Statistieken
Type gebruiker:Standaard gebruiker
Netwerk:DWJM
Profiel Bekeken:1595 x profiel bekeken
Vrienden:0 vrienden
Bijgewerkt:11 maand(en) geleden
Aanmeldingsdatum:Zaterdag 18 juli 2015
Persoonlijke kalender
Profiel
Evenementen
 
Persoonlijke informatie
Voornaam / naam bedrijf:
Stichting Hart Van Hoop
Achternaam :
Leeftijd: (56 jaar)
Geslacht:
Woonplaats:
Drachten
Relatie:
Onbekend
Interesses / hobby's:
Het Ontmoeten -Verbinden en ontwikkeling
Lijfspreuk :
Onze doelen zijn:

Het Ontmoeten – Verbinden en Ontwikkeling van mensen waardoor de eenzaamheid terug gedrongen kan worden.
Het bevorderen van delen en sociale betrokkenheid in de samenleving.
Iedereen is welkom!
Visie

Wat is de missie van de Stichting:

Hart van Hoop heeft als doel eenzaamheid actief en preventief aan te pakken om zo een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de kwetsbare personen onder ons.
Een bron van hoop te zijn waar iedereen zich in kan vinden.
Stichting Hart van Hoop wil iedereen een luisterend oor bieden, en zo nodig hulp verlenen.
Wat doe jij voor Drachten:
Zoals eerder geschetst heeft Stichting Hart van Hoop het doel om sociale cohesie te bevorderen en participatie te vergroten. Concreet willen we met het activiteitenaanbod het volgende bereiken:
- Ontmoeten: door de activiteiten doet men nieuwe contacten op en wellicht ontstaan er vriendschappen met mensen die je anders niet ontmoet.
- Verbinden: erbij horen, er toe doen. Door een structureel activiteitenaanbod aan te bieden, kunnen mensen uitkijken naar de contacten die ze tijdens deze activiteiten opdoen. Mensen met elkaar verbinden, maar ook verbinding voelen bij de wellicht op den duur vaste kern bezoekers die naar de activiteiten komt. Daarnaast wil de stichting graag een plek zijn waar mensen vertrouwd mee zijn, een verbinding mee voelen en het gevoel hebben dat men altijd ergens terecht kan.
- Ontwikkeling: Naast het doorbreken van sociaal isolement heeft de stichting ook voor ogen om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen om eenzaamheid te kunnen voorkomen. Dit willen we doen door het aanbieden van workshops aan verschillende doelgroepen waarbij het thema ‘Eenzaamheid’ centraal staat.

Stichting Hart van Hoop biedt de doelgroep de activiteiten aan op de momenten dat de meeste mensen zich eenzaam voelen: ’s avonds, in de weekenden en op/rond de feestdagen.
Even voorstellen:
Sinds 2016 zet Stichting Hart van Hoop zich in tegen eenzaamheid in de gemeente Smallingerland. Door het organiseren van verschillende activiteiten draagt de stichting bij aan het bevorderen van de sociale cohesie, participatie en het voorkomen en doorbreken van een sociaal isolement.
Het doel is dat we weer ‘naar elkaar omzien’, dat niemand het gevoel heeft alleen te zijn. Onder het motto ‘Samen zijn wij één’ zijn er de afgelopen twee jaar succesvolle activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan kerstdiners, ontmoetingsavonden, brunches en spelletjesavonden. Verschillende activiteiten zijn aangeboden om te kijken waar de behoefte ligt. En nu blijkt…die behoefte is er!
Iedere activiteit wordt minstens door 25-30 personen bezocht en met de kerstdiners konden we wel 90 mensen verwelkomen.
De afgelopen twee jaar heeft de stichting dit gerealiseerd door middel van sponsoring van lokale ondernemers, samenwerkingen met verschillende maatschappelijke organisaties in Drachten en een eigen bijdrage door de stichting. De activiteiten konden hierdoor kostendekkend of door een kleine bijdrage van de deelnemers worden bekostigd.
Website: