Geplaatst: Donderdag 4 februari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

 0adske - HOMER

 

Armlastige Oost-Groninger gemeenten

De 'armlastige gebieden' waar het tegeltje hieronder van spreekt, zijn de Oost-Groninger gemeenten. En de 'herverdeling' is de nieuwe verdeling van rijksgeld over de gemeenten. Die moet namelijk rechtvaardiger. De plattelandsgemeenten moeten meer geld krijgen en de steden minder. Hoe dat uitwerkt bij de Groninger gemeenten, is intussen duidelijk. Bijna alle gemeenten gaan er op achteruit, en in Oost-Groningen fors tot heel fors. Alleen 'Stad', ook wel gemeente Groningen geheten, krijgt flink meer in de portemonnee. Nu weten jullie genoeg om het tegeltje te snappen.

 

alt

 Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN 

 

Kennelijk schort er iets aan

Er is kennelijk iets mis met de rekenmethode. Het woordje 'kennelijk' zegt veel. De rekenmethode zelf is 'kennelijk' een soort van black box. Pas als de centjes eruit rollen, kan BiZa bekijken of de rekenmethode deugt. En 'kennelijk' deugt er iets niet. Eén van de armste hoeken van Nederland wordt financieel afgeknepen. De provincie Groningen zakt niet meer alleen geologisch, maar ook financieel. Maar voor de meeste andere plattelandsgemeenten pakt het wel goed uit. Dus gaat BiZa het mooi niet over doen. Sorry Groninger gemeenten, een computer vol met algoritmen maakt de dienst uit. En 'Computer says no'. Waarschijnlijk is het een streng gelovige computer. Matteüs 13:12.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 14 januari 2021 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER


Klapperende oogleden

Even klapperden mijn oogleden, toen ik dit in de krant tegenkwam. Nee, daar moet je inderdaad niet aan denken. Verderop al genoeg ellende in overheidsgebouwen. Maar in een split second bedacht ik dat je het misschien niet al te letterlijk moest nemen.

 

alt

 Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN


Beeldspraak uit onbekende bron

Het zal dus wel een soort van beeldspraak zijn. Maar ook daar moet je niet aan denken. Ik bedoel dat dit gangbare beeldspraak wordt in Haagse kringen, of waar dan ook in Nederland en omstreken.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 16 juli 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

 

0adske - HOMER


Dank aan het opperwezen

Er was een tijd dat alle zegen van boven kwam. Ook veel boeren zagen dit zo. Op een zekere woensdag in november werd de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Boeren en burgers gingen ter kerke, om het opperwezen te bedanken voor de opbrengst van het land en van het dagelijks werk. Maar de tijden zijn veranderd.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Dank aan de boeren

De agrarische tak is super efficiënt geworden. Wereldwijd is Nederland de tweede exporteur van agrarische producten, na de VS. Menselijke techniek, wetenschap en bedrijfsvoering hebben daarvoor gezorgd. Het opperwezen heeft het nakijken; de dankdag voor gewas en arbeid heeft zijn beste tijd gehad. Het zijn de boeren die het doen. Boeren dank u voor dit eten, amen!


Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Vrijdag 8 mei 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

De Koolmees in onze tuin

De Hooykiep heeft een vogelrijke achtertuin. Eén van onze tuinvogels is de Koolmees. De Koolmees heeft veel noten op zijn zang. Maar als hij mensen in de tuin ziet, zingt hij vaak het zelfde liedje. Letterlijk klinkt het zoDat is natuurlijk koolmezentaal. Maar als je goed naar de klanken luistert, dan is de betekenis glashelder.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Wat moeten wij met Sisyphus?

Hoe komt de Koolmees erbij om mensen steeds voor Sisyphus uit te maken? Sisyphus was iemand uit de Griekse mythologie. Hij joeg de Griekse goden op stang en werd zwaar gestraft. In de onderwereld moest hij een groot rotsblok bij een steile berg opduwen. Steeds als het rotsblok bijna boven was, rolde het weer naar beneden en kon Sisyphus opnieuw beginnen. Wij hebben daar de term sisyfusarbeid aan overgehouden: bezig zijn met nutteloos en zinloos werk.

