Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 


Werknemers moeten omgeschoold worden, zo is in het nieuws. Van banen die verdwijnen naar banen die blijven. Helaas hebben jaren van liberaal beleid de mogelijkheden tot omscholing vernield.

 

Omscholing om zeep gebracht.

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten.

 

Van GAK naar UWV-uitkeringsfabriek.

Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk.

 

Uitzendbureaus is geen arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden.

 

Zelf scholen zonder middelen

Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”.

 

Scholingsgeld naar werknemers

Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Omscholingscentra opnieuw openen.

De gesloten omscholingscentra moeten opnieuw geopend worden. Het UWV moet van uitkeringsfabriek terug hervormd worden naar een instantie die mensen helpt ander werk te vinden. Onder meer door scholingen die betaald worden. Dat is een betere oplossing dan werkloze werknemers te adviseren ZZP’er te worden. Hen werd voorgehouden je bent eigen baas. De harde praktijk is dat je afhankelijk bent van inhurende bedrijven. Een groot deel verdiend minder dan werknemers en is bovendien uitgesloten van WW en andere werknemers voorzieningen. Dat ondervinden veel ZZP’ers op dit moment.


A.P. van Dijk, gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder.

 

Geplaatst: Zondag 4 oktober 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Volgens een kranten bericht komt B&W van Smallingerland, na herhaaldelijk aandringen van ELP, met een plan om de verlichting goedkoper te maken. Dat gebeurt onder meer door ledlampen. Niets op tegen lijkt mij. Dat gebeurt ook door tussen 23:00 en 06:00 de straatverlichting te dempen. Ook nog te begrijpen, lijkt mij. Maar wat volgens mij niet goed is, is het voorstel om parken en wandelpaden niet meer te verlichten. De parken in Drachten zijn nu al brandhaarden van overlast en drugsverkoop. Ook fietspaden wil B&W verduisteren. Die verlichting zou maar schijnveiligheid opleveren en schadelijk voor de natuur zijn. Volgens mij is door de komst van elektrisch licht de veiligheid toegenomen. Nu dat schijnveiligheid noemen, om het verduisteren te verantwoorden, is volgens mij een misvatting. Schijnheilig volgens mij. De vraag is wat de gemeenteraad van deze plannen vindt. In het bijzonder de grootste fractie, ELP, of die bedoeld heeft wandelpaden, parken en fietspaden duister te maken onder het mom het gaat maar om schijnveiligheid en het is goed voor de natuur.