Planning Stationsweg bekend

Deze week heeft de gemeente de planning op hoofdlijnen gepresenteerd van de reconstructie van de Stationsweg. De aanbesteding is achter de rug. Aannemer BAM Wegen heeft daarna de fasering en de planning gemaakt.

Stationsweg in elke fase anders bereikbaar
Eén ding is helder: er is geen doorgaand verkeer mogelijk langs de fase die op dat moment wordt aangepakt. Elke fase van de reconstructie is de Stationsweg zal dus weer anders bereikbaar zijn. De gemeente heeft aangegeven dan ook voor elke fase sterk in te zetten op de informatievoorziening voor het publiek over omleidingen en een andere tijdelijke bereikbaarheid. De ondernemers langs de straat moeten zich wel realiseren dat klanten overdag niet bij de voordeur van het winkel- of bedrijfspand kunnen parkeren. Ondernemers hebben de toezegging gekregen dat er in overleg met de toezichthouder (die 5 dagen in de week aanwezig is) het nodige geregeld kan worden, zolang dat de uitvoering van het werk niet hindert. Ondernemers hebben om nader overleg gevraagd over de bereikbaarheidsaspecten en de communicatie daarover. De gemeente heeft dat toegezegd.

Volgorde
Het belangrijkste verschil met eerdere uitgangspunten is dat we begin maart 2011 starten in het zuidelijk deel van de Stationsweg, vanaf de HBS straat tot aan de splitsing met Geelgorsstraat/Westersingel. De eerste fase duurt tot en met eind juni.
De kruising met Vogelzang en Lange West hoort dus nadrukkelijk niet bij deze reconstructie.
Eerder gingen we ervan uit dat het werk vanaf de Ringweg zou starten. Daarvoor is uiteindelijk niet gekozen omdat anders het deel Stationsweg dat het dichtst bij het winkelcentrum ligt, de kans loopt om in december 2011 nog in het werk te zitten. Tegen de feestdagen willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Direct gevolg is dat de omgeving van winkelcentrum Noorderpoort nu in de laatste fase zit. Dit winkelcentrum is echter nog bereikbaar vanaf de Ringweg, zij het dat daar ook enige (tijdelijke) aanpassingen nodig zijn om het verkeer goed af te kunnen wikkelen.

Halverwege de 1e fase wordt alweer begonnen aan de tweede fase, tussen Geelgorsstraat/Westersingel en Klokhuislaan. Het is de bedoeling dat fase 1 en 2 vóór de bouwvak (eind juli) klaar zijn.
Met het laatste deel – tussen Klokhuislaan en Ringweg – wordt dan begonnen direct na de bouwvak (vanaf eind augustus). De planning van het werk loopt dan door tot halverwege december.

Het is in elke fase de bedoeling telkens aan weerskanten van de rijbaan te starten met het werk aan het riool, naast het trottoir en onder de toekomstige aparte fietsstrook. Dat duurt in elke fase ongeveer 4 weken. Dat wil niet zeggen dat er gedurende die 4 weken een sleuf open ligt voor de deur. De aannemer probeert de periode dat er daadwerkelijk een gat voor de eigen deur ligt te beperken tot een week.

Na het rioleren worden het nieuwe trottoir, de aparte fietsstrook en de parkeervakken aangelegd, ook weer aan beide kanten van de weg. Als dat allemaal klaar is, wordt de middelste rijbaan er pas uitgehaald en in diezelfde week ook weer geasfalteerd. De middelste rijbaan is tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor het werkverkeer.
Aanwonenden en ondernemers kunnen buiten de werktijden van de aannemer (vóór 7.00 uur en ná 16.00 uur) de middelste rijbaan gewoon gebruiken om te parkeren, te laden en te lossen, te bevoorraden.

Op de site van de gemeente is de presentatie te bekijken zoals die maandagavond is gegeven tijdens de informatieavond.

Aantel keer bekeken: 3098     Meld ongepaste inhoud
Discuseer aan de stamtafel

Schuif aan bij de stamtafel en bespreek dit onderwerp.

