Geplaatst: Woensdag 13 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Naar aanleiding van de buitensporige jacht op veronderstelde fraudeurs wordt weer gepleit voor het basisinkomen. Basisinkomen is een uitkering aan alle Nederlanders zonder voorwaarden. Dus ongeacht ander inkomen of vermogen.

De hoogte van het basis inkomen blijft onduidelijk in de pleidooien. De term sociaal minimum wordt door Nicolai gebruikt in zijn pleidooi in de Leeuwarder Courant voor basisinkomen. Welk sociaalminimum wordt niet uitgelegd. Het huidige sociaalminimum is 70% van het wettelijk minimumloon en bedraagt bruto € 1075,- per maand. Als er meer mensen op hetzelfde adres wonen is het sociaalminimum lager. Van het sociaalminimum kun je niet leven. Het is te weinig. Hoe het basisinkomen wordt opgebracht, blijft veelal onduidelijk. Bij invoering van het basisinkomen kunnen andere sociale voorzieningen vervallen of grotendeels vervallen zo wordt gesteld. 

Volgens mij gaat basisinkomen ten koste van mensen die nu een uitkering ontvangen. Uitkeringen omdat zij zonder hun schuld niet zelf voor inkomen kunnen zorgen. Zeg maar mensen met een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheid uitkering, een uitkering tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, een WW-uitkering wegens werkloosheid, huur en zorgkosten toeslagen. Het basisinkomen is extra voor mensen die nu niet in aanmerking komen voor sociale uitkeringen en dergelijke omdat zij een eigen inkomen hebben en wellicht ook vermogen. Kortom, volgens mij gaat het basisinkomen ten koste van sociale uitkeringen en bevoordeelt mensen die nu geen sociale uitkering hebben. Een overheveling van degen die het nodig hebben naar degenen die het niet nodig hebben.

Het probleem van buitensporige boetes op veronderstelde fraude, los je niet op met een basisinkomen. Buitensporige boetes en terugbetaling, zoals bij de kindertoeslagaffaire waardoor door een foutje alles terugbetaald moet worden, zoals bij bijstand waarbij boodschappen hulp tot onevenredige terugbetaling leidt, zoals bij het UWV waarbij een foutje of te laat melden gelijk tot strafkortingen leidt, zijn een gevolg van het VVD-dogma dat uitkeringen fout zijn. Enerzijds wordt gejaagd op mensen die een uitkering krijgen terwijl aan de andere kant Nederland voor de rijken een belastingparadijs is.

Wetten die gebaseerd zijn op dit VVD-dogma, moeten aangepast worden.Toezicht op uitkeringen en belastingbetaling, behoren er te zijn in mijn ogen. Echter bij veronderstelde fouten moeten boetes en terugbetalingen evenredig zijn en moeten mensen de gelegenheid hebben die aan te vechten. Het inkrimpen van de sociale advocatuur, wederom inzet van VVD en andere rechtse partijen, maakt dat de gewone burger machtelozer wordt. Het meten met twee maten moet stoppen. De twee maten waarin sociale uitkering streng gecontroleerd worden met hoge boetes en aan de andere kant grote bedrijven ontzien bij belastingbetaling.

Het invoeren van een basisinkomen is volgens mij geen oplossing. Het betekent volgens mij het stoppen van sociale uitkeringen en het bevoordelen van mensen die het niet nodig hebben.  

Wat wel nodig is dat de liberale hetze tegen uitkeringen en rechtsbijstand stopt en de draconische wetten teruggedraaid worden. Ook is het nodig dat belastingbetaling evenredig wordt zodat ook grote bedrijven en de rijken bijdragen aan de Nederlandse maatschappij.

Volgens mij valt er wat te kiezen in maart van dit jaar.

Anne van Dijk, Drachten.

Delicious Digg Facebook Fark MySpace