Geplaatst op 23:55 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 13 september 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

Een uitdaging voor drie partijen

Waar wachten we nog op? Op perspectief. Perspectief waarop? Een vergunning. Dat is een zaak van vooral drie partijen. Allereerst de aanvrager; dat zijn wij. Dan de adviseur: de welstandscommissie van Hûs en Hiem. En ten slotte de beslisser: de gemeente Smallingerland, die ook de procedure aanstuurt. Drie verschillende partijen, die toch samen door de bocht moeten. Neem bijvoorbeeld de gemeente en Hûs en Hiem. Als opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ze een band. Maar hun rollen zijn verschillend. De gemeente gaat over het ruimtelijk proces; Hûs en Hiem adviseert over de vormgeving. Daar begint ook het verschil tussen Hûs en Hiem en de aanvrager. Voor de laatste is de taal van de vormgeving geen dagelijkse kost, terwijl het voor Hûs en Hiem gesneden koek is. Maar hun doel is hetzelfde; ze komen op voor de ruimtelijke kwaliteit. Als laatste is er de relatie tussen aanvrager en beslisser. Beide gaan ze voor duurzaamheid. Maar er is ook een groot verschil. De aanvrager steekt al zijn energie in die ene aanvraag. De gemeente moet als beslisser haar aandacht verdelen over veel van die aanvragen en steeds met het juiste antwoord komen.

De laatste stap naar de oplossing

Al die relaties tussen partijen willen wel eens wringen. Maar laten we de balans opmaken. Dan blijkt dat over de Houtzaagmolen 38 de drie partijen het voor 80% eens zijn. Maar de 20% die over is, weegt zwaar; die moet het bouwplan over de grens van de haalbaarheid trekken. Zonder die 20% is er geen reëel bouwproject, omdat het resultaat dan niet tegen de kosten opweegt. Hûs en Hiem heeft voorlopig haar werk gedaan en daarbij haar grenzen opgezocht. De 20% die overblijft is een zaak van de aanvrager en de gemeente. Dat wordt een kwestie van afwegen. Daarvoor moeten 'de voors en de tegens' grondig op de rij worden gezet. Dat kost nogal wat tijd. Tijd die de gemeente mogelijk niet zomaar kan ophoesten. Daarom heeft de aanvrager ervoor gekozen, om de gegevens te verzamelen die nodig zijn. Gisteren (12/09/2016) in alle vroegte hebben we een gedetailleerd rapport naar de gemeente gestuurd. Nu is het aan de gemeente, om deze voorzet te gebruiken voor haar verdere afweging. Uit de drie door ons ingediende schetsplannen valt een goed compromis af te leiden. Het momentum en de basisgegevens zijn er. En er valt beslist een haalbare en duurzame oplossing mee te creëren. Als die er is, beginnen wij direct met wat gemeente, Hûs en Hiem en aanvrager graag zien gebeuren. Het oppakken van de vergunningaanvraag.