Geplaatst: Donderdag 26 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument / Afterparty

 

alt

Black hole celebrating (fractal)

Digitale technieken - Kreaterbureau VULKAAN


Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

 

Geplaatst: Zaterdag 14 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument / Afterparty

 

Spaceship 'Hard Brexit'

Natuurlijk kennen wij Noorderling, uit de gelijknamige rubriek van Steven Watertij. Op dit moment bereist hij Schotland. Onderweg maakt hij af en toe een praatje. Het zal niet verbazen, dat daarbij ook de Brexit wel eens opduikt.  En digitaal stuitte hij op onze blog Spaceship 'Hard Brexit'. Nieuwsgierig als hij is, vroeg hij ons naar de uitleg achter deze prent. Die gaven wij natuurlijk graag. Omdat diezelfde vraag hier misschien ook leeft, delen wij hieronder de formele uitleg.

 

Het vehikel van Boris

Spaceship 'Hard Brexit' is het vehikel van Boris Johnson. Hij is het witte stipje in het midden. Zie het als sfeerbeeld: een opgepimpte roekeloze tocht door het grote zwarte niets. In de verte op de achtergrond: de rest van de kosmos, die zich afwerend op afstand houdt. De afbeelding is gemaakt als fractal. De maker wordt niet zelden verrast door de vorm die de fractal aanneemt. De associatie met een harde brexit begon vluchtig, maar is nu gesublimeerd in deze uitleg.

 

Space opera om de hoek

De stippen op de achtergrond vertegenwoordigen alle andere entiteiten rond Boris: de oppositie, zijn eigen dissidenten, Schotland, Ierland, Europa, noem maar op. Ze staan ver af van het spaceship, dat dan ook vervaarlijk op zijn kant aan komt tollen. De stippen zijn klein en waaieren breed uit. Ze  blijven uit de buurt, maar zelfs op die afstand zorgt  'Hard Brexit' voor verdeeldheid. A long time ago, in a galaxy far far away? Nee, direct om de hoek.


Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 10 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument

▄▄  Schelf 2018 - HOME

  

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument / Afterparty

 

 alt

Spaceship 'Hard Brexit' (fractal)

Digitale technieken - Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt


Geplaatst: Vrijdag 6 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument / DWJM 10 jaar

 

Afbeeldingen, plat gezegd plaatjes, zijn dun gezaaid op DWJM Sociaal. Toch zijn we ook die uitdaging aangegaan. Want alleen van tekst kan een mens niet leven. En er is hoop; het aantal plaatjes neemt hand over hand toe.

 

Maar net als bij het thema foto's, moeten we echt alles uit de kast trekken om voor elk jaar een afbeelding te kunnen laten zien. Dat geldt zeker voor de eerste jaren, toen het geschreven woord op de eerste plaats stond. Maar hopeloos is het niet; ook een logo is een afbeelding. En elk lid van DWJM Sociaal heeft een eigen logo.

 

Thema: AFBEELDING

 

26 maart 2011 - 2012

Erna van der Wijk - zonder durf geen genie, kracht of magie

portemonnee verloren

Een afbeelding van een portemonnee kan ook in woorden

 

26 maart 2010 - 2011

Geert Jan Kroes - goed bezig met organiseren en met pecunia

Ondanks wat in de DC staat vermeld over de Westerstraat ...

Zie hier het kleurige logo van het Drait Festival; ook 10 jaar jong

 

26 maart 2009 - 2010

Conor Legebeke - DWJM-lid op afstand, want woont in Belfast

Fok!Fotowedstrijd mei 2009, stad en streek

Blog ondersteunende afbeelding, 10 jaar geleden geplaatst

 

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt

 

 

Geplaatst: Woensdag 4 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Het Binnenstebuiten

  Dutch Volcano - HOMER

 

Bommen Berend

Het gebeurde uitgerekend op woensdag 28 augustus. De dag dat Groningen feestvierde, ter gelegenheid van de aftocht van Bommen Berend in het Rampjaar 1672. Het ontzet van Groningen was een niet onbelangrijk lichtpuntje in dat duistere jaar. Terecht dat het in de stad Groningen nog steeds gevierd wordt. En uitgerekend op die dag kregen wij als Www & wwW niet het Dagblad van het Noorden (DvhN) in de bus, maar de Leeuwarder Courant (LC). Terwijl wij toch echt geabonneerd zijn op het DvhN en niet op de LC.

 

Een patstelling

Zodoende raakten tijdens de ochtendsessie in de Hooykiep de gemoederen aardig verhit. Sommigen van ons willen namelijk graag overstappen naar de LC. Ons centrum de Hooykiep is per slot van rekening in Friesland gevestigd en niet in Groningen. Daarbij missen we nu niet zelden belangrijk regionaal en plaatselijk nieuws. Maar weer anderen hebben hun wortels vooral in Stad en Ommelanden. Zij volgen graag wat zich onder de rook van de Martinitoren afspeelt. Voor deze situatie bestaat een naam: patstelling.

 

Wat ons verbindt

Om patstellingen te doorbreken, gaan wij in de Hooykiep altijd op zoek naar wat ons verbindt. Gelukkig vonden wij zoiets. Wij voelen ons eigenlijk niet in de eerste plaats Drent, Fries of Groninger. Wij voelen ons allereerst noorderling: inwoner van Noord-Nederland, bestaande uit Groningen, Friesland en Drenthe. Erik Bleske schreef er al eens over. De tweedeling van het noorden, in enerzijds Groningen en Drenthe en anderzijds Friesland, gaat aan ons voorbij. Wij doen daar gewoon niet aan mee.

 

De DAG-driehoek

Natuurlijk hebben wij aan zelfreflectie gedaan. Waar komt dit 'noordeling gevoel' vandaan? Dat is moeilijk te zeggen. Wel hebben wij de indruk dat dit gevoel relatief sterk beleefd wordt in de DAG-driehoek. Dat is de driehoek die wordt gevormd door de plaatsen Drachten, Assen en Groningen. In en rond deze regio zijn de drie provincies waarschijnlijk het sterkst met elkaar verknoopt: maatschappelijk, geografisch en demografisch. Het liefst zagen wij dan ook een krant voor deze regio. Het DAG-blad.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Maandag 2 september 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Digitaal Waardevol Jongbejaard Monument / Afterparty

 

alt

Hurricane Bombing (fractal)

Digitale technieken - Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

  Dutch Volcano - HOMER

alt