Geplaatst: Dinsdag 19 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij
AOW en vergrijzing is weer de boeman.Het CBS berekend dat de AOW-kosten stijgen. Ja maar die kosten stijgen minder dan wat er verdiend wordt (BBP). Ook wordt vergeten dat de belastingopbrengsten uit aanvullende pensioenen, navenant stijgen. Kennelijk moeten de geesten weer rijp gemaakt worden voor verslechteringen of om verlaging van de koopkracht van gepensioneerden te rechtvaardigen.Er is al gruwelijk bezuinigd op de AOW en pensioen. Ondanks het afremmen van de AOW-leeftijdstijging, dankzij de vakbonden, stijgt de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. In de ons omringende landen is dat later, namelijk in 2029 of 2030. Echtparen moeten het sinds 2015 met een halve AOW doen totdat beide de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dat treft vooral mensen die met hun handen hebben gewerkt. Van hen is meer dan de helft éénverdiener. Laten die mensen nu ook nog het langst AOW-premie betaald hebben. Rechtvaardig zou zijn als de AOW-leeftijd langzamer stijgt, de koopkracht niet afneemt maar gelijk met de anderen stijgt en de onrechtvaardigheid voor handarbeid ongedaan wordt gemaakt.Volgens het CBS zal er in Nederland minder verdiend worden doordat er minder werkenden komen. Dat is eerder ook voorspelt. Echter op dit moment zijn er meer werkenden in Nederland dan ooit. Bovendien is er een grote arbeidsreserve door de vele deeltijdarbeid. Het percentage deeltijders is in Nederland veel hoger dan de ons omringende landen. Daarbij komt nog dat de werkgevers zich veroorloven om oudere werkzoekende te discrimineren en mensen een vast contract te onthouden door onnodig gebruik te maken van uitzendwerk, oproepcontracten, payroll bedrijven, ZZP’ers. Veel van de werknemers met onzekere contracten worden onderbetaald. De bijscholing van mensen met onzekere contracten blijft achter. De vergrijzing is overigens in Nederland veel minder dan bijvoorbeeld in Duitsland of Italië.AOW en vergrijzing is niet de boeman. De bestedingen van gepensioneerden zijn zeer van belang voor de Nederlandse economie. De regering doet er beter aan om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden door de AOW meer te verhogen. Ook moeten de pensioenen verhoogd worden. Dat kan de pensioenvermogens zijn verdubbeld in 11 jaar. Door absurde overheidsregels zou er gekort moeten worden in plaats van verhoogd. Stap af van het Colijn beleid waarbij de gewone man bloedt en de grote bedrijven geen belasting betalen.A.P. van Dijk, Drachten.
Delicious Digg Facebook Fark MySpace