Geplaatst: Donderdag 28 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 De marktprijs voor zonnestroom is vandaag-de-dag en de komende jaren ongeveer 0,00 €urocent en voor windstroom ongeveer € 0,01. Morgen, 30 mei, gaat de elektriciteit in de uitverkoop. tseen 2 en 6 uur 's middags krigt de groothandel-kopers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken zelfs geld toe. De komende decennia zullen meer oudere molens worden afgebroken dan dat er meer capaciteit wordt bijgezet.

Dat komt omdat eerst het stroomnet moet worden verzwaard, omdat het helderder is in deze (na)coronale tijd en omdat er minder vraag naar stroom is bij een groter aanbod.

Desondanks wenst het uitgedunde college *) van de gemeente Smallingerland een zonpanelenperk te ontginnen op Rijksgrond, door op te treden als stroomleverancier voor de binnensteedse straatverlichting….op kosten van de Smallingerlanders.

In dit licht is het denkelijk slimmer als een handvol colle-geleden geen schitterende panelen koopt&plant, maar normaal en op duistere momenten wat super-goedkope stroom afneemt voor binnen- en buitensteeds straatverlichting.

*) Deze REServering van het college (volgens eigen zeggenschap) staat  nog in de kinderschoenen.  Inmiddels zijn met wat kinderschoenen ook vier wethouders " weggegooid ". 

 

Geplaatst: Dinsdag 19 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

  Speciaal voor de lezers van dit blog: HEEL VEEL begrijpelijke informatie over het corona-virus vind je bijéén op:

 https://coronavirus-vraag-antwoord.nl/inleiding/

 

 https://bit.ly/2vlHP1p

SINDS GISTER 27 juni 2020. Het totaal aantal positief geteste patiënten in heel Nederland: 50.147  Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 6.105

 20 april 2020: In Fryslân zijn 6 nieuwe coronabesmettingen via een test vastgesteld en er zijn 3 nieuwe overlijdensgevallen bekend. Dit laat de GGD weten. Het goede nieuws: 3 personen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Daarmee is er in Fryslân GEEN sprake van groeps-immuniteit. Later zou een tweede, misschien ook een derde besmettingsgolf hier kunnen huishouden.                                                                                                                         

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een huisdier: dat zijn alleen al bijna twee miljoen honden en ruim drie miljoen katten. 

De overheid laat een onderzoek opstarten of een huisdier een mens kan besmetten met het Covid-19+-virus. Zie daarvoor deze link ->      https://bit.ly/3cK6JYK en deze info van het RIVM ->

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/huisdieren

Het nieuwe CORONA-VIRUS COVID-19 a. (a van agressief) 

alt

 

De virussen die bij mensen verkoudheid en griep veroorzaken, krijgen geen grip op onze huisdieren. Dat komt doordat deze ziekmakers zich specifiek hebben aangepast aan menselijke cellen.

 

alt

 Zowel de buitenkant van een virus (de virus-envelop) als van een dierlijke cel (het celmembraan) heeft receptoren. Dit zijn bepaalde eiwitmoleculen die als ‘slot en sleutel’ fungeren. De receptoren van een mensenvirus binden zich aan de receptoren van een menselijke cel, maar niet aan een honden- of kattencel.

*) Daardoor kan ook het mensenvirus Covid-19 de honden- of kattencel niet binnendringen, zich niet  vermenigvuldigen of verspreiden en dus geen schade aanrichten. Maar is dat een “broodje-aap-verhaal”?

In principe kan dat vanaf elk oppervlak in contact met een virus worden overgedragen. Het is duidelijk dat het virus op metaal (kraan-deurkruk), keramiek en glas niet erg lang overleeft, maar wél veel langer op de warme, aaibare vacht van een huisdier als een hond, kat, konijn, cavia en computermuis. De kans dat een NERTS of FRET geaaid wordt is vrijwel zeler nul.

