hier kunt bekijken worden niet gehost door de gemeente. Je ziet slechts een klein stukje webpagina in een andere webpagina. Zo maakt internet internet en daar is het internet dus bij gebaat.

Internet is leuk, groot en bijna gratis. Tegelijkertijd is het een bron van haast oneindigde kennis. Dankzij google en archive.org vergeet het internet nooit iets. Dat maakt het internet een beetje eng want kennis is natuurlijk macht. Net zoals je vroeger niet van de boom van kennis van goed en kwaad mocht eten mag je nu niet "illegaal" downloaden. Dat terwijl een pirate bay wel een geweldige gratis bibliotheek van onze cultuur is.

Omdat internet zo groot is gaan de grote belangen zich er mee bemoeien. U weet wel, bedrijven met hun corporate greed om me maar als een manager uit te drukken. Het internet is op een of andere manier van Amerika. Europa wil het ook graag hebben, maar dat is een ander verhaal. In Amerika zeggen telefoonmaatschappijen dat het internet van hen is omdat zij de infrastructuur leveren waarop het draait. Dat is een veel gevaarlijkere discussie dan die hier in Nederland speelt want als er iets niet geprivatiseerd mag worden dan is het wel mijn geliefde internet.

 

 

Geplaatst: Donderdag 1 oktober 2009 - 15 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Fred Veenstra vertrekt naar Franeker. Franeker! Een gemeente die volgens mij tot nog niet zolang geleden onder financiëel toezicht stond van de provincie. Wat moet je daar? Ik geloof er niks van dat wanneer er daar een of andere kunstenaar zegt kom op laten we een weg verven dat het dan kan of mag.

Wat Franeker wel heeft is de Elfstedentocht die er doorheen gaat. Franeker is met 10.000 inwoners een echte *kuch* stad. Drachten is natuurlijk maar nep. Leuk dat je hier zo nu en dan uit de band kunt springen en de boel een paar keer per jaar op stelten kunt zetten maar kijken of het planetarium wel gelijk loopt is natuurlijk veel spannender.

Echt, ik snap het niet en zit vol vragen. Burgemeester in Franeker versus wethouder in Drachten. Is het de bestaanszekerheid? Geen CDA in het volgende college? Het zou zomaar kunnen ook al lijkt de kans (helaas) klein. Maar wtf mankeert het CDA dan? Zit er geen vechtlust meer in? Of er voor die anderhalve maand een vervanger komt is onduidelijk. Smallingerland was een CDA-gemeente bij uitstek. Is het CDA de ambitie verloren om deze gemeente te besturen of is het een dermate koud kunstje dat het ook wel een tijdje zonder CDA kan?

Vragen Fred, veel vragen. Nog maar kort geleden zei je dat je zonder blog op DWJM niet meer meetelt. Ik vond dat een inkoppertje omdat je alleen in het prille begin iets van je hebt laten horen maar hier zat ik niet echt op te wachten. Gaan we te hard voor je?

Enneh, als laatste, wie heeft er gelekt? De LC citeert Maarten de Bok van de PvdA. De voorzitter van de vertrouwenscommissie. Vertrouwenscommissie in de trant van ssssst! Zoveel vragen...

Geplaatst: Woensdag 30 september 2009 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Onderstaande staat vandaag in de papieren regio Drachten editie van de LC. Omdat ik er een beetje van baal dat het niet online staat en de editie Drachten hier niet in de winkels ligt plaats ik het zelf. Aan mijn collega's wil ik graag meegeven dat de provincie en Opsterland nu al op 2.75 miljoen extra van Smallingerland rekenen en dat de gemeente zelf twee jaar geleden al schreef dat het project onder tijdsdruk staat.

DRACHTEN - De Fractie Kramer zet een breekijzer tussen de deur om de gemeenteraad van Smallingerland te dwingen tot een snel debat over het Polderhoofdkanaal. Smallingerland moet zijn deuren en boeken openen voor het onderzoek dat buurgemeente Opsterland is gestart en voor eind dit jaar wil afronden, vindt Petra Kramer.
De eenmansfractie vindt dat Smallingerland ,,de kop in het zand steekt''. De raadscommissie kon zich twee weken terug niet over het Opsterlandse onderzoek naar het kanaal buigen omdat de agendacommissie er op zijn vroegst pas half oktober over praten. Vervolgens vond een deel van de fracties dat ook dan een inhoudelijke discussie niet nodig is.

