Geplaatst: Woensdag 20 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Internet-gedichten

 

Met een QR-lezer haal je via deze QR-code de gedichten-bundel 1 binnen.

Met een QR-lezer haal je via deze QR-code de gedichten-bundel 2 binnen.

Met een QR-lezer haal je via deze QR-code de gedichten-bundel 3 binnen.

alt 

Geplaatst: Zondag 17 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QR STAD

 alt

Geplaatst: Zaterdag 16 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Internet-gedichten

Na het scannen van deze QR-code met een QR-reader opent zich de eerste bundel poëzie (uit en vaak over Friesland) in drie talen.

 alt

 

Geplaatst: Woensdag 13 maart 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Nij Smellinge "krijgt" negen duizend zonnecollectoren waarvan 5.500 als overdekking van een parking.

alt

De installatie voorziet in een opbrengst van 2,7 Mega-watt aan stroom voor het ziekenhuis, en dus niet voor de vermelde 775 huishoudens. Drachten-dorp kende 20.110 huishoudens waarvoor alsnog 26 van dergelijke oppervlakken met zonnecollectoren van node zijn.

Ergens doet me deze overkapping denken aan een reusachtige matras-vlieger. We zullen zien of die carport zal gaan vliegen bij windkracht 10 of zo.

Geplaatst: Donderdag 28 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QR STAD

alt 

Geplaatst: Vrijdag 22 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: MAILHITS

    Voor een ieder die het even niet met veel woorden kan zeggen.....

een ANDER WOORD als MAILHIT

 

alt

Met andere woorden:  https://bit.ly/2U8a4I1

 

 

Geplaatst: Donderdag 21 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Fotokunst

 alt

Geplaatst: Zaterdag 16 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Vrijdag 15 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Gasbedrijf Vermilion stelde kortgeleden dat de, in de concessies Opeinde-zuid en Middelburen gelegen gasvelden (als “bijna leeg” bestempeld) niet 36 maar 350 miljoen m3 aardgas bevatten. Het Canadese bedrijf hoopt dat gas te kunnen winnen tot resp. 2036 en 2028 door “wijziging” van de bestaande putten en/of door nieuwe putten schuin te boren vanuit het Middelburen-voorkomen.

Al in 2003 trad er in het Opeinde-veld een beving op met een magnitude van 1.8 en er wordt gesteld dat de bodemdaling  op 1 januari 2018 al 8 cm bedroeg. Er mag geconcludeerd worden dat bij gasproductie tot 2036 uit de geschatte, nog aanwezige  hoeveelheid van 350 miljoen m3 de totale bodemdaling aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan de schatting van 12 cm uit het winningsplan van augustus 2016.

Aangezien de bebouwing van Drachten, in grootte de tweede stad van Friesland, ligt tussen de buitengrenzen van de concessies Opeinde, Middelburen en Opeinde-Zuid gaat het dus om een groot toekomstig risico op meerdere aardbevingen, grote bodemdaling en grote schade aan bebouwing en de waterhuishouding. ALS HET WINNINGSPLAN WORDT GOEDGEVONDEN.

Geplaatst: Donderdag 7 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Voorbeeld van alleen al de bovengrondse verwoesting bij gaswinning met de fracking methode.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermilion is houder van de winningsvergunning Leeuwarden. Deze vergunning geeft Vermilion het recht en de plicht om delfstoffen (in dit geval koolwaterstoffen) op te sporen en te winnen binnen de grenzen van het vergunningsgebied. Het Opeinde aardgasvoorkomen maakt deel uit van het vergunningsgebied Leeuwarden. 

Vermilion vraagt vergunningen aan om niet volledig leeggehaalde gasvelden opnieuw te exploiteren. Dit gaat om bestaande concessies die door hen zijn overgenomen.

Nog belangrijker is het feit dat Vermilion heeft aangegeven nieuwe boorputten te willen slaan waar door fracking het laatste gas uit de Friese bodem kan worden gehaald. Bij deze productiewijze worden chemicaliën onder grote druk in de bodem geperst om het aardgas vrij te maken voor winning. Deze chemicaliën zijn uiterst schadelijk als ze in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

Misschien heeft de gemeente Smallingerland alleen nog maar de mogelijkheid om negatief te adviseren op een bij EZ ingediend winningsplan van Vermilion en de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarbij "mogelijk" nieuwe gasputten worden aangelegd.

