Geplaatst: Maandag 19 juni 2017 - 8 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

 ▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument

 

Regeerblog 1, ter oplossing van stagnerende formaties

Wij Www&wwW, uit eigen vrije wil, World Wide Watching & Writing Wiseguy Wanderers, Threefold Double U and Repeat, enz. enz. enz.

Allen, die dit zullen lezen of horen (vriendelijke groeten!) laten wij het volgende weten.

Overwegende dat de formatie stagneert, dat er geen uitzicht is op enige beweging van betekenis en dat wij dit niet over onze kant kunnen laten gaan;

Zo is het dat wij, de papieren en digitale media gehoord,  en in uitvoerig overleg onder het genot van een bakje pleur aan de keukentafel, bij deze het over het volgende eens zijn geworden:

 

Artikel 1. Www&wwW als tijdelijk freelance regeerder

Als de formatie van een nieuwe regering van een tergende traagheid is, er gedurende langere tijd onvoldoende beweging en voortgang plaatsvindt en het uitzicht op nieuwe ontwikkelingen zo goed als ontbreekt, grijpen Www&wwW spontaan in door aanvullend te regeren bij blog, aangaande urgente knelpunten naar eigen goeddunken.

 

Artikel 2. Noodprocedure voor de formatie

Aangezien Www&wwW dit regeren bij blog niet eindeloos kunnen blijven volhouden, introduceren zij hierbij een andere werkwijze, zijnde een noodprocedure voor de formatie, mocht er een situatie ontstaan zoals hiervoor is beschreven in artikel 1.

 

Artikel 3. De werkwijze bij een noodprocedure

Bij het ingaan van de noodprocedure als omschreven in artikel 2 gaan alle fractievoorzitters en hun secondanten in conclaaf achter gesloten deuren, totdat er witte rook uit de schoorsteen komt, welke rook alleen is toegestaan vanaf het moment dat er, linksom of rechtsom of beide, bindende afspraken zijn gemaakt over een nieuwe regeringscoalitie.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze blog wordt aangehaald als Regeerblog 1 - Stagnerende formatie. Voor iedere individuele lezer dezes treedt onderhavige regeerblog in werking terstond na lezing. Wij verordonneren dat deze op DWJM Sociaal zal worden geplaatst en dat ieder die hiervan kennis neemt, terstond na lezing zal handelen naar bevind van zaken.


Achterwaarts     Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER
alt

Delicious Digg Facebook Fark MySpace