Geplaatst: Donderdag 21 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Voor het geval dat het gemeenteBESTUUR (B&W+raad) weer compleet en met frisse moed de schouders okselfris onder de bestuurlijke taken gaat zetten....

Voor het geval dat straks ALLES OOK ANDERS KAN en Dr88888888 weer Drachten-Smallingerland wordt en de tweede stad van Fryslân zich op bijzondere manier wil profileren (bij voorbeeld als QR-stad van Nederland) is hier alvast een ontwerp voor een eigenzinnige postzegel. Een QR-zegel waar bij de informatie er onder VAN ALLES kan zijn wat nuttig is of wat het leven mooi maakt hier in IT FRYSKE PARADYSKE.

 

QR-codezegel

 

Geplaatst: Zaterdag 9 mei 2020 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 De CU-fractie van de gemeenteraad Smallingerland kwam deze week met het idee om te gaan broeden op het idee om te komen tot een digitale, virtuele ideeënbus voor ideeënrijke Smallingerlanders ter ondersteuning van de lokale MKB-ers en filiaalhouders van landelijke ketens. Want die hebben het o, zo moeielijk in deze coroniale recessies.

En burgervader Rijpstra voegde eraan toe dat zulks dan wel doordacht en toch snel moest worden opgetuigd. Hou zee.

Geplaatst: Vrijdag 13 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 

 alt

Premier Rutte riep op om te stoppen met handen schudden. Gelukkig kom je daarzonder ook prima door het leven.                      

In 1439 droeg de Engelse koning Henry VI de bevolking al op om te stoppen met zoenen om verspreiding van de zwarte pest tegen te gaan.

De afgelopen weken en in andere landen waren er ook weer oproepen om het handen schudden in te ruilen voor een begroeting waarbij minder virussen en bacteriën worden overgedragen.

Want elkaars hand schudden is een belangrijke besmettingsbron: gemiddeld 23 keer per uur raken we ons gezicht aan. In ongeveer de helft van de gevallen betreft het aanrakingen van de ogen, neus of mond: plekken die je juist niet wilt aanraken met het nieuwe coronavirus Covid-19a in de buurt.

Als je iemand toch vriendelijk wilt begroeten, dan bestaan er verscheidene alternatieven. In China klinkt de oproep om gebruik te maken van het gong shou-gebaar. Daarbij leg je een vuist in de palm van je andere hand.

Een andere mogelijkheid de Thaise begroeting WAI. Daarbij buig je je licht voorover en houd je je handen tegen elkaar aan. Ook de ‘elleboog’, de vuisten-bump,  zijn alternatieven voor de handdruk. Daar is best wat tegen in te brengen.

Als je niet naar Rutte wilt luisteren omdat je nog altijd die duizend euro van hem tegoed hebt, probeer dan eens mijn alternatieve handen-geschut:     de DRACHTEN-GROET         

1.Beide personen strekken hun rechter-arm en bumpen daarmee de linkerschouder van de ander. De afstand is dan ongeveer een halve meter.

2. Ieder slaat met de rechterhand op het eigen hart. Daarmee zijn tegelijkertijd ook meerdere personen ook op grotere afstand hartelijk te begroeten.

 Verder nog aan bevel ingen van de overheden: bit.ly/2wMYUSl 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adres van deze bijdrage ( om dat met een ander te delen) is https://bit.ly/2TK62YU

alt

Geplaatst: Woensdag 19 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Overal, overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn...

Maar waar zijn al die toffe jongens nou ?

Geplaatst: Vrijdag 7 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 alt

Beluister dit beestje >  Merel

Geplaatst: Vrijdag 3 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 In Japan gaat de WATERSTOF-lobby voor Harima Works een zijstraat-lang schip (115,8 meter) af-bouwen voor toekomstig vervoer van tot min 253 graden Celsius (dat is bijna het absolute minpunt) tot vloeistof gecomprimeerd H2-gas. Dat gas wordt met die ene boot opgehaald uit het veel meer dan bloedheet Australië. Aldaar moet dat gas eerst nog even worden gemaakt. In dit geval in de regio Victoria met de energie uit BRUINKOOL (de lucht het meest met CO2 en zo vervuilende brandstof).

Dat eerst nog gasvormige H2 moet daar dus worden afgekoeld (kost energie) en afgekoeld blijven, onder hoge druk vervoerd per geschikte tankauto's *) onder hoge druk en buitengewoon lage temperatuur opgeslagen in een geschikte H2-opslagtank van 1.250 m3 , overgepomt worden naar de boot.

Dat schip vaart op (de lucht met CO2-vervuilende) DIESEL-olie naar een alsnog te bouwen terminal in Japan. Daar wordt de vloeibare waterstof bij minus 253 graden overgepomt in een speciale dubbelwandige sterke tank bij de terminal. Daarna wordt de vloeibare H2 overgezet in daarvoor geschikte vrachtwagens en gebracht *) waar de Japanners het willen hebben voor de productie van ik weet niet wat. ALLES hierboven kost enorm veel energie en brengt een enorme luchtvervuiling (vooral met het broeikasgas CO2) met zich mee.

Made possible by the CO2-free Hydrogen Energy Supply-Chain Technology Research Association (HySTRA). En daarop zitten de Japanners vast niet te wachten.  En wij ook niet op de frapatsen van de noord-Nederlandse W.C.-Doorspoelen (Waterstof-Coalitie, H2-lobby of H2-CO2NGSIE).                                                                                      AnnaLiese

 

*) Voor zover de wegen aldaar bij de huidige temperaturen van ca 42 graden Celsiua niet gesmolten zijn en de infra-structuur weer herbouwd is en nog werkt ook. De Australische overheid wil dat tienduizenden inwoners uit een deel van de staat Victoria (een gebied half zo groot als België)  hun huis verlaten wegens de naderende bosbranden. 

*) Denkelijk naar de stad KOBE waar deze vloeibare waterstof weer wordt omgezet in elektro en restwarmte voor onder meer de accomodaties van de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokyo. 

*) Behalve dat de Nederlandse H2-club in Groningen, Drenthe en Fryslân activiteiten wil ontplooien, is er een nóg een overeenkomst: hier in Drachten werd ooit de Cadillac onder de skûtsjes gebouwd op de werf van Roorda aan de Drachtstervaart. Die skûtsjes (platbodems met zij-zwaarden) werden gebruikt om de hier gestoken TURF (een lichte vorm van bruinkool) over de Zuiderzee te vervoeren.

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

In Europa zijn ongeveer 60.000 stroffelstenen geplaatst ter herdenking aan in Wereldoorlog II omgekomen joden. Sinds 2016 liggen er in Drachten-city 15 stuks en deze worden elk jaar omstreeks 14 april opgespoetst.

Met de recente plaatsing van een  ZWAAISTEEN in het trottoir  beet Zwolle de spits af in een zwaai-actie van een willekeurige inwoner naar een willekeurige voorbij-ganger.

Deze ingebedde trottoirtegels liggen daar maar wat te liggen. Een actievere , goedkopere en onbetaalbaar beter, persoonlijker actie zou zijn als passanten elkaar (zoals heel gebruikelijk op de Friese wateren)  op straat gaan groeten.

In Drachten met een handgebaar en een “Drachten-groet” als bij voorbeeld: Noch in noflike dei fierder….. Have a nice day….. Nog een fijne dag…..

Ik denk- ja weet het wel zeker- dat elke ander daarvan opkijkt, even naar jou omkijkt, glimlachend verder kan en een goed gevoel meeneemt.

Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 De Fryske mienskip kent oeroude en vooral betekenisvolle voornamen.

De meeste van die (vaak prachtige namen) bestaan uit twee naamstammen. Natuurlijk kan een baby vernoemd worden naar een ouder of voorouder, maar zelf de mooiste naam vinden is ook mogelijk.

Ooit maakte ik de Fryske Voornaam Generator, bestaande uit 2 bruikbare naamstam-lijsten op 1 A-viertje. In deze bijdrage vind je via de link een afspiegeling daarvan.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/fryske-nammewizer/

 

 

Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De gemeentebesturen van Friesland nemen het uiterlijk van Pietje Zwart op de korrel. Voormalig wethouder Fred Veenstra, nu burgervader van de Fryske Marren, neemt het voortouw. Hij is van zins om begin volgend jaar de organisatoren van sinterklaasintochten uit te nodigen voor een gesprek.

 

alt

 "Rustig maar....tot het volgende jaar".

Toch wel slim van H&I om de intocht van Klaas niet te laten samenvallen met Black Fryday (Zwarte Vrijdag)

 

 

Geplaatst: Maandag 11 november 2019 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Deze week kwam een zerfkatje bij ons buurten. Mijn vrouw Goedhartje schotelde het scharminkel wat melk voor. De volgende dag was de nog schuwe dakhaas weer present en werd verwend met een restje kipvlees. Vandaag vond ik vlak voor de achterdeur het ontzielde lijfje van een grijze muis. ONTHOOFD. Blijkbaar als blijk van dank voor de lekkere hapjes. 

Geplaatst: Zaterdag 9 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 energietransitieloket

 

Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie:

29 Nederlandse gemeenten willen speciale loketten oprichten  waar burgers laagdrempelig informatie over de energie-transitie kunnen vinden.

Sommige gemeenten willen daarvoor speciale voorlichtingscampagnes opzetten om draagvlak creëren en om inwoners te betrekken bij duurzaamheidsopgaven.

