Geplaatst: Dinsdag 10 mei 2016 - 5 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Vanavond ben ik een zogeheten meespreker geweest. Dat is newspeak voor inspreker en zoals het newspeak betaamt word je absoluut belazerd. Meespreker klinkt beter dan inspreker, nietwaar? Dat dacht ik ook maar dat is mooi niet het geval. Voorheen was het zo dat je kon inspreken bij een vergadering die gelivestreamed wordt en waarin de dames en heren van harte afgevaardigden verplicht zijn om je te laten weten wat ze van je inbreng vinden.

Dat is nu niet meer zo...

Als meespreker hoef je niet op de publieke tribune te zitten maar mag je aanschuiven bij de belangrijke mensen die beslissingen maken. Dat is het enige pluspunt van de nieuwe opzet. De rest zuigt driewerf kont. Het is namelijk alsof je in het luchtledige zit te praten. Hoe je inbreng ontvangen wordt kun je hooguit aflezen aan de gezichten van de glorieuze beslissingsnemers en de net niet binnenmondse "LEUGENS!" van je buurvrouw en mede-meespreekster.

Als je mazzel hebt dan stellen de quasi-geïntresseerde hieperdepiephoera hoogheden je een vraag en dat was het dan. Er is geen debat. Niks. Het politieke proces van als burger je mening laten horen is gedepolitiseerd. En dat is godverdomme niet normaal.

Als ik de moeite neem om Drachten aan de goede kant van de geschiedenis te krijgen dan verwacht ik debat. Ik verwacht te horen wat mijn vermeende vertegenwoordigers vinden van mijn bijdrage en wat ze daarmee zullen gaan doen. En ik verwacht dat het thuisfront en de achterban live mee kan kijken. Er hangen al 2 camera's in de trouwzaal. Beide aan dezelfde muur. Bij mijn weten hangen er 3 camara's in de raadszaal en dat heeft uit mijn hoofd 40.000€ gekost. Voor u en mij veel geld misschien maar werkelijk peanuts op de gemeentebegroting. 1 Extra camera in de trouwzaal hangen gaat hooguit een belachelijke €15.000 kosten. Nog steeds een kruimel als je het vergelijkt met het budget van bijna 200 miljoen maar ICT en overheid wil nou eenmaal graag in de papieren lopen. 

Als raadslid heb ik de voorbereiding van deze vergadermethode meegemaakt. Drachten heeft dat afgekeken van Almere alwaar wij met de gemeenteraad zijn wezen kijken. Wat ons beloofd werd was burgerparticipatie, wat ik vanavond ervaren heb is burger-sterilisatie. Als je wilt weten wat men van je mening vindt dan heb je over 2 weken maar terug te komen wanneer er misschien iemand refereert aan wat je gezegd hebt.

Als de gemeenteraad meesprekers serieus wil nemen dan moet dit proces veranderen. Het is onacceptabel dat er over 2 weken mischien wel en misschien wel niet een antwoord volgt.

TL;DR: de gemeente doet zogenaamd aan democratische vernieuwing maar in feite is het democratische verarming.

Geplaatst: Zondag 28 februari 2016 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Hoi Nieske!

Wat was je er snel bij en wat deed je het goed voor "homoseksuele Bas" zoals hij nu in de Tweede Kamer wordt genoemd. Op de dag dat bekend werd dat hij gediscrimineerd werd vanwege zijn geaardheid, hees jij de regenboogvlag in top. Tegenover Omrop Fryslân liet je er geen misverstand over bestaan. Dit. Kan. Niet. Mooi!

Totdat de kater kwam. Het blijkt dat de gemeente 20 tot 25k per jaar stukslaat bij het "weigerbedrijf" dat eigenlijk discriminatiebedrijf moet heten. Dat is raar, Nieske.  Ik weet wel dat er wettelijk geen aanleiding is om elders te gaan inkopen maar een burger heeft meer in te brengen met wat zhij wel of niet koopt dan met zhaar stem die zhij eens in de zoveel tijd mag uitbrengen. Daarom willen zowel Engeland als Frankrijk het boycotten van onetische bedrijven en Israël verbieden.

Waar een consument stemt met zhaar portemonnee geldt dat al helemaal voor een grote inkoper als de gemeente. Toen ik nog raadslid was wilde de gemeente die koopkracht niet gebruiken om fairtrade te stimuleren maar inmiddels is dat een modeterm. En nee, dat vind ik geen onverdeelde vooruitgang maar dat is een ander verhaal. Het is wel winst maar opschieten doet het niet.

Je sponsort een bedrijf dat apartheid propageert, Nieske. Drachten heeft een stedenband met de apartheidsenclave die Kiryat Ono heet. Voor 1948 heette die plaats Kafr 'Ana. De holocaust ontkennen is strafbaar, de nakba ontkennen is haast verplicht.

Om jou of de gemeenteraad van Drachten | Smallingerland een duwtje in de goede richting te geven is er in de Tweede Kamer de volgende motie ingediend.

MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,  gehoord de beraadslaging,  constaterende dat op grond van de Aanbestedingswet bedrijven alleen kunnen worden uitgesloten van overheidsopdrachten na een definitieve  strafrechtelijke veroordeling wegens discriminatie; 

overwegende dat arbeidsmarktdiscriminatie strafrechtelijk zeer moeilijk te  bewijzen is, terwijl arbeidsmarktdiscriminatie vaak voorkomt; 

overwegende dat de nieuwe aanbestedingsrichtlijn mogelijk meer ruimte  biedt; 

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe uitsluitingsgronden wegens  aantoonbare arbeidsmarktdiscriminatie in de Aanbestedingswet kunnen  worden verruimd, en daarbij ook te kijken naar een grotere rol voor de Inspectie SZW en het College voor de Rechten van de Mens, 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Geplaatst: Vrijdag 6 januari 2012 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

De gemeente Leeuwarden heeft de subsidie voor RTV Mercurius bijna gehalveerd. De jaarlijkse bijdrage gaat van 110.000 naar 62.000 euro. En daardoor gaat Mercurius failliet. Zegt men.

De werkelijke reden dat Mercurius failliet gaat is omdat de directeur (de enige betaalde kracht) geen plaats wil maken voor een vrijwilliger. Een anonieme en inmiddels geschorste twitteraar wist te melden dat Saskia Buising zo'n tweeduizend euro per maand toucheerde bij Mercurius.

