Geplaatst: Zondag 24 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Handarbeiders worden benadeeld.

Hoogleraar Ton Wilthagen van de universiteit van Tilburg constateert dat mensen die met hun handen hun brood verdienen, volgens mij ten onrechte aanmatigend aangeduid als lager opgeleiden, benadeeld worden door de stijgende AOW en pensioenleeftijd. De handarbeiders beginnen eerder met werken (betalen langer AOW-premie en pensioenpremie), doen slijtend werk en zijn minder gezond. Eén op drie heeft geen betaald werk meer maar noodgedwongen een uitkering tegen de tijd dat zij AOW gerechtigd worden. De leeftijdsdiscriminatie door werkgevers wordt niets aangedaan door het kabinet.

Een ander benadeling van handarbeiders is dat een echtpaar het met een halve AOW moet doen tot dat beide partners AOW gerechtigd zijn. Dat duurt gemiddeld meer dan 2 jaar. Tot 2015 gold dat een echtpaar waarvan de kostwinner AOW gerechtigd werd, 2 x een halve AOW kregen ook als de jongere partner niet verdiende. Vanaf 2015 geldt dat niet meer. Een misstand die de handarbeiders treft (70% van hen is éénverdiener) en waar partijen zoals CDA, CU en SGP die zeggen voor de éénverdieners op te komen, niets aan gedaan hebben. De éénverdieners met jongere partner moeten het doen met 50% van de gehuwden AOW terwijl een alleenstaande 70% krijgt. Er werd door VVD, D66 en CDA een boete ingevoerd op regelingen om eerder te stoppen dan de AOW-leeftijd.

Een VVD, CDA, D66 maatregel die de werkelijkheid van handarbeiders volledig negeert. In het AOW en pensioen akkoord is afgesproken dat de boete verdwijnt op eerder ophoud regelingen gedurende 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is AOW gerechtigd te worden na 45 jaar werken. Als onder werken verstaan gaat worden betaald of in het gezin, wordt het probleem van de halve AOW teruggedrongen. Verder zal de politiek terug moeten komen op hun andere foute beslissingen. Een halve AOW voor twee mensen is niet genoeg tenzij de jongere partner economisch zelfstandig is.

De liberale politiek van de VVD, waarbij de leeftijdsdiscriminatie ongemoeid wordt gelaten net als de vele onzekere contracten, zal verlaten moeten worden. De bestaansveiligheid van werknemers is net zo belangrijk als de veiligheid op straat en thuis.

Anne van Dijk, Drachten.

Delicious Digg Facebook Fark MySpace