Drachtstervaart: voortgang naar raad

Het college heeft een voortgangsrapportage naar de gemeenteraad gestuurd over diverse onderdelen van het Drachtstervaartproject. Een aantal onderdelen daaruit vatten we hier samen:

Woningbouw
Het college meldt dat er begin 2009 327 woningen zijn opgeleverd en 13 in aanbouw. Daarmee ligt de productie ongeveer 30 woningen achter op de prognose die het Woonplan uit 2007 aangaf. Het college geeft aan te verwachten dat de achterstand zal oplopen tot 175 woningen in de loop van dit jaar. Dat heeft alles te maken met de situatie op de woningmarkt en de problemen die ontwikkelaar BAM heeft met de ontwikkeling van een aantal onderdelen van het totale plan. De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van deze deelgebieden (Haveneiland, In de Luwte 1 en 2 en Waterlandhof) beantwoordt niet voldoende aan de huidige vraag op de woningmarkt. Er wordt binnen de kaders van het bestemmingsplan en de milieuregels gezocht naar een oplossing. Het is de bedoeling om eind dit jaar één of meer nieuwe uitwerkingsplannen klaar te hebben voor deze deelgebieden. Op basis daarvan kunnen dan weer bouwvergunningen afgegeven worden.

 
 
Woonrijp
In delen van het Drachtstervaartproject waar al volop gewoond wordt, is het tijd om de wijk ook woonrijp te maken, dus de definitieve wegen aan te leggen en de openbare ruimte verder in te richten. Dat gebeurt al in de Archipel, Waterzoom 1 en 2. In het gebied "In de Luwte 3" worden nu nog woningen gebouwd. De aanleg van de centrale toegangsweg vanaf de Postlaan is daarom voorzien voor 2010.
 
Sluis Buitenstvallaat
Voor de restauratie van de sluis bij Buitenstvallaat is een plan gemaakt en er is subsidie gevraagd bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en monumenten. Dat heeft een subsidie van ongeveer € 200.000 opgeleverd. De bedoeling was dat het restauratiewerk zou starten in de herfst van vorig jaar. Na het opschorten van het werk aan het Moleneind is ook deze klus vertraagd. Ondertussen is in februari j.l wel begonnen met de restauratie. Rond Hemelvaart, dus over een paar weken, moet de restauratie afgerond zijn en kan de recreatievaart er weer gebruik van maken.
 
Moleneind
Nadat de ontwikkelaar het werk aan het Moleneind in het najaar van 2008 opschortte heeft het college zoals bekend diverse gesprekken gevoerd met de directie van Vastgoed Noord. Dat leidde tot op heden niet tot een doorstart van het project. De gemeente brengt momenteel mogelijke vervolgschade in beeld. Dan gaat het onder meer om:
-          het mogelijk niet kunnen voldoen aan voorwaarden bij diverse subsidies
-          meerkosten en vertragingsschade bij nutsbedrijven
De gemeente gaf al aan de ontwikkelaar aan dat deze vervolgschade en meerkosten voor rekening van de ontwikkelaar moeten komen.
Het college zal hier in een volgende voortgangsrapportage op terug komen.

Financiën
Ten aanzien van de financiën rapporteert het college dat het project zich nog steeds afspeelt binnen de door het college met de gemeenteraad afgesproken kaders.

Aantel keer bekeken: 5698     Meld ongepaste inhoud
Discuseer aan de stamtafel

Schuif aan bij de stamtafel en bespreek dit onderwerp.

Reacties (8)  [ bekijk alle reacties ]
nathie94 - 21:12 Zaterdag 31 maart 2012 Bericht verzenden
Hopelijk gaat de gracht niet stinken
JaCobDR88 - 21:04 Zaterdag 31 maart 2012 Bericht verzenden
Hoorde laatst iemand nog zeggen dat er in Drachten veel plannen worden gemaakt, maar er bijna niks van terecht komt.
Het Raadhuispleinproject is hier 'n uitzondering van, dat gaat dan wel weer voortvarend, al moetsen we toch wel weer zo'n 4 jaar langer op wachten dan gepland.
JaCobDR88 - 22:30 Dinsdag 6 september 2011 Bericht verzenden
En nog steeds is de schep de grond niet ingegaan op 't Moleneind. Raadhuisplein al dan uiteindelijk wel. Maar komt de Vaart er ooit nog wel ? Ben bang van niet of over 'n jaar of 30.
Anoniem - 01:41 Dinsdag 2 juni 2009 Bericht verzenden
Ten aanzien van de financiën ( NU nog binnen de overeengekomen kaders ): Welke subsidies ( en welke bedragen )worden niet verstrekt indien de werkzaamheden aan de Drachtstervaart ( inclusief het Moleneind) niet vóórr de deadline ( van 1 januari 2-010?) zijn afgerond?
Klopt het dat het project nu al € 3 miljoen duurder uitvalt omdat ipv een doorgang voor het langzame verkeer onder een brug in de Zuiderhogeweg een tunnel tussen Lauwers en de Gauke Boelensstraat nodig is?
communicatie - 17:06 Maandag 11 mei 2009 Bericht verzenden
op woensdagavond 20 mei staat dit punt informerend op de agenda van de raadscommissie.
Jolanda - 16:46 Maandag 11 mei 2009 Bericht verzenden
Wanneer staat het stuk geagendeerd op de raadsagenda? Eens horen wat de raad ervan zegt...
communicatie - 15:46 Vrijdag 8 mei 2009 Bericht verzenden
Dat is dus op dit moment onbekend.
ErwinK - 19:26 Donderdag 7 mei 2009 Bericht verzenden
Wanneer gaat het Moleneind nu wel op de schop?