De gemeenteraad van Opsterland onderzoekt waarom het bevaarbaar maken van het kanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop zo'n moeizame aanloop kent. Smallingerland moet de buurgemeente daarin steunen en spoed is vereist, zegt Kramer. Dinsdag komt zij met drie moties om de raadsfracties te dwingen tot een standpunt over dat onderzoek.
Smallingerland, Opsterland en de provincie werken nog aan een definitief plan voor het kanaal. De verwachting is daarom dat een meerderheid van de raad van Smallingerland het nog te vroeg vindt voor een onderzoek zoals Opsterland dat nu al wel nodig acht.
Geplaatst: Zondag 27 september 2009 - 4 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Volgens mij ben ik de tel een beetje kwijt. Voor de zevende zondag viel er iets te doen in Drachten en dat was niet de bedoeling geloof ik. Waar moet de partij tegen de zondagse saaiheid anders nog van bestaan?

Vandaag was de kunstroute en ik had me voorgenomen bij de eerste 88 in Hopper te horen om een mooi naaktportret van Jannes Kleiker te kunnen scoren. Geen geringe uitdaging want het betekende in vier uur langs zestien ateliers fietsen en er een handtekening halen. Gelukkig ging het bij de eerste stop al mis, Jan Ketelaar was er niet en dat betekende dat ik het rustig aan kon doen. Bovendien voelde ik me als fan van Jan een kind in Sjakie's Chocoladefabriek. Ik ben nergens in gevallen en heb me ook niet misdragen maar ik had toch iets van wow, laat mensen eens door je hoofd lopen zeg.  Losgelaten worden in Jan z'n atelier voelt voor mij als iemand alleen laten met m'n computer. Dat doe ik dus niet.

Daarna heb ik Henk Hofstra opgezocht, mijn vroegere vijand, de meneer van de blauwe weg. Hij kon het met me eens worden dat hij die blauwe weg gewoon moeten had laten maken door de schoolkinderen uit Drachten dan had ik destijds vrij weinig poten gehad om op te staan.

De Fizzit'512 lag er ook. Scheef onder het wad naakt.(Wat heel mooi is) Henk Hofstra heeft wel een stapeltje lijggen maar heeft de oproep en de plannen gemist. Tenminste, tot nu dan. Ik heb een zieltje kunnen winnen.

Geplaatst: Zaterdag 26 september 2009 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: liefde, verlangen & idealen

Ik heb weer eens wat te spammen. Hier tekenen aub. :)

Nog elke dag verlaten mensen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender gevoelens vaak noodgedwongen hun land vanwege hun seksuele geaardheid. Ze vertrekken naar een ander land in de hoop dat ze daar wel menswaardig kunnen leven. Ze vragen asiel aan in de verwachting dat hun leven eindelijk zal verbeteren. Helaas pakt het vaak anders voor hen uit. In Nederland belanden ze in één van de asielzoekerscentra (AZC) waarbij het helaas voorkomt dat ze door andere asielzoekers worden lastig gevallen en bedreigd.

Londa is een transseksuele asielzoeker die hormonen slikt. Hierdoor zijn haar lichaam en geest constant in verandering. Haar medebewoners hebben haar al meerdere malen bedreigd met een mes. Ze wordt gediscrimineerd omdat ze anders is. Een Somalische groep die ieder weekend de COA in Den Helder bezoekt, bedreigt haar. Londa heeft dit incident bij de receptie gemeld, maar er wordt niet naar haar geluisterd. Ze wordt aan haar lot overgelaten. Londa heeft ons midden in de nacht huilend gebeld waarbij ze vertelde bang te zijn om naar buiten te gaan. Het meldpunt discriminatie van Alkmaar heeft verklaard niets voor haar te kunnen betekenen.