17 mei 2020: Inmiddels is in Nederland bij één hond en bij drie katten van een nertsenfokker besmetting met het coronavirus vastgesteld. Alles wijst erop dat de dieren door mensen zijn besmet (en NIET andersom). Minister Schouten zegt dat het tóch aannemelijk is, dat een mens door een dier (als een nerts) besmet kan raken. Het is mogelijk dat de katten besmet nertsenvioer hebben opgepeuzeld. Er is ook een werknemer van een van die drie nertsenfokkerijen positief op Covid-19 virus bevonden. Alle besmettingen daar worden nog oinderzocht.De minister vindt het nog te vroeg om te beslissen dat alle nertsen moeten worden "geruimd".

alt

*) Ook in Belgïe en in Hongkong is het coronavirus vastgesteld bij de huiskat van een corona-patiënt. De vraag is nu eerst mens en dán poes of eerst poes en dán mens. In elk geval wordt aangeraden om het huisdier apart te zetten, ook onbereikbaar voor anderen dan de Covid19-zieke mens. 

Veel patiënten (11.871) zijn opgenomen (of geweest) in een ziekenhuis. Heel  veel anderen zitten in thuis-isolatie en statistisch gezien aait 50% daarvan misschien een huisdier. Maar het is verstandig om nauw contact met een huisdier als hond, kat, konijn, cavia, huisrat en huismuis te vermijden. Dus geen poes-op-schoot en geen schoothondje aaien.

De kans dat een nerts gestreeld wordt is klein, maar er zijn al op VIJFTIEN nertsenhouderijen besmettingen van nertsen en een aantal MEDEWERKERS met een Corona-virus ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant: Covid-20 welke ook van dier op mens of van mens op dier kan "springen". Er  geldt nu een VERVOERVERBOD voor nerts en nertsenmest. Van de fokkerijen waar het corona19-virus is vastgesteld, zullen ALLE NERTSEN WORDEN "GERUIMD". Dat is dus: gedood met CO2-gas. Het was al de bedoeling dat alle nerts-fokkerijen in 2023 beëindigd zouden zijn.

06/06/2020: inmiddels zijn nu 570.000 van deze pelsdieren vergast, ook de gezonde. Van de vorming van GROEPS-IMMUNITEIT tegen het Covid21-virus kan zo geen sprake zijn.

 

Begin juni gaat ook van start een RIVM- onderzoek naar mogelijke corona-besmettingen bij/ door KATTEN.

Geplaatst: Dinsdag 25 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

"Je krijgt hier een kat als je door een bonte hond bent gebeten" 

alt

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Open-Gem-huis-1.jpg

Geplaatst: Donderdag 20 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

alt

 

alt

 >  bit.ly/2oRFBTU   <

Geplaatst: Donderdag 13 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Dát één plus één als twee gerekend wordt is wereldwijd algemeen aanvaard. Tóch kun je daar anders over denken. Bij voorbeeld: één sinasappel plus nog één sinasappel zijn twee sinasappels, maar één woning plus één sinasappel zijn niet twee sinasappels of twee woningen. Ook kun je stellen dat 1 en 1 ook 11 (elf) is.

Die laatste opvatting schijnt hier bij de gemeentelijke voorlichting post gevat te hebben. Omdat bij mij (als geïnteresseerde medeburger) wel eens een paar vraagjes opkomen en ik de neiging heb om die vraagjes ook naar voren te brengen, is het van gemeentewege beslist aardig dat inwoners met een gemeente-medewerker tegenwoordig kunnen chatten.

Het probleem is echter gemeentelijke Smallingerlandse chatters blijkbaar niet allemaal direct een antwoord weten op een vraag, stelling of burgerlijke tip, de reactie daarop schuldig moeten blijven. Het gevolg kan dan een VERVOLG-chat zijn waarbij die overgeslagen kwestie nóg eens gesteld wordt.

Zo kan het zijn dat er een dubbeltelling plaats vindt of een drievoudige. Zo kreeg ik onlangs een mailtje met de aankondiging dat ik teVEEEEEEEL vragen stelde en dat er voortaan niet meer op mijn chats met (blijkbaar) lastige vragen gereageerd zal worden.

En zo zien we dat 1+1 (in herhaling bij voorbeeld 4) ook VEEL kan zijn. 

