Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 De Fryske mienskip kent oeroude en vooral betekenisvolle voornamen.

De meeste van die (vaak prachtige namen) bestaan uit twee naamstammen. Natuurlijk kan een baby vernoemd worden naar een ouder of voorouder, maar zelf de mooiste naam vinden is ook mogelijk.

Ooit maakte ik de Fryske Voornaam Generator, bestaande uit 2 bruikbare naamstam-lijsten op 1 A-viertje. In deze bijdrage vind je via de link een afspiegeling daarvan.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/fryske-nammewizer/

 

 

Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De gemeentebesturen van Friesland nemen het uiterlijk van Pietje Zwart op de korrel. Voormalig wethouder Fred Veenstra, nu burgervader van de Fryske Marren, neemt het voortouw. Hij is van zins om begin volgend jaar de organisatoren van sinterklaasintochten uit te nodigen voor een gesprek.

 

alt

 "Rustig maar....tot het volgende jaar".

Toch wel slim van H&I om de intocht van Klaas niet te laten samenvallen met Black Fryday (Zwarte Vrijdag)

 

 

Geplaatst: Maandag 11 november 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Deze week kwam een zerfkatje bij ons buurten. Mijn vrouw Goedhartje schotelde het scharminkel wat melk voor. De volgende dag was de nog schuwe dakhaas weer present en werd verwend met een restje kipvlees. Vandaag vond ik vlak voor de achterdeur het ontzielde lijfje van een grijze muis. ONTHOOFD. Blijkbaar als blijk van dank voor de lekkere hapjes. 

Geplaatst: Zaterdag 9 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 energietransitieloket

 

Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie:

29 Nederlandse gemeenten willen speciale loketten oprichten  waar burgers laagdrempelig informatie over de energie-transitie kunnen vinden.

Sommige gemeenten willen daarvoor speciale voorlichtingscampagnes opzetten om draagvlak creëren en om inwoners te betrekken bij duurzaamheidsopgaven.

Gemeenten erkennen wel het belang van bottum-up initiatieven, maar er ontbreekt vaak concreet beleid om aangereikte initiatieven te kunnen ondersteunen. Op communicatievlak schieten gemeenten tekort. Hoewel gemeenten plannen hebben, is de opgave een hele kluif voor een gemeente én voor hun inwoners.

‘Willen gemeenten op korte termijn plannen realiseren, dan zullen ze lokale initiatieven op tastbare wijze moeten aanmoedigen. Dat betekent: korte lijntjes met inwoners, initiatieven actief aansporen en loketten faciliteren waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen.’

 

Geplaatst: Dinsdag 5 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Het gemeentebestudeer gaf mij te kennen "dat WIJ geen toegevoegde waarde zien in het gebruik van QR-codes betreffende het thema DUURZAAMHEID.  

Overal in Nederland wordt gepuzzeld over nieuwe systemen voor energie, vervoer en COMMUNICATIE. Het gemeentebestudeer van Smallingerland haakte aan bij de landelijke actie SCHOONMONITOR waarbij (zie hierboven) het instrument QR-code het communicatie-gereedschap is. 

Duurzaamheidspijn ( lees hier meer > sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6450/ 

Omdat de aankomende decennia informatie aan de ingezetenen over alle milieu-maatregelen van groot belang is, lijkt het mij goed om die voorlichting even voorbij de eigen voordeur te kunnen ophalen. En dat als een moderne cijfer-letter-code of een QR-vierkantje. Gewoon met welnemen van het burgerbestuur geplakt op elke lantarenpaal.

 

Geplaatst: Zaterdag 26 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Je kunt er niet onderuit......een QR-code is...

vrijwel onbeperkt houdbaar,

de inhoud kan ALLES zijn wat het internet slikt: tekst, afbeeldingen, video's, muziek.

Een QR-code hoeft niet alleen zwarte blokjes te bevatten, kan andere vormen/kleuren krijgen.

De inhoud is steeds aan te passen en gaat dus met de tijd mee.

Een QR-code kan overal op gedrukt worden en is klein, dus goedkoper uitvoerbaar.

Een QR-link maakt nieuwsgierig naar de onderliggende inhoud.

Voor-beeld van een klein begin naar een grote inhoud  (de komende decennia best belangrijk)   

alt

bit.ly/2oRFBTU

bit.ly/2oRFBTU

 

 

Geplaatst: Woensdag 23 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  Er zijn niet veel andere mensen, die het doen: af en toe bezoek ik eens een gemeenteraad- of commissievergadering. Vaak zit ik dan als enige, niet financieel of anderszins belanghebbende burger op de publieke tribune.

