Geplaatst op 23:45 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 28 augustus 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

De wil is aanwezig

Als je voor 'duurzaam' gaat, wees dan blij met Smallingerland. Bij haar afwegingen hanteert de gemeente duurzaamheid als leidend beginsel. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat er concreet dingen gebeuren, zo valt te lezen op DWJDM Home. Daarom is de gemeente een duurzaamheidsbeweging begonnen, voor bewoners, bedrijven en instanties. We kunnen alleen verduurzamen als we elkaar helpen, aldus de gemeente. In de 'Actualisatie gemeentelijk woonbeleid' (juni 2016) zet Smallingerland in op verduurzaming van bestaande woningen. Vanzelf gaat dat niet; de gemeente ziet hoe woningbezitters tegen budgettaire beperkingen aanlopen. Ook missen particuliere eigenaren vaak kennis en inzicht. Dus werkt de gemeente daaraan. Een overheid om blij mee te zijn; de beleidsmatige wil is aanwezig.

De weg slingert nogal

Waar een wil is, is ook een weg. Maar het moet gezegd: die weg slingert nogal. We zijn nu bijna drie jaar op pad en hebben intussen de nodige kronkels en haarspeldbochten meegemaakt. Toch zijn we niet echt een probleemgeval. Budgettair hebben we de zaak op orde; als er groen licht is, gaan we bouwen. Ook kennis en kunde zitten wel snor. Sterker nog, vanuit ons voorbeeldproject 'ADeM Houtzaagmolen' verspreiden we kennis en kunde, door onze ervaringen te delen. Ja, we zien de wil. En nee, de route wijst zich niet vanzelf. Dus wat doen we? We blijven het gesprek aangaan over de juiste weg. We communiceren ons suf, aan tafel of per e-mail. We dienen schetsplannen in. We doen verzoeken en voorstellen. Bijvoorbeeld om breder te gaan afwegen, zodat welstand niet meer als een soort veto tegen duurzaamheid werkt. Zo leren we de weg steeds beter kennen. Bijkomend voordeel: ook de gemeente verkent weer eens haar eigen procedurele wegennet. Daar kan het alleen maar beter van worden.