Nou is dat bepaald geen schandalig salaris maar het wordt een heel ander verhaal als je een organisatie die verder geheel op vrijwilligers drijft de nek omdraait omdat jouw vertrekbonus danwel ww-uitkering op het spel staat.

Dé taak van een directeur is om op de personeelskosten te letten. Helaas voor Leeuwarden heeft Mercurius het drukker met het uit de lucht halen van kritische ex-stagaires die twitteren onder de naam @mercurioos.

 

Geplaatst: Vrijdag 4 maart 2011 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Terwijl de oppositie niet betrokken wordt in het maken van plannen voor de onderkant van het loongebouw wordt de VNG dat wel. En de VNG slaagt waar Cohen tijdens de campagne jammerlijk faalde. In een niet-openbare maar per ongeluk toch op internet geplaatste brief (mirror) haalt de VNG keihard uit naar de voorgenomen bezuiniging op de WWB. Waar het Rijk de uitvoeringskosten van het nieuwe beleid op 4,5 miljoen schat, denkt de VNG minstens 30 miljoen aan ICT-kosten te moeten maken. Om te kunnen plukken van minima moet de sociale dienst van iedere gemeente op de schop en dat is bepaald niet gratis.

In aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen bracht EO-netwerk een bijstandsmoeder aan het huilen met de doorberekening van de bijstands-plannen van de VVD. Rutte reageerde woedend, er was niks van waar. Diezelfde bijstandsmoeder werd ook in de campagne voor de Statenverkiezingen ten tonele gebracht, ditmaal bij Uitgesproken WNL waar ze verklaarde nog niks van de bezuinigingen te merken.

Dankzij Uitgesproken VARA dat de hand wist te leggen op plannen van de regering om het individuele recht op bijstand af te schaffen wisten we welke kant het uit zou gaan. Als het aan Rutte ligt dan kunnen thuiswonende kinderen van werkloze ouders als kostwinner worden aangemerkt.. Van een student met een bijbaan kan worden verwacht dat zij haar ouders onderhoudt. Cohen ging ermee aan de bak. Het moet eerlijker! 70 Miljoen hopen te bezuinigen op 20,000 bijstandsgezinnen is een sprekend voorbeeld van van het harde rechtse beleid van Rutte. Toch wist Cohen er niet echt mee te scoren. Het verweer was dat het slechts ambtelijke stukken zijn. Er zijn nog geen concrete voorstellen, er wordt nog over onderhandeld. Het lijkt Wikileaks wel. Dat zijn ook stukken waaraan het kabinet geen officiële status wil hechten.

Rutte bedrijft struisvogelpolitiek en dat blijkt te werken. Gewoon glashard ontkennen en de kritiek van de oppositie goedlachs van je afschudden. Een strategie die van de VVD ook bij de Statenverkiezingen weer de grootste partij heeft gemaakt. Dat moet, ondanks de minderheid in de Senaat waar de gedoogconstructie op af lijkt te stevenen, toch knagen bij links.

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de VNG wel precies wist wat Rutte met minima van plan is terwijl Cohen niet verder kwam dan wat Uitgesproken VARA hem voorschotelde? Ik kom ook niet dagelijks op de site van de VNG en heb het aan @federatieopvang te danken dat ik een blogje over deze brief kan schrijven maar toch, als je de onderbuik van dit land moet geloven dan is ons bestuur verziekt door de PvdA.

Waar zijn dan de ambtenaren die er openlijk op wijzen dat de voorstellen fraude in de zullen hand werken waardoor de uitvoeringskosten nog verder stijgen terwijl tegelijkertijd een groter beroep op bijzondere bijstand, voedselbanken, schuldhulpverlening en maatschappelijke opvang zal worden gedaan. Waarom staat dat alleen in een per ongeluk online geplaatste brief?

Geplaatst: Vrijdag 25 februari 2011 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

 

psfryslan

 

Op Valentijnsdag hebben de drie regionale media (Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân) elkaar voor een ton subsidie de liefde verklaard. In ruil daarvoor hebben ze beloofd al hun berichtgeving te bundelen op fryslankiest.nl en dat lukt ze steeds beter. Wie gegarandeerd al het nieuws uit de kranten over de Statenverkiezingen wil volgen moet nog steeds naar de kiosk maar dat neemt niet weg dat de verkiezingen wel meer zijn gaan leven. Zo zeer zelfs dat de site tijdens de (sporadische) livestreams van debatten de drukte niet aan kan...

Aan debatten verder geen gebrek. Er zijn nu 9 geweest ( 10 zelfs als je het twitterdebat van Zorgbelang Fryslân meetelt) en er staan nog 6 op het programma. Van VNO-NCW tot LTO, van Het Fries Steunpunt Uitkeringsgerechtigden tot de Ried fan de Fryske Beweging, vrijwel iedere belangenclub organiseert een eigen debat. Tot enig vuurwerk wil het niet leiden, er bestaat over de grote lijnen consensus. Het meest opzienbarende feit aan de debatten is wie waar afwezig is. Uitblinker in afwezigheid is de Partij voor het Noorden op de voet gevolgd door de PVV. De PVV lijkt alleen te komen als er camera's zijn en de PvhN lijkt het allemaal niks te kunnen schelen.

Alle partijen zeggen goed voor Friesland te zijn, op de PVV na. De PVV heeft alleen maar oog voor Sytse en Maaike, zozeer dat vrijwel geen enkele zin zonder die twee namen kan. Sytse en Maaike willen niet meer gaan betalen, we moeten goed naar Sytse en Maaike luisteren. Sytse en Maaike willen schoolzwemmen. Sytse en Maaike willen geen nieuw asielzoekerscentrum. Hoe de PVV daar stemmen mee wil trekken ontgaat me. Friezen zijn ontzettend eigenwijs en hebben er een hekel aan om als kleine kinderen te worden aangesproken. Wat de PVV-stemmer wel zou kunnen motiveren is de lijst van ruim 100 leden van de vermaledijde elite die verklaren zeker geen PVV te zullen gaan stemmen.

Iedereen die geen Sytse of Maaike heet kan dankzij de tamme debatten nog te kust en te keur. Wat daarbij vooral interessant wordt is hoe het traditioneel sterke CDA het gaat doen. De ChristenUnie speelt namelijk heel sterk de C en daarbij hoeven ze Leers niet eens te noemen omdat Sahar bij vrijwel iedereen in het achterhoofd zit.

De PvdA heeft een blunder begaan door het CDA in een interview te noemen als favoriete coalitiepartner in de strijd tegen de tijdsgeest van privatisering en neo-liberalisme. Dat past slecht bij de landelijke campagne tegen het kabinet en daar spint de linkse oppositie garen bij.

In een 1 op 1 debatje op TV tussen de SP en Verenigd Links kwam de SP niet verder dan jullie hebben geen achterban en nog wat van die jij-bakken. De lijsttrekker van Verenigd Links moest even wat wegslikken om te antwoorden dat hij programmatisch prima met de SP zou kunnen samenwerken. De kijkers die hun twijfels hadden tussen de de SP en de afsplitsing daarvan hebben zo kunnen ervaren hoe de SP omgaat met dissidenten. Verenigd Links kreeg in mijn eerste Fispr al de wildcard maar heeft die nu zeker.

D66 gaat niet lekker. Tijdens het landbouwdebat was er ineens de uitspraak “ik ben nieuw in de politiek en ik roep ook maar wat.” Mogelijk trekt D66 wat spijtoptanten van de VVD maar daar blijft het dan ook bij. Het speerpunt van D66 – breedband voor iedereen – is te weinig onderscheidend omdat geen enkele partij daartegen is.

De VVD heeft als enige boodschap dat de koek op is en weet daarmee niet te overtuigen. Het CDA doet juist het omgekeerde wat gelet op het kabinetsbeleid helemaal niet geloofwaardig is. PBF krijgt een zeteltje voor de onvermoeibare inzet van lijsttrekker Gerrit van Dellen.

Geplaatst: Zondag 13 februari 2011 - 42 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Morgen is het valentijnsdag en de ironie wil dat de raadscommissie Samenleving en Zorg dan onderstaande liefdesverklaring van het kabinet Rutte aan de PVV bespreekt. De genoemde kledingregels stammen namelijk uit het door Wilders uitonderhandelde gedoogakkoord en vallen onder de noemer integratie. De brief dateert van december.

 Photobucket

De PVV jaagt dus niet alleen op het hoofddoekje van Fatima maar ook op de blote bilnaad van Henk. Je kunt het duizend keer een integratiemaatregel noemen maar artikel 1 van de grondwet schrijft voor dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Kledingregels voor hoofdoekjes met een uitkering betekenen kledingregels voor bierbuiken met een te laag hangende broek en een uitkering. Omdat ik een uitkering ontvang gelden de regels ook voor mij. Daarom ga ik morgen inspreken. Niet omdat ik voor altijd op de Wet Water en Brood wil leunen maar wel omdat ik voor mijn vrijheid wil staan om te dragen wat ik wil. Dat is in mijn geval nogal belangrijk namelijk. Ik word weleens aangezien voor een man in een jurk en dat is niet echt goed voor mijn positie op de arbeidsmarkt. Van geslacht veranderen heeft me mijn vaste contract bij mijn voormalige werkgever gekost. Daarom staan de kledingregels in schril contrast tot de belofte uit het regeerakkoord om de emancipatie van transgenders (sic) te bevorderen.

Los van mijn persoonlijke situatie is het ook gewoon te gek voor woorden dat de eerste "liberale" premier in honderd jaar een Mao-pak invoert voor werklozen. Dat is niet mijn idee van vrijheid vriend.

Photobucket

Geplaatst: Vrijdag 11 februari 2011 - 19 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

 

Photobucket

Met nog minder dan een maand te gaan tot de verkiezingen zou je toch mogen verwachten dat de campagne losgebarsten zou zijn. Dat er sprake zou zijn van verkiezingskoorts. Rutte sprak immers al een tijdje geleden in Elsevier van een test voor het Kabinet en de SP heeft daar heel handig een protest van gemaakt. De Statenverkiezingen gaan niet over de Centrale As of het spoor naar Drachten. Ze gaan over de Eerste Kamer.

Toch is er de laatste tijd op provinciaal niveau wel wat te doen in Friesland. Gedeputeerde Adema (ChristenUnie) stuurde per ongeluk een brief naar een aantal boeren en buitenlui waarin de onteigening van hun grond werd aangekondigd, waarvoor hij later door het stof moest. De Raad van State heeft de vierbaansweg van Dokkum naar Drachten namelijk verboden tot nut en noodzaak daarvan zijn aangetoond. Daarom mogen er voorlopig geen onomkeerbare stappen worden genomen en daar valt verkoop mij uw grond anders ga ik onteigenen onder.

Gedeputeerde Galema (CDA) heeft het gepresteerd om te zeggen dat Skarsterlân bij de voorgenomen fusie met Lemsterlân en Gaasterlân-Sleat een stuk grondgebied moet afstaan aan Heerenveen. Na een woedende reactie van het door CDA en FNP gevulde college onder leiding van een PvdA-burgemeester mocht ook Galema zijn woorden inslikken. Eerder al was Galema voor vergelijkbare uitspraken over herindelingen op de vingers getikt door de eigen Staten.

Ondertussen is de Commissaris der Koningin op tournee geweest. Hier in Drachten heeft hij ROC Friese Poort bezocht om de verkiezingen aan te prijzen. Dat ging gepaard met honderden rolletjes pepermunt en even zovele pennen en kladblokjes met de tekst “kieze foar Fryslân.” Gelet op het enorme aantal uitgedeelde petjes met dezelfde tekst dat na uitgedeeld te zijn bleef liggen was het een zinloze bijeenkomst.

Wat wel zinvol was is dat GrienLinks er in januari een amendement door heeft gekregen waarin gesteld wordt dat Friesland gentechvrij dient te blijven. Maar goed, dat wordt weer ondergesneeuwd door de missie naar Kunduz. Hoezeer de Friese fractie daar ook afstand van neemt het kost ze in deze fispr een zetel.