Geplaatst: Vrijdag 7 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

JONG IN 2020.... een bord voor de kop, lachgas in je hersenen, een zonnebril op de neus, een kap voor je snoet, een veeg over je vel, een doek over je haren, dopjes in de oren.....NATUURLIJK

Geplaatst: Vrijdag 7 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

Smallingerland bekijkt nog of subsidie voor verduurzaming van woningen alleen wordt beperkt tot het isoleren ervan. Een deel van de gemeenteraad pleitte voor het beperken van gemeentelijke subsidie tot isoleren van koopwoningen. De kosten voor bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen zouden dan nog wel voor eigen rekening van de aanvrager moeten komen. Woningeigenaren van voormalige huurwoningen kunnen straks bij de gemeente goedkoop een lening afsluiten.

Er is een budget van € 500.000 voor leningen over 15 jaar met een rente van 1,5 %. Bij deze voorstellen is dus GEEN ruimte voor de grootste groep huishoudens: de noden van de minder en niet draagkrachtige HUURDERS.

Geplaatst: Maandag 20 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

           

 

 Klimaatambities van het kabinet Rutte III: om de klimaat-afspraken van Parijs te halen moeten alle  nieuwe auto’s tussen 2025 en 2030 elektrisch zijn. 

Dan zullen steeds meer E.V.’s betrokken zijn bij botsingen en steeds vaker krijgen brandweer, hulpverleners en bergers te maken met brandende accu-pakketten t.g.v. kortsluiting.

Noordelijke bergers gaan een methode proberen om accu-branden te beteugelen. Zo'n brand kan wel even geblust worden, maar daarna kan een chemische reactie met hoge temperatuur, hoge druk en zelfontbranding, wel een week doorgaan. Daarom gaan de bergers brandende stekkerauto’s onderwater zetten in een dompelcontainer tot de reactie gestopt is.    Idee van Henry de Jonge, bergingsbedrijf in Hoogeveen:

 

 

Geplaatst: Woensdag 15 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

alt

alt

alt

alt

De nieuwste collectie mee-stuurbare, mee-deelbare Transitie-liners tref je hier > bit.ly/30uKykb

Geplaatst: Maandag 13 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

Woensdag 15 januari 2020 was er in het gemeentehuis te Drachten een hearing voor indieners van zienswijzen m.b.t gaswinning uit kleine aardgasvelden in Friesland. Deze zittingen waren deze keer NIET in Den Haag en hier openbaar toegankelijk. De zaal was overvol.

Voor inwoners die meer willen weten over gaswinning is hierbij enige informatie >  https://fanvanfryslan.nu/2069-2/aardgas-uit-kleine-velden/

Geplaatst: Maandag 30 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Vandaag is in het nieuws, dat er streeds meer wordt gezocht naar informatie over de aanstormende Energie-Transitie. Via deze link> https://bit.ly/2oRFBTU  is de komende decennia ruimschoots info over alle denkbare aspecten daarvan beschikbaar.

Vandaag is in het SPOORBOEKJE de pagina m.b.t. zonne- en windenergie (  https://fanvanfryslan.nu/2069-2/energiewissel-9-zonne-energie/ ) bijgewerkt.

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Begin 2019 werd in Drachten verkondigd, dat twee overgangen van het Drachtster winkelkruis naar de saaie achterkanten daarvan (het vrijwel onvindbare stukje Kerkstraat en de “woksteeg”), eind 2019 een ander aanzien zouden bekomen. Zo zou het plafond van de inpandige “woksteeg”(zonder officiële naam) versierd worden met vormen van oude gereedschappen.

Helaas heeft de gemeente te maken met een begrotingstekort en zou dat project ZOENEND GEREEDSCHAP té duur uitvallen. Beide passages werden NIET opgeleukt.

Het idee, als onderdeel van een culturele route door Drachten-City, was ooit door ondergetekende gelanceerd en is op zich prima. Maar de “Woksteeg” is en blijft een nauwe stinksteeg en leent zich m.i. niet voor verdergaande vernauwingen.

