Geplaatst op 00:08 om Dinsdag 15 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 13 november 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

De route die geweest is

Op 5 en 12 november (2016) kon je in heel Nederland duurzame huizen bezoeken. Smallingerland deed mee met twee woningen. We hebben ze op internet bekeken en wilden ons aanmelden. Het leek ons boeiend om voorbeelden uit de praktijk te zien en daarbij de ervaringen van de bewoners te horen. Natuurlijk zouden we ook mooi onze eigen plannen kunnen noemen. Wie weet zou dat nog wat praktische tips opleveren van deze ervaringsdeskundigen. Uiteindelijk kwam het er niet van, omdat we de handen vol hadden met andere bezigheden. Zoals bijvoorbeeld de lange en slingerende route die onze eigen duurzame bouwplannen tot nu toe afleggen.

De route die nu loopt

We zijn bijna drie jaar met de gemeente in vooroverleg geweest. Via drie schetsplannen zijn we tot een goed compromis gekomen. Ons laatste schetsplan doet zoveel mogelijk recht aan redelijke eisen van welstand, aan duurzaamheid en aan financiële haalbaarheid. Nee, het kan niet uit; we schieten er bij in. Maar het verschil leggen we bij in de vorm van een flinke dosis idealisme. Of eigenlijk kan het wel uit, als we verder kijken dan onze eigen neus lang is. Als we kijken naar hoe de generaties na ons kunnen leven, bijvoorbeeld over 100 jaar. We hebben er vertrouwen in. Want de gemeente heeft zelf ook een route.

De route die gaat komen

De gemeente heeft een 'Routekaart duurzaam Smallingerland 2040' opgesteld. Dat klinkt goed. We zijn aangeschoven bij de Ronde Tafel en hebben ons zegje gedaan. DWJDM kan wel een oppepper gebruiken. Verder misten we duurzaamheid als leidend beginsel, zoals de Integrale Toekomstvisie het noemt. En de matige respons van burgers zien wij als een aansporing, om met de respons die er wel is iets te doen. Er zijn kansen genoeg. Zo denkt de gemeente aan pilotprojecten voor bestaande bouw, om ze "all electric" te maken. Dat is precies waar wij op mikken. Gelukkig weet de gemeente dat wij best zo'n pilot willen zijn. En dan is de cirkel rond. Bij de volgende duurzame huizenroute zijn we er wel bij. Maar dan als gastwoning.