De Koolmees heeft gelijk

Wat doen wij zoal in de tuin achter de Hooykiep? Zitten, zonnebaden en luieren. Terecht dat de Koolmees dan roept: Sisyphus Sisyphus enz. Want dat is natuurlijk drie maal niks. En verder is een tuin om te tuinieren. Maar ook dan krijgen we ingepeperd dat we Sisyphus heten. Als we vandaag het gras maaien, is het binnen een week aangegroeid en kunnen we opnieuw beginnen. Nogal zinloos dus. Ook het zaagwerk in de tuin, voor de verbouwing van de Hooykiep, kan de Koolmees niet waarderen. Sisyphus Sisyphus, klinkt het direct. En alweer heeft hij gelijk. De Hooykiep is 25 jaar geleden gebouwd, wordt nu verbouwd en zal over 25 jaar wel weer aan een flinke opknapbeurt toe zijn. We blijven bezig; er komt geen eind aan. De Koolmees ziet ons menselijk gezwoeg aan. De conclusie is duidelijk. Sisyphus Sisyphus. Alles is zinloos.

 

Achterwaarts          Voorwaarts


Geplaatst: Zaterdag 14 maart 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

0adske - HOMER


De Skûtsjes

In de verte zie ik de Philipsbrug, waar Rik Hogenakker HET moment zojuist heeft vastgelegd. Ook hier geen zicht op de zon, maar wel nog steeds een spectaculaire lucht. En verder een roze verkleurin, die aangeeft dat de zon recht achter de Vaart ondergaat.

 

alt

11 maart 2020 ZonsonderVaart - De Skûtsjes

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


Lichtbaken  

Als het om de Vaart gaat, kunnen we niet om de skûtsjes heen. De hele winter door waren ze een lichtbaken in donker Drachten. Nu de zonsondergang de Vaart passeert, kan de verlichting binnenkort weer worden gedoofd. De zon neemt het over.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Woensdag 19 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

Waar ons eten vandaan komt

Ik neem tenminste aan dat dit bord er is neergezet door een of meer mensen uit de boerenstand. De opsteller verbindt 'geen boer' en 'geen eten' via een 'ís gelijk teken'. Geen boer en geen eten zijn dus gelijk aan elkaar. In gewone mensentaal: de boer zorgt voor het eten. Het is goed om dat nog eens onder de aandacht te brengen. Je zal ze de kost (= het eten) moeten geven, die denken dat het eten uit de supermarkt komt.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Wiskundige logica

Zoals iedereen weet, kun  je een wiskundige vergelijking straffeloos omdraaien. In dit geval wordt het dan als volgt. Geen eten = geen boer. Of het dan nog steeds klopt? Jazeker, en alle ouders kunnen het bevestigen. Want het begint al bij zuigelingen. Als ze geen eten krijgen, laten ze ook geen boer. In plaats daarvan gaan ze schreeuwen.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Zaterdag 15 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

De radar van Steven

Niet alle citaten vind ik zelf. Deze hieronder kreeg ik door van Steven Watertij. Ik zou hem ook nooit hebben gevonden. Je moet namelijk over een speciale radar beschikken. En Steven heeft die speciale radar; hij herkent de tale Kanaäns als die voorbij komt. Zoals bijvoorbeeld het citaat hieronder. Voor vreemdelingen in Jeruzalem (dit gezegde is ook tale Kanaäns) zal ik het uitleggen. Het is de taal van de wat oudere Bijbelvertalingen.

 

Citaat of dichtregel?

Om precies te zijn: het citaat van Jan Beuving is (ook) een regel uit een psalm op rijm. Om nog preciezer te zijn: psalm 118 couplet 8, laatste regel. Letterlijk staat daar: Wij zien het, maar doorgronden 't niet. Met dank aan Steven. Jan Beuving gebruikt bijna dezelfde zin, om in zijn column duidelijk te maken dat we er met open ogen intuinen. We kennen de gevaren van internet, maar zijn er zo aan verslaafd dat we daaraan voorbij gaan. En dan laat hij de tekst hieronder erop volgen.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Het relidigieuze geloof

In de psalm lijkt het over heel iets anders te gaan, namelijk de bouw van een tempel. Een steen die niet past, wordt door de bouwvakkers aan de kant gelegd. Maar een hogere macht zorgt er dan voor, dat deze steen zelfs als hoeksteen wordt gebruikt. Tja, als je het zo bekijkt. Internet is ooit heel klein begonnen; het lag zogezegd aan de kant. Maar een 'hogere macht' maakte van het internet de hoeksteen van onze 'digitale tempel'. En wie in een tempel komt, gaat door de knieën. Met andere woorden: we zijn ongeneeslijk relidigieus.