Intussen werden de onder en rondom Drachten liggende gasvelden niet aangegeven, er is geen opgave van het aantal en plaats van nieuw te boren putten, de winmethode (fracking) wordt niet vermeld en de schatting van winbare hoeveelheid gas uit deze bijna "lege velden" werd plotseling verhoogd van 36 miljoen naar 350 miljoen m3 gas. Het laat zich aanzien dat alleen bij gaswinning in zo'n 4 jaar tijd door fracking deze hoeveelheid gas  kan worden gewonnen.

De NAM heeft voor het gasveld bij Blija een concept instemmingsvergunning bij EZ ingediend. De NAM wil daar ook FRACKEN (hydraulic fracturing).

 

De gemeente Smallingerland is tegen gaswinning uit nieuwe putten en tegen gebruik van de fracking-methode.

Inmiddels is in deze omgeving de bodem al met 7-8 cm ingezakt en dát zal - bij voortgaande en tienvoudige gaswinning- veel meer worden met alle kans op aardbevingen, verzakkingen, schade aan gebouwen in en om Drachten-City. Bij fracking is ook de kans op grondwaterverontreiniging en verstoring van de waterhuishouding onbetwistbaar hoog. Tot het jaar 2000 werd in Friesland al op 30 boorlocaties FRACKING toegepast.

Geïnteresseerden naar gaswinning, fracking, CO2-opslag en zo meer kunnen voor info terecht op het weblog

                                                                        co2opslag.wordpress.com

 

Geplaatst: Zondag 3 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Fotokunst

 alt

Geplaatst: Vrijdag 11 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 

De Museumwoning 

Op maandag 7 december 2015 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van het pand Torenstraat 3 te Drachten en is de Stichting Van Doesburg-Rinsmemahuis eigenaar van de museumwoning in wording. Al die tijd werd het pand aangeprezen als tweede museum van Drachten. 

Na drie jaar kleurherstel van het schilderwerk en een museale her-inrichting is het dit jaar eindelijk zover dat de officiële opening en toegankelijkheid voor het publiek in maart 2019 kan plaatsvinden. Mede omdat de status van het pand, dit jaar als enige bouwsel, is verheven tot Rijksmonument. Op donderdagmiddag 21 maart wordt aan dat heugelijke feit aandacht besteed.

Voorlopig gaat de toegankelijkheid om alleen RONDLEIDINGEN op elke vrijdag 11:30 en elke zondag 14:30 bij aanmelding via 0512-515647 van Museum Drachten.

 

Geplaatst: Vrijdag 21 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

In 2019 kan ( in principe) elke inwoner van Smallingerland gratis het museum Dr8888 bezoeken. Er zijn 55.797 vrijkaarten *1) beschikbaar. De toegang is alleen gratis als mensen hun legitimatiebewijs *2) meenemen en een posstuk waarop naam+adres in Smallingerland staan vermeld. *3).

Ter compensatie van “gederfde inkomsten” trekt de gemeente Smallingerland        € 15.000 uit de pot cultuurparticipatie. 

Het museum was gesloten op 1 en 2 januari.

*2) Hieronder wordt verstaan een identiteitsbewijs, een pas of een rijbewijs.

*3) Hieronder mag worden verstaan een brief met woonadres van de gegadigde.

Mijn inschatting is, dat in 2019 tussen de 2.000 en 3000 personen gebruik zullen maken van deze geste. Maar de omschrijving van "een bewijs van inschrijving" zal nog problemen geven. Het is dan natuurlijk ook sneu als voor meegenomen gasten geen cadeautje klaarligt. Maar dát kan wel geregeld worden.De entree-prijs voor volwassenen wordt per 01/01/2018 verhoogd van € 8 naar € 10.

*1) dat getal betreft ALLE inwoners, inbegrepen baby's, cultuurhaters, minder validen, hoogbejaarden, bedgebonden, elders verblijvenden.

Geplaatst: Vrijdag 7 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Een beeld van onze plaatsgenoot Jan Ketelaar (beeldlasser en af en toe Potzenmaker of dichter) is gister geplaatst op de Waddendijk bij Holwerd. Het vrouwspersoon, uit 2,5 ton cortenstaal gelast, krijgt volgend jaar gezelschap van een slankere dame.