Reacties (8)  [ bekijk alle reacties ]
communicatie - 15:52 Woensdag 26 januari 2011 Bericht verzenden
@ koffieman: waarschijnlijk is sluipverkeer niet helemaal te voorkomen als de Stationsweg in uw omgeving is afgesloten. Verkeer naar de Stationsweg (wat ons betreft op de borden aangeduid als 'Stationsweg bij Centrum gestremd' wordt al vanaf de invalswegen omgeleid over de Noorderhogeweg en de Lange West. Toch willen we ook zorgen dat het deel Stationsweg dat gewoon open is ook bereikt wordt. Dan kunnen we niet helemaal voorkomen dat men via de Westersingel weer een weg terug zoekt. Heeft onze aandacht.
@ Jacob Projecten hebben een aanbestedingstraject. Pas als je weet dat er gewerkt kan worden binnen het gereserveerde budget maak je de planning. Die moet je bespreken met ondernemers en aanwonenden. Daar kunnen en willen we niet zomaar aan voorbij gaan en dat moet zorgvuldig. Kost dus tijd. Nogmaals: we vertellen dus dat we in maart beginnen. Dat heeft met deze voorbereidingen te maken.
en over het Raadhuisplein: zie berichtgeving op deze site later vanmiddag.
JaCobDR88 - 12:33 Woensdag 26 januari 2011 Bericht verzenden
@communicatie,
Ik blijf er gewoon bij dat de werkzaamheden gestart moest worden per begin 2010, waarom ? Omdat het destijds beloofd werd. Als je iets beloofd, moet je dat ook nakomen en als je iets niet waar kunt maken, ZEG HET DAN en draai er niet omheen. iets soortgelijks doet zich ook voor omtrent het RAADHUISPLEIN wat nu voor de zoveelste keer stil ligt en het vriest nu allang niet meer, dus kunnen er nog veel gebouwen afgebroken worden die nog plat moeten.#OPENHEIDVANZAKENALLESTRANSPARANTISHETDEVIES
Koffieman - 13:04 Woensdag 22 december 2010 Bericht verzenden
@communicatie Aangezien ik er niets over lees, ben ik benieuwd of er ook goed nagedacht is over het voorkomen van sluipverkeer. Woonachtig aan de Westersingel vind ik dat er nu al erg veel verkeer langs komt terwijl de Westersingel in principe geen doorgaande route is. We hebben zelfs veel last van vrachtverkeer, terwijl de bestrating (die er net nieuw in ligt) hier helemaal niet op berekend is. Daarnaast zijn de drempels volkomen zinloos en wordt er veel te hard gereden. Ik maak mij zorgen, vooral omdat er op de hoek een basisschool gevestigd is, over veel extra verkeer dat hier plaats zal gaan vinden in de 2e fase.
communicatie - 12:09 Dinsdag 21 december 2010 Bericht verzenden
@ jacob...wel wat al te makkelijk allemaal:
- alle stappen (inclusief de vertraging die we hadden doordat nutsleidingen toch moesten worden omgelegd) zijn wel degelijk gecommuniceerd. Staat zelfs in de presentatie die je via het nieuwsbericht kunt bekijken.
- buslijnen moesten ook omgelegd worden vanwege het wijzigen van de concessie voor het Openbaar Vervoer van Arriva naar Q buzz. Het Arriva terrein kon niet gebruikt worden door Q Buzz. In combinatie met de aanstaande reconstructie was dat een prima aanleiding om alvast de lijnen om te leggen.

De toon van deze reacties kan dus wel wat gematigder...
cobyrozendal - 16:26 Zondag 19 december 2010 Bericht verzenden
ben het wel met JaCobDR88 eens..
JaCobDR88 - 01:34 Dinsdag 14 december 2010 Bericht verzenden
Overigens . . . wat mankeerden die oude eikebomen bij het busstation ? Dat waren tenminste nog de alleroudste knoestige eiken die je de eerste jaren maar zo niet opnieuw kweekt #weesveelzuinigeropantiekdrachtenheeftalzoweinigcultureleerfgoedsnapdatnoueenseenkeer
JaCobDR88 - 01:30 Dinsdag 14 december 2010 Bericht verzenden
Als ik op m'n werk ben wordt er van mij immers ook verwacht dat het werk op tijd klaar komt en goed ook . . . . toch ?
JaCobDR88 - 01:28 Dinsdag 14 december 2010 Bericht verzenden
Ik meende toch me te kunnen herinneren dat ze reeds eind 2009/begin 2010 van start zouden gaan, immers eind 2009 moesten de buslijnen in op stel & sprong omgelegd worden i.v.m. de herinrichting van die zelfde Stationsweg en wat zie ik ? Je raadt het al, er is nog NIKS gebeurd en dat allemaal ZONDER tussentijdse aankondigingen als dat het enige vertraging heeft opgelopen en NU opeens lopen te pronken dat het de komende maanden echt van start zou gaan DUS . . . . ik moet het nog eerst maar eens zien of ze de komende maanden vooralsnog van start gaan #nietlullenmaaropschietenmetdiehap