De PVV is hier ondertussen dikke vriendjes met de PvdA. Dat ging zelfs zo ver dat Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en lid van de PvdA, taart kreeg van arrestantenmepper Max Aardema. Terwijl er werd ingespeeld op het door de Telegraaf verspreide gerucht dat de vliegbasis Leeuwarden dichtgaat schreven de kranten hier dat Crone zei dat de boel openblijft. De aftrap van de PVV-campagne haalde niet eens het Friese journaal. Wel werd de locatie van de bijeenkomst tegen het verzoek van de PVV in een dag van tevoren bekend gemaakt door de beide regionale kranten.

Geplaatst: Dinsdag 25 januari 2011 - 12 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Het moet eerlijker. De nieuwe slogan van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen belooft volgens Hans Spekman een harde campagne. "Rutte heeft mooie praatjes en hij lacht vriendelijk maar hij helpt je wel in de put." Als het aan Rutte had gelegen dan was een bedrijf als ASML nu failliet geweest omdat het de deeltijd ww nodig heeft gehad waar de VVD onder Balkenende IV tegen was (en D66 -Petra) zo onderbouwt Spekman zijn aanval.

Bedrijven en ook banken moeten wel iets terug doen voor de rugdekking die door de politiek geboden is om ze door de crisis te helpen. De tijd van business as usual ligt achter ons. Daarbij noemt hij de bouw als goed voorbeeld. In die sector wordt flink geïnvesteerd in scholing van werknemers. Dat zou ook in andere sectoren moeten gebeuren. In antwoord op een vraag uit het publiek moet Spekman uitleggen dat de politiek echter niet almachtig is. Je kunt een hoop willen van het bedrijfsleven maar  direct ingrijpen in het beloningsbeleid aan de top kun je niet.

Dat hoeft ook niet want je kunt er ook - anders dan Rutte - voor kiezen om de vennootsschapsbelasting niet te verlagen. Zo kun je er ook op tegen zijn dat het Kabinet banen van hardwerkende Nederlanders in de groenvoorziening, gladheidsbestrijding  of sociale werkvoorziening gaat schrappen ten faveure van verplicht vrijwilligerswerk. De koers die Rutte zet. Werken voor je uitkering. Een ramkoers met het minimumloon.

Die ramkoers van Rutte, "de stok" zoals Spekman het noemt, doet het goed in doorrekeningen maar in de praktijk zal het dodelijk zijn voor de solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, ziek en gezond zullen door het beleid van Rutte I tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar dat begint pas echt na 2 maart. Eerder zou namelijk electorale zelfmoord zijn. Henk en Ingrid mogen - als ze al gaan stemmen - eerst Bruin I aan een meerderheid in de Senaat helpen en daarna moeten ze stilzitten en niet piepen.  

Geplaatst: Vrijdag 21 januari 2011 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

 

Photobucket

In Friesland doen maar liefst dertien partijen mee aan de Provinciale Staten-verkiezingen. Alle landelijke partijen, behalve de Partij voor de Dieren omdat de gezondheidstoestand van de beoogd lijsttrekker het helaas niet toelaat en er blijkbaar geen vervanger is. Nieuw op de kieslijst zijn Verenigd Links, de PVV en 50Plus. Gemeentebelangen Friesland gaat onder de gewijzigde naam Provinciaal Belang Friesland (PBF) nogmaals proberen in de Staten te komen. Ook de Partij voor het Noorden waagt weer een poging.

In 2007 haalden slechts 7 partijen de kiesdrempel. Door een schisma in de SP, waaruit Verenigd Links (what's in a name) ontstond, zitten er nu 8 partijen in de Staten. Het wordt dus dringen om de gunst van de kiezer. De PVV is de enige nieuweling die met zekerheid op zetels mag rekenen. De Partij voor het Noorden heeft als kroonjuweel een "noordelijk landsdeel", de samenvoeging van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De aversie daartegen is in Friesland zo groot dat de PvhN daardoor geen zetel zal halen. D66 heeft dat punt zelfs uit angst voor een anti-Fries imago laten vallen. Het PBF zal door de uitbreiding van het aantal deelnemende partijen weer niet scoren, omdat het haar aversie tegen gemeentelijke herindelingen heeft ingeslikt. 50Plus geef ik wel een kansje, al was het alleen maar omdat ik op de dag van de lancering oude vrouwtjes er met instemming over hoorde praten.

De PvdA (12) blijft de grootste. De nu nog gedeeld nummer 1, het CDA (12), zal klappen krijgen. Die partij flirt al met de PVV, en noemt hen “een verrijking.” VVD (5) en de Frysk Nasjonale Party (FNP, 5) gaan strijden om de tweede plaats. De PVV heeft het hier moeilijk. Friesland is in Wilders' woorden een rode provincie, en Friezen zijn niet gediend van een provinciale lijsttrekker die zijn handen niet eens thuis bleek te kunnen houden. Bovendien heeft Wilders zich niet bepaald salonfähig gemaakt door te stellen dat Sahar het land uit moet. De 14 jarige Sahar woont in het Friese Sint-Annaparochie, deze week besloot de rechter dat zij niet terug hoeft naar Afghanistan.

Wilders moet knokken voor proteststemmen. Er is een breed pallet aan kandidaten dat zich daarop richt.

Ik verwacht dat Wilders moet gaan knokken om de derde plaats met de ChristenUnie (3) de SP (1) en het CDA.

Verenigd Links, waar inmiddels het bestuur het vertrouwen in de fracties heeft opgezegd en vice versa, kan nog weleens een verrassende uitslag maken. De partij komt met een verrassende ex-ChristenUnie lijsttrekker, en de elfkoppige kieslijst telt maar liefst acht vrouwen. GroenLinks kan profiteren van de afwezigheid van de Partij voor de Dieren. Tegelijkertijd loopt GroenLinks het risico te verliezen aan D66, dat nu niet in de Staten zit.

 

Geplaatst: Zaterdag 8 januari 2011 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Hoewel ongetwijfeld ingegeven door rattus catholicus Verhagen deed Rutte vandaag een meesterzet. Met de aangekondigde politionele acties trainingsmissie zaait hij uiterste verdeeldheid in de oppositie. Het Kabinet gebruikt een D66/Groenlinks-motie van voor Cablegate om weer iets te gaan doen in Afghanistan zodat Nederland "internationaal op groot respect kan bogen" om de Minister van Buitenlandse Zaken maar te citeren.