 

Steven zal het wel weten

Wel blijf ik nog zitten met de volgende puzzel. Hoe konden ze in di de tijd van de bijbel allemaal al weten? Steven maar even aanschieten als ik hem tegenkom.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Zaterdag 8 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER


Wetenschappelijk en hilarisch

Het programma heet: Wie denk je wel dat je bent. Van de ntr. Jazeker, de experimenten worden aangekondigd als niet alleen hilarisch, maar ook als wetenschappelijk. Presentatoren Rob Urgert en Joep van Deudekom laten zich bijstaan door hoogleraar sociale psychologie Ap Dijksterhuis.

Vier afleveringen hadden we al voorbij zien komen.

- Jonkies tegen Oudjes

- VVD tegen GroenLinks

- Stresskippen tegen ijskonijnen

- Gelovigen tegen ongelovigen

De zesde aflevering staat ons morgen (zondag 09/02/2020) te wachten.

 - Vleeseters tegen vegetariërs

Maar laten we het hebben over de vijfde aflevering.

  

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Tegen het zere been

Deze vijfde aflevering was tegen het zere been van nogal wat kijkers. Maar beste mensen, dit is wetenschap. Hilarisch, maar wetenschap. Laten we hier asjeblieft objectief naar kijken. Wat valt er op?

Halve mensheid - In alle andere afleveringen komt het mensdom in de breedte aan bod. Het programma zoomt daarbij in op twee uitersten. Maar in de voorlaatste aflevering moet eerst de halve mensheid opzouten. Pas daarna wordt met de andere helft wetenschappelijk en hilarisch geëxperimenteerd.

Vrouwen - Het zijn de mannen die moeten opkrassen. In de categorie schoonheid is gekozen voor de vrouwelijke sexe als onderzoeksgroep, en niet voor mannen, of voor mensen. Misschien was dat een kwestie van kop of munt, maar het kan ook een bewuste keuze zijn geweest. Mogelijk is bij vrouwen het verschil tussen mooi en gewoon groter dan bij mannen. Als er ooit nog eens een aflevering komt over veel of weinig borsthaar, zijn dus de mannen aan de beurt. Afgesproken?

Tegenstelling - Aflevering 5 is de enige zonder tegenstelling. Eigenlijk had het moeten gaan tussen mooie en lelijke vrouwen. Ik hoorde voorbij komen dat dit eerst ook de bedoeling was. Maar dat kon niet door de een of andere beugel. Misschien is het maar beter zo. Nu weten we tenminste dat niet alleen lelijke vrouwen niet mooi zijn, maar dat gewone vrouwen evenmin mooi zijn. Aldus wetenschappelijk bepaald. Hilarisch ook ja.


Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Zaterdag 8 februari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

alt

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Vrijdag 24 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

0adske - HOMER

 

alt

Stervende Kerst

Fotografie en bewerking: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts


Geplaatst: Donderdag 9 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

alt

 Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 9 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

alt

 Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 2 januari 2020 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

 0adske - HOMER


Het is zoals het is

Het is een berk, geen zwarte, maar een witte. Recht achter de stam schijnt een straatlantaarn. Het is erg mistig. Hoe erg? Code rood. De dikke mist verzamelt wat schijnsel van siervuurwerk, hoog boven ons. Dit is wat wij er van zien door het slaapkamerraam. Ongeveer tien minuten na de wisseling van het jaar. Mist met een wisselende kleurvervuiling. Rood, geel, groen, blauw, paars. En soms vage opkomende of wegzakkende mengkleuren, zoals nu. Een beetje smoezelig. Maar je kunt ermee doen wat je wilt. Nee, toch maar niet. Deze keer geen filters. Het is zoals het is. What you see is what you get.

