Geplaatst: Dinsdag 31 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

nternet en directe democratie zijn positief, Rimmer Mulder.

Volgens oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, Rimmer Mulder, werd er eerder naar elkaar geluisterd en door het internet niet meer. De verschillende groepen, Socialistische, Katholieke, Gereformeerd, Hervormd, Liberaal respecteerde elkaar, volgens Mulder, terwijl tegenwoordig door het internet niet meer geluisterd wordt en men het gelijk in eigen internet platforms beleefd.
Volgens mij is de werkelijkheid anders.

Ten tijde van de verzuiling, periode tot grofweg 1970, sloot men elkaar uit. Je kocht als gereformeerde bij de gereformeerde bakker en niet bij de katholieke laat staan bij de socialistische. Je las de krant van jouw zuil, Friesch Dagblad, Trouw, Volkskrant, Het Vrije Volk, Handelsblad, Telegraaf, Algemeen Dagblad. Gereformeerd en Hervormd waren zelfs gescheiden terwijl nu zij een gezamenlijke PKN-kerk vormen.

In 1952 vaardigden de Bisschoppen het verbod uit tot lidmaatschap van de sociaaldemocratische vakbond NVV en de VARA. Het beeld dat Rimmer Mulder schildert, klopt volgens mij van geen kanten. Men luisterde niet naar elkaar en bleef in de eigen kring, in hedendaagse termen, men zat in de eigen bubbel. De anderen werden verketterd als niet deugend.

Het internet (facebook, websites, blogs) geeft de mogelijkheid om op schrift te zetten en wereldkundig te maken, wat eerder in kleine kring geuit werd. Dat daar onzin bij is, spreekt voor zich. Naast de besloten groepen, zijn er opengroepen waar eenieder zijn ei kwijt kan, mits ordentelijk. Het internet draagt volgens mij tot meer uitwisseling van feiten en meningen. Dat daarbij ook de nodige onzin en beledigingen geuit worden, is een feit maar doet niets af aan de waarde van de toename van uitwisseling van feiten en meningen.

Volgens mij zijn er belangrijke misstanden die nauwelijks aan bod komen. De misstand dat verkondigd werd en wordt dat het niet meer nodig is om je te organiseren in vakbonden en andere belangengroepen en dat referenda en directe democratie niet goed is. Het verketteren van vakbonden (niet van deze tijd en alleen voor ouden terwijl het de FNV is die de jeugd onderbetaling bestreed en bestrijd) heeft ertoe bijgedragen dat Nederland kampioen slechte contracten is. Slechte contracten waarmee de werkgevers hun risico afwentelen op de uitzendkrachten, tijdelijke contracten, oproepcontracten.

De inkomens en vermogens verschillen zijn verschrikkelijk toegenomen.

Het sprookje als het economisch goed gaat de werknemers (hetzelfde geldt voor ZZP’ers) vanzelf hun deel daarvan krijgen, kan bijgeschreven worden in het grote misleidingen boek. Het aandeel van de verdiensten wat naar de arbeid is van 92% naar 72% gedaald.

In sectoren met een hogere organisatiegraad en strijdbaarheid, worden hogere loonsverhogingen behaald. In sectoren met weinig vakbondsleden, worden de miljonairs van Jumbo en Albert Hein alleen maar rijker ten koste van werknemers en boeren.

Het is onbegrijpelijk dat partijen zoals VVD, CDA tot nu toe wegkomen met het verhaal dat directe democratie slecht is. Democratie is goed als je net als ik geloofd dat democratie beter is dan welk ander systeem dan ook. Het invoeren van een correctief referendum waardoor voorgenomen wetten in referenda worden voorgelegd aan de bevolking, als daar een flink aantal burgers om gevraagd wordt, is volgens mij prima. Het voorkomt dat op een achternamiddag zaken zoals het extra verhogen van de AOW-leeftijd en het invoeren van absurde regels voor pensioenfondsen doorgevoerd kunnen worden. Beide, AOW-leeftijd en regels voor pensioenfondsen, zijn negatiever in Nederland dan in de ons omringende landen.

De Colijn geest waarbij de kleine man het ontgelden moet, waart nog steeds rond in Nederland. Althans bij partijen die de regeringen vormen.

Anne van Dijk, Drachten.

Delicious Digg Facebook Fark MySpace