Met een Europees sausje wordt er een artikel 100 brief naar de Kamer gestuurd. PvdA, SP en PVV laten meteen weten mordicus tegen te zijn en GroenLinks en D66 laten tezamen weten vooral te willen letten op het proces, daarnaast willen ze een hoorzitting vooraleer er een standpunt komt. Ondertussen heeft heel de wereld dankzij WikiLeaks kunnen lezen dat Van Rompuy stelt dat niemand meer in Afghanistan gelooft. Enkel en alleen om Amerika te paaien wil het Kabinet Henk en Ingrid gaan naaien zou zomaar een slogan kunnen zijn waarmee de PVV de Statenverkiezingen Senaatsverkiezingen wil gaan winnen. Ironisch genoeg kost de trainingsmissie ongeveer evenveel als de BTW-verhoging op concert- en theaterkaartjes jaarlijks moet gaan opbrengen.

Daarmee heeft het Kabinet Rutte-Verhagen de inzet voor de verkiezingscampagne knap gekaapt. Over de aangekondigde bezuingingen zal het niet meer gaan. Om over echte provinciale items nog maar te zwijgen. De inzet van #PS2011 wordt het wel of niet opleiden van mogelijke overlopers naar de Taliban. Of van mensen die snel geneigd zijn hun AK-47 op de Afghaanse variant van marktpaats.nl aan te bieden. Terwijl WikiLeaks aantoont dat de oorlog tegen het terrorisme een grote leugenmachine is weet Bruin I het zo te manouvreren dat de ontevreden rechtsmens gewoon achter het PVV-geluid kan blijven aanlopen terwijl van de progressieve oppositie (en ook de ChristenUnie en silent partner de SGP) verwacht wordt dat ze uiteindelijk wel voor zullen stemmen. Zonder die verwachting had het Kabinet namelijk nooit een dergelijk voorstel gedaan.

Dit cynische schouwspel zorgt er niet alleen voor dat ik niet meer weet wat te gaan stemmen, het toont vooral aan hoe oud de gehele politiek is. Wat nou missie in Europees verband? De baas van Europa heeft off the record laten weten geen enkel perspectief te zien. Doe daar wat mee.  Afghanistan heeft geen zin in belerend gedoe uit een zogenaamd modern land. Helemaal niet als dat land de boerka wil verbieden. Niet doen doen die nieuwe missie!

 

Geplaatst: Zondag 2 januari 2011 - 16 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

 

JWT: 100 Things to Watch in 2011
Wat waarheid wordt weet ik natuurlijk niet maar hierboven staan 100 dingen om in de gaten te houden in 2011. Heel kort samengevat betekent 2011 meer aandacht voor het milieu en onze impact daarop (yay!) en minder privacy (boe!) omdat mobiel internet meer en meer deel wordt van het dagelijks leven terwijl er allerlei apps zijn die u zullen motiveren om uw locatie 24/7 online kenbaar te maken. Paradoxaal genoeg of misschien wel logischerwijs worden er ook social-media-sabbaticals voorspeld. Dagen of gelet op de jachtigheid van het bestaan slechts uren of minuten waarop u bewust de online wereld mijdt.
Hoewel ik de gehele presentatie de moeite waard vind, wil ik 1 slide in het bijzonder onder de aandacht brengen. Trendnummer 30,  slide 44. Het uitlenen van e-books door bibliotheken en in het bijzonder amazon.com. Als amazon dat gaat doen dan zullen bibliotheken wel moeten. Bedreigd als ze worden door het gebrek aan cultuurbeleid van Bruin I is de uitleen van e-readers of tablets en e-books wellicht hét antwoord op de aanstaande bezuinigingen en de bijbehorende sluiting van mogelijk 1 op de 3 openbare bibliotheken.
Voordat het zover is dat u volop boeken kunt lenen via het web is er echter nog een hoop werk aan de winkel. E-books passen dusdanig slecht binnen de gestaalde kaders dat ze niet onder het leenrecht vallen. Treuriger nog is dat bibliotheken moeten onderhandelen met de (vertegenwoordigers van) de rechthebbenden (en niet rechtstreeks met de wetgever - waar blijft de partij die dit aankaart?)  Daardoor komt het er in Nederland op neer dat Timmetje Kuik met zijn BREIN mag bepalen of een e-book al dan niet is uitgeleend of uitverkocht. God verhoede dat je digitale bestanden zomaar ongelimiteerd beschikbaar stelt nietwaar? Voor je het weet loods je daarmee de bibliotheken door de bezuinigingen, dat moeten we niet willen met z'n allen.
 
Geplaatst: Zondag 12 december 2010 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

'Het slagveld is Wiki­Leaks, jullie zijn de troepen'

Photobucket

Poster van de campagne The Mouse Is Mightier Than The Sword. Hier meer.

Soms luiden gebeurtenissen het begin van een nieuw tijdperk in. Dat was zo met de val van de muur en 9/11 en dat zal zo zijn met WikiLeaks. Waar het lekken van de collateral murder-video nog voor relatief weinig ophef zorgde is het nu bal omtrent cablegate. Door samen te werken met grote kranten als The Guardian, The New York times, Le Monde en Der Spiegel heeft WikiLeaks ervoor gezorgd dat de media-aandacht maximaal was. De authoriteiten deden de rest. Het Witte Huis had haast niet dommer kunnen reageren door te stellen dat de gelekte gegevens enerzijds onbeduidend en anderzijds levensgevaarlijk waren.  Het een sluit het ander immers uit. Toch deden een aantal Amerikaanse politici en politieke commentatoren er nog een schepje bovenop met de oproep dat Julian Assange vermoord moet worden. Veel beter kun je de publieke verontwaardiging niet voeden.

Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de internetbende Anonymous zoveel bijval krijgt  met hun vrij kinderachtige Operation Payback. Waar WikiLeaks bevestigt dat de wereld nog krankzinniger in elkaar zit dan velen al dachten moeten overheden niet raar opkijken dat burgers zich gaan roeren. Te meer omdat burgerlijke ongehoorzaamheid tegenwoordig zo simpel is als klikken op een link. Toch reageert met name de Nederlandse overheid weer op de slechtst denkbare manier. Oppakken en in de cel met die handel. De woordvoerder van het High Tech Crime Team heb ik al meerdere keren op TV zien verkondigen dat er maar liefst 6 jaar celstraf op een simpele muisklik kan staan.

