Geplaatst: Zaterdag 25 juni 2016 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Netwerken

De nieuwste loot aan de gemeentelijke digiboom heet 'Drachten wil je duurzaam maken'. De groei zit er al in. Nu nog een pakkende thematiek. Zodat we tussen de bomen door ook het bos blijven zien.

 

Netwerken / 40          HOMER

=======Beste gemeente

=======Onze felicitaties

Van harte gelukgewenst met de nieuwe gemeentelijke website 'Drachten wil je duurzaam maken', ook bekend als DWJDM. Het is een nuttig, actueel en eigentijds vormgegeven initiatief. Als wij goed hebben geteld, bestaat de community nu uit 57 personen. De onderlinge communicatie moet nog wat op gang komen. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij. We doen dat via een link, omdat de community is ingericht voor mensen, en wij een organisatie zijn. Een tweede reden is, dat wij graag de volledige, exclusieve eigendomsrechten houden van wat wij zoal schrijven. De Algemene Voorwaarden van de nieuwe website vinden wij op dat punt nogal rigide.

=======Wat nog beter kan

Dat brengt ons bij het eerste verbeterpunt dat wij zien. Als de persoonlijke rechten van ingebrachte content worden gerespecteerd, is de website aantrekkelijker voor gebruikers. Ook zullen zij dan meer content plaatsen, en op een hoger niveau. Deze benadering past ook beter bij de terughoudende en faciliterende rol die de gemeente voor zichzelf ziet.

Een tweede verbeterpunt zien wij in de profilering van de website. Elke Drachtster die iets voor lokale digitale netwerken voelt, was ooit actief op DWJM. Maar lokale websites als DWJM hebben het nu zwaar, naast reuzen als Facebook en LinkedIn. Het lokale netwerk moet staan als een huis, om te kunnen overleven.

=======Goud nog niet in handen

Met de toevoeging van 'Drachten wil je duurzaam maken' heeft de gemeente het goud nog niet in handen. Maar het ligt wel voor het oprapen. En daarvoor is niet eens heel veel inspanning nodig. De (afgekorte) naamgeving DWJDM begrijpen wij, maar is verwarrend. Ook roept het associaties op met het oude sociale netwerk DWJM, dat veel Drachtsters als gebruiksmedium achter zich hebben gelaten. Verder staat DWJDM te veel op zich, naast DWJM (portal), DWJM Sociaal Netwerk en DWJM Zakelijk Netwerk. Ons voorstel: laat de naamgeving DWJDM vallen en creëer drie netwerken onder de portal van DWJM. Zorg tot slot voor een krachtige thematische verbinding.

=======De drie P's van Elkington

John Elkington, adviseur duurzame ontwikkeling, bedacht de term People Planet Profit. Zonder balans tussen deze drie P's zou een duurzame ontwikkeling niet van de grond komen, was zijn visie. Smallingerland is net begonnen aan haar duurzame Routekaart 2040. Dit is een unieke kans om de balans tussen de drie P's te versterken, te beginnen met de drie brede netwerken van de gemeente. Al was het maar in de naamgeving, om te beginnen. Wij stellen de volgende namen voor. DWJM Sociaal Netwerk wordt herdoopt tot DWJM People. DWJDM gaat door het leven als DWJM Planet. En DWJM Zakelijk mag bekend staan als DWJM Profit (of het alternatief DWJM Prosperity).

=======Balans en synergie

Zo brengen we, verweven met de portal van DWJM, de drie P's van People, Planet en Profit bij elkaar. De bijna 2100 leden van DWJM People, de (nu nog) 57 gebruikers van DWJM Planet en de bijna 350 bedrijven in DWJM Profit zijn dan thematisch verbonden. Ze zullen elkaar via het netwerk steeds meer ontmoeten en gaan ongetwijfeld ook in de fysieke maatschappij met elkaar en met de drie P's aan de slag. Daarmee is de basis gelegd voor balans en synergie. Natuurlijk moet dan wel het achterstallig onderhoud bij DWJM People en DWJM Zakelijk worden weggewerkt. Natuurlijk hoort er vervolgens een aansprekende campagne bij. Maar dan ligt er ook een uniek eigentijds digitaal netwerk. Als krachtige, evenwichtige en dynamische ondersteuning van de Routekaart 2040.

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace