Geplaatst: Woensdag 22 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: MAILHITS

 Wie ergens achter wil komen, moet meestal vooraan beginnen. 

Door het huidige beleid wordt talent geheid naar elders verleid.

 

 

alt

Als je het beter kan…..DOE dat dan.

Geplaatst: Maandag 20 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

           

 

 Klimaatambities van het kabinet Rutte III: om de klimaat-afspraken van Parijs te halen moeten alle  nieuwe auto’s tussen 2025 en 2030 elektrisch zijn. 

Dan zullen steeds meer E.V.’s betrokken zijn bij botsingen en steeds vaker krijgen brandweer, hulpverleners en bergers te maken met brandende accu-pakketten t.g.v. kortsluiting.

Noordelijke bergers gaan een methode proberen om accu-branden te beteugelen. Zo'n brand kan wel even geblust worden, maar daarna kan een chemische reactie met hoge temperatuur, hoge druk en zelfontbranding, wel een week doorgaan. Daarom gaan de bergers brandende stekkerauto’s onderwater zetten in een dompelcontainer tot de reactie gestopt is.    Idee van Henry de Jonge, bergingsbedrijf in Hoogeveen:

 

 

Geplaatst: Woensdag 15 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 alt

alt

alt

alt

alt

De nieuwste collectie mee-stuurbare, mee-deelbare Transitie-liners tref je hier > bit.ly/30uKykb

Geplaatst: Maandag 13 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

Woensdag 15 januari 2020 was er in het gemeentehuis te Drachten een hearing voor indieners van zienswijzen m.b.t gaswinning uit kleine aardgasvelden in Friesland. Deze zittingen waren deze keer NIET in Den Haag en hier openbaar toegankelijk. De zaal was overvol.

Voor inwoners die meer willen weten over gaswinning is hierbij enige informatie >  https://fanvanfryslan.nu/2069-2/aardgas-uit-kleine-velden/

Geplaatst: Zaterdag 11 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 In Australië is het warm.

alt

Geplaatst: Maandag 6 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: DUURZAAM-HEDEN

 Er is een start gemaakt met het opzetten en aankleden van een Fryske Farant van het SPOORBOEKJEE ENERGIE-WISSELING met deze bijdrage > https://bit.ly/2Ful7Wd

Geplaatst: Vrijdag 3 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 In Japan gaat de WATERSTOF-lobby voor Harima Works een zijstraat-lang schip (115,8 meter) af-bouwen voor toekomstig vervoer van tot min 253 graden Celsius (dat is bijna het absolute minpunt) tot vloeistof gecomprimeerd H2-gas. Dat gas wordt met die ene boot opgehaald uit het veel meer dan bloedheet Australië. Aldaar moet dat gas eerst nog even worden gemaakt. In dit geval in de regio Victoria met de energie uit BRUINKOOL (de lucht het meest met CO2 en zo vervuilende brandstof).

Dat eerst nog gasvormige H2 moet daar dus worden afgekoeld (kost energie) en afgekoeld blijven, onder hoge druk vervoerd per geschikte tankauto's *) onder hoge druk en buitengewoon lage temperatuur opgeslagen in een geschikte H2-opslagtank van 1.250 m3 , overgepomt worden naar de boot.

Dat schip vaart op (de lucht met CO2-vervuilende) DIESEL-olie naar een alsnog te bouwen terminal in Japan. Daar wordt de vloeibare waterstof bij minus 253 graden overgepomt in een speciale dubbelwandige sterke tank bij de terminal. Daarna wordt de vloeibare H2 overgezet in daarvoor geschikte vrachtwagens en gebracht *) waar de Japanners het willen hebben voor de productie van ik weet niet wat. ALLES hierboven kost enorm veel energie en brengt een enorme luchtvervuiling (vooral met het broeikasgas CO2) met zich mee.

