Geplaatst: Vrijdag 28 augustus 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

De mogelijkheden tot omscholing zijn in Nederland vakkundig om zeep geholpen door een reeks VVD-CDA kabinetten. Niet gecorrigeerd door de kortstondige perioden waarin de PvdA in de regering zat. Er waren ooit centra voor opleiding waar omscholing plaatsvond. De centra werden ook gebruikt om werknemers bij te scholen. Die centra zijn gesloten. Het GAK had geldmiddelen om werklozen om te scholen. Het GAK is uitgekleed, ondanks bezwaren van vakbonden en zelfs van het VNO, en is nu een uitkeringsfabriek. Het UWV doet het liefst alles digitaal. Wat dat betreft zijn zij al jaren corona veilig. Ook werknemers onvriendelijk. Arbeidsbemiddeling kon wel overgelaten worden aan uitzendbureaus, zo was de liberale zienswijze. Dat uitzendbureaus winstmakende bedrijven zijn die er niet zijn ten behoeve van werknemers, werd genegeerd. Genegeerd ondanks dat zelfs de werkgeversorganisatie van uitzendbureaus, ABU, constateerde dat de helft van de uitzendbureaus malafide is. Ondanks dat vooral de FNV keer op keer in rechtszaken aantoonde dat Cao’s en wetten worden overtreden. Naast het opheffen van omscholingsmogelijkheden werd de liberale kreet keer op keer herhaald: werknemers moeten zich scholen voor de toekomst. Dat scholen als je 38 uur werkt of in ploegen zit een moeilijkheid is, begrijpen dergelijke politieke partijen niet. Ook blijkt dat werkgevers, alleen laten scholen voor werkzaamheden die in hun belang zijn. Uitzendkrachten en oudere werknemers worden daarbij “vergeten”. Vakbonden strijden al jaren voor het toekennen van scholingsgeld aan de werknemers in plaats van aan de werkgevers. Provincie Friesland blijft helaas subsidiegeld verspillen aan werkgevers in plaats dat aan werknemers of werkloze werknemers toe te kennen. Tijd dat in de krochten van de provincie ook doordringt dat als je vindt dat werknemers zich moeten omscholen, die werknemers ook de subsidie voor omscholing moeten krijgen en niet de werkgevers.

 

Geplaatst: Dinsdag 25 augustus 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Weer is onnodig geld uitgegegeven door B&W Smallingerland. Een onderzoek naar de plaats van het nieuwe zwembad dat het huidige zwembad, de Welle, moet vervangen. Eerder was al duidelijk geworden dat het zwembad het beste naar de sportlaan kan. Daar is een stuk grond dat al van de gemeente is. Het is goed bereikbaar en veilig. Nu heeft een nieuw onderzoek de aanbeveling verplaatst het zwembad naar het industrieterrein de Tussendiepen. Niet dat, dat beter is voor het zwembad of de bezoekers maar het industrieterrein wordt er beter van volgens de onderzoeker. Hoezo beter? Gaan de bedrijven beter produceren als er een zwembad in de buurt is? Het lijkt mij dat er "argumenten" bedacht worden. Er zal grond gekocht moeten worden, wat het zwembad duurder maakt. Bovendien is het dooplopende industrieterrein nu niet bepaald een plaats waar bezoekers in het donker een veilig gevoel aan overhouden. Het lijkt mij dat voor de beste oplossing gekozen moet worden, het zwembad naar het sportterrein.

Geplaatst: Maandag 3 augustus 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In Nederland is het aantal sociale huurwoningen (huurprijs tot 650 euro per maand; inkomen tot ongveer 39.000 euro per jaar) ongeveer gelijk gebleven de afgelopen 20 jaar. Het aantal koopwoningen en dure vrijesector huurwoningen (hogere huurprijs dan sociale huurwoningen) is echter enorm gegroeid. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt toe.Dat hangt samen met de grote hoeveelheid afhankelijke arbeidscontracten. Mensen kunnen dure huizen niet kopen of huren. De welvaart en het bezit is in Nederland, niet gelijkmatig verdeeld. Rijken zijn rijker geworden en mensen die moeten vechten om rond te komen, is toegenomen. De resultaten van 35 jaar VVD, CDA beleid helaas zo nu en dan gesteund door de PvdA.

Een gemeente heeft invloed op wat voor huizen er gebouwd worden. Ik heb het idee dat in Smallingerland de gemeente de voorkeur geeft aan dure koopwoningen. In de wijk de Bouwen worden op drie plaatsen koophuizen gebouwd op grond die in het bezit van de gemeente is.

Er komt een discussie in de gemeenteraad over de woonvisie van de gemeente. In het concept wordt niet voorzien in het laten toenemen van het percentage sociale huurwoningen. Het gemiddelde inkomen in Drachten ligt volgens mij onder het gemiddelde in Nederland. Het is zaak dat de gemeenteraad in de komende discussie over de woonvisie, waarborgt dat er meer sociale huurwoningen komen.