Geplaatst op 00:05 om Dinsdag 15 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 6 november 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

DWJDM: de stand van zaken

DWJDM ademt nog wel. Er zit leven in. Af en toe verschijnt er een berichtje. Waarop soms een reactie komt. De basis van DWJDM bestaat uit twintig conceptuele theoretische projecten. Ze zijn vooraf bedacht en gedefinieerd, om op DWJDM verdere invulling te krijgen. Daarnaast zijn er de bredere thema's, die een verbindende en aanjagende functie hebben. Graag laten wij ons aanjagen. We doen dat door hier aan de weg te timmeren met het ADeM-principe. ADeM is een toegevoegd en praktijkgericht project, met een concrete invulling. Naar ons idee is dat de beste manier om DWJDM van theoretische concepten te brengen naar concrete invulling in de praktijk.

DWJDM en het ADeM-principe

Natuurlijk blijven wij, als aanstichters van het ADeM-principe, hier schrijven. We doen dat alleen minder vaak; we denken aan een bijdrage van omstreeks eens per maand. Daarnaast gaan we andere platforms zoeken, om ADeM zijn motiverende werk te laten doen. Deze verbreding heeft minstens twee voordelen. Allereerst krijgt het ADeM-principe zo nog meer de ruimte die het nodig heeft om te kunnen ademen. En verder ontstaat er een breder netwerk rond DWJDM, met onderlinge verwijzingen. Daardoor groeien misschien ook de activiteiten op DWJDM en komt er weer leven in de brouwerij.

DWJDM in ruimer verband

Als eerste gaan we meer schrijven op de zustersite DWJM. Deze site bestaat al langer en kent een redelijk vast publiek. Ook daar komen de reacties niet massaal. Maar een groot voordeel van DWJM is, dat de lezers van een blog worden geteld. Je weet dus ongeveer hoeveel bezoekers je bereikt. Dat DWJDM het aantal lezers per bericht, project of thema niet bijhoudt, is een groot gemis. Het geeft de auteur het gevoel, alsof hij of zij staat te praten voor een verduisterde, doodstille en nogal hol klinkende zaal, die vermoedelijk zo goed als leeg is. Dat kan beter. Onze eerste blog op DWJM staat er trouwens al een tijdje; zie de link hieronder.