Geplaatst: Vrijdag 10 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: spreekwoorden, gezegden.

 alt

Geplaatst: Vrijdag 3 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: oneliners

 

123 GEDICHTEN & GEDACHTEN -blog 2 | poëzie, poetry, poem, columns ... 

alt

 

Ala je morgen hier weer komt koekeloeren tref je mogelijk een totaal andere quote, spreuk, sprekwurd, oneliner.

     Misschien ook niet.  Oant moarn.

Geplaatst: Woensdag 1 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QR STAD

 

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 

 Begin 2019 werd in Drachten verkondigd, dat twee overgangen van het Drachtster winkelkruis naar de saaie achterkanten daarvan (het vrijwel onvindbare stukje Kerkstraat en de “woksteeg”), eind 2019 een WOKPALEIS-waardig aanzien zouden bekomen. Zo zou het plafond van de inpandige “woksteeg”(nog zonder officiële naam) versierd worden met vormen van ambachtelijk oude tools.

Helaas heeft de gemeente te maken met een begrotingstekort en zou dat project ZOENEND GEREEDSCHAP té duur uitvallen. Beide passages werden vooralsnog NIET opgeleukt.

Het idee, als onderdeel van een culturele route door Drachten-City, was ooit door ondergetekende gelanceerd en is op zich prima. Maar de “Woksteeg” is en blijft een nauwe stinksteeg en leent zich m.i. niet zo goed voor verdergaande vernauwingen.

Wat nog wél kan, is om de aanwezige betegeling iets aan te passen door die te voorzien van teksten als Friestalige spreekwoorden & sei-siswizen, van onliners, quotes en korte gedichten in meerdere talen. Samen met QR-codelinks naar andere culturele uitingen in tekst en beeld zou het vernieuwde aanzien deze dan culturele passage voor weinig €urootjes enorm verbeteren. 

Henk Veenstra

Geplaatst: Zondag 2 december 2018 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De gemeente Smallingerland heeft in een ver verleden *) aan een buro opdracht gegeven om de minne toestanden van het Drachtster centrum in kaart te brengen. Een van de aandachtspunten ging er over om "iets" te doen met de oerlelijke en verderfelijke achterkanten van de Drachtster winkelkruis Promenades en Moleneind-de Kade. 

Al twee jaar geleden berichtte de Leeuwarder Courant, dat de "Gemeente" € 11.000 uittrekt voor VOORBEREIDING tot aanbrenging kunst in twee stegen.Want het toekomstig winkelende publiek zou een gezellige, nette en vooral interessante RONDGANG moeten kunnen maken.

En in 2019, na vele jaren, zou het plafond van één heikele doorgang in de culturele route parkeerterrein van het Kiryat Onoplein -> Schouwburg LAWEI ->expositiezaal de Galerij -> gemeentehuis  ->de Bib, -> museum Drachten -> pakeerterrein Sander Israëlsplein -> Drachtstervaart -> parkeerterrein de Markt kunnen worden opgepimt.. Het is trouwens wel hoogst merkwaardig dat deze inpandige steeg-zonder-naam WOKSTEEG zou heten.

Er komt een ïnter-actieve project van afbeeldingen van door de mienskip aangedragen kleine en grotere werktuigen op het plafond van de overigens nog steeds smerige stinksteeg. Alsdus deze aankondiging > https://www.dwjm.nl/project/cultuur/tutsjend-ark-in-woksteeg-en-kerkstraat/

Ook een tweede Drachtster steeg krijgt een toeristentrekkende versiering. Maar het is wel uiterst merkwaardig dat vrijwel niemand, ook het personeel van aangrenzende zakenpanden, weet dat deze steeg de KERKSTRAAT heet.

Juli 2020: Nu van deze plannetjes niks bekijkbaars is terecht gekomen, is de "woksteeg" geadopteerd door de Flitsspuitgroep. Anno 2023 zal (volgens de onvolpreven Dr88sterkrant invulvakken aanbrengen voor locale en lokale kunstenaars t.b.v de lieve som van € 93,15. De gemeente gaat (zo is de toezegging) nog in conclaaf om -na een ambtelijke studie- te besslissen waar in de begroting van Smallingerlans zo'n begrotelijke uitgave zou kunnen worden losgeweekt. Boven de vervlogen uitgaven van € 10.906 en 85 eurocenten.  Waarvan akte.

