Geplaatst op 23:59 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 30 september 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

Ideaal is niet altijd optimaal

Het Groene Stadsfestival Smallingerland is wat ons betreft geslaagd. Een fraaie plek in de buitenlucht, mooi weer en veel kramen met inhoudelijke tips voor verduurzaming. Bij ons ligt de focus nog even niet op de inhoud, maar op het proces. Want we kunnen het nog niet eens worden, de gemeente en wij. De gemeente heeft het vooroverleg over de verduurzaming van onze woning gestopt. De bal ligt weer bij ons. Daarvoor moeten we nog dieper in de materie duiken. Dat levert dan nog betere leereffecten op. Waardoor het resultaat nog duurzamer zal worden. Dus tellen we vooral de pluspunten. 1) De gemeente heeft goede voornemens vastgelegd in beleid en plannen. 2) De Routekaart duurzaam Smallingerland 2040 klinkt veelbelovend. 3) In het proces daagt de gemeente ons uit tot nadenken en argumenteren. 4) Voor uitwisseling en samenwerking heeft de gemeente deze webstek geopend. DWJDM is dan ook de ideale plek om onze ervaringen te delen. Nee, de gemeente zegt geen 'ja en amen' op onze plannen. En dat is voor ons dan niet ideaal, maar uiteindelijk misschien wel optimaal.

Een klacht is niet altijd een frustratie

Smallingerland scoort op duurzaamheid. Her en der werkt de gemeente mee aan grootschalige projecten voor de opwekking van zonne-energie. En in de Breeduit worden al deze succesvolle initiatieven breed uitgemeten. De gemeentelijke inzet op grote projecten is logisch. Zulke projecten renderen sneller en scoren meer; zo gaat dat met laaghangend fruit. Maar het hoog hangend fruit verdient ook een kans. Gelukkig heeft de gemeente een prima klachtenprocedure; je kunt dus verhaal halen. Zo'n klacht hoeft niet per se een frustratie te zijn. Voor ons is het een extra mogelijkheid om te werken aan een oplossing. Dus gaan we wel klagen, maar doen we direct de oplossing erbij. De gemeente is sterk in beleid en in plannen. Maar daarnaast kan natuurlijk iedere burger met concrete ideeën en initiatieven komen. Want zo krijgt het gemeentelijk beleid handen en voeten. Ook bij kleine projecten.