Made possible by the CO2-free Hydrogen Energy Supply-Chain Technology Research Association (HySTRA). En daarop zitten de Japanners vast niet te wachten.  En wij ook niet op de frapatsen van de noord-Nederlandse W.C.-Doorspoelen (Waterstof-Coalitie, H2-lobby of H2-CO2NGSIE).                                                                                      AnnaLiese

 

*) Voor zover de wegen aldaar bij de huidige temperaturen van ca 42 graden Celsiua niet gesmolten zijn en de infra-structuur weer herbouwd is en nog werkt ook. De Australische overheid wil dat tienduizenden inwoners uit een deel van de staat Victoria (een gebied half zo groot als België)  hun huis verlaten wegens de naderende bosbranden. 

*) Denkelijk naar de stad KOBE waar deze vloeibare waterstof weer wordt omgezet in elektro en restwarmte voor onder meer de accomodaties van de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokyo. 

*) Behalve dat de Nederlandse H2-club in Groningen, Drenthe en Fryslân activiteiten wil ontplooien, is er een nóg een overeenkomst: hier in Drachten werd ooit de Cadillac onder de skûtsjes gebouwd op de werf van Roorda aan de Drachtstervaart. Die skûtsjes (platbodems met zij-zwaarden) werden gebruikt om de hier gestoken TURF (een lichte vorm van bruinkool) over de Zuiderzee te vervoeren.

Geplaatst: Maandag 30 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Vandaag is in het nieuws, dat er streeds meer wordt gezocht naar informatie over de aanstormende Energie-Transitie. Via deze link> https://bit.ly/2oRFBTU  is de komende decennia ruimschoots info over alle denkbare aspecten daarvan beschikbaar.

Vandaag is in het SPOORBOEKJE de pagina m.b.t. zonne- en windenergie (  https://fanvanfryslan.nu/2069-2/energiewissel-9-zonne-energie/ ) bijgewerkt.

Geplaatst: Maandag 23 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Het gratis SPOORBOEKJE opent zich door het te scannen met een (gratis) QR-code-lezer.

 

alt

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: oneliners

 

alt

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Begin 2019 werd in Drachten verkondigd, dat twee overgangen van het Drachtster winkelkruis naar de saaie achterkanten daarvan (het vrijwel onvindbare stukje Kerkstraat en de “woksteeg”), eind 2019 een ander aanzien zouden bekomen. Zo zou het plafond van de inpandige “woksteeg”(zonder officiële naam) versierd worden met vormen van oude gereedschappen.

Helaas heeft de gemeente te maken met een begrotingstekort en zou dat project ZOENEND GEREEDSCHAP té duur uitvallen. Beide passages werden NIET opgeleukt.

Het idee, als onderdeel van een culturele route door Drachten-City, was ooit door ondergetekende gelanceerd en is op zich prima. Maar de “Woksteeg” is en blijft een nauwe stinksteeg en leent zich m.i. niet voor verdergaande vernauwingen.

Wat nog wél kan, is om de aanwezige betegeling iets aan te passen door die te voorzien van teksten als Friestalige spreekwoorden & sei-siswizen, van onliners, quotes en korte gedichten in meerdere talen. Samen met QR-codelinks naar andere culturele uitingen in tekst en beeld zou het vernieuwde aanzien deze dan culturele passage voor weinig €urootjes enorm verbeteren. 

Geplaatst: Zondag 22 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

In Europa zijn ongeveer 60.000 stroffelstenen geplaatst ter herdenking aan in Wereldoorlog II omgekomen joden. Sinds 2016 liggen er in Drachten-city 15 stuks en deze worden elk jaar omstreeks 14 april opgespoetst.

Met de recente plaatsing van een  ZWAAISTEEN in het trottoir  beet Zwolle de spits af in een zwaai-actie van een willekeurige inwoner naar een willekeurige voorbij-ganger.

Deze ingebedde trottoirtegels liggen daar maar wat te liggen. Een actievere , goedkopere en onbetaalbaar beter, persoonlijker actie zou zijn als passanten elkaar (zoals heel gebruikelijk op de Friese wateren)  op straat gaan groeten.