Wat nog wél kan, is om de aanwezige betegeling iets aan te passen door die te voorzien van teksten als Friestalige spreekwoorden & sei-siswizen, van onliners, quotes en korte gedichten in meerdere talen. Samen met QR-codelinks naar andere culturele uitingen in tekst en beeld zou het vernieuwde aanzien deze dan culturele passage voor weinig €urootjes enorm verbeteren. 

Geplaatst: Maandag 2 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Smallingerland is met 40 putten de meest aangeboorde gemeente van Nederland. De gemeente is tegen verdere gaswinning, zeker vanuit nieuwe putten en aftakkingen. En tegen de win-methode fracking. 

Het Franse gaswin-bedrijf Vermilion wil nu met een 10-voudige opgehoogde prognose tot 2036 extra gas winnen (terwijl tot nu toe elk jaar de rondom Drachten liggende kleine velden een lagere gasdruk en opbrengst laten zien). Daarbij is ongeveer 42% kans op bevingen tot ongeveer 2,8 Richter. BIJ BORINGEN, AFTAKKINGEN ONDER en nabij DRACHTEN is er later bij gaswinning GROTE KANS OP SCHADE aan de gebouwde omgeving.

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt tot 27 december ter inzage. Voor het indien van een goede ZIENSWIJZE heeft de stichting TSJIN GAS  een informatie-pakket klaarliggen. Op 17 december organiseert de stichting een extra informatie-avond in Opeinde. Ook om van dienst te zijn voor het maken van een  goede ZIENSWIJZE die tot 29 december kan worden ingediend.

Geplaatst: Woensdag 13 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Geplaatst: Zaterdag 9 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Het Smallingerlandse inwonersbestuur heeft besloten om hét attractie-plein voor de automoblisten om te katten van GRATIS naar parkeermeterbetaling. Tot nu toe is daar welgeteld één E.V. Grijsgroen-stopcontact en alle anderen doen het met de Blauwe Schijf.

Behalve een groot aantal andere aanpassingen zullen ook veel meer stopcontacten plus onderliggende bekabeling voor een aangroeiend aantal electrische auto's nodig zijn. Een bedrijf heeft laadplekken bedacht voor IN de bestrating.

alt

Maar misschien is niet zo goed nagedacht over regenval, stortbuien en zo. Bij ons voor de voordeur gutst soms het hemelwater ( ondanks de uitweg van het GrijsWaterStelsel) over de schoenen naar een plots nieuwe waterpartij.  En dan staat het putje met daarin het stopcontact zomaar vol water. 

Geplaatst: Woensdag 6 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 In het geding tussen minister Wiebes en de gemeente Smallingerland heeft de Raad van State een uitspraak gedaan.

 

Aardbevingen

 

Smallingerland wil inzetten op duurzame energie, en is bang voor aardbevingen zoals die in Groningen. Daarom vindt de gemeente dat er geen NIEUWE gaswinningsprojecten in de regio mogen komen. Mede daarom heeft Smallingerland in 2018 het bestemmingsplan aangepast, zodat er niet meer gezocht mocht worden naar nieuwe gasvelden.

De rechtszaak tegen de gemeente was aangespannen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens minister Wiebes gaat Smallingerland met zijn acties in tegen het landelijke energiebeleid en daar is een bestemmingsplan niet voor bedoeld. Een bestemmingsplan is volgens de minister alleen bedoeld voor de ruimtelijke ordening, en daarin geeft de Raad van State de minister nu gelijk.

Door deze uitspraak zijn de regels in het Bestemmingsplan-Buitengebied die tot doel hadden om nieuwe gaswin-projecten te voorkomen, nu van tafel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Met deze formele uitspraak over de gevolgde procedure wordt m.i. totaal voorbijgegaan aan terechte bezwaren, bedenkingen tegen gaswinning uit kleine velden: Bij versnelde winning grote kans op een grote aardbeving. Huishoudelijke beëindiging van gasverbruik spoort niet met verdergaande gaswinning. Een sterk verhoogde prognose tot het tienvoudige van op te halen m3 aardgas kan niet kloppen. Zijdelingse winnen vanuit verstrekte concessiegebieden aan weerskanten van Drachten kan leiden tot gaswinning van ONDER Drachten met kans op hoge schade bij bodem-verzakking. De FRACKING-winmethode is schadelijk voor het bodemwater en is NIET uitgesloten. De aanvraag is gedaan door een BUITENLANDSE onderneming met buitenlandse investeerders. Huishoudens zijn met deze gaswin-plannen niet gebaat. 

