Geplaatst: Maandag 7 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

Na de teloorgang van de gemeentelijke nieuwsvoorziening (de papieren BREEDUIT) per eind september 2019 zou er een NIEUWSBRIEF per mail uitkomen plus een versie in het huis-aan-huisblad ACTIEF.

Hier zo het eerste nieuwsproduct. Nieuwsbrief nummer 2 zal op 16 oktober het daglicht zien.

 

alt

Vanzelfsprekend staat er onder deze kop van de eerste NIEUWSBRIEF wel iets, maar dát is m.i. geen nieuws en stelt daarom NIETS voor en dát niets is m.i. niet de moeite waard om hier te herhalen.

Geplaatst: Donderdag 3 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.
Geplaatst: Zaterdag 28 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

alt

Geplaatst: Donderdag 26 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

  Per oktober wordt de uitgifte van de papieren editie van het gemeentelijke huis-aan-huis-informatieblad Breeduit gestaakt. Als compensatie komt de gemeente met een digitale nieuwsbrief over de Dam. En zo ontvang je het nieuws over gemeentelijke projecten voortaan op je digitale deurmat (voor zover aanwezig). Je kunt je aanmelden voor ontvangst van deze digitale nieuwsbrief via een email *)  gericht aan: breeduit@smallingerland.nl.

En misschien wordt dit heuglijke feit ten praathuize gevierd, niet met TAART maar met een sustainabler pizza-punt ( en fair-treed kofje).

 

*) Als je een e-mail kunt versturen.

*) Echt waar: het emailadres is breeduit

*) Die punt achter nl. kun je beter weglaten.

Geplaatst: Dinsdag 17 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

alt

Geplaatst: Maandag 16 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

https://fanvanfryslan.nu/uncategorized/de-derde-dinsdag-in-september-2019-code-oranje/ 

 

 

Nee, beste Frieslandgenoten, deze column heeft niets te maken met de financiële dubbeltelling van mens en inboedel van het Neerlandse Koningshuis.

Het gaat wél om hernieuwbare en duurzame energie. Merkwaardig, hoogst merkwaardig is het, dat men in deze lage landen achterloopt bij aankomende, bijkans onherroepelijke veranderingen van het klimaat.

Na de aandacht voor koelkast-gassen (vernielers van de aard-beschermende ozonlaag) wijten wetenschappers een te verwachten opwarming van de aarde atmosfeer nu aan het broeikas-gas CO2 en straks aan een teveel-uitstoot van de veel smeriger broeikasgassen STIKSTOF, lachgas en zwavelhexafluoride SF6.

De oplossing wordt ( nog steeds ) gezien in het beplanten met enorm veel windmolens en zonstroom-opwekkende clustercellen in parken, velden en meren van eenmalig groene weiden.

Maar: het vrijwel onbeperkt toestaan van die initiatieven (veelal van buitenlandse investeerders) schept een ongekend en vrijwel onoplosbaar probleem.

Een groot overschot van elektro bij veel zon en/of wind kan onmogelijk of niet meteen en terplekke worden gebruikt, opgeslagen of worden geëxporteerd. Vooral omdat het stroomnet niet zwaar genoeg is en op korte termijn niet aangepast kan worden. En de bestaande voorziening: stroomcentales, draaiend op steenkool of aardgas, kunnen sowieso niet snel worden lamgelegd en weer worden opgestart.

In de ontwikkeling naar een mogelijke regulering van een piekvraag met weinig stroomproductie bij weinig zon en/ of wind en veel stroomproductie bij veel zonneschijn en/of wind schiet Nederland schromelijk tekort.

Code ORANJE dus... Het is zaak om hier eens alle denk- en doe-krachten te koppelen voor de "missing link" om aan dit bedreigende probleem een halt toe te roepen.

 

 

Geplaatst: Zaterdag 14 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

In haar onmetelijke wijsheid heeft de gemeente ooit besloten om gemeentelijke berichten in een katern BREEDUIT te ventileren in de Drachtster Courant. En een minder ver verleden werd daarmee gestopt omdat de mening opdoemde dat "het wel goedkoper kon". Er kwamen af en toe wat kinken in de kabel en sinds kort besloot men toppie-down om de uitkomst van de papieren Breeduit versie en van het krantje in digitaal per oktober 2019 te stoppen. 

In plaats daarvan komt een NIEUWSBRIEF uit om "informatie te zenden"  alsmede ook het "ophalen van meningen, vragen en ideeën van de inwoners." Aldus geschiede bottom-up.

Geplaatst: Vrijdag 6 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

https://bit.ly/2lG27gO

Meer informatie vind je hier > https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6205/

Geplaatst: Maandag 17 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Donderdag 6 juni 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

   

 https://bit.ly/2ZlAbxw

N.B. Ook de huis-aan-huis bladen Drachtster Courant en Actief worden de laatste maanden niet meer door onze brievenbus geperst. Wordt dat ook een reden om die uitgifte te beëindigen?

 

 

Geplaatst: Woensdag 1 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Maandag 29 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

Frysk Belied

De gemeente Smellingerlân is meartalich. Wy, ambtners  fan Smellingerlân binne tige drok dwaande mei it ûntwikkeljen fan Frysk belied. Yn dat ramt wurdt in tal ûnderwerpen fierder útdjippe. Oer dizze ûnderwerpen moat yn in letter stadium in kar makke wurde. Dit jildt  ek foar dizze webside.

