Geplaatst: Zondag 10 mei 2020 - 2 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Politiek

De politieke partijen in Smallingerland en het gemeentebestuur in Smallingerland hebben de koppen bij elkaar gestoken. We hebben met elkaar afgesproken dat problemen die in onze gemeente ontstaan door de coronacrisis via één loket worden verzameld. Om te voorkomen dat voor ieder aangekaart probleem een motie wordt ingediend, is dus besloten om via een regiegroep te gaan werken. Hiervoor is een project ambtenaar aangesteld. Wekelijks hebben wij als raadsleden contact met deze ambtenaar en het college om de lopende zaken te bespreken.

Corona gerelateerde problemen en ideeën die worden ingebracht, worden gezamenlijk opgepakt en in beeld gebracht. De problemen en ideeën en de daarbij behorende denkrichtingen of oplossingen, worden iedere week door het college besproken met alle raadsleden.
Mocht nu blijken dat uit dat overleg onbevredigende antwoorden vanuit het college komen, dan neemt de raad weer stelling door via een motie te kijken of er een meerderheid in de raad bestaat om het college opdracht te geven iets wel of niet uit te voeren. De lijnen zijn kort en de bereidheid om op deze manier snel goede dingen te kunnen doen wordt door iedereen gedeeld.

Wij willen jullie dan ook vragen om knelpunten waar jullie tegenaan lopen met de gemeente te delen. Dat kan direct bij de gemeente, maar ook via elk van de politieke partijen in Smallingerland. De knelpunten en ideeën komen op dezelfde plaats terecht. Dat dit artikel nog een werktitel heeft is omdat er wordt gewerkt aan de vorm. We blijven jullie op de hoogte houden.

 

Contactgegevens:

Mail: pvdasmall@gmail.com

 

Delicious Digg Facebook Fark MySpace