 

 

alt

*) Masterplan Cenrum Drachten 2003

Wil je zo'n smalle steeg doorgankelijk houden, dan is de truc dus om er platte wandversiering aan te brengen.Zoiets als een plaksticker met een QR-code opdruk. 

Deze linkt dor naar een collectie (klank)beelgedichten. Sommige zijn meertalig.

Alle kunnen zij per mail worden gedeeld. alt

 

Geplaatst: Dinsdag 30 juni 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Testcategorie

 AsDonderdag worden maar liefst VIER nieuwe wethouders in sMallingerland geïnstalleerd: Maria le Roy (wethouder in Zeeland* ), Felix van Beek (griffier in Leeuwarden*), Robin Hartogh Heys van de Lier( wethouder in Arnhem* )  en Bert Westerink ( wethouder in Winsum*). Allen zijn geselecteerd uit 81 sollicitanten en uitverkoren vanwege hun deskundigheden..

De overgebleven, huidige DRIE wethouders: Marjan Sijperda (ELP), Piet de Ruiter (FNP-GL) en Sipke Hoekstra (VVD) mogen (met behoud van wachtgeld) hun biezen pakken. De gemeenteraad liet en laat zich graag verrassen. 

 

*) hun laatste bestuurlijke functies.

Geplaatst: Vrijdag 12 juni 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Voorstel verbod op lachgas: maximaal tien patronen per hobbykokkie.

alt

Uit een risico-beoordeling bleek dat recreatief inademen van LACH-GAS kan leiden tot schade aan mens en maatschappij.

EIND 2019 VERKONDIGDE STAATSECRETARIS BLOKHUIS AAN OM LACHGAS ONDER DE OPIUMWET TE WILLEN PLAATSEN OM  DE VERKOOP VAN LACHGAS IN TANKS TE VERBIEDEN.

 

alt

 

Geplaatst: Zondag 31 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

Aanstaande dinsdag 2 juli speelt in de online-vergadering van de gemeenteraad Smallingerland onder meer het onderwerp Regionale Energie Strategie, een concept-plan van boven-af om iedereen van het gas af te krijgen en de lucht een beetje schoner.

Iedereen zal wel bemerkt hebben dat (door de maatregelen om het Covid19-virus onder de knie te krijgen, door de sterk verminderde economische activiteiten) de lucht blauwer/schoner is, dat er minder stroom opgewekt hoefde te worden en dat er minder brandstof voor 't vervoer nodig was. Dus....MINDER CO2-UITWORP en dát is precies de bedoeling bij klimaat-maatregelen.

Voor iedereen die meer wil weten over deze voor iedereen belangrijke onderwerpen, ligt er lees-klaar het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling onder deze link ->   bit.ly/2oRFBTU    (gratis: cookie- en reclame-vrij).

Geplaatst: Donderdag 28 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 De marktprijs voor zonnestroom is vandaag-de-dag en de komende jaren ongeveer 0,00 €urocent en voor windstroom ongeveer € 0,01. Morgen, 30 mei, gaat de elektriciteit in de uitverkoop. tseen 2 en 6 uur 's middags krigt de groothandel-kopers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken zelfs geld toe. De komende decennia zullen meer oudere molens worden afgebroken dan dat er meer capaciteit wordt bijgezet.

Dat komt omdat eerst het stroomnet moet worden verzwaard, omdat het helderder is in deze (na)coronale tijd en omdat er minder vraag naar stroom is bij een groter aanbod.

Desondanks wenst het uitgedunde college *) van de gemeente Smallingerland een zonpanelenperk te ontginnen op Rijksgrond, door op te treden als stroomleverancier voor de binnensteedse straatverlichting….op kosten van de Smallingerlanders.

In dit licht is het denkelijk slimmer als een handvol colle-geleden geen schitterende panelen koopt&plant, maar normaal en op duistere momenten wat super-goedkope stroom afneemt voor binnen- en buitensteeds straatverlichting.

*) Deze REServering van het college (volgens eigen zeggenschap) staat  nog in de kinderschoenen.  Inmiddels zijn met wat kinderschoenen ook vier wethouders " weggegooid ". 

 

Geplaatst: Donderdag 21 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Voor het geval dat het gemeenteBESTUUR (B&W+raad) weer compleet en met frisse moed de schouders okselfris onder de bestuurlijke taken gaat zetten....