In Drachten met een handgebaar en een “Drachten-groet” als bij voorbeeld: Noch in noflike dei fierder….. Have a nice day….. Nog een fijne dag…..

Ik denk- ja weet het wel zeker- dat elke ander daarvan opkijkt, even naar jou omkijkt, glimlachend verder kan en een goed gevoel meeneemt.

Geplaatst: Donderdag 19 december 2019 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: column

 

Het is in wetenschappelijke kringen al lang bekend, dat de magnetische noordpool voortdurend van plaats verandert. Het is zelfs zo, dat in het hoge noorden op zo’n 3.000 kilometer onder de aardkorst zich een drietal enorme bergen van vloeibaar ijzer bevinden. En die vloeibare magma’s maken als het ware een rondedansje en dát sinds de metingen in 1990 steeds maar sneller. En zo verplaatste, verschoof de gloeiende magnetische ijzerstroop ook steeds meer in zuidelijke richting.

Het begint er op te lijken dat het onderaardse magnetisme ook Drachten heeft bereikt. Want de Drachtstervaart fungeert sinds de aanleg daarvan als een magneet op alles wat van ijzer gemaakt is. Winkelmandjes, winkelwagens, fietsen en auto’s: dat alles verdwijnt op onbewaakte ogenblikken in de gracht.

Hierbij dus een goede raad: hou al je metalen spullen verre van de vaart.

Geplaatst: Vrijdag 13 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: MAILHITS

 alt

Geplaatst: Vrijdag 13 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: MAILHITS

 alt

Geplaatst: Vrijdag 13 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: MAILHITS

 alt

Geplaatst: Maandag 2 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Dát Dr88 wil je NIET meemaken.

 Smallingerland is met 40 putten de meest aangeboorde gemeente van Nederland. De gemeente is tegen verdere gaswinning, zeker vanuit nieuwe putten en aftakkingen. En tegen de win-methode fracking. 

Het Franse gaswin-bedrijf Vermilion wil nu met een 10-voudige opgehoogde prognose tot 2036 extra gas winnen (terwijl tot nu toe elk jaar de rondom Drachten liggende kleine velden een lagere gasdruk en opbrengst laten zien). Daarbij is ongeveer 42% kans op bevingen tot ongeveer 2,8 Richter. BIJ BORINGEN, AFTAKKINGEN ONDER en nabij DRACHTEN is er later bij gaswinning GROTE KANS OP SCHADE aan de gebouwde omgeving.

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt tot 27 december ter inzage. Voor het indien van een goede ZIENSWIJZE heeft de stichting TSJIN GAS  een informatie-pakket klaarliggen. Op 17 december organiseert de stichting een extra informatie-avond in Opeinde. Ook om van dienst te zijn voor het maken van een  goede ZIENSWIJZE die tot 29 december kan worden ingediend.

Geplaatst: Vrijdag 29 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Fotokunst

Een afleidingvan een tekst- of beeldpublicatie is een link, een short-link of een QR-code. QR-codes zijn te bewerken totdat het ophalen van de content er onder niet meer mogelijk is, waarna allerlei creatieve opties open staan om dit soort figuren uit de gribus-wereld te voorschijn te toveren.

 

alt

Geplaatst: Donderdag 28 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: oneliners

 

alt

Geplaatst: Woensdag 27 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 De Fryske mienskip kent oeroude en vooral betekenisvolle voornamen.

De meeste van die (vaak prachtige namen) bestaan uit twee naamstammen. Natuurlijk kan een baby vernoemd worden naar een ouder of voorouder, maar zelf de mooiste naam vinden is ook mogelijk.

Ooit maakte ik de Fryske Voornaam Generator, bestaande uit 2 bruikbare naamstam-lijsten op 1 A-viertje. In deze bijdrage vind je via de link een afspiegeling daarvan.

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/fryske-nammewizer/

 

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 239  |  volgende pagina »