Geplaatst: Woensdag 10 april 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 https://bit.ly/2XijDFE

 

" De gemeente Smellingerlân is meartalich. Wy binne dwaande mei it ûntwikkeljen fan Frysk belied. Yn dat ramt wurdt in tal ûnderwerpen fierder útdjippe. Oer dizze ûnderwerpen moat yn in letter stadium in kar makke wurde, dit jildt  ek foar dizze webside".

https://www.smallingerland.nl/Configuratie/Frysk 

In het kader van de hierboven geconstateerde meertaligheden in het Smallingerlandse:

Inderdaad kun je In Drachten-City heel veel conversaties in de tweede taal van Nederland (it Frysk) afluisteren. Het komt me als nogal wiedes over dat de F.N.P.-fractie alhier-ten-dorpe het als een majeur gemis ervaart dat de brandnieuwe versie van de gemeentelijke website van meet af aan NIET volwaardig Friestalig te belezen (en te beluisteren) valt.

Met 1 skiterich pompeblêdzje kun je vooralsnog niet meer dan de hierbovenstaande tekstuele intro ophalen. Want “wij” zijn nogal heel erg druk doende met het ontwikkelen van belied (uitgesproken als beleid). En…er moeten nog “onderwerpen” worden “uitgediept”. En daaruit moet later(?) nog een kar worden gemaakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry, dat ik het hier even kwijt kan…WAT een zielige, prutserige “gek-aan-stekerij”.

Want immers: zo moeilijk kan kiezen niet zijn als je een tandje bij-zet. En voor een geef-Fryske vertaal-variant van een ABN-pagina informatie is vast wel een schrijfbekwame en/of inspreekvaardige Friestaliger te vinden.

 

Geplaatst: Zaterdag 16 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Vrijdag 15 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Gasbedrijf Vermilion stelde kortgeleden dat de, in de concessies Opeinde-zuid en Middelburen gelegen gasvelden (als “bijna leeg” bestempeld) niet 36 maar 350 miljoen m3 aardgas bevatten. Het Canadese bedrijf hoopt dat gas te kunnen winnen tot resp. 2036 en 2028 door “wijziging” van de bestaande putten en/of door nieuwe putten schuin te boren vanuit het Middelburen-voorkomen.

Al in 2003 trad er in het Opeinde-veld een beving op met een magnitude van 1.8 en er wordt gesteld dat de bodemdaling  op 1 januari 2018 al 8 cm bedroeg. Er mag geconcludeerd worden dat bij gasproductie tot 2036 uit de geschatte, nog aanwezige  hoeveelheid van 350 miljoen m3 de totale bodemdaling aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan de schatting van 12 cm uit het winningsplan van augustus 2016.

Aangezien de bebouwing van Drachten, in grootte de tweede stad van Friesland, ligt tussen de buitengrenzen van de concessies Opeinde, Middelburen en Opeinde-Zuid gaat het dus om een groot toekomstig risico op meerdere aardbevingen, grote bodemdaling en grote schade aan bebouwing en de waterhuishouding. ALS HET WINNINGSPLAN WORDT GOEDGEVONDEN.

Geplaatst: Donderdag 7 februari 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Voorbeeld van alleen al de bovengrondse verwoesting bij gaswinning met de fracking methode.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermilion is houder van de winningsvergunning Leeuwarden. Deze vergunning geeft Vermilion het recht en de plicht om delfstoffen (in dit geval koolwaterstoffen) op te sporen en te winnen binnen de grenzen van het vergunningsgebied. Het Opeinde aardgasvoorkomen maakt deel uit van het vergunningsgebied Leeuwarden. 

Vermilion vraagt vergunningen aan om niet volledig leeggehaalde gasvelden opnieuw te exploiteren. Dit gaat om bestaande concessies die door hen zijn overgenomen.

Nog belangrijker is het feit dat Vermilion heeft aangegeven nieuwe boorputten te willen slaan waar door fracking het laatste gas uit de Friese bodem kan worden gehaald. Bij deze productiewijze worden chemicaliën onder grote druk in de bodem geperst om het aardgas vrij te maken voor winning. Deze chemicaliën zijn uiterst schadelijk als ze in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

Misschien heeft de gemeente Smallingerland alleen nog maar de mogelijkheid om negatief te adviseren op een bij EZ ingediend winningsplan van Vermilion en de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarbij "mogelijk" nieuwe gasputten worden aangelegd.

Intussen werden de onder en rondom Drachten liggende gasvelden niet aangegeven, er is geen opgave van het aantal en plaats van nieuw te boren putten, de winmethode (fracking) wordt niet vermeld en de schatting van winbare hoeveelheid gas uit deze bijna "lege velden" werd plotseling verhoogd van 36 miljoen naar 350 miljoen m3 gas. Het laat zich aanzien dat alleen bij gaswinning in zo'n 4 jaar tijd door fracking deze hoeveelheid gas  kan worden gewonnen.

De NAM heeft voor het gasveld bij Blija een concept instemmingsvergunning bij EZ ingediend. De NAM wil daar ook FRACKEN (hydraulic fracturing).

 

De gemeente Smallingerland is tegen gaswinning uit nieuwe putten en tegen gebruik van de fracking-methode.

Inmiddels is in deze omgeving de bodem al met 7-8 cm ingezakt en dát zal - bij voortgaande en tienvoudige gaswinning- veel meer worden met alle kans op aardbevingen, verzakkingen, schade aan gebouwen in en om Drachten-City. Bij fracking is ook de kans op grondwaterverontreiniging en verstoring van de waterhuishouding onbetwistbaar hoog. Tot het jaar 2000 werd in Friesland al op 30 boorlocaties FRACKING toegepast.

Geïnteresseerden naar gaswinning, fracking, CO2-opslag en zo meer kunnen voor info terecht op het weblog

                                                                        co2opslag.wordpress.com