Voor het geval dat straks ALLES OOK ANDERS KAN en Dr88888888 weer Drachten-Smallingerland wordt en de tweede stad van Fryslân zich op bijzondere manier wil profileren (bij voorbeeld als QR-stad van Nederland) is hier alvast een ontwerp voor een eigenzinnige postzegel. Een QR-zegel waar bij de informatie er onder VAN ALLES kan zijn wat nuttig is of wat het leven mooi maakt hier in IT FRYSKE PARADYSKE.

 

QR-codezegel

 

Geplaatst: Dinsdag 19 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

  Speciaal voor de lezers van dit blog: HEEL VEEL begrijpelijke informatie over het corona-virus vind je bijéén op:

 https://coronavirus-vraag-antwoord.nl/inleiding/

 

 https://bit.ly/2vlHP1p

SINDS GISTER 27 juni 2020. Het totaal aantal positief geteste patiënten in heel Nederland: 50.147  Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 6.105

 20 april 2020: In Fryslân zijn 6 nieuwe coronabesmettingen via een test vastgesteld en er zijn 3 nieuwe overlijdensgevallen bekend. Dit laat de GGD weten. Het goede nieuws: 3 personen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Daarmee is er in Fryslân GEEN sprake van groeps-immuniteit. Later zou een tweede, misschien ook een derde besmettingsgolf hier kunnen huishouden.                                                                                                                         

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een huisdier: dat zijn alleen al bijna twee miljoen honden en ruim drie miljoen katten. 

De overheid laat een onderzoek opstarten of een huisdier een mens kan besmetten met het Covid-19+-virus. Zie daarvoor deze link ->      https://bit.ly/3cK6JYK en deze info van het RIVM ->

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/huisdieren

Het nieuwe CORONA-VIRUS COVID-19 a. (a van agressief) 

alt

 

De virussen die bij mensen verkoudheid en griep veroorzaken, krijgen geen grip op onze huisdieren. Dat komt doordat deze ziekmakers zich specifiek hebben aangepast aan menselijke cellen.

 

alt

 Zowel de buitenkant van een virus (de virus-envelop) als van een dierlijke cel (het celmembraan) heeft receptoren. Dit zijn bepaalde eiwitmoleculen die als ‘slot en sleutel’ fungeren. De receptoren van een mensenvirus binden zich aan de receptoren van een menselijke cel, maar niet aan een honden- of kattencel.

*) Daardoor kan ook het mensenvirus Covid-19 de honden- of kattencel niet binnendringen, zich niet  vermenigvuldigen of verspreiden en dus geen schade aanrichten. Maar is dat een “broodje-aap-verhaal”?

In principe kan dat vanaf elk oppervlak in contact met een virus worden overgedragen. Het is duidelijk dat het virus op metaal (kraan-deurkruk), keramiek en glas niet erg lang overleeft, maar wél veel langer op de warme, aaibare vacht van een huisdier als een hond, kat, konijn, cavia en computermuis. De kans dat een NERTS of FRET geaaid wordt is vrijwel zeler nul.

17 mei 2020: Inmiddels is in Nederland bij één hond en bij drie katten van een nertsenfokker besmetting met het coronavirus vastgesteld. Alles wijst erop dat de dieren door mensen zijn besmet (en NIET andersom). Minister Schouten zegt dat het tóch aannemelijk is, dat een mens door een dier (als een nerts) besmet kan raken. Het is mogelijk dat de katten besmet nertsenvioer hebben opgepeuzeld. Er is ook een werknemer van een van die drie nertsenfokkerijen positief op Covid-19 virus bevonden. Alle besmettingen daar worden nog oinderzocht.De minister vindt het nog te vroeg om te beslissen dat alle nertsen moeten worden "geruimd".

alt

*) Ook in Belgïe en in Hongkong is het coronavirus vastgesteld bij de huiskat van een corona-patiënt. De vraag is nu eerst mens en dán poes of eerst poes en dán mens. In elk geval wordt aangeraden om het huisdier apart te zetten, ook onbereikbaar voor anderen dan de Covid19-zieke mens. 

Veel patiënten (11.871) zijn opgenomen (of geweest) in een ziekenhuis. Heel  veel anderen zitten in thuis-isolatie en statistisch gezien aait 50% daarvan misschien een huisdier. Maar het is verstandig om nauw contact met een huisdier als hond, kat, konijn, cavia, huisrat en huismuis te vermijden. Dus geen poes-op-schoot en geen schoothondje aaien.

