Geplaatst: Donderdag 7 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Voorbeeld van alleen al de bovengrondse verwoesting bij gaswinning met de fracking methode.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermilion is houder van de winningsvergunning Leeuwarden. Deze vergunning geeft Vermilion het recht en de plicht om delfstoffen (in dit geval koolwaterstoffen) op te sporen en te winnen binnen de grenzen van het vergunningsgebied. Het Opeinde aardgasvoorkomen maakt deel uit van het vergunningsgebied Leeuwarden. 

Vermilion vraagt vergunningen aan om niet volledig leeggehaalde gasvelden opnieuw te exploiteren. Dit gaat om bestaande concessies die door hen zijn overgenomen.

Nog belangrijker is het feit dat Vermilion heeft aangegeven nieuwe boorputten te willen slaan waar door fracking het laatste gas uit de Friese bodem kan worden gehaald. Bij deze productiewijze worden chemicaliën onder grote druk in de bodem geperst om het aardgas vrij te maken voor winning. Deze chemicaliën zijn uiterst schadelijk als ze in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

Misschien heeft de gemeente Smallingerland alleen nog maar de mogelijkheid om negatief te adviseren op een bij EZ ingediend winningsplan van Vermilion en de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarbij "mogelijk" nieuwe gasputten worden aangelegd.

Intussen werden de onder en rondom Drachten liggende gasvelden niet aangegeven, er is geen opgave van het aantal en plaats van nieuw te boren putten, de winmethode (fracking) wordt niet vermeld en de schatting van winbare hoeveelheid gas uit deze bijna "lege velden" werd plotseling verhoogd van 36 miljoen naar 350 miljoen m3 gas. Het laat zich aanzien dat alleen bij gaswinning in zo'n 4 jaar tijd door fracking deze hoeveelheid gas  kan worden gewonnen.

De NAM heeft voor het gasveld bij Blija een concept instemmingsvergunning bij EZ ingediend. De NAM wil daar ook FRACKEN (hydraulic fracturing).

 

De gemeente Smallingerland is tegen gaswinning uit nieuwe putten en tegen gebruik van de fracking-methode.

Inmiddels is in deze omgeving de bodem al met 7-8 cm ingezakt en dát zal - bij voortgaande en tienvoudige gaswinning- veel meer worden met alle kans op aardbevingen, verzakkingen, schade aan gebouwen in en om Drachten-City. Bij fracking is ook de kans op grondwaterverontreiniging en verstoring van de waterhuishouding onbetwistbaar hoog. Tot het jaar 2000 werd in Friesland al op 30 boorlocaties FRACKING toegepast.

Geïnteresseerden naar gaswinning, fracking, CO2-opslag en zo meer kunnen voor info terecht op het weblog

                                                                        co2opslag.wordpress.com

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace