Trefwoorden: Tag: Sorteer op:

Structuurontwerp voor nieuwe Lawei en Meldij
Vandaag hebben Schouwburg De Lawei, Centrum voor de Kunsten De Meldij en de gemeente Smallingerland bekend gemaakt dat de selectie van de architect voor de voorgenomen (ver)nieuwbouw heeft geleid tot de keus voor het architectenbureau Jonkman Klinkhamer te Amersfoort. Het bureau presenteerde...
Lawei en Meldij samen voor uitdaging
Afgelopen vrijdag 17 februari hebben schouwburg De Lawei en Centrum voor de Kunsten De Meldij een intentieverklaring ondertekend met het doel de al bestaande samenwerking verder vorm te geven met als einddoel de cultuureducatie in te passen in de bestaande organisatie van De Lawei....
Eerste fase architectenselectie Lawei-Meldij af
Lawei, Meldij en de gemeente hebben vorige week de eerste fase van de architectenselectie voor de (her)huisvesting van Lawei en Meldij afgerond. Er hebben zich 22 architectenbureaus aangemeld voor de eerste selectieronde en deze zijn onder meer op twee door hen ingediende referentieprojecten...
Volgende stap voor Lawei-Meldij
Het college van b en w heeft besloten om de volgende fase voor de huisvesting van De Lawei en Meldij in te gaan. De gemeenteraad stemde in juni 2011 met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor deze plannen. Eerder reserveerde de raad al € 13 miljoen eenmalig voor dit doel.De...
Nieuwbouw voor Meldij en upgrading voor Lawei
Nieuwbouw voor de Meldij, uitbreiding met een vlakke vloerzaal met ruimte voor 200 zitplaatsen en een upgrading van schouwburg De Lawei. Dat zijn de basiselementen uit een haalbaarheidsstudie naar de verbetering van de huisvesting van Lawei en Meldij. Uit die studie blijkt dat voor dit pakket aan...
Start sloop Raadhuisplein druk bezocht
Vrijdagavond 4 juni werd de sloop van het Raadhuisplein officieel ingeluid met een spectaculaire show vol licht, muziek en tromgeroffel. Een grote graafmachine die in het decor driftig graafbewegingen maakte, gaf het geheel nog een extra dimensie, net als het laserlicht en de rook. De jonge...
Unieke cultuurketen voor Drachten
Vijf culturele instellingen (schouwburg De Lawei, centrum voor de kunsten De Meldij, poppodium Iduna, de beleefbibliotheek en museum Smallingerland)  en de kunstenafdeling van ROC de Friese Poort willen inhoudelijk nauw gaan samenwerken. Zij willen onderwijs, productie en presentatie...
Alle nieuwsberichten
Drachten wil je meemaken  (4 berichten)
Drachtstervaart
Raadhuisplein  (1 bericht)
 (2 berichten)