Geplaatst: Dinsdag 28 april 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

Verwijtbaar is dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn voor personeel in beschermingshuizen. Nog erger is dat er niet standaard getest werd en wordt. Nu kan zorgpersoneel, zich laten testen. Moeten zij wel een eindje voor reizen. Als je als overheid afkondigt dat er geen bezoek mag komen in verzorgingshuizen dan had je ook beschermingsmiddelen en testen voor het personeel moeten invoeren. Dat is niet gedaan. De gevolgen zijn ernaar. Ondanks het niet toelaten van bezoek, sloeg het virus toe in verzorgingshuizen.

Het niet toelaten van bezoek in verzorgingshuizen terwijl er wel 2 mantelzorgers naar zelfstandig wonende ouderen mogen, is scheef. Ook in verzorgingshuizen wordt door familie mantelzorg verleend. Toelaten van 2 mantelzorgers, met testen, lijkt mij zeer nodig.

Wat zich nu wreekt in deze crisis is dat de overheid net als directies in bedrijven probeert minder uit te geven door te besparen op beschermingsmiddelen en mensen. Ook op ic-bedden is bezuinigd. Wij hebben 5 x zo weinig als in Duitsland per 100.000 inwoners. Bij test materiaal heeft men zich verbonden aan één leverancier. Gelukkig heeft men bij UMC Groningen ervoor gezorgd dat er meer leveranciers zijn. Hierdoor kon men het personeel van dit ziekenhuis veel vaker testen dan elders. Helaas zo wijs is onze overheid niet. Hopelijk wordt dat anders met deze dure les. Ik vrees echter dat het bezuinigingsvirus moeilijk uit te roeien is. Wellicht leveren de komende verkiezingen een vaccin op tegen het verkeerd bezuinigen.

 

Geplaatst: Dinsdag 21 april 2020 - 1 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij

In zijn column in de Leeuwarder Courant eindigt Rimmer Mulder met de opmerking dat kapitalisme veel mensen uit de armoede heeft gehaald. Volgens mij is het tegendeel waar.

Het ongebreidelde kapitalisme van de vorige eeuw, stortte de mensen in armoede. Twaalf uur of meer per dag werken. Kinderen die in fabrieken en op het land moesten werken. Gedwongen winkelnering waardoor de werknemers gedwongen waren te dure levensmiddelen te kopen in de winkel van de (veen)baas. Vakbonden waren verboden of werden feitelijk het leven onmogelijk gemaakt. Zalen waren niet te huur voor vakbondsbijeenkomsten.

De grootste welvaart groei deed zich voor na de tweede wereldoorlog. Er was democratie die tot 1918 er niet was. De inkomensverschillen waren klein. De vermogens verschillen ook.

Vanaf de jaren 80 zijn de inkomensverschillen toegenomen en de verschillen in vermogen. Er werd verkondigd dat verschillen goed zijn. Door verschillen profiteren niet alleen de toenemend aantal miljonairs maar ook het gewone volk. Vergelijkbaar argument uit de middeleeuwen armen zijn er zodat rijken hen kunnen helpen. De VVD-boodschap werd uiteraard verpakt. Verpakt in als iemand boven het maaiveld uitkomt krijgt hij kritiek in Nederland. Inkomensverschillen en vermogensverschillen komen door hardwerken van de veelverdieners en miljardairs. Belastingen op winsten werden verlaagd. Sociale voorzieningen verlaagd steevast met de boodschap dat het niet betalen is.

Het gevolg voedselbanken, minder toegang van hoger onderwijs voor kinderen van niet rijke mensen, inkomens verschillen waarbij directeuren 283 x zoveel verdienen dan een werknemer, het bezit van 10% rijken is meer dan de helft van het totaal bezit, een enorme toename van onzekere contracten, grote bedrijven betalen minder belasting dan kleine bedrijven, invloed van bedrijven op regeringen loopt de spuigaten uit (afschaffing dividendbelasting).

Het kapitalisme dat Rimmer Mulder noemt, stort mensen in de armoede en ontwricht ons land. Wij moeten terug naar een land waar bij meer inkomen meer belasting wordt betaald, niet door hard werken maar door erfenissen verkregen bezit zwaar wordt belast boven een miljoen, sociale voorzieningen moeten hersteld worden, onzekere contracten tegengegaan, arbeidsvoorwaarden moeten voor eigenpersoneel in inhuur gelijk gelden, inkomen verschillen fors verminderen, geen onevenredige invloed van grote bedrijven op de regering, uitbreiding van democratie door het correctief referendum. Wat mij betreft wordt ook de opkomstplicht bij verkiezingen weer ingevoerd.

A.P. van Dijk, Drachten.

 

 

Geplaatst: Zaterdag 4 april 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Maatschappij


Volgens Jort Kelder (vriend van Marc Rutte) zijn wij bezig 80-plussers te redden die te dik zijn en die ook nog gerookt hebben. Dat gaat ten koste van de economie. Hij praat eigenlijk de bezuinigingen goed die onder leiding van zijn vriend Rutte zijn doorgevoerd. Bezuinigingen die ertoe geleid hebben dat in Nederland 5 x minder ic-bedden zijn per 100.000 inwoners in vergelijking met Duitsland. Er is gewaarschuwd tegen te weinig ic-bedden in Nederland. Kelder vindt het kennelijk niet nodig om ouderen te redden als daardoor de economie niet volop kan doordraaien ter meerdere eer en glorie van de bezitters. Jort Kelder verwijt dikte en slechte gezondheid aan mensen zelf. Hij negeert dat dat mensen die met hun handen moeten werken en minder verdienen, door die werkzaamheden en lager loon, vaker tot de categorie behoren die Jort Kelder kennelijk minder belangrijk vindt om te redden. De weg van Jort Kelder is de weg naar beneden. Op die neerwaartse weg is ook richtlijn poging geweest om mensen van 70 jaar en ouder van de IC te weren. Die richtlijn is geschrapt. Maatgevend is of het zin heeft iemand naar de IC te verhuizen. Wat ook miskent wordt door Jort Kelder is dat mensen in alle leeftijden getroffen door het virus.  Jort Kelder verwoordt de borrelpraat van rijke elite. Een misselijkmakende elite van rijken die het normaal vindt dat directeuren 280 x zoveel verdienen als de werknemers. Ik hoop zeer dat deze crisis oplevert, dat de verschillen in bezit en inkomen weer teruggaan naar de verschillen in de jaren 70.

 

Anne van Dijk, Drachten.