Geplaatst: Vrijdag 15 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Gasbedrijf Vermilion stelde kortgeleden dat de, in de concessies Opeinde-zuid en Middelburen gelegen gasvelden (als “bijna leeg” bestempeld) niet 36 maar 350 miljoen m3 aardgas bevatten. Het Canadese bedrijf hoopt dat gas te kunnen winnen tot resp. 2036 en 2028 door “wijziging” van de bestaande putten en/of door nieuwe putten schuin te boren vanuit het Middelburen-voorkomen.

Al in 2003 trad er in het Opeinde-veld een beving op met een magnitude van 1.8 en er wordt gesteld dat de bodemdaling  op 1 januari 2018 al 8 cm bedroeg. Er mag geconcludeerd worden dat bij gasproductie tot 2036 uit de geschatte, nog aanwezige  hoeveelheid van 350 miljoen m3 de totale bodemdaling aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan de schatting van 12 cm uit het winningsplan van augustus 2016.

Aangezien de bebouwing van Drachten, in grootte de tweede stad van Friesland, ligt tussen de buitengrenzen van de concessies Opeinde, Middelburen en Opeinde-Zuid gaat het dus om een groot toekomstig risico op meerdere aardbevingen, grote bodemdaling en grote schade aan bebouwing en de waterhuishouding. ALS HET WINNINGSPLAN WORDT GOEDGEVONDEN.

Geplaatst: Donderdag 7 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Voorbeeld van alleen al de bovengrondse verwoesting bij gaswinning met de fracking methode.

Misschien heeft de gemeente Smallingerland alleen nog maar de mogelijkheid om negatief te adviseren op een bij EZ ingediend winningsplan van Vermilion en de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarbij "mogelijk" nieuwe gasputten worden aangelegd.

Intussen werden de in- en om Drachten liggende gasvelden niet aangegeven, er is geen opgave van het aantal nieuw te boren putten, de winmethode (fracking) wordt niet vermeld en de schatting van winbare hoeveelheid gas uit deze bijna "lege velden" werd plotseling verhoogd van 36 miljoen naar 350 miljoen m3 gas. Het laat zich aanzien dat alleen bij gaswinning door fracking deze hoeveelheid gas kan worden gewonnen. De gemeente Smallingerland is tegen gaswinning uit nieuwe putten en tegen gebruik van de fracking-methode.

Inmiddels is in deze omgeving de bodem al met 7-8 cm ingezakt en dát zal - bij voortgaande en tienvoudige gaswinning- veel meer worden met alle kans op aardbevingen, verzakkingen, schade aan gebouwen in en om Drachten-City. Bij fracking is ook de kans op grondwaterverontreiniging en verstoring van de waterhuishouding onbetwistbaar hoog.

Geïnteresseerden naar gaswinning, fracking, CO2-opslag en zo meer kunnen voor info terecht op het weblog

                                                                        co2opslag.wordpress.com