Waarom die heksenjacht op script kitties zoals ze minachtend liefkozend genoemd worden op 4chan, de thuisbasis van Anonymous? Is dat nou de daadkracht die we mogen verwachten van Bruin I dat in het regeerakkoord claimt te strijden voor een open en vrij internet? Waar blijft dan de veroordeling en het het aanpakken van de DDoS-aanvallen op WikiLeaks zelf? En wanneer gaat premier Rutte weer pleiten voor de absolute vrijheid van meningsuiting zoals hij in het verleden gedaan heeft?

Wikileaks zou dezelfde bescherming moeten krijgen als de 4 kranten waar het mee samenwerkt en DDoS'en moet erkend worden als wat het is, een digitale variant op de ouderwetse sit-in. Er wordt geen schade aangericht, het enige wat er gebeurt is dat een bepaalde website (lees dienst) tijdelijk onbereikbaar is. Precies hetzelfde dus als wat met een reguliere staking bereikt wordt. Daar staan ook geen straffen op en al helemaal geen buitenproportioneel zware straffen. Het is absurd dat er minder straf staat op mishandeling dan op bijdragen aan het verstikken van een website. Opgepakt worden voor DDoS'en is als opgepakt worden voor het roepen van rotzak naar een klootzak. Er is geen enkele sprake van serieuze aanvallen op willekeurige doelen. De doelen die getroffen zijn hebben naar een virtueel BOE gesolliciteerd. Waar je met de grote betalingsdiensten op internet nog steeds kunt doneren aan de Ku Klux Klan kun je niet meer bijdragen aan de verdediging van Julain Assange en de vaak vergeten Bradley Manning. Die laatste zit al heel lang in eenzame opsluiting en als hij uiteindelijk veroordeeld wordt hangt hem 52 jaar boven het hoofd.

We leven in een wereld waar bedrijven zonder tussenkomst van een rechter mensen crimineel kunnen verklaren. Anonymous is niet begonnen met de "denial of service." Dat waren de (internet)banken Paypal, Mastercard, Visa en zelfs de Zwitserse bank Post Finance. Assange was daar niet welkom omdat hij geen inwoner van Zwitserland was. Als inwoner van Zwitserland zijn tegenwoordig een vereiste voor het hebben van een (geheime) bankrekening aldaar dan kan Minister De Jager zich in de handjes knijpen want dan moeten er binnenkort heel wat belastingontduikers boven komen drijven. Meer dan toen diezelfde minister - die we nu niet horen over WikiLeaks - een cd-rom met gestolen gegevens van Zwitserse bankrekeningen kocht.

Overheden zijn al jaren bezig met het inperken van de privacy van hun burgers consumenten. Nu die overheden, en met name Amerika, met de billen bloot gaan zijn meer dan ooit alle middelen geoorloofd lijkt het wel. De geseponeerde aanklacht tegen Assange is opnieuw opgepoetst , Amerika doet z'n best om uitlevering wegens een zwaarder delict voor elkaar te krijgen en Nederland is het braafste hielenlikkertje van de klas door 2 tieners op te pakken.

Gelukkig komt er dankzij GroenLinks een debat maar gelet op de reactie van minister Rosentahl die andere "rechtsstaten" niet op de vingers wil tikken wordt dat gewoon helemaal niks. Het zal me ook benieuwen of Opstelten er nog bij wordt betrokken. Ik ben bang van niet want de aanvrager van het debat, Tofik Dibi, heeft zijn afkeer van de digitale demonstranten duidelijk laten blijken. "Wat een domme en onverantwoorde actie v hackers tegen websites van OM en politie. Zo helpen ze democratische openbaarheid zeker niet."

Een individuele DDoS'er is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De sites die plat gegaan zijn hebben meer dan genoeg gedaan om een protest over zich af te roepen. Of de sit-in dan echt is of virtueel is irrelevant. Het zou de overheid sieren als daar rekening mee gehouden zou worden in het recht op demonstratie.

TL; DR  Een filmpje uit oktober dat actueler is dan ooit.

 

Geplaatst: Donderdag 21 oktober 2010 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

‘Fryslân stiet der kreas by', aldus het College van Gedeputeerde Staten in een persbericht van mei dit jaar. Vandaag staat er in het Friesch Dagblad dat het onderhoud van de Friese wegen en bruggen op een minimaal niveau zit. En erger nog, men is "vergeten" geld te reserveren voor het onderhoud van een flink deel van de 250 bruggen die de Provincie rijk is.

Een strop van 160 miljoen in 20 jaar is het gevolg. Bovenop de in mei aangekondigde bezuinigingen van 22.5 miljoen moet er dus jaarlijks 8 miljoen extra worden gevonden. Bart Pietersma, die gisteren bij Smelne Podium meermaals zat te suggereren dat het geld bij de Provincie tegen de plinten klotst ziet zich vandaag geloochenstraft. Gemeenten en ook burgers gaan hier de zure vruchten van plukken.

Zij zijn wat mij betreft echter niet de enigen die hier gevolgen van moeten ondervinden. De in mijn ogen overbodige bestuurslaag toont zich hier bijzonder incompetent. Oplettende Statenleden hebben deze strop uit een 272 pagina's tellende begroting weten te vissen terwijl dit lijk al sinds 1993 in de kast heeft liggen rotten. Hoe heeft het College dit niet kunnen zien aankomen? Heeft de accountant de boeken met de ogen dicht gecontroleerd? De accountant dient namelijk te controleren of de lijst van bezittingen volledig is en na te gaan of de gelopen risico's correct ingeschat zijn.

Terwijl de dames en heren Statenleden zich eigenlijk warm zouden moeten lopen voor de campagne, kunnen ze zich nu bezig gaan houden met het voorbereiden van de val van het College. Mogelijk kunnen ze zich ook gaan herbezinnen op de aanleg van de centrale as.

Geplaatst: Woensdag 22 september 2010 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Tegengekomen in de reaguursels op de internets bij Joop.nl, uit het Algemeen Handelsblad van 29 januari 1849.

