Geplaatst: Donderdag 25 februari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij


De FNV wil het wettelijk minimumloon verhogen naar 14 euro per uur en daarmee de AOW en sociale uitkeringen. Momenteel is er geen eenduidig wettelijk minimumuurloon. De wettelijk minimumuurlonen zijn afhankelijk van het aantal werkuren per week. Bij een 38-urige werkweek in het minimumuurloon 10,24; bij een 36-urige werkweek 10,80 en bij een 40-urige werkweek 9,72. Verhoging naar 14 euro betekent een stijging van 36,7% (38-urige werkweek); 29,6% (36-urige werkweek) en 44% (bij een 40-urige werkweek). De PvdA, SP en Groen links stellen voor de 14 euro in te voeren en de AOW en sociale uitkeringen ook te verhogen. D66 stelt voor 10% verhoging. De VVD wil ook verhogen maar wil niet dat de bijstand meestijgt. Wel de AOW. Het CDA is vaag over het meestijgen van de AOW.
Het verwijt dat politieke partijen die voor verhoging van de AOW zijn ook de belasting voor gepensioneerden willen verhogen (fiscalisering) zodat netto er sprake is van achteruitgang, is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma's. Zei het dat in het verkiezingsprogramma van D66 staat dat die de AOW-premie wil fiscaliseren. 

Geplaatst: Zondag 21 februari 2021 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Ruim een week geleden kwam Caparis Leeuwarden in het nieuws. Er waren 11 corona besmettingen. De directeur was er als de kippen bij  op omrop Fryslân en in de kranten om te vertellen dat de RIVM maatregelen waren toegepast. Volgens mij is dat de vraag. Deels omdat er te weinig beschermingsmiddelen waren (spatschermen, gescheiden werkplekken, mondkapjes) en deels omdat niet iedere werknemer RIVM maatregel bewust was en is. Het handhaven van de regels is een verantwoording van de leiding.

De Caparis vestiging Leeuwarden is gesloten en de medewerkers zouden getest worden. Sindsdien is het stil. Er wordt niet verteld hoeveel besmettingen er geconstateerd zijn. Volgens de geruchten zijn er minstens 40 besmettingen geconstateerd. In de dagelijkse overzichten van de corona besmettingen, per gemeente, in de Leeuwarder Courant zijn grote stijgingen te zien in Leeuwarden en Drachten. De stijgingen worden niet verklaard in de overige berichtgeving. 

Over besmettingen in verzorgingshuizen wordt terecht bericht in de media. Dat moet ook gebeuren over de sociale werkplaats Caparis. Het is ook zaak dat bij veel besmettingen nagegaan wordt hoe die hebben kunnen plaatsvinden. Het gaat veelal om mensen die kwetsbaar zijn. 

Geplaatst: Donderdag 4 februari 2021 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

De regering heeft 3 dagen stemmen mogelijk gemaakt. Gemeenten stellen echter niet de stembureaus gedurende 3 dagen open. Van de 25 stembureaus in Smallingerland zijn er 4 gedurende 2 dagen open. Daarmee is Smallingerland nog een positieve uitzonderring. De 3 dagen zijn om de stemmers te spreiden en de drempel voor kwetsbare burgers laag te maken. Kom op gemeenten, de stel alle stembureaus 3 dagen open.