Gemeenten erkennen wel het belang van bottum-up initiatieven, maar er ontbreekt vaak concreet beleid om aangereikte initiatieven te kunnen ondersteunen. Op communicatievlak schieten gemeenten tekort. Hoewel gemeenten plannen hebben, is de opgave een hele kluif voor een gemeente én voor hun inwoners.

‘Willen gemeenten op korte termijn plannen realiseren, dan zullen ze lokale initiatieven op tastbare wijze moeten aanmoedigen. Dat betekent: korte lijntjes met inwoners, initiatieven actief aansporen en loketten faciliteren waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen.’

 

Geplaatst: Dinsdag 5 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Het gemeentebestudeer gaf mij te kennen "dat WIJ geen toegevoegde waarde zien in het gebruik van QR-codes betreffende het thema DUURZAAMHEID.  

Overal in Nederland wordt gepuzzeld over nieuwe systemen voor energie, vervoer en COMMUNICATIE. Het gemeentebestudeer van Smallingerland haakte aan bij de landelijke actie SCHOONMONITOR waarbij (zie hierboven) het instrument QR-code het communicatie-gereedschap is. 

Duurzaamheidspijn ( lees hier meer > sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6450/ 

Omdat de aankomende decennia informatie aan de ingezetenen over alle milieu-maatregelen van groot belang is, lijkt het mij goed om die voorlichting even voorbij de eigen voordeur te kunnen ophalen. En dat als een moderne cijfer-letter-code of een QR-vierkantje. Gewoon met welnemen van het burgerbestuur geplakt op elke lantarenpaal.

 

Geplaatst: Zaterdag 26 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 alt

Je kunt er niet onderuit......een QR-code is...

vrijwel onbeperkt houdbaar,

de inhoud kan ALLES zijn wat het internet slikt: tekst, afbeeldingen, video's, muziek.

Een QR-code hoeft niet alleen zwarte blokjes te bevatten, kan andere vormen/kleuren krijgen.

De inhoud is steeds aan te passen en gaat dus met de tijd mee.

Een QR-code kan overal op gedrukt worden en is klein, dus goedkoper uitvoerbaar.

Een QR-link maakt nieuwsgierig naar de onderliggende inhoud.

Voor-beeld van een klein begin naar een grote inhoud  (de komende decennia best belangrijk)   

alt

bit.ly/2oRFBTU

bit.ly/2oRFBTU

 

 

Geplaatst: Woensdag 23 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  Er zijn niet veel andere mensen, die het doen: af en toe bezoek ik eens een gemeenteraad- of commissievergadering. Vaak zit ik dan als enige, niet financieel of anderszins belanghebbende burger op de publieke tribune.

  Van een mondige, betrokken burgers worden ( op papier) nogal wat creatieve inbreng verwacht. In ieder geval willen de overheden van Rijk, Provincies en Gemeenten hun wat minder onderdanige onderdanen wat meer betrekken bij de besturing. Maar helaas lukte dat de afgelopen jaren nog niet zo best.

  De reden daarvan is mogelijk dat het ambtelijke leesvoer van de te behandelen en gepubliceerde onderwerpen in de regel gesteld is in té ingewikkelde bewoordingen van een projectontwikkelaar: een gebakken-luchtstroom in het jargon van de ambtenarij.

  Vele jaren geleden stond ik op het punt om het bureau BLAS (Bureau Leesbaarheidsbevordering Ambtelijke Stukken), hét “hertaalbureau” voor vergadervoer, leven in te blazen. Toen scheen de noodzakelijkheid om dit type vaklectuur voor de geïnteresseerde burger begrijpelijk te maken doorgedrongen te zijn tot de Haagse bestuurdersbreinen.

  Het Rijk verplichtte destijds Provincie en Gemeenten om het taalgebruik in de paperassen te kuisen en te ontdoen van bla-bla-bewoordingen. Gemeentebesturen in Fryslân zouden het vast nóg moeielijker krijgen met deze Rijksregel. Nog meer regelzucht om regelzucht te verlichten?  Kom daar niet om in het onderwijsveld of bij het bedrijfsleven.

 Nee…. er speelt in Dr88 een ander probleem. In de Smallingerlandse  Gemeenteraad was ooit een motie aangenomen met opdracht aan het College om voortaan het Burgerjaarverslag behalve in de Nederlandse ook in de Friese taal op te laten stellen. Zo’n epistel moest dus in BEGRIJPELIJK Nederlands én BEGRIJPELIJK Fries zijn. Oei, oei. Het college zag die raadswens niet zitten. Niet uitvoerbaar volgens ex-burgemeester Middel.

  En hoe met de toen kersverse Rijkswens voor ALLE publicaties in begrijpelijk Nederlands en Frysk? Driewerf oei…. Daarvoor zijn dan wel mensen nodig met een onbevooroordeelde blik en een groot taalonderscheidend vermogen. En die zijn er niet zoveel…in Smallingerlande en de rest van het Koninkrijk.

