Geplaatst: Donderdag 8 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

 In sMallingerland kunnen door 2.000 verduurzamingspakketen worden aangevraagd: tips voor het bestand WONINGEIGENAREN uit zo’n 55.000 inwoners. Dit IN NAVOLGING VAN landelijke en provinciale regelingen als RRE, SEEH ende ISDE en betrekking hebbende op WOZ-waarde van € 175.000. EIGEN AREN kunnen maximaal € 10.000 onder lage rente lenen. Hierbij helpt het groenduimpjemonster Djoeke je een stapje verder op het groene verduurzaamheidspaadje van de gemeente door bij voorbeeld eerst een oud  perenboompje te moeten redden, wat folie achter een gasradiator te plakken of een ontluchtingskiertje af te strippen.

Natuurlijk valt het tóch wel op dat deze “vergroening” geen bijdrage is om HUURDERS van het gas los te weken.

 
alt
Geplaatst: Zondag 31 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

Aanstaande dinsdag 2 juli speelt in de online-vergadering van de gemeenteraad Smallingerland onder meer het onderwerp Regionale Energie Strategie, een concept-plan van boven-af om iedereen van het gas af te krijgen en de lucht een beetje schoner.

Iedereen zal wel bemerkt hebben dat (door de maatregelen om het Covid19-virus onder de knie te krijgen, door de sterk verminderde economische activiteiten) de lucht blauwer/schoner is, dat er minder stroom opgewekt hoefde te worden en dat er minder brandstof voor 't vervoer nodig was. Dus....MINDER CO2-UITWORP en dát is precies de bedoeling bij klimaat-maatregelen.

Voor iedereen die meer wil weten over deze voor iedereen belangrijke onderwerpen, ligt er lees-klaar het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling onder deze link ->   bit.ly/2oRFBTU    (gratis: cookie- en reclame-vrij).

Geplaatst: Vrijdag 8 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Eerst moest (met torenhoge windmolens en massaal aangelegde zonpaneelpleinen) “groenstroom”  worden gemaakt (en opgeslagen en getransporteerd). Dan kan later met die half-fossiele stroom  (schoon drink?) WATER door elektrolyse worden gesplist in WATERSTOF en ZUURSTOF.

Dát waterstofgas moet onder hoge druk en lage temperatuur worden gecomprimeerd tot VLOEIBARE H2. En vervoerd, opgeslagen op locaties waar het kan worden gebruikt. En opgeslagen en vervoerd tót het wordt gebruikt. Wat met die zuurstof wordt gedaan wordt niet uitgelegd. Misschien gaat het gewoon de lucht in?

alt

Nu heeft NESTE in Rotterdam (raffinaderij van fossiele aardolie) een andere methode verzonnen om “groene” waterstof te maken: waterstof voor het maken van “bio-brandstoffen”.

 Hierbij gaat het om de reactie van hoge-druk-stoom (H2O) en van fossiele aardolie gemaakt methaan (CH4), waarbij met verbruik van veel energie uit fossiele bronnen? waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) ontstaan.

Weet je nog: CO2-BROEIKASGAS, opwarmende aarde, ijskorst-smelting, zeespiegelstijging en GEEN fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot?

Nu kan ik me voorstellen dat de doorsnee lezer hiervan niet veel snapt, dat terzake-kundigen dit initiatief grote onzin en geldverspilling vinden.

Wil je meer te weten komen over de beoogde WATERSTOF-ECONOMIE ? Dan kun je terecht in mijn SPOORBOEKJE Energie-Wisseling op het internet-adres bit.ly/2oRFBTU of na het scannen van mijn QR-logo hier rechtsboven.