 

alt

 Berk, mist, licht, vuurwerk

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN


De berk treurt

Ja, ik geef het toe. Het heeft mij te pakken. Het fascinerende gevecht tussen licht en donker. Je moet ervoor in het winterhalfjaar zijn. Als de donkerte sterk en vasthoudend is. En het licht wat vaal en bleekjes, en kort van adem. We leggen het vast met onze smartphones. Ochtendrood, avondrood. Zonsopkomst, zonsondergang. Wolkenpartijen in felle kleuren. Zwarte silhouetten met tegenlicht. Weerspiegelingen, glinsteringen en schitteringen. Het liefst oplichtend in de inktzwarte nacht. Of in de schemering. Dat is ook goed, en soms zelfs beter. Donker en licht dagen elkaar uit; ze spelen met elkaar. De berk treurt. Want het spel heet oorlog. En hij weet niet wie er gaat winnen.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Maandag 30 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER


De Mensen hadden geen idee

Het gaat in het citaat hierna over het Nederlandse Klimaatakkoord, zoals dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. De Mensen dachten dat het klimaatprobleem urgent is. Dat het vijf voor twaalf is en volgens sommigen zelfs al vijf over twaalf. Dat de oplossing alleen maar moeilijker en duurder wordt, als we de maatregelen verder voor ons uitschuiven. Maar dat is helemaal niet waar. De aanpak heeft geen enorme haast en het stelt ook allemaal niet zoveel voor. En het lijkt erop dat de Mensen hierin meegaan.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Nog steeds is niet iedereen overtuigd

Maar het valt niet mee om ook de laatste diehards om te turnen. Neem nou Urgenda. En de rechters, die ook ja. Zij hebben nog steeds niet door dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Dat Urgenda het niet snapt, is tot daar aan toe; zij hebben hun naam tegen. Maar nu gaan ook de rechters er al in mee. Dus zeggen wij het nog eens klip en klaar. Beste Mensen van Urgenda en van de Nederlandse rechtspraak. Wij als Nederlandse regering spreken nogmaals uit, dat er van enorme haast geen sprake is. Dat lijkt bij iedereen over te komen, behalve bij jullie.


En dan nog die Groningers

De Groningers blijven ook maar volhouden. Ze willen graag een keer duidelijkheid. Hoe lang moeten ze nog leven met aardbevingen? En zijn hun dorpen nu wel of niet veilig? Worden hun woningen wel of niet versterkt, en wanneer? Op zich is die vasthoudendheid geen wonder, want Groningers zijn koppig. Maar de regering heeft toch haar uiterste best gedaan, om de aanpak zo traag en zo vaag mogelijk in te richten. Dan zal het de Groningers toch vroeger of later wel duidelijk worden, dat er helemaal geen haast bij is. En dat het allemaal niet zoveel voorstelt.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Dinsdag 24 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER


Verzengende hitte; laaiend vuur

In Australië woeden honderden branden. Ze leggen complete dorpen in de as. Er zijn menselijke slachtoffers. Om nog maar te zwijgen van de slachtoffers uit flora en fauna. De temperatuur bereikt dag na dag waarden ver boven de veertig graden Celcius. Premier Scott Morrison krijgt verwijten dat hij te weinig doet aan het klimaatprobleem. Maar daar heeft hij wel een antwoord op.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

De premier kan het niet geloven

De premier gelooft niet in directe relaties tussen klimaatverandering en een individuele bosbrand. Zo weerlegt hij dat hij te weinig zou doen. Wijs mij de branden die van het klimaat komen; dan gaan we die aanpakken. In zijn moeite om te ontkennen, zegt hij heel veel. Namelijk dat er wel een indirecte relatie bestaat, tussen klimaatverandering en het totale plaatje van de bosbranden. Ook dat de verantwoordelijkheid niet bij de klimaatverandering ligt, is correct. Die ligt vooral bij hem. Glashard ontkennend slaat hij de spijker meer op de kop dan hem lief zal zijn.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Dinsdag 17 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