 Oktober 2019: Het Rutte-kabinet  is van zins om zo’n honderd hertaalkundigen aan te stellen als TAALCOACH. Met de opdracht om honderd meest aangevraagde overheidsteksten snapbaarder te maken voor 2,5 miljoen Nederlanders die overheidsdienaren per mail of telefoon uit hun concentratie plegen te halen met vragen over die voor hen onbegrijpelijke ambtelijke paperassen. Een DDB (direct duidelijk brigade) gaat ambtenaren van overheidsinstanties, gemeenten en provincies blijkbaar één op één helpen  bij het her-schrijven van ambtelijke teksten.  Het kabinet trekt daarvoor € drie miljoen uit. Dat is dus € 30.000 per documentje.      DWJM (Drachten Wil Je Meemaken).

Bij-bericht 26-10-2019: De D66-fractie van Súdwest-Fryslân stelt dat ook de communicatie van de gemeente richting burgers DUIDELIJKER en toegankelijker moet. Zo zouden alle raadsvergaderingen per september verplicht met ondertiteling terug te kijken zijn.

 

 

 

                                                                                               Anna Liese

Geplaatst: Donderdag 17 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Om dat de HALVE WERKELIJKHEID lang nog niet de HELE WAARHEID is, vind je hierbij de link naar SPOOR 3A over aardgas-import.  transitie-soap 

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 7 (over aardgas-import) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 

Spoor 3A (aardgas-import): https://bit.ly/2nXtaFy

 

 

Geplaatst: Donderdag 17 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

alt

Geplaatst: Dinsdag 15 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 transitie-soap 

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 6 (vol bijsluiters over de energie-trasitie) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

Transitie-liners, collectie 2:https://bit.ly/2mo6vC5  ofwel   bit.ly/2mo6vC5

 Elke bijsluiter is bedoeld ter ondersteuning van een mail-tekst en kan (als afbeelding) gemakkelijk geselecteerd-gekopiëerd, geplakt worden.

bit.ly/2mmROPJ

Geplaatst: Dinsdag 15 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

  transitie-soap 

  Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 5 (over waterstof ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

 Spoor 2B (meer waterstof): https://bit.ly/2mVD8HD

bit.ly/2mVD8HD

 

Geplaatst: Maandag 14 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 Volgens betrokkenen kan het toerisme naar Fryslân de aankomende tien jaar fors gaan stijgen: van nu 28 miljoen naar 42 miljoen gasten. De regio ZuidOost-Friesland zou daarvan graag een graantje willen meepikken. Ondanks alle inspanningen, ondermeer van het provinciale marketingbureau Merk Fryslân, is het tot nu toe niet gelukt om de betrokken 860 ondernemers met de neus dezelfde kant op te krijgen.

In een volgende poging wordt vanavond een gloednieuw "plan van aanpak" gepresenteerd om de Friese Zuidoosthoek beter te profileren als trekpleisterplaats voor toeristen die willen fietsen, wandelen en genieten van de rust, de musea,restaurants en nationale parken in HET ANDERE FRYSLÂN onder Drachten.

 

De directeuren van de Friese VVV's zijn kritisch op een plan van de tweede kamer om het Rijk de regie te laten voeren bij voor een betere verdeling van de toeristenstromen en de bijkomende overlast. Het huidige probleem is mogelijk mede veroorzaakt door overheids-gefinancierde NBTC, gefocust op aangevlogen buitenlands massa-toerisme. Je kunt die toeristen niet verplichten om het land verder te verkennen. Op de Friese Wadden-eilanden is er geen groot probleenm vanwege de regulerende rol van beperkte veer- en verblijfsmogelijkheden.  

 

De stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden zoekt nu:

een nieuwe naam,

een nieuwe website

een raad van advies

een gedegen marketing-strategie

een versterking van de organisatie

een verstevigd draagvlak

en vooral een werkbaar budget van tenminste € 100.000

Geplaatst: Maandag 14 oktober 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

transitie-soap 

 

Vandaag en zo lang als je blieft is hier de link naar deel 4 (vol bijsluiters over de energie-trasitie) ) van een lange serie over vrijwel alle aspecten van ENERGIE-WISSELING in Smallingerlande en omkriten. Bewaar deze link om nóg eens te bezien én om deze te delen met een ander.

Transitie-liners, collectie 1https://bit.ly/2mrGPo8

ofwel >   bit.ly/2mrGPo8

 

 Elke bijsluiter is bedoeld ter ondersteuning van een mail-tekst en kan (als afbeelding) gemakkelijk geselecteerd-gekopiëerd, geplakt worden.

 

 

bit.ly/2mmROPJ


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 48  |  volgende pagina »