Rapporteer deze groep
Medebeheerders
MaatwerkTamara (beheerder)
Details
Leden
 
Groepsinformatie
GroepsnaamProject Maatwerk Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
BeschrijvingDe brede welzijnsorganisatie Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) begint met een nieuw project Maatwerk. Tieners en jongeren(12 tot en met 25 jaar) kunnen extra ondersteuning krijgen bij vragen over bijvoorbeeld: opleiding, vrijetijdsbesteding en op zich zelf wonen.

Tieners en jongeren worden vanuit hun vraag gekoppeld aan een maatje, mentor, coach of een trajectbegeleider.

Wat is een maatje? Een maatje is een vrijwilliger, die samen met de tiener of jongere leuke dingen gaat ondernemen. Hierdoor leert de tiener of jongere nieuwe mensen kennen en krijgt hij of zij meer zelfvertrouwen. Een maatje kan ook iemand zijn die de tiener of jongere ondersteunt bij het zoeken naar een bijbaantje.

Wat is een mentor? Een mentor is een vrijwilliger die samen met de tiener of jongere op zoek gaat naar oplossingen met betrekking tot scholing. Bijvoorbeeld als een tiener achterloopt met zijn of haar huiswerk. De mentor kijkt samen met de tiener of jongere welke mogelijkheden er zijn om het huiswerk op orde te krijgen.

Wat is een coach? Een coach is een jongerenwerker van M.O.S. die samen met de tiener of jongere op zoek gaat naar antwoorden op de vraag die de tiener of jongere stelt. Een voorbeeld: Sietske zit na schooltijd altijd alleen thuis, haar ouders willen graag dat zij iets gaat doen in haar vrije tijd. Sietske geeft aan wel graag een sport te willen beoefenen, maar toch houdt iets haar tegen om dit te gaan doen. Een coach motiveert Sietske om te bedenken waarom zij wil sporten en wat ze wil doen. Een coach helpt om inzicht te krijgen in wat de jongere tegenhoudt om de keuze te maken en wat zij echt wil.

Wat is een trajectbegeleider? Een trajectbegeleider is een jongerenwerker van M.O.S. die samen met de tiener of jongere op zoek gaat naar een oplossing. Bijvoorbeeld: Dylan wil graag het huis uit, maar weet niet hoe hij dit moet doen hij is nog maar 16. De trajectbegeleider bekijkt samen met Dylan waarom hij uit huis wil en welke mogelijkheden er zijn. De trajectbegeleider doet alles stap voor stap met Dylan samen en begeleidt waar nodig. Dit kan inhouden dat de trajectbegeleider samen met Dylan in gesprek gaat met iemand van een woningcorporatie of begeleid wonen.

Alle vrijwilligers voor het Maatwerk project zijn getraind en hebben levenservaring.

Deelname aan het maatwerk project is kosteloos. Kortom weet u iemand die een maatje/mentor/coach of trajectbegeleider nodig heeft of heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met: M.O.S., Tamara Sijtsma, Zuidkade 62/1, 06-39003681, T.Sijtsma@mosweb.nl
Categorie Overig