Geplaatst: Donderdag 29 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Fotokunst

 alt

Geplaatst: Dinsdag 20 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Internet-gedichten

 alt

Geplaatst: Zondag 18 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Internet-gedichten

 

https://bit.ly/2KQyeCR

Geplaatst: Zaterdag 17 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QRcolumn

 alt

Geplaatst: Zaterdag 17 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Een van de zaken welke worden aangeprezen als vorm van ENERGIE-WISSELING is de biomassa-centrale.

Linke soep: hierbij enige oeroude bedenkingen  > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/05/info-energie-opwekkingstechnieken-column-elke-medaille-heeft-zijn-keerzijde-deel-1/

Geplaatst: Woensdag 14 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Vervolg op de bijdrage > https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6106/

Het ministerie onder Wiebes heeft onze gemeente voor de Raad van State gedaagd. Hoogstongebruikelijk. Vorig jaar is hier in de raad unaniem een aangepast bestemmingsplan voor de buitengebieden aangenomen. Daarbij is opsporing en winning van aardgas in de gemeente niet meer mogelijk.Wiebes' argument is, dat Smallingerland meer rekening had moeten houden met de "belangen" van het Canadese bedrijf Vermilion én het gasbelang van het rijk *)

 

Donderdag 15 augustus 2019: Smallingerland heeft het aangepaste bestemmingplan buitengebieden niet van tevoren overlegd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De minister vindt dat in strijd met landelijke regels en stelt dat hij wel degelijk belanghebbende is en over het plan geïnformeerd had moeten worden.

De hoogste bestuursrechter twijfelt aan de redenen van Smallingerland om Wiebes niet te informeren. De kans lijkt daarmee groot dat de zaak van de minister ontvankelijk wordt verklaard. Daarna moet de Raad van State zich nog wel inhoudelijk over de kwestie buigen. De uitspraak is over zes weken.

Fracking.

Het Canadese gasbedrijf wil ook in Waalwijk tot 2026 gas produceren. Daar is sprake van breed verzet. Vermilion wil daar met veel water en chemicaliën onder druk (fracken) het laatste gas uit de bodem halen.

Juist volgens deze minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is Waalwijk één van de vijf plaatsen in Nederland waar gaswinning al heeft geleid tot bodemverontreiniging en dat die voorlopig niet kan worden aangepakt. Inwoners, gemeenten, het waterschap en ook de provincie zitter ermee in de maag..

Hoogstmerkwaardig is het, dat de overheid de gaswinning in Groningen wil beëindigen en de bewoners van Nederland van het gas wil afsluiten en tóch denkt op te moeten komen voor de financiële belangen van een buitenlandse onderneming en diens aandeelhouders. 

Opmerkingswaardig is het dat juist in de tijd dat de gaskraan in Slochteren langzaam wordt dichtgedraaid en Nederland "van het gas af moet" in drie van de 68 kleine velden van Friesland tot nu drie maal zoveel gas werd geput als is toegestaan.

Het riekt naar bedrog als uit een bijna uitgeproduceerd veldje (winning in de eindfase) steeds minder gas onder een steeds lagere gasdruk werd geput, terwijl de prognose van winbare hoeveelheid plotseling wordt opgevoerd tot het tienvoudige zoals dit jaar voor de locatie nabij Nijega in de gemeente Smallingerland.

Het gemeentebestuur van Smallingerland is er vanzelfsprekend voor welzijn en de belangen van de inwoners. Daarom is het terecht als nieuwe boringen en afleidingen vanuit de bestaande concessiegebieden aan weerszijden van Drachten (dus ONDER DE BEBOUWDE KOM) niet door kunnen gaan. 

Vorig jaar moest Smallingerland accoord gaan met door Vermilion opgedragen  SONDERINGEN naar aardlagen tot zo'n meter of vijf onder de tweede stad van Friesland. Maar de resultaten daarvan leiden niet meteen tot een OPSPORINGSVERGUNNING of (in een later stadium) een BOORVERGUNNING of een WINNINGSVERGUNNING voor aardgas op 4-5 kilometer diepte.

Want het doel van die sonderingen betreft een zoektocht naar ondergrondse warmwater-voorraden en NIET naar aardgasvoorkomens.

Voor meer info: zie dit artikel van Jan Ybema > https://frieschdagblad.nl/2019/8/16/gaswinning-keren-om-effect-op-omgeving

*) Natuurlijk probeert Wiebes de vermaledijde, veelvoudig veranderde Crisis- en Herstelwet uit 2010 te gebruiken om Smallingerland zijn wil op te leggen. Aanvankelijk is deze wet uit 2010 bedoeld om werkgelegenheid in de bouw te bevorderen en nu lijkt het een Transitie-wetgeving te worden. Maar met deze rommelwet (ook wel de rijkscoördinatiewet genoemd) in de hand kumnen wensen en inzichten bij gemeenten en provincies door het rijk "over-rruled" worden. De grote vraag is WAAROM een bijna uitgeproduceerd gasveldje  in Friesland plotseling tot van nationaal belang opgewaardeerd kan worden en alle andere kleine gasvelden niet. In 2014 werd in Friesland bijna 3,8 miljard m3 aardgas gewonnen maar de productie in 2018 daalde naar bijna 2,1 miljard m3.

 

Geplaatst: Zaterdag 10 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Internet-gedichten

 alt