De kans dat een nerts gestreeld wordt is klein, maar er zijn al op VIJFTIEN nertsenhouderijen besmettingen van nertsen en een aantal MEDEWERKERS met een Corona-virus ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant: Covid-20 welke ook van dier op mens of van mens op dier kan "springen". Er  geldt nu een VERVOERVERBOD voor nerts en nertsenmest. Van de fokkerijen waar het corona19-virus is vastgesteld, zullen ALLE NERTSEN WORDEN "GERUIMD". Dat is dus: gedood met CO2-gas. Het was al de bedoeling dat alle nerts-fokkerijen in 2023 beëindigd zouden zijn.

06/06/2020: inmiddels zijn nu 570.000 van deze pelsdieren vergast, ook de gezonde. Van de vorming van GROEPS-IMMUNITEIT tegen het Covid21-virus kan zo geen sprake zijn.

 

Begin juni gaat ook van start een RIVM- onderzoek naar mogelijke corona-besmettingen bij/ door KATTEN.

Geplaatst: Maandag 11 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: CORONA-VIRUS

 alt

   Tip: Eet elke ochtend zes teentjes knoflook  (dat helpt niks tegenCovod-19 maar iedereen houdt wel grote afstand).

Nog steeds zijn er mensen die niet weten wat anderhalve meter is. Hierbij een tip: Elke trottoirband is één meter en 5 trottoirtegels zijn 5x30cm=150 centimeter lang ......... en dát is best langer dan twee armen of beentjes.

Geplaatst: Zaterdag 9 mei 2020 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 De CU-fractie van de gemeenteraad Smallingerland kwam deze week met het idee om te gaan broeden op het idee om te komen tot een digitale, virtuele ideeënbus voor ideeënrijke Smallingerlanders ter ondersteuning van de lokale MKB-ers en filiaalhouders van landelijke ketens. Want die hebben het o, zo moeielijk in deze coroniale recessies.

En burgervader Rijpstra voegde eraan toe dat zulks dan wel doordacht en toch snel moest worden opgetuigd. Hou zee.

Geplaatst: Vrijdag 8 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Eerst moest (met torenhoge windmolens en massaal aangelegde zonpaneelpleinen) “groenstroom”  worden gemaakt (en opgeslagen en getransporteerd). Dan kan later met die half-fossiele stroom  (schoon drink?) WATER door elektrolyse worden gesplist in WATERSTOF en ZUURSTOF.

Dát waterstofgas moet onder hoge druk en lage temperatuur worden gecomprimeerd tot VLOEIBARE H2. En vervoerd, opgeslagen op locaties waar het kan worden gebruikt. En opgeslagen en vervoerd tót het wordt gebruikt. Wat met die zuurstof wordt gedaan wordt niet uitgelegd. Misschien gaat het gewoon de lucht in?

alt

Nu heeft NESTE in Rotterdam (raffinaderij van fossiele aardolie) een andere methode verzonnen om “groene” waterstof te maken: waterstof voor het maken van “bio-brandstoffen”.

 Hierbij gaat het om de reactie van hoge-druk-stoom (H2O) en van fossiele aardolie gemaakt methaan (CH4), waarbij met verbruik van veel energie uit fossiele bronnen? waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) ontstaan.

Weet je nog: CO2-BROEIKASGAS, opwarmende aarde, ijskorst-smelting, zeespiegelstijging en GEEN fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot?

Nu kan ik me voorstellen dat de doorsnee lezer hiervan niet veel snapt, dat terzake-kundigen dit initiatief grote onzin en geldverspilling vinden.

Wil je meer te weten komen over de beoogde WATERSTOF-ECONOMIE ? Dan kun je terecht in mijn SPOORBOEKJE Energie-Wisseling op het internet-adres bit.ly/2oRFBTU of na het scannen van mijn QR-logo hier rechtsboven.

Geplaatst: Woensdag 29 april 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: spreekwoorden, gezegden.

 

 alt

 Zou je af en toe EEN ANDERE FRYSKE SEI-SISWIZE willen ophalen? Dan kan dat door het aanklikken van deze link:   https://sociaal.dwjm.nl/artsneev123/blog/6662/

Geplaatst: Maandag 6 april 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Geplaatst: Vrijdag 13 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

 

 alt

Premier Rutte riep op om te stoppen met handen schudden. Gelukkig kom je daarzonder ook prima door het leven.                      

