Geplaatst: Dinsdag 22 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In het Noorden van Drachten, ligt naast het industrieterrein de Haven een stukje grond. Op dat stukje grond heeft eerder een tijdelijke supermarkt gestaan. Nu willen de politieke partijen ELP en CDA dat de noodzakelijke nieuwbouw van zwembad de Welle, nu centraal geleden, gaat plaatsvinden aan de rand van Drachten naast het Industrieterrein. Die plaats zou goed bereikbaar zijn. Dat is het geval als je met de auto komt. Niet als je met de fiets komt. Er zal een toegang voor fietsers gemaakt moeten worden. Die is er nu niet. Fietsers zullen over de Kletserlaan, door een tunnel die onder de ringweg ligt, naar de zwembad locatie moeten gaan. Een niet erg vriendelijke omgeving als het donker is. Ik vraag mij af of het bestemmingsplan wel een zwembad toelaat.

Eerder heeft een onderzoek aangetoond dat het plaatsen van het zwembad aan de Sportlaan wel een veilige toegang geeft. Ook is de Sportlaan voor de functie van het zwembad de beste plaats. De Sportlaan ligt ook aan de rand van Drachten zij het niet naast een Industrieterrein en dichterbij woningen dan de andere locatie.

Volgens mij is er maar één juiste keus. De keus voor zwembad de Welle aan de Sportlaan.

 

Geplaatst: Dinsdag 15 september 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Smallingerland woningbouw droom of nachtmerrie. 

B&W van Smallingerland, droomt in haar woonvisie van dure koopwoningen in Drachten die bevolkt worden door hoogopgeleide en verdienende werknemers. Dat de ruggengraat van de economie, de vaklieden zijn met een mbo-opleiding wil maar niet doordringen. Ja als er een corona crisis is, dan worden zij helden in de zorg, in het vervoer, in de reparatie, onderwijs. Echter niet in de woonvisie van B&W Smallingerland. Het wil maar niet doordringen dat Drachten geen Gronings Haren is of Noord-Hollands Bloemendaal en dat ook niet zal worden. Ik acht de kans groter dat rijkere Nederlanders in dorpen van Smallingerland gaan wonen in plaats van in Drachten. 

In Nederland en ook in Smallingerland zijn veel te weinig sociale huurwoningen en niet dure koopwoningen gebouwd. Daarbij komt dat huurwoningen zijn verkocht. Er worden wel dure koophuizen gebouwd. De verhouding is zoek. Het gevolg is dat mensen vast komen te zitten. Jongeren kunnen niet zelfstandig gaan wonen. Verhuizen kan niet als je werk elders vindt. Bij werkloosheid de woonlasten aanpassen wil niet. Zo blokkeert de woningbouw politiek het functioneren van de arbeidsmarkt. 

Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Smallingerland behoort niet tot de hoogste van Nederland. Nee gemiddeld is dat inkomen lager. De bewoners hebben behoefte aan betaalbare huurwoningen. De concrete woningbouwprojecten in Drachten (de wijk de Bouwen) behelzen echter dure koopwoningen. 

Het omvormen van lege winkelpanden in appartementen ziet B&W van Drachten als oplossing van leegstand en meer ouderenwoningen. Dat ouderen behoefte hebben aan ouderenwoningen in hun wijk of dorp, is kennelijk niet doorgedrongen. 

Het wordt tijd dat B&W Smallingerland uitgaat van de bevolking in plaats van het verergeren van de woonnachtmerrie waar Smallingerland onder gebukt gaat. 

A.P. van Dijk, Drachten.