 

Geplaatst: Zondag 20 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

Het is nog maar even.....

Geplaatst: Vrijdag 18 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

transitie-soap

Om dat de HALVE WERKELIJKHEID lang nog niet de HELE WAARHEID is, vind je hierbij de link naar SPOOR 3b over het kleine gasvelden-beleid  

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 8 (over aardgas uit kleine velden) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 Spoor 3B (aardgas uit kleine velden): https://bit.ly/2naInmL

 

Om te delen > Ga naar GASWINNING UIT KLEINE VELDEN

 

 

 

Geplaatst: Donderdag 17 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

 

alt

Geplaatst: Woensdag 16 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 

Voor een forensenstad als Dr88 zijn er aardig wat voorzieningen zoals parkeergelegenheden. Drachten prijst zichzelf aan als een REGIONAAL CENTRUM met als een van de sterkste punten GRATIS PARKEREN op het Kiryat Onoplein. Vandaaruit zijn de winkels in het centrum, de banken, de schouwburg, restaurants en het zwembad de Welle te voet gemakkelijk snel bereikbaar.

Er zijn tóch best wat minpuntjes te noemen. Deze zijn in de loop der tijden gemaakt. Anders gezegd: “Achteraf gezien is het fout gegaan. Nee, het is fout gedaan omdat we niet hebben vooruit-gezien”. Wat mij betreft zijn de plannen Drachtstervaart,  Raadhuisplein, spoorverbinding Heerenveen-Drachten daar voorbeelden van.

-         De vaart naar het centrum werd ooit gedempt voor meer parkeergelegenheid. Met de heruitgraving ervan is dat ongedaan. Het is m.i. niet gelukt om meer watertoeristen naar de stad te lokken. 

-         Met herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving is m.i. de plank naar meer openheid en reuring verkeerd gelegd: de ruimte is ingekort om meer slecht- en niet verhuurde winkel- en woonpanden te kunnen bouwen.

-         Nog steeds staat het gemeentebestuur ten koste van genoeg parkeerruimte achterhaalde evenementen als een circusje en een kermisje toe op het Kiryat Onoplein.Terwijl elders genoeg geschiktere plekken zijn.

 In mijn wat minder grijs verleden heb ik alhier gepleit voor parkeergelegenheid aan de Azeven als onderdeel van mijn landschapsplan Dreamscape Drachten. Met een extra als een constant rondrijdend centrum-busje . Nog steeds zou dát de beste optie zijn om Drachten een aantrekkelijk en bruisend regionaal centrum te bezorgen. Wat je dus vooral NIET moet doen is het GRATIS parkeren beperken.

Want dan slacht je de kip met gouden eieren.                            HV

Oktober 2019: DE KIP IS GESLACHT. Een meerderheid van de sMallingerlandse gemeenterrad ging accoord  met invoering van BETAALD parkeren op het Kiryat Onoplein en langs de Reidingweg. Zwemabonnementhouders voor het zwembad De Welle zijn daarvan uitgezonderd. Alleen het is m.i. wél lastig en kostbaar om die regeling uit te voeren. De CU wil later de kwalijke kanten nog wel eens bekijken. Het onafwentelijk gevolg is, dat men een andere parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het centrum in de omliggende woonstraten gaat zoeken en vinden. En daar is nu al té weinig vrije parkeerruimte voor de aanwonenden en hun gasten.

Verder: de oude bovengrondse en de nieuwe ondergrondse parkeergarages nabij het Raadhuisplein staan grotendeels leeg. De nieuwe parkeermaatregelen moeten € 140.000 per jaar opleveren. De vraag is nu ook of een kermis, een circus op het K.O.-plein ook nog  parkeergeldverliescompensatie oplevert.


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 36  |  volgende pagina »