Geplaatst: Dinsdag 3 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 bit.ly/2vyVna1

Geplaatst: Donderdag 27 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

        Shell en de Gasunie hebben Watt goed te maken-1

Shell wil met andere belanghebbenden (Gasunie en Groningen Seaports)  plannen gaan smeden voor de bouw van een van de grootste “duurzame projecten” ter wereld: offshore windparken in de Noordzee: in eerste instantie eentje ( te land in de Eemshaven) van 3 tot 4 gigawatt in 2030. Dat park moet later met subsidie-bemesting uitgroeien tot 10 gigawatt in 2040 en overtreft dan wereldwijd alle andere offshore windparkplannen. Als het waait, zouden die toekomstige molens stroom kunnen leveren voor 12,5 miljoen huishoudens *), meer dan alle huishoudens in Nederland nu gebruiken. En de uitwerpselen van 7 megaton broeikasgas CO2 zou het klimaat bespaard kunnen worden.

-      Daardoor worden ALLE andere vrijstaande windmolens, én die in perken, parken, weiden, velden OVERBODIG en kunnen worden ontmanteld. Datzelfde geldt dan voor ALLE zonpanelen op daken, perken, parken, velden en weiden. Ook in Friesland op de vlakte of in de oksels van de Azeven.

*) *) Het begrip HUISHOUDENS is een niet-geldige reken-eenheid. *) Maar helaas pindakaas....De stroom wordt straks voor 100% gebruikt door de industrie (SHELL voorop) en eerst omgezet in waterstof wat later weer kan worden omgezet in stroom. En voor tijdelijke opslag zijn wel Groningse zoutcavernes nodig ( daarin zit nu nog aardgas uit Groningen of Rusland ) en wil de H2-lobby het Nederlandse aardgasleidingnet voor H2-transport gebruiken (zodra iederen van het gas af is) ?

 

 

 

 

*)

Geplaatst: Woensdag 26 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

  

De gemeente Smallingherland kreeg het in de bol om ondernemers en inwoners bewust te maken van het belang van duurzaamheid. In de routekaart Duurzaam Smallingherland 2040 staan de doelen op het gebied van energie, mobiliteit, circulaire economie, klimaat en het gebruik en inrichting van de ruimte. Sinds december 2019 zou die grhasgrhoene ambitie sociaal & stijlvol moeten opborrelen op de DWJM-website. Nou ?

 

 

Geplaatst: Vrijdag 14 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Uit het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling   bit.ly/2oRFBTU

 

alt

Geplaatst: Zondag 9 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Het item zonne-energie is weer bijgewerkt. Zie . >  bit.ly/33855LZ

Geplaatst: Donderdag 6 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Des-informerende info. Tijdens fora op radio- en televisie-uitzendingen breien de meeste sprekers door snel én door elkaar te spreken woorden en zinnen aan elkaar waardoor het gesprek door vele luisteraars niet is te volgen. Zoals de tekst hieronder slecht leesbaar is. Maar alles went.

Aangenomenwordtdatdesnelleopwarming

vanhetnoordpoolgebiedmisschienwelhetm

eestopvallendebewijsvanklimaatveranderi

ngisgekomendoortoenamesvanbroeikasga

ssenindeatmosfeersindsdeindustriëlerevol

utiehoeweldaarbijdedominanterolvankool

dioxideonbetwistwerdindetweedehelftvan

detwintigsteeeuwookeenanderereeksbroei

kasgassenuitgestotendeozonafbrekendesto

ffendezeverbindingendienietalleenhetozon

gatbovenhetzuidpoolgebiedantarcticavero

orzaaktenwordenallangerkendalskrachtige

broeikasgassenaangetoondisdatwanneero

zonverlieswordtverminderdhetverliesaana

rctischzeeijsslechtshalfzogrootisalswannee

rhetozonverliesgroterwordtmaaraangetoo

ndisookdatdeinvloedvanozonafbrekendega

sseninhetNoordpoolgebiedvoornamelijkpl

aatsvindtviadirectestralingsverwarmingdo

ordezonennietdooraantastingvandeozonla

ag.

