Geplaatst: Donderdag 3 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

 

Stekker eruit

Ongeveer 2,5 jaar na de enthousiaste lancering van DWJDM, dreigt dit zusterplatform  weer te verdwijnen. De gemeente gunt 'Drachten Wil Je Duurzaam Maken' geen langere levensduur. Het gemeentelijk voornemen is, om op 8 januari 2019 de stekker eruit te trekken. De leden van de Community hebben waarschijnlijk op dinsdag 18 december 2018 hierover bericht gehad, net als ik.


ADeM-principe stikt

Waarom vind ik op dit moment opheffing van DWJDM een slechte zaak? Actieve gebruikers vertrouwden erop dat ze hier iets konden opbouwen. Dat is ook gebeurd. DWJDM is intussen de thuisbasis van drie actieve ADeM-projecten. Er zijn de afgelopen jaren links uitgezet naar het ADeM-principe op DWJDM. Ook is er intussen een Jaarplan 2019, met daarin vervolgplannen voor onder andere DWJDM. Dit Jaarplan DWJM 2019 is bij de afdeling Communicatie bekend. Aan de gemeente is voorgesteld, om deze plannen nog een jaar de kans te geven en dan te evalueren.

 

Gebruikszekerheid weg

Toch heft de gemeente DWJDM eenzijdig op, zonder in overleg te gaan. De driehoek DWJM People, DWJM Planet en DWJM Profit wordt hiermee, binnen drie weken na aankondiging, gekortwiekt. Dit tast ook de gebruikszekerheid aan van actieve gebruikers op DWJM Sociaal en DWJM Zakelijk. Verder is er geen tijd om voor de ADeM-projecten een goed alternatief te regelen. DWJM Portal is niet geschikt, door de gebrekkige contactopties. Ook DWJM Sociaal is niet geschikt, omdat de gemeente er niet actief is.

 

Ongelukkig moment

De gemeente kiest de tijd rond Kerst en Nieuwjaar om de opheffing van DWJDM te regelen. Er is intussen een bericht naar het college van B&W gegaan, met daarin een aantal vragen hierover. Maar door de bijzondere tijd van het jaar zal de behandeling van, en de reactie op de brief mogelijk te laat komen. Het wethouderspreekuur van vandaag werd ook geen succes, door het ontbreken van wethouders.

 

Beste wensen!

Mocht DWJDM gered kunnen worden, dan gaan we in dit nieuwe jaar enthousiast aan de slag met de activiteiten uit het Jaarplan DWJM 2019. Daarvan uitgaand, wens ik iedereen een voorspoedig, duurzaam en gezond 2019 toe!


Geplaatst: Woensdag 7 maart 2018 - 10 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

Rieks - THUIS 

Open brief aan de DWJM-lezers

 

Beste inwoners van de gemeente Smallingerland,

 

Het ADeM-principe

Ademen is de gewoonste zaak van de wereld. Je kunt even je adem inhouden, maar niet te lang. Want dan zou het slecht met je aflopen. Daarom is de prikkel om te ademen ook zo ongelooflijk sterk. Dat bracht ons op het idee van het ADeM-principe. ADeM staat voor Aantrekkelijke, Duurzame en Motiverende projecten. Wie wil dat niet: iets moois maken, dat bovendien duurzaam is en ook nog eens anderen in beweging brengt. Als het werkt - en waarom zou het niet werken - lokt het ene ADeM-project het andere uit. En zo krijg je hele ketens van ADeM-projecten. Dachten wij.

En begin bij jezelf

We zijn dicht bij huis begonnen: met ons eigen huis. Die willen we graag toekomstbestendig maken. Met als hoofdpunten: levensloopbestendig, energieneutraal en motiverend voor anderen. Onze inspiratie haalden we uit de gemeentelijke Structuurvisie (2013). Er staat een hele mooie gedachte in. Namelijk dat energieneutrale woonplannen niet mogen sneuvelen door de wet van de remmende voorsprong. Helaas is de praktijk soms anders. Zelf hebben wij, ondanks jarenlang overleg met het bouwloket van Smallingerland, geen bruikbaar houvast gekregen voor onze schetsplannen.

Ademruimte gevraagd

Uit betrouwbare bron hoorden wij, dat wij niet de enigen zijn die stranden in regelgeving. Daarom staat het ADeM-principe ook voor ademruimte, zodat mooie plannen niet stikken. Nee, niet alles moet kunnen. Maar er kan zoveel meer, dan wat er nu mag. Niet alleen met nieuwe regels of beter nog minder regels, maar ook met bestaande regels. Dat vraagt wel om bestuurders met lef, creativiteit en een luisterend oor. Iets voor de korte termijn; over een week mogen we stemmen. Daarnaast brengen we graag het probleem in kaart. Ook het gevoel procedureel te stikken? Mail het ons via idesinfo@upcmail.nl. Wij verwerken het anoniem.

 

Het ADeM-principe; Rieks van der Es

 

Geplaatst: Dinsdag 30 augustus 2016 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het ADeM-principe

Rieks - THUIS

 

Het allereerste ADeM-project wereldwijd groeit aan de Houtzaagmolen te Drachten. Het ADeM-principe staat voor Aantrekkelijk, Duurzaam en Motiverend. Als bewoners van de Houtzaagmolen 38 willen we graag onze eigen woonvisie realiseren. Een duurzame verbouwing hoort hierbij.

Maar daarvoor moeten we wel de houten kap een kwartslag draaien en verlengen, voor een betere bezonning. Dat vraagt bijzondere aandacht, door de bouwkundige samenhang in de straat. Daarom houden we andere woningeigenaren op de hoogte. Bouwplannen, leereffecten en tips gaan intussen al rond, tussen de bewoners die eraan meedoen.

Ook met de gemeente Smallingerland zijn de contacten intensief. Er ligt een heet hangijzer op tafel. Hoe weeg je welstand, duurzaamheid en andere belangen tegen elkaar af? De gemeente lijkt zich hier nog niet aan te willen branden. Als bewoners van de Houtzaagmolen 38, gaan wij juist voor een faire afweging van alle belangen.

Als er toch eenmaal gebouwd kan worden, ontstaat een fraai voorbeeld van een bestaande woning die energieneutraal is gemaakt. Daarbij kijken we ook naar leeftijdsbestendigheid en maatschappelijke inzetbaarheid van de woning. En als het klaar is, blijven we graag ervaringen delen en gaan we kijken wat er verder mogelijk is.

Wie benieuwd is: kom eens kijken op DWJDM, bij ADeM Houtzaagmolen Drachten.