Geplaatst: Zondag 31 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 


Financieel journalist van de Telegraaf, Martin Visser, gaf in Buitenhof aan het een truc te vinden dat pensioenen geïndexeerd worden in het nieuwe pensioensysteem. Over de uitwerking van het Pensioen en AOW-akkoord wordt onderhandeld door regering, vakbonden en werkgevers. In het pensioenakkoord is opgenomen dat de pensioen belofte losgelaten wordt waardoor er wel geïndexeerd kan worden. Iets wat de laatste jaren verboden was van wege kunstmatig lage dekkingsgraad.

In tegenstelling tot wat de Telegraaf journalist vindt, is indexeren van pensioenen in het nieuwe systeem geen truc. De huidige beperkingen op indexeren is wel een truc. Een truc van de overheid. Pensioenfondsen moeten zich nu ten onrechte pensioenfondsen arm rekenen. De overheid dwingt de pensioenfondsen er van uit te gaan dat op langeretermijn niet of nauwelijks rendement gemaakt wordt. Pensioenfondsen in Nederland moeten rekenen met rekenrente die veel lager is dan elders. Die armrekenrente vervalt in het systeem dat nu uitgewerkt wordt.

De pensioenvermogens zijn verdubbeld in 10 jaar ondanks dat toen ook de bankencrisis plaatsvond. Het aantal pensioen deelnemers is niet verdubbeld. In tegendeel, door het verkeerde overheidsbeleid zijn er inmiddels een miljoen Zelfstandigen Zonder Personeel en zonder pensioen. Werkgevers profiteren hiervan doordat zij niet het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen. Iets wat niet zou moeten kunnen.

De Telegraaf journalist die het indexeren van pensioenen een truc vindt, betwijfelt of de rendementen van de pensioenfondsen positief zullen blijven. Het verleden heeft aangetoond dat de rendementen, ondanks crisissen positief zijn. De rendementen van pensioenfondsen zijn over 30 jaar  gemeten positief. De verdubbeling van de pensioen vermogens in 10 jaar spoort hiermee. Het is overigens opmerkelijk dat een Telegraaf journalist twijfels heeft over de opbrengsten van kapitaal.

Het is goed dat de miserabele rekenrente verdwijnt zodat eindelijk zonder onnodige beperkingen (wel met behoud van gemeenschappelijkheid en voorzichtigheid) het pensioengeld naar de werknemers en gepensioneerden kan gaan. Het is wel zaak daarbij te waarborgen dat positieve en negatieve economie effecten op rendementen gedempt over meerdere jaren worden doorgevoerd zodat er stabiel nog niet uitgekeerde en lopende pensioenuitkeringen verhoogd worden.

A.P. van Dijk, Drachten

Geplaatst: Zondag 24 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Merkwaardig dat werkgeversorganisaties altijd als oorzaak van dreigende faillissementen, lonen weten aan te wijzen. Eerst was het de vakantietoeslag. Nu de ontslagvergoeding die overigens zo'n beetje de laagste van Europa is terwijl de ontslagbescherming in Nederland gemiddeld is.

Nooit wordt de misstand genoemd van het splitsen van bedrijven in B.V.’ en, iets wat ook bij midden en klein bedrijven regel is, waarbij bezit en werknemers van elkaar worden gescheiden door onroerend goed en stuur B.V. ‘en B.V. ‘en waar de werknemers in zijn ondergebracht. Deze splitsing leidt ertoe dat de B.V. met werknemers failliet gaat en de onschuldige ondernemer vrolijk "herstart". De faillissement geschiedenis kent inmiddels een nieuwe misstand. Faillissementen worden door bezitters en banken voorbereid, uiteraard zonder overleg met OR en vakbonden. Een uur na de faillissementsuitspraak is er een doorstart met minder personeel en slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals bij Heiploeg in Zoutkamp. Hierover worden nog rechtszaken gevoerd.

Banken nemen altijd de bezit B.V. ‘en als onderpand bij leningen. Als dat het geval is, moet volgens mij hetzelfde ook gelden voor de B.V. met werknemers. De faillissementswet dient in deze zin gewijzigd te worden.

A.P. van Dijk, Drachten.
 

Geplaatst: Donderdag 21 mei 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Barbera Banken Baarsma.

Baarsma pleit ervoor dat de werkgevers herstructureren. Zij bedoeld dat werknemers ontslaan. Ook vindt zij dat werkgevers eenzijdig de arbeidstijd en het loon moeten kunnen verminderen. Banken Baarsma is in mijn ogen een blinde volger van werkgevers en banken belangen. Dat is tot daaraantoe. Echter zij doet zich voor dat zij het welzijn van Nederland hoog in het vaandel heeft. Zij is SER lid door de regering aangezocht.