Geplaatst: Zondag 2 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

De komende 30 jaar puilen de media uit van zinnige en vaak onzinnige informatie over duurzaamheid, klimaat, milieu, Energie-Transitie en aanverwante artikelen.

Hierbij alvast mijn spoorboekje om niet te verdwalen, om een verstandige keus te kunnen maken uit wat te doen of juist niet te doen.

Naar het SPOORBOEKJE

Geplaatst: Vrijdag 24 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Om goed te kunnen kiezen kun je kijken met bit.ly/2oRFBTU

Geplaatst: Vrijdag 24 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Nederland is de hekkensluiter voor wat betreft het al dan niet kunnen halen van de duurzame Transitietrein.

 Wat stoere blog-informatie over de plussen en minnen van alle aspecten van Energie-Wisseling tref je met deze sesam e-sleutel > bit.ly/2oRFBTU

 

of met deze link > Naar het SPOORBOEKJE

Geplaatst: Maandag 6 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Er is een start gemaakt met het opzetten en aankleden van een Fryske Farant van het SPOORBOEKJEE ENERGIE-WISSELING met deze bijdrage > https://bit.ly/2Ful7Wd

Geplaatst: Maandag 11 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

 

Waarschijnlijk heb je zo'n appeltje-voor-de dorst nog nooit gezien. Ik wel: gister. Het is namelijk een zeer zeldzame tekening, ontdekt in 1947 op het fruit van een appelkweker. Wat je ziet zijn allerlei "tekens" op en zelfs in de appelschil.  De groenteman had deze gravures nog nooit gezien of van gehoord. Diepgraverij in Google's vraagbaak leerde dat het gaat om het werk van de larve van een MINEERDER, die oppervlakkige MIJN-gangen graast op bladeren en vruchten.Gelukkig bleek deze appel er geschild puntgaaf uit te zien en lekker te smaken.

Het bovenstaande was mijn DWJM-sociale bijdrage in september 2019. De boosdoener zou ook kunnen zijn een schorskevertje: de LETTERZETTER. En dát beestje blijkt de Nederlandse bossen op te kunnen vreten. Al 12.500 hectare fijnspar is al aangetast door dit monster van 5 millimeter, dat nu ook de aanval heeft ingezet op andere boomsoorten . Uiteindelijk gaan de aangevreten bomen dood en moeten worden gekapt. Het hout komt op de markt; de opbrengst daalt van € 70 naar € 20. En dát is niet genoeg om vervangende boompjes te planten. En de letterzetter wordt naar believen van kever en houthakker verzet. Ook naar gebieden met kerngezonde fruitbomen. 

Aan de andere kant van dit appeltje was een prachtige loepzuivere 8 te bewonderen.

Geplaatst: Zaterdag 9 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

https://fanvanfryslan.nu/wp-content/uploads/2019/11/Ding-dong-Part.mp3

 

SPOORBOEKJE (indeling): https://bit.ly/2oRFBTU

Geplaatst: Zondag 3 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 24     (aardwarmte-bodemwarmte-vloerwarmte) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en verre omkriten. Bewaar de link om deze nóg eens te bezien én om te delen met een ander.....................  

ZONDER cookies en reclames. 

bit.ly/2odibIU

 

Nieuw op het duurzame spoor: stations-omroep >    (actualiteiten): https://bit.ly/2oLGfT7 

Geplaatst: Donderdag 31 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 

 

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 21 (windmolenstroom ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en verre omkriten. Bewaar de link om deze nóg eens te bezien én om te delen met een ander.....................  ZONDER cookies en reclames.  

 

Spoor 12A ( windstroom): https://bit.ly/2oJMXsN

Geplaatst: Maandag 28 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Van NIETS naar IETS....(openbaar na selectie van en een dubbelklik op de nu nog onzichtbare link hieronder

bit.ly/2oRFBTU  <

alt


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 40  |  volgende pagina »