Dit bericht is verwijderd.
Geplaatst op 22:08 om Maandag 14 januari 2019

Verhuizing van DWJDM naar DWJM Sociaal

Bron: website DWJDM (Drachten Wil Je Duuurzaam Maken). Geplaatst: 10 augustus 2016.
Smallingerland heeft DWJDM weer opgeheven op 11 januari 2019.
Links en verwijzingen in relatie tot DWJDM zijn dus achterhaald en werken niet meer.

Het ontstaan van het ADeM-principe

Het project aan de Houtzaagmolen loopt sinds eind 2013. Het is tot nu toe erg leerzaam voor ons als initiatiefnemers. Zo leerzaam zelfs, dat kortgeleden het idee van ADeM ontstond. Het ADeM-principe is een eenvoudige, laagdrempelige denklijn voor nieuwe duurzaamheidsacties. Deze denklijn wil vooral kleine projecten stimuleren: projecten die van onderaf komen, maar zich graag verbreden. ADeM is een mooie kapstok voor zulke projecten en draagt bij aan uitwisseling van kennis en ervaring.
Aantrekkelijk, duurzaam en motiverend: ADeM
• Aantrekkelijk: eigen initiatief is een goede basis. Het gaat niet om gestuurde, opgelegde of voorgeschreven ideeën, plannen en maatregelen. Er is juist alle ruimte voor eigen inzichten, creativiteit, mogelijkheden en acties.
• Duurzaam: dit is de kern van ADeM. De term 'duurzaam' wordt steeds breder gebruikt. Bij ADeM staat 'duurzaam' nog steeds voor een benadering waarbij de aarde op geen enkele manier wordt overbelast of uitgeput.
• Motiverend: elk ADeM-project timmert aan de weg. Bij de aanpak hoort, dat anderen kunnen meekijken en daar hun voordeel mee kunnen doen. Hieruit kunnen weer nieuwe ADeM-projecten ontstaan. Dit kan op dezelfde schaal zijn, of ook een schaalniveau hoger. Een particulier project kan bijvoorbeeld een straatproject worden. Er kunnen hele projectketens van de grond komen.
• ADeM: een project moet kunnen ademhalen. Soms ontstaat er frictie met regels en procedures. Dat kan aan het project liggen of aan de regelgeving, of aan beide. In dat geval proberen we ook hier een oplossing voor te vinden. Graag doen we dat in overleg met de instanties, zodat we tegelijk naar zowel het project als de regels kunnen kijken. Het idee daarbij is, dat niet alleen het eigen ADeM-project daar profijt van heeft, maar dat ook andere projecten soepeler zullen verlopen. Op langere termijn is het de uitdaging, dat de urgentie van duurzaamheid steeds meer terug te vinden zal zijn in de regelgeving.

ADeM Houtzaagmolen

Wat onze woning aan de Houtzaagmolen 38 betreft, begon het al in 2013. Wij willen hier graag blijven wonen. Maar misschien neemt de geschiktheid van het huis af als we ouder worden. Daarom hebben we een eigen woonvisie ontwikkeld. Een eerste stap in die woonvisie is verduurzaming: het energie- of zelfs klimaatneutraal maken van de woning.
Daarvoor willen wij groot onderhoud aan de kap combineren met het draaien van de kap. Een kwartslag is voldoende; de dakhelling ligt dan mooi naar het zuiden. Er is dan een goed en ruim dakoppervlak beschikbaar, om zonne-energie te winnen. Met een combinatie van panelen kunnen wij dan niet alleen voldoende elektriciteit, maar ook voldoende warmte opwekken.
Deze ingreep kan alleen uit, als de verbouwing ook winst oplevert in leefruimte en woonkwaliteit. Dit is mogelijk, als in één keer alle bouwkundige nadelen worden aangepakt. Verder willen wij graag het dakterras aan de noordkant overkappen. Er komt nauwelijks zon, zodat we het terras vrijwel niet gebruiken.

Draagvlak en haalbaarheid

We hebben het schetsplan van de gedraaide kap voorgelegd aan de andere woningeigenaren in de straat. De reacties waren positief of neutraal; er is geen weerstand tegen het plan. In het vooroverleg legde de welstandscommissie wel beperkingen op. Draaien mag, maar het dakterras moet voor het grootste deel dakterras blijven.
Het plan vraagt een relatief grote investering; het houten lessenaarsdak moet eraf en wordt daarna ruimer en in gedraaide positie weer opgebouwd. Dat kan alleen uit bij een combinatie van zoveel mogelijk voordelen. De beperkingen van de welstandscommissie halen teveel van die voordelen weg. Ook een vergaand en kostenverhogend compromisplan sneuvelde bij de welstandscommissie.

De sleutel: een brede afweging

De gemeente Smallingerland beschikt over een krachtig procedureel hulpmiddel. De gemeente kan namelijk de 'redelijke eisen van welstand' meenemen in een bredere afweging. Daarbij kan de gemeente ook maatschappelijke, sociale en individuele belangen meewegen, waaronder duurzaamheid.
Een ADeM-project kent geen tegenslagen, alleen uitdagingen. Eén van de uitdagingen is nu, dat wij als initiatiefnemers, samen met de gemeente, deze brede afweging van de grond krijgen. Als de balans dan doorslaat naar 'welstand', zullen wij daar mee kunnen leven. We hebben dan in elk geval een eerlijke kans gehad.

ADeM Houtzaagmolen als proefproject

ADeM Houtzaagmolen is het eerste project op DWJDM dat gekoppeld is aan een concreet woongebied binnen de gemeente Smallingerland. Die koppeling zal ook blijven. Want zodra de realisatie van de voorbeeldwoning blokkadevrij is, liggen er weer nieuwe uitdagingen. Wie weet, voelen de gezamenlijke bewoners van de Houtzaagmolen voor een proef met bodemwarmte, of een 'smart grid'. Hoe dan ook, de onderlinge communicatie blijft; nieuwe ideeën en initiatieven ook.
De gemeente Smallingerland kan hierbij een belangrijke rol spelen. Wij bevestigen daarom nog eens de aanmelding van ADeM Houtzaagmolen voor de 'Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040'. De gemeenteraad gaat zich in het najaar van 2016 over deze routekaart buigen. Dit ADeM-project zal daarbij niet misstaan, als één van de mijlpalen aan deze route.
Voor alle duidelijkheid: het aangemelde proefproject ADeM Houtzaagmolen (de straat) omvat alleen het maatschappelijke belang. ADeM Houtzaagmolen 38 (de woning) is allereerst een particulier project en maakt geen deel uit van het proefproject. De voorbeeldfunctie van deze woning dient juist wel weer het bredere maatschappelijke belang. Als voorbeeld valt de woning daarom wel binnen het proefproject.

ADeM Houtzaagmolen als interactief project

Dat wij hier graag reacties zien, spreekt voor zich. We staan open voor suggesties, ideeën en opmerkingen en zullen graag vragen beantwoorden.
Verder werken we aan een presentatie over ADeM Houtzaagmolen. Als er hiervoor veel belangstelling is, steken we er graag nog wat extra energie in.
Excursies op de locatie zijn ook mogelijk. Binnen een klein gebied valt veel te vertellen over het gewicht van welstand, duurzaamheid en andere belangen. En wat te doen, als welstand en duurzaamheid met elkaar in conflict komen?
Bij ADeM Houtzaagmolen gaat het om een dynamisch project. Er zal dan ook regelmatig nieuwe informatie loskomen, hier of elders. Blijf het volgen.

Hierna kun je reageren. Voor rechtstreeks contact: mail je reactie naar ethesinfo(at)upcmail.nl.