Geplaatst: Dinsdag 19 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty

 

Onze vaste e-Mailer verweert zich

Ove-M* reageerde per e-mail op onze blog van 14 februari 2019. Hij wees op de vrijheid, om op DWJM Sociaal wel of niet een discussie te starten. Hij ziet die vrijheid ook bij het meedoen aan een discussie. Dit klopt allemaal. Verder meent hij dat er op vrijwel geen enkele bijdrage op DWJM Sociaal wordt gereageerd. Dat is niet juist. Echte reacties komen niet veel voor, maar ze zijn er wel. Discussies onder blogs komen inderdaad moeilijk van de grond. Daarom nodigen wij Ove-M toch maar weer uit, om niet per e-mail te reageren maar direct onder de blog.

 

Wat is het punt?

Maar misschien begrepen wij hem verkeerd. Daarom hebben wij Ove-M gevraagd welk punt hij wil maken. Hij knoopte er de beeldspraak van een voetbalwedstrijd aan vast. Als de keeper de bal in het spel brengt, dan moet de bal geschopt worden en niet de keeper. Wij denken nu dat Ove-M zich als keeper geschopt voelt. En dat hij ons ziet als de schoppende partij. Zelf vinden wij dat wij Ove-M in onze blogs steeds netjes hebben geciteerd. De citaten komen uit de e-mails die we van hem kregen. Hij wilde deze info niet zelf op DWJM Sociaal zetten. Wij respecteren dat. En dus citeren wij anoniem, voor zover wij de info van belang vinden.

 

Het beeld van de keeper

We spelen het spel op DWJM Sociaal. Daar horen dan ook de reacties thuis. Keepers doen mee aan het spel, door te bloggen en op blogs te reageren. Reacties per e-mail zien wij als een keeper die de bal over de zijlijn schopt. Zoals iedereen weet, mag de andere partij dan ingooien. Dat is wat wij hier doen als wij Ove-M citeren. Des te beter de keeper de bal in het spel weet te houden, des te minder hoeven wij in te gooien.

 * Ove-M: Onze vaste e-Mailer

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt 

Geplaatst: Donderdag 14 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty


Onduidelijkheid troef

Ja, wij hadden best wel wat duidelijker kunnen zijn. Dat zetten we nu dus recht. Wij hebben een vaste e-Mailer. Hij, want het gaat om een man, reageert liever via een e-mail, dan onder een blog op DWJM Sociaal. Wij respecteren deze insteek, maar vinden het ook jammer. Want zo krijgen we hier nooit een debat van de grond. Wat is nu wijsheid? Als we vinden dat Onze vaste e-Mailer (Ove-M) iets te melden heeft, kunnen we ervoor kiezen om dat hier door te geven. We houden het anoniem en zullen onze bron dus 'Ove-M' noemen.

 

Nog meer onduidelijkheid

Uit de laatste e-mail van Ove-M wordt duidelijk dat hij zich zorgen maakt. Die zorgen gaan over de plannen van Vermillion, om flink meer gas onder onze gemeente vandaan te gaan trekken. Ove-M meent dat er om de hete brei wordt heen gedraaid, en dat er veel onduidelijkheid zit in de nieuwste plannen van Vermillion. Is er bijvoorbeeld sprake van fracking? Omdat ook hier op DWJM Sociaal al over deze plannen geblogd is, leek het ons goed om dit geluid van Ove-M door te geven. Het zette ons ook op het spoor van de laatste vergadering van de gemeenteraad, op 6 februari. Wethouder De Ruiter beantwoordde een aantal vragen uit de raad over de gaswinning. En gaat er gefrackt worden? Nee, volgens de wethouder is fracking niet aan de orde.

 

Van gasbron naar nieuwsbron

Wel vinden wij het storend dat wij dit nieuws gemist hebben en het pas later via via aan de weet kwamen.  Dat moet anders. Misschien ligt het eraan dat wij in de Hooykiep het Dagblad van het Noorden lezen en niet een Friese krant. Het nieuws in Dagblad van het Noorden stopt bij de provinciegrens. Met de Friese kranten is het niet anders. Maar zij zitten met ons aan goede kant van de grens. Dus ja, misschien wordt het tijd om het DvhN in te ruilen voor de LC.


Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 5 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty


Waar gaat dit over?

Ove-M* meldt ons, dat hij bezwaar heeft tegen de naam DWJM. Wie verzon dat, wie onthoudt dat, wie zoekt dat, zo vraagt hij zich af. Ook verder lijken mensen niet erg thuis in het DWJM-jargon. Sommigen menen zelfs dat het DWJM Sociaal is, dat gaat sneuvelen. Dit is niet het geval. Het is niet DWJM, maar DWJDM dat van de aardbodem is verdwenen. Tijd voor een korte spoedcursus.

 

DWJM Sociaal

Wie in de vroegste geschiedenis duikt van DWJM, komt uit bij 26 maart 2009. Dat was namelijk de dag waarop dit sociale platform officieel online ging. DWJM staat voor: Drachten Wil Je Meemaken. Een nogal dubbelzinnig statement. En als afkorting niet bepaald een open boek. Later is dit platform herdoopt tot DWJM Sociaal. Een kleine digitale ingreep, maar met als gevolg dat honderden interne links niet meer werkten. Wie trouwens kan rekenen, ziet een jubileum komen. Op 26 maart 2019 viert DWJM Sociaal haar tienjarige bestaan.

 

DWJM Zakelijk

De gemeente dacht: wat voor inwoners werkt, moet ook voor bedrijven kunnen. En zo ging op 1 juli 2011 DWJM Zakelijk in de lucht. Want ook zakelijk wil je Drachten meemaken. En zoals veel inwoners lid werden van DWJM Sociaal, zo verzamelden honderden bedrijven zich op DWJM Zakelijk. Natuurlijk is er om de haverklap de vraag: doen de buitendorpen dan niet mee? Jazeker, want als er over Drachten wordt gecommuniceerd, wordt eigenlijk Smallingerland bedoeld. Maar in dat geval zou het SWJM moeten heten, en dan wordt het wel een heel lang en smal verhaal.

 

DWJM

DWJM is nu het gemeentelijk portal. Zeg maar de op 1 januari 2016 gelanceerde voorkant van Drachten Wil Je Meemaken. Zoals al gezegd, is de naam geleend van het eerste DWJM, dat nu als DWJM Sociaal door het leven gaat. Sinds de komst van de DWJM portal façade moet je achterom, om nog bij DWJM Sociaal te kunnen komen. Het nieuwe DWJM is een soort gemeentesite light, en focust vooral op het beleven. Voor het echte actieve meemaken kun je nog steeds beter bij DWJM Sociaal terecht. Want natuurlijk adviseren wij van WC-eend: WC-eend.

 

DWJDM

DWJDM is de laatste loot aan de DWJM-boom en werd geboren op 16 juni 2016. Dat was bij de poppeslok wel een felicitatie waard. Heeft helaas te weinig water gekregen, verdroogde en is kort geleden geruimd. Vandaar die niet werkende link. De hele DWJDM-community van bijna tachtig zielen, de fine fleur van duurzaam Smallingerland, is daarmee naar de barrebiesjes en zodoende totaal onvindbaar. DWJDM betekent: Drachten Wil Je Duurzaam Maken. Ondanks dat, gaat de naam DWJDM definitief tot het verleden behoren.

 

ADeM-principe

Meest spraakmakende project onder de vlag van DWJDM is, excuus, was het ADeM-principe. Gelukkig is dat project gered van de dramatische ondergang. De initiatiefnemers hebben het voorlopig gestald in de groep ADeM-principe. Hun bedoeling is, om het ADeM-principe uiteindelijk onder te brengen bij Ademodus, een nieuwe activiteit op DWJM Zakelijk. Bezoeken op eigen risico, want mogelijk is Ademodus nog 'onder constructie'.

 

* Ove-M: Onze vaste e-Mailer

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt