Geplaatst: Maandag 7 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Geplaatst: Zondag 6 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Geplaatst: Vrijdag 4 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

alt

Geplaatst: Zondag 29 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

 

LORENZO op zondag 29 september 2019.

Een uitzonderlijk zware orkaan (categorie 4) is nu op weg naar de Portugese eilandengroep De AZOREN met ongekende windsnelheden van 260 km per uur.

op zijn baan naar Zuidwest-Ierland zal deze tropische storm door het koudere noordelijke zeewater iets afzwakken tot categorie 5 maar waarschijnlijk zal LORENZO aanstaande vrijdag ook langs de Nederlandse kust  strijken.

Een grote groep wetenschappers stelt, dat in de toekomst extreem weer met onder meer zware stormen en een grote zeespiegelstijging het directe gevolg is van een door mensen uitgebraakte aardse broeikasgassen als lachgas, methaan, kooldioxide.

Om te voorkomen dat ook de Nederlandse laaglanders natte voeten krijgen zou er veel en veel meer moeten worden gedaan aan dijkverhoging. Niet alleen voor het geval dat Noordzee en Wad een metertje of drie in aanzien gaan stijgen, maar speciaal omdat met hoge windsnelheden dat zoute water hier flink over de plint zal gaan klotsen.

Daarom pleit ik voor extra dijkbescherming met een voorziening als de steunberen van oude gebouwen en bastions bij de vroegere kastelen of burchten. Een soort buitendijke brandingbrekers dus.          HV

Geplaatst: Donderdag 19 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

 alt

 

Al jaren worden we gebombardeerd met berichten over CO2. Vanwege het broeikas-effect van dat gas zou de zeespiegel met meters stijgen, waardoor het IJsselmeer minder water uit de Duitse dreven op het Wad kan lozen. En dat het waterpeil in die plas dan maar hoger moet en dat het aantal sluizen moet worden vergroot.

Balkenende propageerde al een VOC-mentaliteit…CO2-mentaliteit zal hij bedoeld hebben. Want aan de rand van Drachten zou bij gaswinning uit een al verlaten gasveldje CO2 een pijp ingepompt worden om daarmee het laatste restje aardgas te verdrijven naar een uitlaatpijp even verderop.

Het was natuurlijk heel gedurfd, dat experiment om CO2 onder de zoden te schoffelen. Er moest geëxperimenteerd worden. Geen gedoe met publieks-voorlichting en milieu-beweging. Gewoon doordrammen maar, bouwen die VOC-schuit en de stoere jongens, ferme knapen zien wel waar het schip strandt.

Prachtig toch, die V.O.C.mentaliteit. Vooruit: het zeegat uit. Met de CO2-vlag in top, maar krakend van boeg tot en met het balkenende. Losgeslagen van de anker-ketting, zwabberend en zwalkend van de Friese wateren naar het Barendrechtse veem en de Groninger dreven. Naarstig op zoek naar een opslagplaats voor het vermeende CO2-goud. De boot werd beladen met een zwaar geschut van “deskundigen”, mooie beloften, schoneschijn, vóór-wenselen, balen verbloeming,humbug en vaten duurzame saus.

 Voor een tikkie TEGENGAS werd het van belang om te weten waar de klepel van die CO2-scheepsklok hingEn dat tegengas kwam er: het experiment bij Dr88 ging niet door, de plannen van Shell om hun CO2-verschot onder 2 woonwijken van Barendrecht te exporteren ging niet door en het CO2-schip strandde in Groningen. VOORLOPIG.           AnnaLiese

Geplaatst: Woensdag 11 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

alt

Volgens de daarvoor geleerden wordt het aardse klimaat alsmaar warmer. Een van de oorzaken zou het toenemende broeikasgasgehalte in de atmosfeer zijn. Een deel daarvan wordt door de veestapel, in casu de koeien, uitgeboerd en uitgescheten. Het gaat dan niet alleen om het gas CO2, maar ook om de veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Het jammerlijke is dat de veeboeren hun melkkoetjes opsluiten in megastallen en voeren met belegen hooi en bijmesten met allerlei aangevoerd voer voor nóg meer melk en nóg meer vlees en nóg meer inkomsten.

In het huidige tijdsgewrocht gaan er steeds meer stemmen op om deze huisdieren weer zelf hun kostje te laten vinden in de grazig-groene, kruidenrijke weiden. Maar somtijds is het buiten zó snikheet dat de beesten schaduw nodig hebben en dat verdienen de dieren ook. Helaas zijn overal in Nederland bossen, boomwallen en alleenstaande bomen gerooid. Omdat dieren precies zo als mensen behalve beweging, goed voer en water bij hogere temperatuur ook schaduw van node hebben, valt te pleiten voor minder kaalslag en meer aanplant van veel bomen op de nu nog egaal groene weiden. Vooral in Friesland.

Geplaatst: Dinsdag 10 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 http://iedereendoetwat.nl

 De Rijksoverheid heeft weer eens WAT bedacht.

WAT? Wordt in Den Haag dan wel eens na- (of liever voor-) gedacht?

Nou, nu gaat het om IEDEREEN.

En die iedereen (de achternaam ontbreekt in de campagne) DOET ook nog iets. Namelijk WAT. Iedereen doet HET en doet zelfs WAT WAT.

alt

Best een korte slogan, niet dan? Deze lijkt een beetje op mijn eigenhandige slogan FRIESLAND DOET JE GOED en is zelfs nog een kopwoordje kleiner gemaakt. Op zich doet me dat goed, want hoe korter hoe beter (voor een slogan dan). 

Alleen: het woord iedereen is on-persoonlijk. Maar hoera: op de site van de overheid annex bedrijfsleven doen zo’n dozijn mensen wat: niet in de neus peuteren, achter de oren krabben, de wenkbrauwen fronsen of zo iets....maar IETS met energie besparen. Ook Henk en Ingrid dus. De vraag blijft nog WAT DOET IEDEREEN ? Denkelijk NU EVEN NIETS. Misschien een bakkie koffie zetten ?                 HV

Geplaatst: Zondag 8 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

Diverse Friese gemeenten zijn (in opdracht van het Rijk) toppie-down naarstig bezig met het verzinnen, verzamelen en opstellen van agendapunten voor de aanpak van de Energie-Transitie. Ofwel: wat komt er op "ons" af en hoe moet dat in godsnaam dan?

   Hierbij een ook voor Smallingerland bruikbaar (en verstuurbaar) schema.

alt

Geplaatst: Zaterdag 17 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Een van de zaken welke worden aangeprezen als vorm van ENERGIE-WISSELING is de biomassa-centrale.

Linke soep: hierbij enige oeroude bedenkingen  > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/05/info-energie-opwekkingstechnieken-column-elke-medaille-heeft-zijn-keerzijde-deel-1/

Geplaatst: Woensdag 14 augustus 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Vervolg op de bijdrage > https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6106/

Het ministerie onder Wiebes heeft onze gemeente voor de Raad van State gedaagd. Hoogstongebruikelijk. Vorig jaar is hier in de raad unaniem een aangepast bestemmingsplan voor de buitengebieden aangenomen. Daarbij is opsporing en winning van aardgas in de gemeente niet meer mogelijk.Wiebes' argument is, dat Smallingerland meer rekening had moeten houden met de "belangen" van het Canadese bedrijf Vermilion én het gasbelang van het rijk *)

 

Donderdag 15 augustus 2019: Smallingerland heeft het aangepaste bestemmingplan buitengebieden niet van tevoren overlegd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De minister vindt dat in strijd met landelijke regels en stelt dat hij wel degelijk belanghebbende is en over het plan geïnformeerd had moeten worden.

De hoogste bestuursrechter twijfelt aan de redenen van Smallingerland om Wiebes niet te informeren. De kans lijkt daarmee groot dat de zaak van de minister ontvankelijk wordt verklaard. Daarna moet de Raad van State zich nog wel inhoudelijk over de kwestie buigen. De uitspraak is over zes weken.

Fracking.

Het Canadese gasbedrijf wil ook in Waalwijk tot 2026 gas produceren. Daar is sprake van breed verzet. Vermilion wil daar met veel water en chemicaliën onder druk (fracken) het laatste gas uit de bodem halen.

Juist volgens deze minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is Waalwijk één van de vijf plaatsen in Nederland waar gaswinning al heeft geleid tot bodemverontreiniging en dat die voorlopig niet kan worden aangepakt. Inwoners, gemeenten, het waterschap en ook de provincie zitter ermee in de maag..

Hoogstmerkwaardig is het, dat de overheid de gaswinning in Groningen wil beëindigen en de bewoners van Nederland van het gas wil afsluiten en tóch denkt op te moeten komen voor de financiële belangen van een buitenlandse onderneming en diens aandeelhouders. 

Opmerkingswaardig is het dat juist in de tijd dat de gaskraan in Slochteren langzaam wordt dichtgedraaid en Nederland "van het gas af moet" in drie van de 68 kleine velden van Friesland tot nu drie maal zoveel gas werd geput als is toegestaan.

Het riekt naar bedrog als uit een bijna uitgeproduceerd veldje (winning in de eindfase) steeds minder gas onder een steeds lagere gasdruk werd geput, terwijl de prognose van winbare hoeveelheid plotseling wordt opgevoerd tot het tienvoudige zoals dit jaar voor de locatie nabij Nijega in de gemeente Smallingerland.

Het gemeentebestuur van Smallingerland is er vanzelfsprekend voor welzijn en de belangen van de inwoners. Daarom is het terecht als nieuwe boringen en afleidingen vanuit de bestaande concessiegebieden aan weerszijden van Drachten (dus ONDER DE BEBOUWDE KOM) niet door kunnen gaan. 

Vorig jaar moest Smallingerland accoord gaan met door Vermilion opgedragen  SONDERINGEN naar aardlagen tot zo'n meter of vijf onder de tweede stad van Friesland. Maar de resultaten daarvan leiden niet meteen tot een OPSPORINGSVERGUNNING of (in een later stadium) een BOORVERGUNNING of een WINNINGSVERGUNNING voor aardgas op 4-5 kilometer diepte.

Want het doel van die sonderingen betreft een zoektocht naar ondergrondse warmwater-voorraden en NIET naar aardgasvoorkomens.

Voor meer info: zie dit artikel van Jan Ybema > https://frieschdagblad.nl/2019/8/16/gaswinning-keren-om-effect-op-omgeving

*) Natuurlijk probeert Wiebes de vermaledijde, veelvoudig veranderde Crisis- en Herstelwet uit 2010 te gebruiken om Smallingerland zijn wil op te leggen. Aanvankelijk is deze wet uit 2010 bedoeld om werkgelegenheid in de bouw te bevorderen en nu lijkt het een Transitie-wetgeving te worden. Maar met deze rommelwet (ook wel de rijkscoördinatiewet genoemd) in de hand kumnen wensen en inzichten bij gemeenten en provincies door het rijk "over-rruled" worden. De grote vraag is WAAROM een bijna uitgeproduceerd gasveldje  in Friesland plotseling tot van nationaal belang opgewaardeerd kan worden en alle andere kleine gasvelden niet. In 2014 werd in Friesland bijna 3,8 miljard m3 aardgas gewonnen maar de productie in 2018 daalde naar bijna 2,1 miljard m3.

 

Geplaatst: Vrijdag 31 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

In het verlengde van de Zuiderhogeweg ten zuiden van de A7 komt misschien een zonne-wei. Die locatie is een van de opties, genoemd in de Smallingerlandse locatiestudie duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook zou voor die omgeving een stadsrandvisie aan de orde zijn én de plek om een spoorstation én een locatie voor een landmark. 

Aangezien dit nabij de locatie is welke ik op het oog heb voor een plantentuin ter groote van de Efteling, ter educatie en recreatie van de mens, ter promotie van Friesland aan de hier langszij komende binnen- en buitenlandse toeristen lijkt me deze andere optie geen goed idee. Denk jij even mee?

Ziehier het concept van het plan IT FRYSKE PARADYSKE ofwel DREAMSCAPE-DRACHTEN                      https://bit.ly/2L6gEd4

 


 

300