Baarsma werkt bij de Rabobank. Banken nemen als onderpand alle B.V. ‘en inclusief de beheers B.V. van bedrijven. De werknemers worden vaak in werkmaatschappijen ondergebracht. Die gaan dan failliet terwijl de bezittingen van de directie blijven omdat die in andere B.V.’en zijn ondergebracht. Hierdoor kan vervolgens "doorgestart" worden echter met minder werknemers en andere arbeidsvoorwaarden. Of dat nog niet erg genoeg was, werd uitgevonden dat het faillissement vooraf aan de vork gestoken kon worden. Zoals Heiploeg Zoutkamp. Binnen een paar uur na de faillissementsuitspraak ging het bedrijf verder nam een gedeelte van het personeel aan voor mindere arbeidsvoorwaarden. Als banken alle onderdelen van een bedrijf als onderpand nemen dient dat ook voor werknemers te gelden.

Eenzijdige verslechtering van arbeidsvoorwaarden, plaatst ons terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw.

Omscholing bij werkloosheid of te voorkomen dat werknemers werkloos worden is zeer nodig. Goed voor werknemers, werkgevers en de maatschappij. Echter de goed werkende centra voor opleiding (omscholing) van volwassenen zijn allemaal gesneuveld in de bezuinigingsdrift van de kabinetten. Baarsma had er goed aangedaan te pleiten voor terugkeer van omscholingsvoorzieningen. Nu kiest zij er voor de werknemers het slachtoffer te laten zijn.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

Geplaatst: Zondag 17 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

Betaalde verslaggeving is niet onafhankelijk.

De FNP stelt voor van de gemeenteraadvergaderingen journalistiek verslag gedaan wordt door iemand die daarvoor aangesteld wordt. Er wordt bij gezegd dat ook deze verslaggeving selectief zal zijn. Reden voor het voorstel is dat heikele punten die in de gemeenteraad behandeld worden wel in de pers komen maar minder heikele punten niet. Ik vind het een verkeerd voorstel.

Als ingehuurd of betaald wordt, dan is er niet sprake van onafhankelijkheid. Journalisten moeten onafhankelijk zijn. Diverse media maken dat van verschillende invalshoeken verslag wordt gedaan. Het is aan de politieke partijen in de raad om zelf verslag te doen aan hun achterban. De mogelijkheden tot bredere verslaggeving zijn toegenomen. Websites bieden die mogelijkheid. Ook kunnen raadsleden hun ei kwijt in een blog op Drachten wil je meemaken. Raadvergaderingen kunnen digitaal gevolgd worden of teruggekeken.

Betaalde verslaggeving is niet onafhankelijk en bovendien overbodig gezien de vele mogelijkheden die politici hebben om hun gelijk voor het voetlicht te brengen.

A.P. van Dijk, Drachten.

Geplaatst: Vrijdag 1 mei 2020 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

 

De corona crisis treft niet alleen werkgever. Toch doen werkgevers of zij alleen het slachtoffer zijn. Vervolgens roepen zij om een loonoffer. Een directie van een verzekeringsconcern verordonneerde dat werknemers 20% in moeten leveren. De directie van koekfabriek in Hallum, wil de betaalde pauze afpakken van productiepersoneel en kantoorpersoneel 15 minuten langer laten werken per dag. Dit zijn voorbeelden van afpakken.

Werknemers worden ook getroffen door de corona crisis. De zogenaamde zelfstandige zonder personeel, worden aan de kant gezet door werkgevers. Zij krijgen geen WW alleen bijstand. Nu blijkt wat de praatjes over het walhalla van zelfstandig zijn waard zijn. Niets. Ook uitzendkrachten en mensen met tijdelijke dienstverbanden worden aan de kant gezet. De volgende slachtoffers zijn werknemers die ontslagen worden.

Voor alle duidelijkheid, het deel van de koek dat in Nederland verdiend wordt, gaat sinds de jaren 80 meer naar werkgevers dan naar werknemers. De zogenaamde inkomensquote is van 92% gedaald naar 72%. Daarbij komt nog dat de winstbelasting voor werkgevers aanmerkelijk verlaagd is. Het zijn de werkgevers die de sterkste schouders hebben en niet de werknemers.

De werkgevers die loon willen afpakken kunnen op verzet rekenen. Juridisch en daadwerkelijk. Als werkgevers loonoffers willen zullen zij tot overeenstemming moeten komen met de werknemersvertegenwoordigers, de vakbonden. Pogingen om de OR voor het inlever karretje te spannen helpen niet. De OR gaat niet over arbeidsvoorwaarden. Loonoffers vragen betekent dat aangetoond moet worden dat een tijdelijk loonoffer helpt om de werkgever te redden van faillissement of ontslagen, de redelijkheid en billijkheid moet duidelijk zijn, het moet tijdelijk zijn, het loonoffer mag niet tot oneerlijke concurrentie leiden, bij ontslagen vervalt het loonoffer. Als er overeenstemming bereikt, en de vakbondsleden stemmen in, dan zal één en ander in contract moeten worden vastgelegd. Een contract niet alleen met de werkmaatschappij maar met de beheers B.V. zodat de werknemers geen loer gedraaid kan worden.

 

A.P. van Dijk, Drachten.