Bij het stelsel van bezuiniging vergelijkt men den Staat bij een kapitalist, die alleen van zijne inkomsten leeft, zonder iets verder uit te voeren; wanneer zijn kapitaal of de inkomsten er van verminderen, moet hij noodwendig zijne uitgaven verminderen, wil hij zich niet weldra tot volkomen armoede zien vervallen, door zijn kapitaal te verteren. Even zoo, zegt men, moet ook de Staat zijne uitgaven regelen naar de inkomsten. Maar wij noemen die vergelijking hoogst ongelukkig en liever vergelijken wij hem bij eene fabrijk, die met voordeel of nadeel kan werken. Werkt zij met voordeel, dan is het zaak, er zoo veel mogelijk kapitaal aan ten koste te leggen en haar zoo veel mogelijk uit te breiden, want dat kapitaal zal zich daardoor vermeerderen; werkt zij integendeel met nadeel, dan moeten er noodwendig veranderingen worden aangebragt.

Dit nu kan op tweeërlei wijzen geschieden. Vooreerst door de kosten, welke besteed worden, om de fabrijk te doen werken, zoo veel te verminderen, dat zij aan de inkomsten beantwoorden. Zoo doende zal men haar kwijnend leven welligt nog eenige jaren kunnen doen voortslepen, maar wezenlijke verbetering zal men niet hebben aangebragt; integendeel, het middel zal slechts strekken, om de kwaal le verergeren, en ieder jaar zal men hetzelfde middel op nieuw moeten aanwenden, tot dat zij eindelijk, geheel uitgeput, niet meer in staat zal zyn, zich op te heffen en hare gansche slooping weldra zal volgen. Van zoodanigen aard is het stelsel van bezuiniging in den staat; de grootste kwaal , de armoede, zal er door bevorderd worden; de gegoeden in het land zullen er door genoodzaakt worden, steeds grootere schatten in een niet te dempen kuil te werpen, en in plaats van iets te vorderen, zulen zij slechts dienen, om dien kuil steeds dieper en dieper uit te woelen; de schatten aan de armoede besteed, zullen slechts strekken om haar aan te kweeken.

Het andere en eenige middel, waarin alleen behoud is te zoeken, bestaat in verbetering der inrigting, waarbij men streeft, om de fabrijk wederom met voordeel te doen arbeiden, en hiertoe moet de hoofdkwaal worden opgespoord en afdoende middelen ter verbetering worden beraamd. Dat middel nu is voor den staat ontginning van de mijn des verstands en verspreiding van kennis onder het volk. Hierdoor zal men het in staat stellen, zich nieuwe middelen van bestaan te verschaffen en men zal landbouw en nijverheid , handel en fabriekwezen zich zien uitbreiden en een nieuw leven erlangen, de armoede zien verminderen en voorspoed en welvaart zich over het gansche land zien verspreiden

Geplaatst: Woensdag 8 september 2010 - 5 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Het was een #puinhoop en het is er hard aan toegegaan. Achter de deur, maar ook in de Kamer. Politiek als cabaret of misschien nog erger, een soap. Waar het er echter het hardst aan toegegaan is, zo stel ik mij voor, is bij de koningin. Ze heeft Mark Rutte met de spreekwoordelijke mattenklopper gegeven om nu Tjeenk Willink met stoffer en blik op pad te sturen.

Willink, zo zegt Rutte, moet ervoor zorgen dat de formatie weer ordelijk gaat verlopen. Ordelijkheid is iets waar de wannabe premier "van zoveel mogelijk Nederlanders" zich de laatste weken weinig aan gelegen gelaten heeft. Hoe fel de storm ook was, Rutte bleef in de spaarzame perscontacten zijn joviale zelf en zei lekker helemaal niks.

Die joviale Rutte is vanavond vast ook breed glunderend bij de koningin binnen gestapt. Goedenavond Majesteit! Gaat u zitten meneer Rutte. Dank u, majesteit, ik... Nee, meneer Rutte. Niks ik. Wij hebben nu eerst het woord en wij hebben ons vandaag verwonderd tijdens het Kamerdebat, meneer Rutte...

Of de koningin Rutte's billen helemaal paars geslagen heeft weet ik niet, maar blauw zijn ze wel.

Geplaatst: Dinsdag 31 augustus 2010 - 52 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Al wekenlang kruipen ze waar ze niet gaan kunnen, de wormen en maden van het CDA en nu lijkt de bom dan eindelijk te zijn gebarsten. Nadat nummertje 27 vanwege de gedoogconstructie met de PVV de eer van Kamerlid zijn niet kon verenigen met zijn principes heeft hij het CDA meegedeeld niet langer prijs te stellen op het fractielidmaatschap.

Dat lijkt misschien minder trefzeker dan gewoon wachten totdat Bruin I geïnstalleerd is en bij de eerste de beste stemming de stekker er uit trekken maar het is toch ingeslagen als een bom. Ab - rookverbod - Klink weet ineens z'n bezwaren op te hoesten. Blijkbaar met zoveel lawaai dat het Frits Wester ineens weer te binnen schiet dat hij dat vorige week ook al deed. Alleen hoorden we er toen niks over.

Toen ging het alleen nog over gekke oudjes, om het maar te overdrijven. Over Van Agt, de Hamas-opa. Er werd zogenaamd met respect kennis genomen van de oudgedienden maar er werd ook geen kans overgeslagen om de prominenten te beschimpen. Eerbied voor grijze haren was ver te zoeken bij de partij van "fatsoen moet je doen."

Het heeft lang moeten duren, maar het CDA, verdoofd door de vernietigende halvering, dat zich om wille van de macht liet gijzelen door Wilders, lijkt te ontwaken. Men lijkt de storm buiten de fractie  - die via de reservebank een binnenbrandje geworden is - eindelijk serieus te nemen.

Mooi. Nu doorbijten graag en wel in de oppositie.

Geplaatst: Zaterdag 21 augustus 2010 - 13 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Paniek in de PVV-tent, de zigeuners komen! Geenstijl en de Telegraaf schrijven het en dus is het waar. Daarom begint Wâldnet ook een complottheorie dat Omrop Fryslân er over zwijgt omdat een van hun mensen in de buurtvereniging zit die de uit Frankrijk gedeporteerde Roma naar Garyp willen halen. Dat de Leeuwarder Courant het bericht verwijderd heeft sterkt ze alleen maar in de gedachte dat Klaas Jansma de Friese Bilderberggroep is.

