Geplaatst: Woensdag 18 november 2020 - 3 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 

Sociale huurwoningen te kort loopt op.

Vol trots werd door de wethouder in Leeuwarden in de krant aangekondigd dat 484 sociale huurwoningen komen in de nieuwste nieuwbouwwijk van Leeuwarden. De harde werkelijkheid is echter dat het slechts om iets meer dan 18% van de woningen gaat die in de nieuwbouwwijk komen. Het percentage woningen van woningbouwcoöperaties in de gemeente Leeuwarden is nu 30%. Een groter deel van de huurders dan landelijk zit ook nog in een te dure huurwoning ten opzichte van het inkomen van de huurders. Anders gezegd het tekort aan (betaalbare) sociale huurwoningen loopt op.

De situatie in de gemeente Smallingerland is vergelijkbaar met die in Leeuwarden met de aantekening dat er geen plannen bekend zijn gemaakt voor meer sociale huurwoningen.

Voor alle gemeenten zou moeten gelden dat het percentage sociale huurwoningen moet toenemen in plaats van de afnemen. Mensen moeten passend kunnen wonen. Nu is dat niet voldoende het geval waardoor mensen in schuldenproblemen komen. Het tekort aan sociale huurwoningen blokkeert de arbeidsmarkt.  

De rijksoverheid moet de verhuurdersheffing afschaffen zodat woningbouwcoöperaties meer armslag krijgen. Woningbouwcoöperaties moeten zich alleen bezighouden waarvoor zij zijn opgericht en niet ondernemer gaan spelen. Gemeenten moeten meer sociale huurwoningen mogelijk maken door niet of minder te willen verdienen op grond verkoop.

Anne van Dijk, Drachten.