 

alt

Geplaatst: Donderdag 6 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QR STAD

Half december 2018 komt voor zes volle weken een voorlichting over wat vrijwel niemand weet: dat Dr88888888 ook skûtsje-stad heet. In de beeldende-kunst-expo-hal van schouwburg DE LAWEI. Hier op DWJM alvast een beetje info (met dank aan de afdeling voorlichting van de Lawei).

Opening expositie 'Skûtsje'

Do 06 december 2018

Fryslân en het skûtsjesilen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoeveel mensen weten dat Drachten en het skûtsje ook nauwe banden onderhouden? De expositie Skûtsje (gerelateerd met de uitvoering van de kerstmusical Skrûtsj) brengt dit bijzondere, maar bijna vergeten verleden opnieuw tot leven.

alt

 

Met deze expositie vraagt De Lawei aandacht voor de geschiedenis van dit karakteristieke vaartuig, een geschiedenis die nauw verbonden is met die van Drachten. Het dorp kende een eeuw geleden een enorme bedrijvigheid op het gebied van de scheepsbouw. Zes scheepswerven - met in hun kielzog een stoet aan touwslagers, zeilmakers, schrijnwerkers, leerlooiers enz. – maakten samen het merendeel van de ongeveer duizend skûtsjes die ooit in Friesland gebouwd zijn.

De expositie wordt op zondag 16 december om 15.00 uur geopend en is tot en met 27 januari gratis te bezoeken. Wees welkom! 

                                                    Lees hier meer over de expositie Skûtsje.

alt

 Veel leden van de familie Roorda zijn van vader op zoon scheepstimmerman geweest, Pyter Sybrens (Roorda) (1764-1811) was de eerste en tot op de dag van vandaag zijn er nog oud-scheepstimmerlieden van zijn nageslacht in leven.

Zo werd ook Berend Tjeerd Roorda (1849-1928) scheepstimmerman op een eigen werf  voor pramenbouw. Hij kocht in 1902 grond met een werkloods bij de Pijpbrug aan de Drachtstervaart langs het Moleneind. Hij bouwde er een scheepshelling bij. Zijn drie oudste zonen Bauke, Wouter en Tjeerd beheerden na hem de Piipster werf, waar zij samen hun beroemde skûtsjes zouden bouwen.

De skûtsjes van de familie Roorda worden wel de “Formule I” van de skûtsjesvloot genoemd. Het Eernewouder skûtsje is een van de vele op deze werf gebouwde schepen die ook nu nog deelnemen aan de wedstrijden van het “skûtsjesilen".

alt

Bauke Roorda werd ook wel de Mozart onder de skûtsjebouwers genoemd. De kerstmusical SKRÛTSJ op 27 december 2018 in de Drachtster schouwburg De Lawei is niet alleen gebaseerd op Christmas Carol van Charles Dickens uit 1843, maar ook op het leven van Bauke Roorda (1878-1958). Nazaten van Bauke waren kwaad omdat de zeer gelovige Bauke in Skrûtsj is afgeschilderd als "door geesten bezocht".

Geplaatst: Woensdag 5 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

In het jaar 2011 trok burgemeester Bert Middel van Smallingerland zich voortijdig terug en Nieske Ketelaar werd tijdelijk loco-burgemeester. Later trad Polderman op als vervanger van Middel. In juli 2017 deed wethoudster Nieske Ketelaar wegens overspannenheid afstand van haar bestuurlijke taak. In haar plaats trad mevrouw Marja Krans ten tonele. Burgemeester Tjeerd van Bekkum (vervanger van Middel/Ketelaar/Polderman) trok zich ook terug en kreeg een functie bij LF2018. Na het vertrek van Tjeerd van Bekkum in de zomer van 2017 is Tom van Mourik  tot 8 maart 2019 aangesteld als waarnemend burgemeester van onze gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezing werd Marjan Sijperda (ELP) wethoudster voor ondermeer Culturele aangelegenheden en Roel Haverkort (PVDA) trad aan als wethouder.  Al geruime tijd wordt naarstig gezocht naar een nieuwe burgermeester m/v, En nu (december 2018) legt ook Haverkort zijn functie neer....om persoonlijke redenen. (dit is de onverkorte verklaring van de PVDA). Zou dat plotselinge vetrek te maken kunnen hebben met de forse kritiek van de eigen coalitie over de gang van zaken rond een plan om de zorgtaken van Smallingerland in een B.V. onder te brengen? De coalitie-partij ELP was falikant tegen het voorstel. 