  Van een mondige, betrokken burgers worden ( op papier) nogal wat creatieve inbreng verwacht. In ieder geval willen de overheden van Rijk, Provincies en Gemeenten hun wat minder onderdanige onderdanen wat meer betrekken bij de besturing. Maar helaas lukte dat de afgelopen jaren nog niet zo best.

  De reden daarvan is mogelijk dat het ambtelijke leesvoer van de te behandelen en gepubliceerde onderwerpen in de regel gesteld is in té ingewikkelde bewoordingen van een projectontwikkelaar: een gebakken-luchtstroom in het jargon van de ambtenarij.

  Vele jaren geleden stond ik op het punt om het bureau BLAS (Bureau Leesbaarheidsbevordering Ambtelijke Stukken), hét “hertaalbureau” voor vergadervoer, leven in te blazen. Toen scheen de noodzakelijkheid om dit type vaklectuur voor de geïnteresseerde burger begrijpelijk te maken doorgedrongen te zijn tot de Haagse bestuurdersbreinen.

  Het Rijk verplichtte destijds Provincie en Gemeenten om het taalgebruik in de paperassen te kuisen en te ontdoen van bla-bla-bewoordingen. Gemeentebesturen in Fryslân zouden het vast nóg moeielijker krijgen met deze Rijksregel. Nog meer regelzucht om regelzucht te verlichten?  Kom daar niet om in het onderwijsveld of bij het bedrijfsleven.

 Nee…. er speelt in Dr88 een ander probleem. In de Smallingerlandse  Gemeenteraad was ooit een motie aangenomen met opdracht aan het College om voortaan het Burgerjaarverslag behalve in de Nederlandse ook in de Friese taal op te laten stellen. Zo’n epistel moest dus in BEGRIJPELIJK Nederlands én BEGRIJPELIJK Fries zijn. Oei, oei. Het college zag die raadswens niet zitten. Niet uitvoerbaar volgens ex-burgemeester Middel.

  En hoe met de toen kersverse Rijkswens voor ALLE publicaties in begrijpelijk Nederlands en Frysk? Driewerf oei…. Daarvoor zijn dan wel mensen nodig met een onbevooroordeelde blik en een groot taalonderscheidend vermogen. En die zijn er niet zoveel…in Smallingerlande en de rest van het Koninkrijk.

 Oktober 2019: Het Rutte-kabinet  is van zins om zo’n honderd hertaalkundigen aan te stellen als TAALCOACH. Met de opdracht om honderd meest aangevraagde overheidsteksten snapbaarder te maken voor 2,5 miljoen Nederlanders die overheidsdienaren per mail of telefoon uit hun concentratie plegen te halen met vragen over die voor hen onbegrijpelijke ambtelijke paperassen. Een DDB (direct duidelijk brigade) gaat ambtenaren van overheidsinstanties, gemeenten en provincies blijkbaar één op één helpen  bij het her-schrijven van ambtelijke teksten.  Het kabinet trekt daarvoor € drie miljoen uit. Dat is dus € 30.000 per documentje.      DWJM (Drachten Wil Je Meemaken).

Bij-bericht 26-10-2019: De D66-fractie van Súdwest-Fryslân stelt dat ook de communicatie van de gemeente richting burgers DUIDELIJKER en toegankelijker moet. Zo zouden alle raadsvergaderingen per september verplicht met ondertiteling terug te kijken zijn.

 

 

 

                                                                                               Anna Liese

Geplaatst: Donderdag 17 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Om dat de HALVE WERKELIJKHEID lang nog niet de HELE WAARHEID is, vind je hierbij de link naar SPOOR 3A over aardgas-import.  transitie-soap 

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 7 (over aardgas-import) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 

Spoor 3A (aardgas-import): https://bit.ly/2nXtaFy

 

 

Geplaatst: Donderdag 17 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 transitie-soap 

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 6 (vol bijsluiters over de energie-trasitie) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

Transitie-liners, collectie 2:https://bit.ly/2mo6vC5  ofwel   bit.ly/2mo6vC5

 Elke bijsluiter is bedoeld ter ondersteuning van een mail-tekst en kan (als afbeelding) gemakkelijk geselecteerd-gekopiëerd, geplakt worden.

bit.ly/2mmROPJ

Geplaatst: Dinsdag 15 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  transitie-soap 

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 5 (over waterstof ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 Spoor 2B (meer waterstof): https://bit.ly/2mVD8HD

bit.ly/2mVD8HD

 

Geplaatst: Maandag 14 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Volgens betrokkenen kan het toerisme naar Fryslân de aankomende tien jaar fors gaan stijgen: van nu 28 miljoen naar 42 miljoen gasten. De regio ZuidOost-Friesland zou daarvan graag een graantje willen meepikken. Ondanks alle inspanningen, ondermeer van het provinciale marketingbureau Merk Fryslân, is het tot nu toe niet gelukt om de betrokken 860 ondernemers met de neus dezelfde kant op te krijgen.

