Trefwoorden: Tag: Sorteer op:

Voortgang collegeonderhandelingen
De vertegenwoordigers van PvdA, CDA, CU en VVD hebben maandagavond 22 maart voor het eerst gezamenlijk gesproken. Daarbij is geconcludeerd dat voor het opstellen van een collegeprogramma meer achtergrondinformatie bij het eerder uitgebrachte mini-perspectief gewenst is. Die informatie zal deze...
Raad akkoord met parkeerplan
De gemeenteraad is dinsdagavond in meerderheid akkoord gegaan met de parkeervisie en het bijbehorende maatregelenplan. Dat betekent dat conform het voorstel van het college in de loop van 2010 extra vergunningzones worden ingevoerd in woongebieden rond het centrum zodat bewoners die ín en...