Geplaatst op 22:46 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 14 augustus 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

ADeM-projecten als paddenstoelen

In 'ADeM Houtzaagmolen' staat de M voor Motiverend. We willen een motiverend project neerzetten. En hoe kunnen we dat beter doen, dan via dit fraaie medium? De afgelopen week hebben we hier op DWJDM 'ADeM Houtzaagmolen' uit de doeken gedaan. Daarbij hebben we het ADeM-principe kort en bondig aangestipt. Het allereerste ADeM-project, aan de Houtzaagmolen in Drachten, zal ooit laten zien hoe ADeM kan uitpakken. We hopen natuurlijk dat dit aanstekelijk werkt. Graag zien we overal om ons heen nieuwe ADeM-projecten als paddenstoelen uit de grond schieten.

Elke week een stukje verder

Natuurlijk gaan we hier ook delen hoe het verder gaat. Zowel met ADeM in het algemeen, als met de Houtzaagmolen in het bijzonder. We doen dat via korte weekberichten, waarvan dit de eerste is. Af en toe, waar dat nodig is, zullen we ook terugblikken; de voorgeschiedenis omvat al bijna drie jaar. Het voortraject is voor een deel vastgelegd door Stightingh High; zie de website. Deze Stightingh, die (nog) geen echte stichting is, kijkt met een relativerende en satirische blik naar ons gezwoeg. En als het de Stightingh zo uitkomt, doet ze daar verslag van. En wanneer ons dat uitkomt, zullen we een link naar de Stightingh opnemen.

De een kan dit, de ander dat

Samenwerking zal een belangrijk thema zijn binnen deze weekberichten. We hopen namelijk dat deze weekberichten de samenwerking gaan ondersteunen. Samenwerking binnen het project, samenwerking met andere ADeM-projecten en samenwerking met andere partijen, zoals de gemeente Smallingerland en Hûs en Hiem. Maar natuurlijk zullen hier ook andere bijzonderheden van dit project voorbij komen. Over een kort weekbericht gesproken: dat valt nog niet mee. Hoog tijd om er voor nu een punt achter te zetten.