Reden genoeg dus voor de PVV-stemmer om helemaal los te gaan in de reaguursels. Om met de woorden van een diepvries op Wâldnet te spreken: Reaksjes yn de Telegraaf liege der net om....ik moat der om gnyskje!

Wat wil nou het geval? De Fryske kultuer is niet de meest makkelijke en kent inherent discriminerende trekken. Zo is een Hollander die hier naartoe verhuist gedoemd voor altijd en eeuwig ymport te zijn en zo kennen dorpsfeesten versierde optochten met daarin "zigeunerwagens" vol met dronken boeren die gewapend met gaskanonnen en als het even kan een waterkanon de optocht trachten te verstieren.

In dat licht is er een persbericht verspreid dat de uit Frankrijk gedeporteerde Roma welkom zouden zijn in Garyp.

Geplaatst: Vrijdag 30 juli 2010 - 22 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Hedenavond is de politieke moed in Den Haag ten grave gedragen. Het CDA heeft het niet aangedurfd om de middelvinger die Wilders sinds jaar en dag tegen hen opsteekt te beantwoorden. Men bukt. En diep ook. Verhagen zegt de xenofobe en haaitzaaiende standpunten van Wilders te zullen respecteren. Nou weet ik wel dat Verhagen ook gezegd heeft dat het CDA een bescheiden rol past maar bescheiden zijn is wat anders dan je laten naaien. En reken maar dat het CDA en in mindere mate de VVD genaaid gaan worden.

Henk en Ingrid, die ongetwijfeld even euforisch zijn als ik somber, gaan ook genaaid worden. Zij zullen hun huur en zorgkosten zien exploderen om de villasubsidie van bankdirecteuren en andere elites te kunnen blijven betalen. Ook zonder Wilders' standpunten tot het uiterste over te nemen gaat de tweedeling bevorderd worden. Maar dat is nog niet eens het ergste. VVD, PVV en CDA zij alle drie niet bepaald vrienden van bepaalde burgerrechten zoals het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het toezicht op u gaat toenemen terwijl u minder gaat mogen doen en zeggen. Nu al wordt gezocht op twitter of u niet toevallig een naam van een politicus plus een onwelgevoeglijk woord tweet en dat gaat alleen nog maar erger worden. Hoe erg hangt er mogelijk van af waar de wieg van uw ouders stond of hoezeer u geloof beleidt tot de Linkse Kerk.

Geplaatst: Vrijdag 11 juni 2010 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

Een faltotofinish werd het, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Met slechts met een neuslengte verschil won Mark "Pinokkio" Rutte. Tijdens de campagne was hij van Teflon. Iedere aanval wist hij af te doen als onwaar en de opiniepeilers slikten het beeld van de compassionate conservative als zoete koek. De kiezer dacht er wat anders over en maakte het tot een spannende nacht. De VVD werd wel de grootste maar niet met de afstand die de peilingen Mark Rutte toedichten. Negen zetels winst, zes minder dan gedroomd. Geen dubbele cijfers zoals Wilders wel scoorde met plus vijftien. High van de overwinningsroes schoof hij bij Paul Witteman, de presentator van het "verschrikkelijke programma" Pauw en Witteman. Een nieuwe Wilders, een Wilders de Redelijke.

Ook die Wilders verkoopt. Zijn stemvee lijkt er geen enkel probleem mee te hebben dat hij zijn enige breekpunt al voor de eerste onderhandelingsronde heeft laten vallen. Integendeel, ze jubelen het uit. We gaan regeren! Tenminste, degenen die als xenofoob uit de kast durven komen dan. Want dat is wat voor de fotofinish gezorgd heeft. De gordijnstem. De voorvechters van het vrije woord die in het openbaar niet voor hun mening uit durven te komen. De mensen die soms weleens durven zeggen dat Wilders niet op alle punten gelijk heeft, maar op sommige wel.

Die mensen wil ik graag bedanken. Omdat ze de VVD kleiner hebben gehouden dan verwacht werd. Daardoor past de VVD niet alleen een bescheiden rol, het maakt het ook veel moeilijker om met de (te sterke) PVV in zee te gaan. Wilders is sluw. Hij zal aan tafel gaan zitten met de boodschap dat hij de AOW heeft laten vallen en dat het daarom Rutte's beurt is om de PVV te plezieren.

Ondertussen gaat het gerucht dat Job Cohen overlegt met Femke Halsema en Alexander Pechtold. Samen 50 zetels van de 81 zetels die Paars-Groen kan vormen. Eventueel kan de VVD buitenspel gezet worden. Zonder een grote Greet had dat niet zo makkelijk gekund.

 (foto © Thomas Schlijper)

 

Geplaatst: Vrijdag 14 mei 2010 - 21 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

De Telegraaf is erin geslaagd om "plotseling" de enige overlevende van de vliegtuigramp in Tripoli aan de lijn te krijgen. Met het korte bericht op internet (koop de krant voor het hele verhaal) werd op z'n minst de indruk gewekt dat de verantwoordelijke persmuskiet Ruben had verteld dat zijn ouders en broer dood zijn. Twitter explodeerde in een storm van kritiek en de (andere) media pikten het op.

Iemand maakte @telegraafboycot aan en dat account kreeg binnen enkele uren duizenden volgers terwijl de Telegraaf-twitter een pijnlijk aantal volgers verloor. De rapen waren gaar. Zelfs 100% Telegraaf-dochter geenstijl schreef (let op de url) dat de Telegraaf aan emo-terreur doet.

Een ouderwetse dode boom als de krant van wakker Nederland is, reageerde de redactie op de stomst denkbare manier. @Telegraafboycot moest van het internet af vanwege inbreuk op de goede *kuch* merknaam. De schijnbaar niet al te slimme twitterbazen gehoorzaamden.  @Telegraafboycot werd afgesloten en @Tgraafboycot was geboren.  Het eveneens snel groeiende aantal volgers van @Tgraafboycot heeft de mensen achter twitter schijnbaar overtuigd van het belang van de anti-Telegraaf-actie want het oorspronklijke account werd in ere hersteld. Opeens was inbreuk op een merknaam geen probleem meer. De macht van het getal kwam, zag en overwon.

DWJM kan zoiets ook, als genoeg mensen het willen...

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 28  |  volgende pagina »