Voor Londa is Nederland een vrij land waar ook mensen zoals zij, zichzelf kunnen zijn. Ze is zeer teleurgesteld nu de werkelijkheid heel anders blijkt te zijn. Londa is niet de enige asielzoeker die in deze toestand verkeert. Verspreid over het land zijn er velen Londa’s die zich niet veilig voelen.

Het is de hoogste tijd dat er een snel een oplossing komt om de leefsituatie binnen de verschillende asielzoekerscentra in Nederland te verbeteren. Net als iedere Nederlander dienen alle asielzoekers met respect behandeld te worden. De veiligheid van deze vluchtelingen komt in het geding en daar moet nu wat aan veranderen! Er is per direct hulpverlening nodig en het beleid moet worden aangepast om de veiligheid van iedere vluchteling te kunnen garanderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Secret Garden.

Tel: 06 14 10 84 42
E-mail: secretgard@stichtingsecretgarden.nlVerklaring van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON):

“Ieder mens heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van de persoon, ongeacht ras, politieke voorkeur, nationaliteit en seksuele voorkeur. Iedereen die wegens mensenrechtenschendingen het eigen land moet verlaten en in (o.a.) Nederland bescherming zoekt, heeft recht op veiligheid. Tegelijkertijd dient hij of zij ook de mensenrechten van anderen ten alle tijden te respecteren. Op basis daarvan steunen wij Stichting Secret Garden in hun actie om de veiligheid van alle vluchtelingen in de AZC’s en daarbuiten te verbeteren.”

Geplaatst: Donderdag 24 september 2009 - 18 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Gister stond er een aardig uitje op het programma van een aantal raads- en commissieleden; een fietstochtje langs openbaar groen in Drachten. Onderweg werd er op een aantal plaatsen gestopt zodat de drie enthousiaste ambtenaren iets konden vertellen over het verleden, heden en de toekomst van het groen. Uiteraard beginnen politici dan spontaan met het ventileren van hun meningen, gelukkig was dat ook de bedoeling. Opvallend was dat er maar weinig verschil van mening bestond. Alleen over het Thalenparkje ontstond een beetje een discussie. GroenLinks en ik vinden dat het wel wat meer mag kosten, de rest leek daar niet zo voor te zijn.

Het Thalenpark verkeert in crisis en de plannen waaraan gewerkt wordt zullen heel hard in gaan grijpen. Er is een onafhankelijk bureau in de arm genomen dat gaat bekijken wat er te redden valt en zoals het zich laat aanzien zal dat niet veel zijn. Het gros van de bomen is ziek, dat kun je zien aan de gaten in de bomen waar eerst takken hebben gezeten en aan de zwamvorming op de stammen. De natuur is bezig het park op te ruimen. Schimmelzwam vermolt het hout en daar kan geen bomendokter tegenop. Als wij het park niet plat gooien dan zal het park dat, met alle gevaarljke situaties van dien, zelf gaan doen.

Het enige besluit dat we deze collegeperiode over het Thalenpark hebben genomen is dat er definitief geen woningen of tijdelijke winkels komen. Aan mij was de eer die uitspraak van de wethouder binnen te slepen. Dat voelt nu haast als een pyrrusoverwinning. De excursie bleef leuk maar ik heb het woordje leuk in de inleiding van dit blogje ondertussen wel vervangen door aardig... Het Thalenparkje is dood, leve het Thalenpark! Zoiets. Ik zit dit met de tranen in mijn ogen te typen.

Er is een miljoen beschikbaar voor de plannen voor een nieuw park. Omdat ik bang ben dat dat bedrag voor een groot deel opgeslokt zal worden door het rooien van bomen vind ik dat het gerust wat meer mag zijn. Gistermiddag zat ik nog met een vriend te praten over de plannen. Hij zei me dat het een grote kaalslag zou worden, ik wou daar niet aan. Hij krijgt gelijk. Ik wil geen parkje met sprietjes die bomen moeten voorstellen maar tegelijkertijd heb ik ook geen idee wat het herbeplanten met flinke bomen moet kosten.

Ik heb het gevoel dat er een vriend is overleden. Dit moest een leuk blog worden, maar dat lukt niet. Het spijt me.

 

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 84  |  volgende pagina »