Groeiend en duurzaam

Minister Wiebes wil onze economie laten groeien en tegelijk verduurzamen. De taart moet groter, maar het moet wel een kringlooptaart worden. Zo ongeveer. Over die grotere taart heeft Steven Watertij zich hier al eens uitgelaten. Dat gaat hem niet worden. Maar ja, de minister heeft zich laten adviseren door economen. Ecologen en klimaatwetenschappers kwamen er zo te horen niet aan te pas.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN

 

Wedstrijdje verduurzamen

Ook wil de minister de buurlanden te slim en te snel af zijn. Omdat hij zeker weet dat die er nog aan moeten beginnen. (Je hoort hem bijna denken: de sukkels.) Daarbij laat hij zijn slimme geheimpje direct maar in een landelijk dagblad optekenen. Geen wonder dat de Klimaattop in Madrid mislukt is. Want natuurlijk wil elk land slim en snel de wedstrijd winnen. Alleen zetten die anderen het niet in de krant.  

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Maandag 16 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

Afscheid per brief

Het afscheidsbriefje dat Leonard Cohen in 2016 schreef. Aan zijn vroegere muze Marianne, op haar sterfbed. En niet veel later was het met Leonard zelf ook gebeurd. We laten het bij een fragment.

 

alt

Tegelontwerp: Kreaterbureau VULKAAN


Binnenkort in de bios

Eind 2019 haalde het kattebelletje opnieuw de krant. Nu vanwege de documentaire Marianne & Leonard, die vanaf 9 januari 2020 in de bioscoop te zien zal zijn. Ver voor mijn tijd. Maar toch... Klik maar op de tegel. Dat bedoel ik nou.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 12 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

alt

Tegelontwerp: kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Maandag 2 december 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Mediaans moment

0adske - HOMER

 

 alt

Tegelontwerp: kreaterbureau VULKAAN

 

Fantastisch en extatisch

Inwoner van Groningen Gerrit Vos is vooral blij met het deel van het Forum waar niets is: de centrale leegte. Laten we er het beste van hopen. Dat de leegte en de ledigheid niet de hoofdattractie van het Forum zal worden. Aan de andere kant: onweer is ook weer (Finkers). En the sound of silence klinkt als een klok. Misschien beeldt het Forum de leegte zo fantastisch en extatisch uit, dat het dag in dag uit volle bak is.


Achterwaarts          Voorwaarts

 

Geplaatst: Donderdag 28 november 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty

 

Twee reacties zoek

Nou breken mij de klompen. Twee vandaag geplaatste reacties op een blog op DWJM Sociaal, waren later onvindbaar. In beide gevallen ging het om een reactie vanuit Www & wwW. De ene was afkomstig van Steven Watertij, de andere van mij. Dat vonden wij wel spijtig. Niet alleen voor ons, maar ook voor de schrijver van de blog. Natuurlijk hebben wij de reacties weer terug gezet. Ze waren nog wel te vinden onder 'Wat is nieuw'.

 

Wat is er gebeurd?

Je vraagt je af wat er gebeurd kan zijn. Foutje in het systeem? dat zou kunnen. In dat geval komt het wel goed; want de reacties staan er weer. En het systeem zal toch niet tweemaal dezelfde reacties kwijtraken. Voor de zekerheid hebben we bij een eigen blog gekeken. We ontdekten dat je in principe alle reacties op de eigen blog, van jezelf en van anderen, kunt wissen. Dus dat is ook een mogelijkheid: dat de wisknop tweemaal is aangeraakt, waardoor de reacties zijn verdwenen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar ook dat soort ongelukjes zullen niet keer op keer gebeuren.

 

Reacties zijn goud waard

Reacties op dit medium moet je de laatst jaren met een lantaarntje zoeken. En net als schaarse metalen zijn ze dus goud waard. Omdat ze niets wegen, tikt dat niet aan. Maar het idee is duidelijk. Laten we zuinig zijn op elke reactie die hier geplaatst wordt. Hieronder kan gereageerd worden. Heel Www & wwW heeft nog nooit per ongeluk een reactie gewist. (Om volledig te zijn: ook niet met opzet). En dat hopen we nog heel lang vol te houden.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 78  |  volgende pagina »