Geplaatst op 23:54 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 4 september 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

Hoezo een duurzame ontwikkeling?

'ADeM Houtzaagmolen' wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Waarom? Dat zou geen vraag moeten zijn. Iedereen is toch voor duurzaamheid? Anders is het een aflopende zaak en daar wordt niemand vrolijk van. De eigenlijke discussie gaat dan ook vaak over andere kwesties. Zoals de vraag van de betrokkenheid: moet ik me ook nog met duurzaamheid bezig houden? Wie daarop ja zegt, loopt direct tegen de volgende vraag aan. Dat is de vraag naar de geldigheid: doen we inderdaad te weinig aan duurzaamheid? Wie opnieuw ja zegt, botst op de vraag van de verantwoordelijkheid: Moet ik daar dan ook (wel of niet in mijn eentje) iets aan doen? Na de derde keer ja, volgt de hamvraag. Dat is de vraag van de slagvaardigheid. Zie ik ook echt kans om er iets aan te doen?

De grote duurzaamheidstest

Wie wil weten waar hij of zij staat, kan dezelfde vier vragen aan zichzelf stellen. Hoe denk je persoonlijk over betrokkenheid, geldigheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid? Er zijn dan vijf uitkomsten mogelijk. Je komt met de nee-reactie, de ja1-reactie, de ja2-reactie, de ja3-reactie of de ja4-reactie. Wij zijn op dit moment van de ja3-reactie. Ach, zo links en rechts gaan we al wat verder en doen we iets met spaar- en led-lampen. En we hebben een composthoop en vangen regenwater op in een ton. Maar is dat al niet een beetje standaard? Dus hopen wij binnenkort ook het proefproject ADeM Houtzaagmolen echt van de grond te krijgen. Niet omdat wij zo nodig met een ja4-reactie willen komen. Maar simpelweg omdat we denken dat het nodig is.