Trefwoorden: Tag: Sorteer op:

Parkeergarage gratis op zaterdag en koopavonden
U kunt op koopavonden en op zaterdag weer gratis parkeren in de parkeergarage Van Knobelsdorffplein. Dat geldt voor de periode van zaterdag 17 november tot en met zaterdag 22 december, op de normale koopavonden op donderdag en op extra koopavonden vanaf 19.00 uur en elke zaterdag vanaf 11.00 uur.
Gratis P in de P garage
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting een motie van het CDA aangenomen: in de periode van 19 november tot en met 31 december 2011 mag men tijdens koopavonden vanaf 19.00 uur en op zaterdag vanaf 11.00 uur gratis parkeren in de parkeergarage.Er zijn dit jaar (extra) Sint- en...
Tijdelijke extra P op Raadhuisplein
De parkeercapaciteit aan het Raadhuisplein wordt tijdelijk met 30 extra plekken vergroot. Die ruimte is er in de komende weken. Het eerste graafwerk voor de bouwfase wordt na afronding van de asbestsaneringen rond de jaarwisseling verwacht. Als het graafwerk gaat beginnen, zullen de tijdelijke...
Verkeersmaatregelen Raadhuisplein
Deze week is een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de centrumzijde van het Raadhuisplein: het opruimen van de bestrating van het parkeerterrein en het verwijderen van straatmeubilair, verlichting en boomstronken. Met deze werkzaamheden is ook de mogelijkheid om op het plein te parkeren komen...
Contouren nieuwe Stationsweg
Voor de eerste fase van de reconstructie van de Stationsweg is het grootste deel van het werk achter de rug. Het straatwerk zit er tussen HBS straat en Westersingel aan weerskanten van de weg nog voor de bouwvak in. Op de hoek Westersingel-Stationsweg is vorige week vervuilde grond gesaneerd. Dat...
Stationsweg: wie koopt, parkeert gratis
Bij de parkeermeters op het betaalde parkeerterrein aan de Vogelzang krijgen bezoekers tijdelijk twee kaartjes. Eén voor in het voertuig en één om in te leveren bij één van de bedrijven of winkels langs de Stationsweg. Daar wordt momenteel hard gewerkt aan een...
Raad akkoord met parkeerplan
De gemeenteraad is dinsdagavond in meerderheid akkoord gegaan met de parkeervisie en het bijbehorende maatregelenplan. Dat betekent dat conform het voorstel van het college in de loop van 2010 extra vergunningzones worden ingevoerd in woongebieden rond het centrum zodat bewoners die ín en...
Parkeervisie naar raad
Vorige week heeft het college van b en w het raadsvoorstel over het invoeren van nieuwe parkeermaatregelen in en om het centrum naar de gemeenteraad gestuurd. Bewoners en ondernemers in en om het centrum hebben inmiddels informatie gekregen over de belangrijkste wijzigingen in het voorstel ten...
Informatieavond over parkeren druk bezocht
Ongeveer 350 mensen hebben dinsdagvond j.l in Schouwburg De Lawei de informatieavond over het voorgenomen parkeerbeleid bezocht. De aanwezigen luisterden naar de uitleg van de gemeente over het doel van het pakket voorgenomen maatregelen: de juiste doelgroep op de juiste plaats. De gemeente maakt...
Nieuwe maatregelen voor parkeren in en bij centrum
Het college heeft deze week een reeks aan voorgenomen maatregelen vastgesteld om de parkeersituatie in en rond het Drachtster centrum te verbeteren. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Eerst volgt de komende maand een voorlichtingsronde voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden....
Alle nieuwsberichten
Drachten wil je meemaken  (3 berichten)
Drachtstervaart
Raadhuisplein  (2 berichten)
 (5 berichten)