In 1439 droeg de Engelse koning Henry VI de bevolking al op om te stoppen met zoenen om verspreiding van de zwarte pest tegen te gaan.

De afgelopen weken en in andere landen waren er ook weer oproepen om het handen schudden in te ruilen voor een begroeting waarbij minder virussen en bacteriën worden overgedragen.

Want elkaars hand schudden is een belangrijke besmettingsbron: gemiddeld 23 keer per uur raken we ons gezicht aan. In ongeveer de helft van de gevallen betreft het aanrakingen van de ogen, neus of mond: plekken die je juist niet wilt aanraken met het nieuwe coronavirus Covid-19a in de buurt.

Als je iemand toch vriendelijk wilt begroeten, dan bestaan er verscheidene alternatieven. In China klinkt de oproep om gebruik te maken van het gong shou-gebaar. Daarbij leg je een vuist in de palm van je andere hand.

Een andere mogelijkheid de Thaise begroeting WAI. Daarbij buig je je licht voorover en houd je je handen tegen elkaar aan. Ook de ‘elleboog’, de vuisten-bump,  zijn alternatieven voor de handdruk. Daar is best wat tegen in te brengen.

Als je niet naar Rutte wilt luisteren omdat je nog altijd die duizend euro van hem tegoed hebt, probeer dan eens mijn alternatieve handen-geschut:     de DRACHTEN-GROET         

1.Beide personen strekken hun rechter-arm en bumpen daarmee de linkerschouder van de ander. De afstand is dan ongeveer een halve meter.

2. Ieder slaat met de rechterhand op het eigen hart. Daarmee zijn tegelijkertijd ook meerdere personen ook op grotere afstand hartelijk te begroeten.

 Verder nog aan bevel ingen van de overheden: bit.ly/2wMYUSl 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adres van deze bijdrage ( om dat met een ander te delen) is https://bit.ly/2TK62YU

alt

Geplaatst: Dinsdag 3 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 bit.ly/2vyVna1

Geplaatst: Maandag 2 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 alt

Geplaatst: Zaterdag 29 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: column

 Mijnheer Ton Baas heeft in een recent rapport bijzonder stevig uitgehaald naar het Smallingerlands bestuur. In de regel is dat de manier om hier niet weer een klus te mogen klaren. Diverse personen werd het recent té heet onder de voeten en kozen het hazenpad. In dit geval is bestuurlijke klaarheid noodzakelijk om aan het gemeentelijk stuur uit te kunnen huilen en opnieuw te starten.

Zijn bevindingen komen er op neer dat ALLES ANDERS MOET en ....diverse figuren en clubjes zullen moeten leren om “over de eigen schaduw te springen”. Bij die ver-beelding zal het bazige rapport het klare zonnetje kunnen zijn.

Dát zou keurig passen in de ambtelijke opvattingen over klimaat-veranderingen: het wordt hier en daar steeds warmer en dát komt door de menselijke uitstoot van nogal wat broeikasgassen.

Omdat ons aardgas-spaarpotje ver voortijdig werd leeggehaald en het daar bovenliggende bij Slochteren is ingezakt, MOETEN “we” van het gas af. Derhalve is één van de opties om alle daken ( ook die ten gemeentehuize) te vullen met zonpanelen voor stroom-opwekking. Helaas worden die panelen omdat ze (als vanouds) ZWART zijn (pardon: donkergetint) onder een steeds heter klimaat erg warm en daardoor leveren die dingen minder stroom dan wanneer panelen WIT ( = lichtgetint) zouden zijn.

En dát doet me denken aan een andere spraak-verwarring: gebleken is, dat mussen graag nestelen onder stroompanelen. Nu is het helemaal niet zo dat mussen door een té hoge temperatuur tussen paneel en dakpan ‘s zomers van het dak vallen. Het gezegde: “zó heet dat de mussen van het dak vallen” klopt niet want het gaat niet om mussen, maar om kurkdroge MOSSEN.                    Henk Veenstra.

 

Geplaatst: Vrijdag 28 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: QR STAD

 

 

 

alt

En natuurlijk is er vast wel één persoon die in de gaten heeft dat deze QR-code op het WESTERSTRAAT-pleintje op  ELK MOMENT een ander dansje kan toveren op je foon.

 

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 296  |  volgende pagina »