Het spoeddebat van 27 november maakte boven alles één ding duidelijk: de tijd dat een wethouder in Smallingerland zich automatisch gesteund zag door de coalitie, is inderdaad voorbij. En dát kan een goede ontwikkeling zijn naar een ANDER beslissings-systeem: naar dat van HOOFDELIJKE STEMMING, waarbij elk raadslid eigen verantwoordelijkheid neemt en niet door partij-kadaver-discipline wordt gedwongen mee te gaan in een coalitie voorstel van het college.

Januari 2019. Voor de functie van burgemeester van Smallingerland zijn er nu 12 sollicitanten. Misschien valt de keuze straks op een partijloze "manager".

                                      Zag ik in Drachten al één geel hesje bij het monument-op-de-Dam?

Geplaatst: Maandag 3 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Hoogst merkwaardig hoe de firma SALE Drachten-Sittie verovert. Tja...ieder dorp moet zijn eigen winkelkruis dragen. Volgens de commercie moet dat steeds meer Engelstalig. So, voor je het wate  is het toe late.

 

VERRIE ORIGINALE: 

WE ALL LOVE SALE IN THE ENGLISH TALE

 

SALE.... een kale middenstandsboel

 

Geplaatst: Zondag 2 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De gemeente Smallingerland heeft in een ver verleden *) aan een buro opdracht gegeven om de minne toestanden van het Drachtster centrum in kaart te brengen. Een van de aandachtspunten ging er over om "iets" te doen met de oerlelijke achterkanten van de Drachtster winkelkruis Promenade en Moleneind-de Kade. 

Al twee jaar geleden berichtte de Leeuwarder Courant, dat de "Gemeente" € 11.000 uittrekt voor VOORBEREIDING tot aanbrenging kunst in twee stegen.Want het toekomstig winkelende publiek zou een gezellige, nette en vooral interessante RONDGANG moeten kunnen maken.

En in 2019, na vele jaren, wordt het plafond van één heikele doorgang in de culturele route parkeerterrein van het Kiryat Onoplein -> Schouwburg LAWEI ->expositiezaal de Galerij -> gemeentehuis  ->de Bib, -> museum Drachten -> pakeerterrein Sander Israëlsplein -> Drachtstervaart -> parkeerterrein de Markt opgeleukt. Het is trouwens wel hoogst merkwaardig dat deze inpandige steeg-zonder-naam WOKSTEEG zou heten.

Er komt een ïnter-actieve project van afbeeldingen van door de mienskip aangedragen kleine en grotere werktuigen op het plafond van de overigens nog steeds smerige stinksteeg. Alsdus deze aankondiging > https://www.dwjm.nl/project/cultuur/tutsjend-ark-in-woksteeg-en-kerkstraat/

Ook een tweede Drachtster steeg krijgt een toeristentrekkende versiering. Maar het is wel uiterst merkwaardig dat vrijwel niemand, ook het personeel van aangrenzende zakenpanden, weet dat deze steeg de KERKSTRAAT heet.

 

alt

*) Masterplan Cenrum Drachten 2003

 

Geplaatst: Maandag 19 november 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

De driejaarlijkse Rients Gratama-prijs (voor een veelzijdig kunstenaar die de “mienskip”weet te beroeren en die de Fryske taal een warm hart toedraagt) is gisteravond uitgereikt aan onze stadsgenoot en potzenmaker Jan Ketelaar. Jan probeert met zijn beeldhouwwerk en zijn dichtkunst “de wereld een beetje mooier te maken”. 

De Gratama-prijs bestaat uit een geldprijs van € 2.500,- en een kunstwerk. De met brons bewerkte metalen sculptuur ( een tarwekorrel: symbool voor culturele voeding ) voor Jan Ketelaar is ontworpen door Jan Ketelaar himself. 


« vorige pagina  |  resultaten 21-40 van 78  |  volgende pagina »