Geplaatst: Dinsdag 7 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Arbeidsmarkt wordt bepaald door spelregels.

Er wordt gedaan, vooral door VVD, CDA, D66 en werkgeversorganisaties, alsof er arbeidsmarkt is die na nature gegeven is. Niets is minder waar volgens mij. De spelregels in wetten en CAO-en zijn bepalend.

Toen in 1999 de uitzendvergunning werd afgeschaft, door het VVD-PvdA kabinet, ontstond er een woud aan uitzendbureaus. Zelfs volgens de werkgeversorganisatie, ABU, overtreedt de helft van die uitzendbureaus de regels en die regels waren en zijn helaas beperkt. De meeste uitzendbureaus concurreren op het loon van de uitzendkracht in plaats van service. Niet het loon van het inlenende bedrijf was en is bepalend. Hoe lager het loon van de uitzendkracht des te meer winst voor het uitzendbureau en het inlenende bedrijf. De uitzendkrachten kregen niet de ploegentoeslag of onregelmatigheidstoeslag over hun vakantie en snipperdagen. Inmiddels is dat rechtgezet dankzij rechtszaken van de FNV. De pensioenopbouw van uitzendkrachten is vele malen slechter dan doorgaans bij de inlenende bedrijven. Uitzendkrachten werden ingezet om stakingen te laten mislukken.

De werknemers in dienst werden daarna nog een keer benadeeld doordat de CDA – VVD regering het mogelijk maakte dat Oost-Europeanen hier eerder aan de slag gingen dan in de ons omringende landen. Toenmalige CDA minister Donner beweerde dat het niet zo’n vaart zou lopen. De praktijk heeft anders geleerd. De onderbetaling van arbeidsmigranten uit het oost blok is inmiddels goed bekend bij een ieder. De uitzendbureaus laten de maatschappij de overlast van Polen hotels.

Volgens mij is bewust gestuurd op het beconcurreren van werknemers. De arbeidsinspectie werd alsmaar ingekrompen en die mocht alleen op minimumloon controleren niet op naleving CAO.

In de crisis, mogelijk gemaakt door gebrek aan toezicht en regels door dezelfde politieke partijen die werknemers blootstellen aan verdringing en onderbetaling, maakte dat veel werknemers ontslagen werden. Die kregen vaak het advies van het UWV om maar ZZP-er te worden. Deze noodgedwongen ZZP-ers ontdekten dat zij niet kostendekkende tarieven om de oren kregen waardoor er geen opbouw van pensioen plaatsvindt en geen arbeidsongeschiktheid verzekering is. De arbeidsongeschiktheid verzekeringen van verzekeringsmaatschappijen zijn veel te duur. Vandaar dat er op voorstel van vakbonden een betaalbare, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt die rekening houdt met de verdienste.

Eén van de weinig goede dingen die de vorige regering van VVD en PvdA gedaan heeft is volgens mij het overeind houden van het ontslagrecht. Omstreden ontslagen om economische redenen worden beoordeeld door het UWV en mensen kunnen in beroep gaan tegen een uitspraak. Ontslagen om in de persoon liggende redenen worden dienen door de kantonrechter beoordeeld te worden en ook daar is beroep mogelijk. Ook is een wettelijke ontslag vergoeding ingevoerd. Werkgeversorganisaties die zeggen dat mensen niet ontslagen kunnen worden, hebben ongelijk. Het zijn propaganda praatjes gericht op het afbreken van het ontslagrecht.

De huidige regering die een arbeidsmarkt bewustzijn heeft met de strekking, beschermende regels voor werknemers weg nemen is goed. De regering wilde de proeftijd (waarin ontslag zonder reden kan plaatsvinden) verlengen van 2 maand naar 5 maand. Die verslechtering heeft men laten vallen. Deskundigen waarschuwden dat dit tot misbruik leidt. Volgens mij kon een blind paard dat zien aankomen.

Wat wel doorgevoerd is per 1-1-2020 is dat werkgevers, met bij elkaar gesprokkelde verschillende redenen, ontslagen van werknemers via de kantonrechter kunnen bewerkstelligen. Verder worden tijdelijke contracten mogelijk gedurende 3 jaar in plaats van 2 jaar. Op deze manier wordt de inmiddels in Nederland ontstane dagloner cultuur niet bestreden.

Wat wel positief is dat flexibele contracten tot een hogere WW premie leiden voor de werkgevers. Terecht. De werkgevers laten immers steeds werknemers in de WW afvloeien. Uiteraard roepen de werkgevers moord en brand daarbij zwijgend over dat de ontslagvergoeding, na 1-1-2020, aanmerkelijk verslechterd is. Vooral voor mensen ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst. Ondanks dat de wettelijke ontslagvergoeding in Nederland laag is en nu nog lager wordt. Managers regelen voor zich zelf heel andere vergoedingen.

Wat er moet gebeuren om de "arbeidsmarkt" te verbeteren is dat:
* geen ontslag met gesprokkelde redenen;
* de periode van 2 jaar handhaven;
* de CAO (gelijk loon voor gelijk werk) voor mensen in dienst maar ook voor uitzendkrachten en ZZP’ers toepassen;
* arbeidsongeschiktheid verzekeringen en pensioen wettelijk verplicht worden voor zowel in dienst zijnde personeel als voor ingeleend personeel.
* herinvoeren van de wettelijke hogere ontslagvergoeding.

A.P. van Dijk, Drachten

Delicious Digg Facebook Fark MySpace