In een volgende poging wordt vanavond een gloednieuw "plan van aanpak" gepresenteerd om de Friese Zuidoosthoek beter te profileren als trekpleisterplaats voor toeristen die willen fietsen, wandelen en genieten van de rust, de musea,restaurants en nationale parken in HET ANDERE FRYSLÂN onder Drachten.

 

De directeuren van de Friese VVV's zijn kritisch op een plan van de tweede kamer om het Rijk de regie te laten voeren bij voor een betere verdeling van de toeristenstromen en de bijkomende overlast. Het huidige probleem is mogelijk mede veroorzaakt door overheids-gefinancierde NBTC, gefocust op aangevlogen buitenlands massa-toerisme. Je kunt die toeristen niet verplichten om het land verder te verkennen. Op de Friese Wadden-eilanden is er geen groot probleenm vanwege de regulerende rol van beperkte veer- en verblijfsmogelijkheden.  

 

De stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden zoekt nu:

een nieuwe naam,

een nieuwe website

een raad van advies

een gedegen marketing-strategie

een versterking van de organisatie

een verstevigd draagvlak

en vooral een werkbaar budget van tenminste € 100.000

Geplaatst: Maandag 14 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

transitie-soap 

 

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 4 (vol bijsluiters over de energie-trasitie) ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

Transitie-liners, collectie 1https://bit.ly/2mrGPo8

ofwel >   bit.ly/2mrGPo8

 

 Elke bijsluiter is bedoeld ter ondersteuning van een mail-tekst en kan (als afbeelding) gemakkelijk geselecteerd-gekopiëerd, geplakt worden.

 

 

bit.ly/2mmROPJ

Geplaatst: Zondag 13 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

transitie-soap 

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 3 (over waterstof ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 

 Spoor 2A (waterstof): https://bit.ly/2mmROPJ

bit.ly/2mmROPJ

Geplaatst: Zaterdag 12 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Vandaag en zo lang als je wilt is hier de link naar de INLEIDING, deel 2 van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 

Spoor 1B: inleiding vervolg https://bit.ly/2nYkA9u 

Geplaatst: Vrijdag 11 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Vandaag en zo lang als je wilt is hier de link naar de INLEIDING van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 

https://bit.ly/2mXPkHW 

Geplaatst: Woensdag 2 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Een tikkie informatie vooraf:    https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6281/

 

    Pal na de aankondiging dat het gemeentelijk info-blaadje BREEDUIT per 1 oktober 2019 niet meer bij de inwoners op de mat zal vallen....komt Actief Media met het bericht dat in de editie Zuid van ACTIEF een wekelijkse pagina met gemeentelijke berichten wordt gepubliceerd .....om "de dienstverlening voort te kunnen zetten voor inwoners die in digitaal niet onderlegd zijn". 

 

sesa-me > WAARVOOR HULDE <

Geplaatst: Dinsdag 24 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 Goal: morgen wordt een SDG-vlag weer toppie vlaggemast gehesen,

want de gemeente heeft FAIR TRADE coffee and very Sustainable Fair Trade tea.

 alt

En nu hier op DWJM-sociaal alle SDG-cookies.

alt

          Even gekeken hoe vandaag de dag de vlag erbij hangt: een slappe vodde en geen fier vaandel.

 

Geplaatst: Woensdag 18 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 alt

 Deze pizza staat op de cover van een 40 bladzijden grote, ambitieuze “notitie” anno 2018 van de gemeente Smallingerlande. Hierzo nog WAT oubollige bottom-up-info > https://bit.ly/2mlpIUt

Ja, IEDEREEN DOET WAT WAT: sommingen wat wat meer en anderen wat wat minder. Want “een dynamisch, cultureel klimaat bestaat immers bij de gratie van creatieve mensen, mensen met originele ideeën, mensen met GROTE en minder grote wensen. Door deze culturele voor-trekkers, hun initiatieven en producties te faciliteren kan Drachten uitgroeien tot een brutale, dynamische woon- en werkstad, die de hand reikt aan creatief ondernemerschap”.

Eén van de items uit 2028 was het inrichten van een weblog (of misschien zelfs een website) als informatie platte-vorm. Recent heeft men toppie down bedacht om te stoppen met de BREEDUIT, de deur-aan-deur verspreide  informatiekrant per 1 oktober aanstaande. Er zou een informatie-briefje voor in de plaats komen.


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 41  |  volgende pagina »